Visum, arbetstillstånd och medborgarskap – några grundläggande begrepp