Visum för Australien (Turistvisum, Working Holiday, Studentvisum)

Annons

Viktigt!

Innan du läser det här kapitlet vill jag betona att Australiens visumregler är komplexa och dessutom ändras ofta. Den här texten kan därför innehålla oavsiktliga felaktigheter. Information som är viktig för just din speciella visumsituation kan ha utelämnats. Det är därför viktigt att du inte läser följande som ett felfritt facit, utan att du ser det som en läsanvisning inför vidare självstudier. Om du väljer att gå vidare med en visumansökan bör du kontrollera viktiga fakta antingen via australiska invandrarverkets webb-sajt (immi.homeaffairs.gov.au) eller med hjälp av en migrationskonsult.

Visum-trappan

Oavsett om du åker till Australien för bara en långhelg eller för resten av livet så måste du ha ett visum för att vistas i landet. Om du inte är australisk medborgare (citizen) måste du för att få vistas i Australien ha någon form av visum (visa) som ger dig rätt att vistas i landet. Varje typ av visum har en giltighetsperiod (till exempel ett 90 dagars turistvisum eller ett 12 månaders studentvisum) och kan ha begränsningar på hur många gånger du får resa ut och in i landet under giltighetsperioden.

Att du har ett visum innebär inte att du automatiskt har rätt att fritt arbeta och studera i landet, du får till exempel inte arbeta om du bara är i Australien som turist. Varje visumtyp har regler kring vad innehavaren (du) får göra i landet och det är väldigt viktigt att du har rätt sorts visum för att lagligt göra det du vill göra. Turistvisumet eVisitor är gratis att ansöka om, vilket enkelt kan göras online på egen hand. För de flesta andra visum betalar man i samband med sin ansökan. Blir visumet nekat är det enbart i väldigt få fall det går att ansöka om att få pengarna tillbaka (archive.homeaffairs.gov.au/forms/documents/1424.pdf).

De olika visumklasserna kan ses som en trappa med 4 steg där nästa klass ger dig allt bättre rättigheter.

Längst ner på trappan finns enkla visum för turister och besökare (visitor visas) som ger dig rätt att besöka Australien under kort tid som besökare: som turist eller kanske på en kort affärsresa. Näst längst ned hittar du olika sorters tidsbegränsade uppehållstillstånd (temporary residency visas) som ger dig rätt att bo i Australien en viss tid (till exempel för att studera en utbildning på ett universitet, åka på Working Holiday, eller gästarbeta under några år). Efter detta kommer olika sorters permanenta uppehållstillstånd (permanent residency visas) som ger dig nästan full rättighet att bo och arbeta i landet. Högsta steget på trappan är att bli medborgare (citizen).

Vanligaste visumtyperna för svenskar i Australien

De följande är de vanligaste visumtyperna som svenskar använder sig av för att resa eller flytta till Australien.

Gratis turistvisum

Besöksvisumet eVisitor (visumklass 651) (homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651) är den enklaste sortens tidsbegränsat visum för dig som skall på en kort tjänsteresa eller semester som varar längst 90 dagar. I skivande stund (oktober 2018) kan du som innehavare av detta visum göra förfrågningar angående jobb, ingå eller granska företagsavtal eller delta i seminarier, men absolut inte ta betalt av organisation eller företag baserat i Australien (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651#About). Notera att du får studera kortare kurser (till exempel en 6-veckors språkkurs) på detta visum, men absolut inget längre än tre månader. Du måste vara utanför Australien när du ansöker om detta visum.

Du ansöker lätt om ett eVisitor-visum på det australiska migrationsverkets sajt för visumansökningar (online.immi.gov.au). När visumet blir beviljat så kommer du att få epost med dina visumdetaljer. Du behöver alltså inte något klistermärke eller stämpel i passet, utan de australiska myndigheterna registrerar ditt namn och passnummer i sitt register. När du landar i Australien kommer man i passkontrollen att scanna ditt pass, se att det finns ett visum kopplat mot ditt passnummer. Det är gratis att ansöka om eVisitor-visum. Resebyråer och researrangörer som tar extra betalt av dig för detta försöker lura dig på pengar för något du lätt kan göra själv.

Om du vill stanna längre i landet än ditt första visum tillåter kan du i vissa fall förlänga din vistelse med hjälp av ett nytt visum.

Besöksvisum

Om du vill besöka Australien som turist längre än tre månader bör du istället för eVisitor överväga att ansöka om turistvarianten av det längre besöksvisumet Visitor Visa (Subclass 600) (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600), vilket är ett elektroniskt turistvisum som infördes 2013. Även detta ansöker du lätt om online (online.immi.gov.au) och visumet kostar i skrivande stund (oktober 2018) $140 (ungefär 1 000 kronor) om du ansöker via nätet. Precis som de andra elektroniska visumen behöver du inget klistermärke i passet, utan visumet lagras elektroniskt i passkontrollens datasystem. Turistvisumet är det näst enklaste visumet att skaffa och är rätt visum för dig som vill på en längre turistresa (upp till 12 månader) till Australien utan att arbeta under din tid där.

Du kan ansöka om ett nytt turistvisum när du fortfarande är i landet, men för att undvika problem bör du kontakta australiska migrationsverket (immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us) för att diskutera just din situation innan du ansöker om ett nytt visum. Om ditt första visum är ett besöksvisum eller ett Working Holiday visum (se nedan) gäller i allmänhet att du bara tillåts förlänga din vistelse i Australien med ytterligare 12 månader. Om din andra visumansökan avslås så måste du lämna landet när ditt första visum löper ut.

En del svenskar som emigrerat till Australien kom ursprungligen hit på besöksvisum med syfte att turista, men stannade kvar efter att ha råkat hitta ett jobb på resan. Om du råkar snubbla över ett jobb och därefter vill stanna kvar så går det ibland att konvertera till ett temporary residence visa med jobb-tillstånd (till exempel ett Temporary Skill Shortage (TSS) visa) medan du är i landet på ett besöksvisum.

Annons

Working Holiday

Working Holiday (visumklass 417) (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417) är ett visum för backpackers som vill arbeta samtidigt som man turistar i upp till ett år. Tillgängligt för svenskar fyllda 18 men inte 31. Om du uppfyller vissa villkor kan du få förlänga ditt visum med ett andra år. Ett Working Holiday-visum är ett 12-månaders turistvisum som ger innehavaren rätt att arbeta i Australien. Det ses som en sorts temporary residence visa. Varje år beviljas omkring 4 000-5 000 WH-visum till unga svenskar. Syftet med visumet är att ge unga turister möjlighet att jobba extra under sin semester för att kunna ha råd att tillbringa en längre tid i Australien, samt att hjälpa australiska arbetsgivare att hitta unga arbetare för jobb inom jordbruk eller servicenäringen.

För att bli beviljad detta visum måste du vara mellan 18 och 31 (du får inte ha fyllt 31) när du ansöker om visumet och du måste vara utanför Australien både när du ansöker om visumet och när det beviljas. När väl visumet beviljats har du ett år på dig att resa in i landet innan visumet förverkas. Det innebär alltså att du kan vara 31 år fyllda och resa på Working Holiday, det viktiga är att du inte är 31 på ansökningsdagen. En lustig detalj är att din ålder i samband med visumansökningar beräknas utifrån den lokala tidszonen i Canberra/Sydney. Det kan alltså hända att du som svensk 30-åring ansöker om visumet när du fortfarande är 30 i Sverige (dagen innan din födelsedag) men får ett nej eftersom du i Australien redan har hunnit fylla 31.

Kravet att du måste vara utomlands när du ansöker om visumet och när det beviljas har lett till att många turister eller studenter som vill konvertera ett befintligt besöks- eller studentvisum till ett working holiday visum blir tvingade att åka från Australien i ett par veckor tills deras nya visum beviljats.

Visumet är giltigt i 12 månader och detta räknas från första dagen du reser in i Australien med visumet. Det tillåter dig att resa in och ut ur landet hur många gånger du vill – många svenska backpackers passar på att resa till Asien eller Nya Zealand under sitt working holiday-år.

Du kan använda det som ett arbetsvisum och jobba ett år om du vill. Dock får du bara jobba upp till 6 månader för en och samma arbetsgivare så du måste byta arbetsgivare om du vill jobba längre än så. Alternativt ansöka om tillstånd för att få fortsätta jobba för samma arbetsgivare men då på annan ort. Jag har ingen statistik över hur mycket folk jobbar, men efter att ha träffat många svenska backpackers i Australien får jag intrycket att de flesta tenderar att arbeta på 2-5 olika jobb under sitt år i Australien och att man tillbringar omkring 1 till 4 månader på varje arbetsplats. Hur mycket du jobbar beror givetvis på hur mycket pengar du behöver – om du har mycket sparpengar är det kanske inte så lockande att jobba kvällar i någon bar eller långa dagar med att plocka frukt. En del svenskar passar på att plugga någon kort kurs (till exempel en fyra veckors språkkurs) när de är i Australien på detta visum. Du får studera upp till 4 månader (17 faktiska veckors studier).

För att beviljas detta visum måste du uppfylla health, character and financial requirements. I tur och ordning handlar det om att du måste kunna visa att du är tillräckligt frisk, att du är en hederlig människa, samt att du har tillräckligt med pengar för att klara dig den första tiden i Australien samt åka hem igen om du måste.

Health Requirement

Det stora flertalet av svenskar måste inte genomgå en läkarundersökning för att få detta visum. Om du skall arbeta i sjukhus- eller skolmiljö eller har några tidigare medicinska problem kan du bli ombedd att genomgå en undersökning. Eftersom sjukdomar som tuberkulos och polio är utrotade i Sverige anses svenska besökare vara en relativt ”säker” grupp.

Character Requirement

Precis som i Sverige är man i Australien inte särskilt intresserad av att släppa in grova brottslingar och människor som kan tänkas bli mer av en börda än en tillgång för samhället. När du ansöker om detta visum kan du bli ombedd att skicka in utdrag från polisregistren i alla de länder som du har bott i mer än 12 månader under de senaste 10 åren (räknat från det år du var 16). För utdrag från svenska polisregistret går du till polisen.se. Det verkar inte som att mindre brott är ett hinder för att få visumet, men om du har tillbringat lång tid i fängelse kan det bli svårt för dig att få visumet.

Financial Requirement

Detta krav handlar om att du kan visa att du har tillräckligt med pengar för den första tiden i Australien samt att du har pengar till hemresan vid behov. Vad som är tillräckligt är en gråzon och beror på hur länge du planerar att vara i landet. Till syvende och sist är det alltid upp till personalen i passkontrollen att bedöma om du ska släppas in i landet eller inte. Om de tar dig åt sidan när du kommer till Australien (för att du inte ser hel och ren ut till exempel) och vill se bevis för att du kan försörja dig är det bra att kunna peka på ordentligt med pengar på ditt sparkonto samt en bokad flygbiljett ut ur landet. Som en tumregel föreslår det australiska migrationsverket på sin hemsida att du för en 12-månaders vistelse bör ha åtminstone $5 000 (omkring 35 000 kronor) tillgängligt samt en flygbiljett (eller ytterligare pengar för att kunna köpa en) ut ur landet. Du behöver inte ha pengarna kontant med dig, utan det räcker om du kan peka på dina bankkort/kreditkort samt bankutdrag (skriv ut några sidor från din internetbank) som visar hur mycket du har på ditt konto och insatt i fonder/aktier/sparkonton.

En del av de svenskar som kommer till Australien på Working Holiday väljer att försöka stanna längre. En del hittar kvalificerade jobb och blir av sin arbetsgivare sponsrade för ett tillfälligt arbetstillstånd (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skill-shortage-482). Några blir tillsammans med en australisk partner och konverterar då till ett partnervisum (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore). Andra väljer att utnyttja möjligheten att ansöka om ett andra Working Holiday visum.

Att stanna ett andra år på Working Holiday

Working Holiday-visumet kan i allmänhet endast beviljas en gång i livet, men om du uppfyller vissa krav kan du bli beviljad ett andra visum. För att få ditt andra års WH-visum (och stanna i Australien ytterligare ett år) måste du under tiden som du hade ditt första WH-visum ha arbetat i minst 3 kalendermånader (88 dagar) med specifika uppgifter (så kallat specified work) inom jordbruks-, bygg- eller gruvindustrin i vissa regionala områden (regional Australia). Mer specifikt rör det sig om arbete på bondgård som till exempel skördearbete eller underhåll. Även fiske, skogsbruk och avverkning finns med på listan, precis som byggarbete, gruvarbete samt gas- och oljeutvinning (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work).

Du måste kunna uppvisa intyg från din före detta arbetsgivare som säger att arbetet skedde i rätt område (detta bestäms utifrån en lista med postnummer), att du jobbat tillräckligt länge (detta kan stärkas med hjälp av till exempel lönebesked) samt att du jobbat med rätt saker. Det är tillåtet att ansöka om ett andra WH-visum utan att lämna Australien. I övrigt går din andra WH-ansökan till på samma sätt som den första. Du hittar mer information om hur du förlänger din resa med ett andra år hos australiska migrationsverket (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417).

Annons

Ansök om ditt första eller andra Working Holiday visum

Precis som för turistvisumen tidigare ansöker du om Working Holiday-visum själv via ett formulär online (online.immi.gov.au). Detta kostar i skrivande stund (oktober 2018) $450 (ungefär 2 900 kronor) vilket du betalar via kreditkort/bankkort. En komplett ansökan brukar behandlas inom ett par veckor.

Studentvisum

Om du vill studera en kurs eller ett längre program behöver du ett studentvisum (visumklass 500) (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500), och du ansöker om studentvisumet efter att du fått ditt antagningsintyg från din skola. Visumet låter dig resa obegränsat till och från Australien under dess giltighetstid, och som student får du i de flesta fall också arbeta deltid (upp till 40 timmar under en period av två veckor) för att försörja dig som student. Efter examen kan du (beroende på vad du har läst) ansöka om att få stanna och söka jobb, med hjälp av ett så kallat Temporary Graduate visa (visumklass 485) (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485).

Behandlingstiden för dessa visumansökningar beror på vad och var du ska läsa och varierar mellan 3 veckor och 3 månader. Eftersom behandlingstiden kan vara väldigt lång är det smart att vara ute i god tid om du vill plugga utomlands. Res inte till Australien innan ditt visum har blivit beviljat.

Svenska namn med åäö i visumansökningar

Notera att det för alla visumansökningar är väldigt viktigt att du anger ditt namn korrekt. Särskilt för online-ansökningar är det viktigt att du skriver namnet precis så som det står på den maskinläsbara remsan längst ner på passets ID-sida. Om ditt efternamn till exempel är Hägglund så är den maskinläsbara versionen av ditt namn ”Haegglund”. De svenska bokstäverna å blir aa, ä blir ae och ö blir oe. Som förnamn (first name) skall du alltid skriva det första namnet som står i ditt pass oavsett vad ditt tilltalsnamn är.

Passets giltighetstid

Se innan resan till att giltighetstiden för ditt pass täcker hela din vistelse i Australien samt ytterligare åtminstone 6 månader från din sista dag i Australien (beställ ett nytt pass om ditt nuvarande börjar ta slut). När du reser hem via Asien finns det nämligen risk att länderna du mellanlandar i inte vill släppa in dig om du har mindre än 6 månaders giltighetstid kvar. Detta hände mig i Singapore för några år sedan när jag mellanlandade där med ett pass som skulle löpa ut inom 3 månader. Jag visade att jag hade en biljett till Sverige en dag senare och blev insläppt, men fick lova dyrt och heligt att skaffa ett nytt pass väl hemma i Sverige.

Om du förnyar ditt svenska pass men redan har blivit beviljad ett visum så bör du informera australiska migrationsverket om ditt nya passnummer med hjälp av ditt Immi Account (online.immi.gov.au) så att de kan flytta visumet från ditt gamla till ditt nya pass.

Online-visum sparas utan klistermärke i passet

För samtliga elektroniska visum (där man registrerar visumet mot ditt passnummer utan att sätta ett klistermärke i passet) får du en bekräftelse via e-post att ditt visum har blivit beviljat. Ha med dig en utskriven kopia av detta mail i ditt handbagage ifall du får några frågor i passkontrollen när du landar i Australien.

Det är viktigt att förstå att bara för att du beviljats ett visum är det inte säkert att du blir insläppt i Australien. Du måste även bli godkänd av gränskontrollen precis efter du har landat. Om det uppdagas att du har ljugit i din visumansökan har de mandat att vägra dig inträde i Australien och skicka tillbaka dig med första bästa plan.

Att styrka din visumstatus

Department of Immigration and Citizenship tillhandahåller en online-tjänst där du som visuminnehavare kan kontrollera din visumstatus. Online-tjänsten heter Visa Entitlement Verification Online (VEVO) for Visa Holders (immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online). Du kan använda den för att förvissa dig om att ditt visum fortfarande är giltigt eller för att se vilka villkor du omfattas av. Samma databas används av arbetsgivare och andra organisationer för att exempelvis kontrollera att en arbetssökande faktiskt har rätt att uppehålla sig och arbeta i Australien.

Att ta hjälp av en migrationskonsult (Migration Agents)

Turist-, working holiday, och studentvisum är lätta att söka på egen hand och för dessa behöver du knappast be någon om hjälp med att fylla i ansökningsformuläret. För mer komplexa ansökningar (för olika former av permanenta uppehållstillstånd) så väljer dock många att använda migrationskonsulter (migration agents) som kan ge dig råd i samband med din ansökan och kan representera dig gentemot australiska migrationsverket när din ansökan behandlas (immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-migration-agent).

Låt dig inte luras att betala för turistvisum

Det finns sajter som tar betalt för att fixa ett gratis turistvisum åt dig. De ber dig om alla dina detaljer och använder sedan formuläret som jag länkat till ovan, (online.immi.gov.au), för att ordna ett eVisitor visum åt dig. Pengarna de bett dig om stoppar de i egen ficka. Låt dig inte luras att betala för gratis eVisitor-visum – ordna ditt turistvisum själv via det australiska migrationsverkets officiella sajt (immi.homeaffairs.gov.au/help-support/tools/immiaccount).

Statistik över inflyttningen

Precis som i Sverige är immigrationspolitiken i Australien ett stundtals känsligt ämne, med flera debattörer som hävdar att ”invandrare tar våra jobb” och vill sänka antalet utlänningar som släpps in i landet varje år. Den australiska regeringen (oavsett vilket parti som har makten) har dock varit väldigt positiv till invandring och varje år beviljar man omkring 150 000 till 200 000 permanenta uppehållstillstånd. Till dessa tillkommer varje år omkring 6 miljoner tillfälliga besökare som besöker Australien för att studera, turista eller jobba en kortare tid.

Annons

Endast ett mindre antal av alla invandrare som ges permanent uppehållstillstånd kommer till Australien av humanitära skäl (immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/refugee-and-humanitarian-program. Flyktingar och asylsökande som såg sig tvungna att lämna sina hemländer var år 2015-16 omkring 15 000 (refugeecouncil.org.au). Majoriteten av invandrarna är inte på något sätt förföljda utan har gjort ett medvetet val att lämna sitt hemland för att bygga sig ett nytt liv i Australien.

Om du bestämmer dig för att försöka flytta till Australien för att bo och jobba utomlands en längre tid så kommer du att upptäcka att den australiska invandringspolitiken är väldigt fokuserad på att bland alla sökande främst släppa in de som kan tillföra Australien något. Icke-flyktingar (som den svensk som vill flytta till Australien permanent) kommer hit genom ett fåtal invandringsprogram; programmet för återförening av familjer (family-stream permanent visa), programmet för kvalificerad arbetskraft (work-stream permanent visa) eller genom affärsrelaterade investeringar (business or investor-stream permanent visa). Läs mer om olika permanenta uppehållstillstånd hos migrationsverket (immi.homeaffairs.gov.au/visas/permanent-resident/visa-options).

Familjeprogrammet (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/join-family) är för dig som redan har en familjemedlem i landet (till exempel om din pojkvän/flickvän är australisk medborgare eller om du har släktingar som kan sponsra dig), medan arbetskraftsprogrammet (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/work) är för sökande med färdigheter eller utbildning som efterfrågas i Australien. För 2018-19 är planen att bevilja omkring 57 400 familjevisum (family migration visas) och 128 550 visum för invandrade utbildade arbetare (skilled migration visas) inkluderat affärsrelaterade investeringar (business). Antalet beviljade visum kan för vissa klasser av visum (subclasses) begränsas med ett årligt tak (cap). Överskjutande ansökningar som är kvar när taket nåtts placeras i en kö och behandlas först nästföljande år (immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/migration-program-planning-levels).

Läs mer i serien Inför resan.Ordna flygbiljett till och boende i Australien >>

2008 Responses to Visum för Australien (Turistvisum, Working Holiday, Studentvisum)

 • Emma

  Hej,

  Stort tack för en bra sida. Min pojkvän är från Australien (dock med svensk pappa och därmed även svenskt pass) och har bott i Sverige de senaste 5 åren men har nu flyttat tillbaka till Australien. Vår tanke är att söka partnervisa nu (provisional partner visa 309 and 100) så att jag förhoppningsvis kan flytta dit. Jag känner att jag har googlat olika visum så mycket nu att jag nästan är mer förvirrad men jag tänkte att jag kanske kunde ställa några frågor här som ni förhoppningsvis har möjlighet att svara på.

  All dokumentation (som bevis på vår relation) vi måste skicka in- jag läste någonstans att det var tvunget att vara certifierat och godkänt av vissa yrkesgrupper, stämmer detta?

  Vi bodde ihop men jag var inte skriven hos honom, kan det fungera med bankutdrag som visar på att jag har betalat hyra? Eller vad rekommenderar ni?

  Vår tanke är att göra ansökan själva, dvs utan hjälp av en jurist, är det en dålig idé?

  Sista frågan, som jag förstår det får man inte vara i landet när man ansöker om visa 309 och 100. Får jag inte åka in i Australien överhuvudtaget under processen i sig? Får min pojkvän resa in och ut ur Australien under processen? Jag vet tex att man är ”låst till att vara i Australien” under ansökan och process på partnervisa 801 men har inte hittat samma info om 309 och 100.

  Uppskattar er hjälp, känner mig rätt vilsen i visum-världen.

  Stort tack för er hjälp!

  Med vänlig hälsning,
  Emma

  • Anders Liljeqvist

   Hej Emma,

   1: Om de kräver att ett dokument skall vara en ”certified copy” så betyder det att en pålitlig person ska intyga att kopian är korrekt. I Australien görs detta av en ”Justice of the Peace” och i Sverige av din kommuns ”Notarius Publicus”.
   2: Jag tror att bankutdrag som visar hyresbetalningar funkar bra som intyg på att ni bodde tillsammans. Inte lika bra som räkningar och biljetter utställda till samma adress, men ett steg i rätt riktning.
   3: Om ni har råd så skulle jag anlita en migrationsjurist, då det blir mindre stressigt men det finns ingen anledning till varför ni inte kan göra allting själva.
   4: Jag kan inte svara på om du får åka in i Australien under tiden som din 309-ansökan behandlas. Jag *misstänker* att du kan resa till landet på besöksvisum, men att du måste åka ut ur landet igen för att aktivera ditt 309-visum när det väl beviljas, men det är bara en gissning.

   Cheers,
   -Anders.

 • Anna Svensson

  Hej
  Om man har uppehållstillstånd i sverige men pass från Afganistan, går det då bra att söka visum i Australien.
  MVH
  Anna

  • Anders Liljeqvist

   Jag har ingen aning om vad för regler som gäller för afghanska medborgare som vill åka eller flytta till Australien. Att någon har uppehållstillstånd i ett land ger dem inte samma rättigheter som ett medborgarskap gör, så din afghanske vän bör kolla upp reglerna för som gäller för afghanska besökare till Australien.

 • Emma

  Hej Anders.
  Tack för en mycket bra sida :)
  Jag har fått ett holiday/working visa som blev godkänt 2mån innan jag fyllde 31. Vet du om jag har möjlighet att ansöka om ett second year när jag fyllt 32? Eller är det samma regler som för första året att man måste vara under 31 för att kunna söka?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Emma,

   Såvitt jag förstår reglerna så måste du i skrivande stund vara under 31 när du ansöker om ditt andra visum. Medborgare från Canada och Italien har en särskild regel som låter dem vara upp till 36 och ändå få ett andra visum.

 • Therese Larsson

  Hej Amalia,
  Kanske sidan var nere, ibland uppdatrar de hemsidor över natten (dagtid Sverige) och då fungerar de inte. Var det denna hemsida eller Australiska invandrarverkets hemsida som inte fungerade? Testa igen att ansöka om visum via https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder det är dem du ska ansöka genom för att slippa onödiga avfifter.

  Angående visum så kanske din praktik räknas som training, om du är sponsrad kan du kolla in training visa, eller testa visa finder för att se vilka visum de rekommenderar. Men om din praktik bara är tre månader ser jag inget hinder att du inte kan använda dig av working holiday visum, speciellt inte om du efter avslutad praktik vill resa runt i landet. Fundera på hur länge du vill vara kvar i landet efteråt, eftersom det mer eller mindre kommer avgöra vilket visum du bör söka (och vad du betalar). Om du tänker åka hem direkt efter praktiken kan du kanske ansöka om ett gratis evisitor som låter dig göra training och studier i upp till tre månader, se https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651.

  Ser inget problem med att du pluggar i Danmnark, du är ju fortfarande svensk och reser på svenskt pass. Bara värt att veta att man beroende på visum ibland får fylla i vilka länder man senast besökt, varit bosatt i på grund av att de måste veta att man inte kan vara bärare av vissa sjukdomar etc. Kan alltså innnebära mer pappersarbete, men inte nödvändigtvis. Bara var ärlig och noggrann så ska det nog gå bra.

  Hoppas det kan hjälpa något.

  Mvh
  Therese

 • Therese Larsson

  Hej Sam,
  Ja det stämmer, om man ansöker om ett evisum online själv är det gratis. För att klargöra angånde de $20 nämnda ovan så är det konstnaden om man ansöker om ETA (Electronic Travel Authority) som är ett annat besöksvisum liknande evisumet som kostar $20 (och som används av tex resebyråer och andra bokningssajter etc). Du gjorde rätt.

  Angånde tabletter: jag skulle ta med två dgaras dagsbehov av tabletterna i handbagaget om du är i dagligt behov av dem (schemalagd medicin) ifall det incheckade bagaget skulle bli försenat. Resten för hela resan kan du ha i det incheckade bagaget. Glöm dock inte att få medicinens recept översatt om det är på svenska, och glöm inte att deklarera på arrival card, kryssa i att du har medicin med dig in i landet så ska det nog inte vara några problem. För mer info för att klargöra att just din medicin inte är ett undantag, se; https://archive.homeaffairs.gov.au/trav/ente/brin/can-i-bring-it-back/can-i-bring-it-back-medicine/can-i-bring-medicine-back. Se även en liknande läsarfråga https://www.swedesinaustralia.com/8-fragor-planera-australienresa/.

  Trevlig resa!!

  Mvh
  Therese

 • Sam

  Hejsan!
  Jag vill fråga om visum till Austuralien?
  Som det står op eran hemsida är det gratis att söka till och med 3 månader vistilse i Austuralien. Jag sökte vism genon denna länk som finnd på i eran hemsida och hitills har jag inte fåt svar. Jag läste att det ska man betala rund 200kr per visa i fall man vill åka till Austuralien. Jag är tvivvlad är det gratis visa eller ska man betala för det? Jag planerar ganska snabb resa dit så att jag vill inte hamna mellan stolarna.

  Tack på för hand!
  Sam

  • Therese Larsson

   Hej Sam,
   Själva visumet är gratis, men det tillkommer en online serviceavgift på $20,se mer på Immi hemsidan https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/electronic-travel-authority-601. I de flesta fall återkommer de med svar inom en till ett par dagar när man väl fyllt i hela ansökan och genomfört betalningen. Har du fått en bekräftelse på att att de mottagit din ansökan? Hoppas att det löser sig.

   Mvh
   Therese

  • Sam

   Hej Therese!
   Tack för ditt svar och hjälp.
   Ber om ursäkt att jag svarar sent med jag hade mycket att göra. Vill meddela att jag, frun och barn fick visum tack vare för eran hjälp. Du nämner på ditt svar att det kommer en onlineavgift på 20 dolar men har hitills inte fått sådan sak. Jag fick visum
   Hoppas att det är rätt för att jag åker på måndag nästa vecka.

   Application status
   eVisitor (subclass 651): Granted
   en bilage som står:Payment is not required. 
   Invoice Details
   Item Description Qty Unit
   Price(AUD)
   Net
   Price(AUD)
   Discount
   (AUD)
   Tax
   (AUD)
   Total
   Price(AUD)
   1 TV651 eVisitor VAC1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   Total Due(AUD) 0.00 0.00 0.00 0.00

   Jag skulle passa på och fråga får man ta med sig sina tabletter som behandlar i depression incheckade bagge?
   Tacksam för svar!
   Hälsningar
   Sam

 • Anette

  Hej!
  Vi är en familj (jag-svensk, min sambo-aussie och våra två barn (svenska medborgare). Vi funderar på att flytta till Australien för att testa livet där och vill gärna ha lite råd vad som skulle vara smartast att göra-
  1. Ansöka om medborgarskap för våra barn härifrån så att de reser in på aussie pass och resa in och sedan ansöka om partner visum för mig på plats?
  2. Åka in som turister (både mig och barnen) och ansöka om citizenship för dem på plat soch partner visa för mig? Eller kan man ansöka om ett visum där de inkluderas på plats?
  Tacksam för råd:-) Hälsningar Anette

 • Amalia

  Hej, jag ska ha praktik i Melbourne i tre månader med start i Januari. Söker Work and Holiday visa (first time)(vet inte om den är helt rätt). Kommer inte tjäna några pengar där så det borde inte klabbs till det. Vet inte om det är något fel på sidan men kommer inte vidare för att söka. Finns det någon bra organisation som man kan söka igenom , typ tips på resebyråer online?

  -har precis fått beviljat visum till Kina, 30dagar
  -är svensk men pluggar och bor i Danmark, Jylland
  (kanske rör till det, men tycker inte det borde vara något problem)

 • johanna

  Hej!

  Jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig med mina frågor, men sen hitta jag denna sida och hoppas att du kanske har svar åt min kompis.

  Julia var i Australien på ett WH visum under 2017. Första 5 månader reste hon, och jobbade inte alls. Hon fick sedan ett jobb, och jobbade längre än 6 månader för samma arbetsgivare(ca 30 dagar för mycket, på WH visumet). Hon betalade fortfarande skatt hela denna tid(så allt är registrerat). Efter dessa 30 dagar fick hon ett nytt visum beviljat, fick då student visum 4 månader. Hon fortsatte jobba kvar på samma arbetsplats, vilket leder oss till två frågor. Är det ok att jobba längre än 6 månader hos samma arbetsgivare när man går över på ett nytt visum? Blev ju totalt 10 månader men uppdelat på två visum.
  2. Nu jobbade ju Julia redan mer än 6 månader under tiden på WH visumet. kan detta ge henne problem om hon vill in i landet igen?

  På studentvisum får man bara jobba 20 h /veckan. Julia jobbade ibland 10 h/ veckan men ibland också 30h/veckan. Skulle tro att hon i snitt jobbade 26 h /veckan. även här betalade hon alltid skatt så alla timmar är registrerade. Fråga: Hur hårt ses på detta? om hon söker ett nytt visum(tex turist) kommer hon då att få det beviljat? kommer de kunna stoppa henne vid passkontrollen att få komma in i landet?

  Jag minns också att jag nånstans hört att man inte lagligt fick jobba under tiden från att WH visumet gick ut, i väntan på studentvisumet(ca 1-2 veckors tid). Julia jobbade under denna tid i alla fall. Syns det och kan det ge problem?

  När hon började på denna arbetsplats ansökte hon om ett Tax-File number. I väntan på nummret flyttade hon, och glömde sedan bort detta nummer som skulle komma på posten. Arbetsgivaren frågade inte efter det något mer så de glömdes bort. Julia har trots det alltid betalat tax och det syns på hennes pay-slips. Jag undrar, är det okej att jobba utan ett tax-file number? jag har hört att det är OK men att man betalar mer i skatt. jag har också hört att det INTE är ok. och är därför rädd att hon även här kommer att bli stoppad/råka illa ut om hon vill in i landet igen.

  Julia tänkte när hon lämnade Australian i Maj att nu kommer hon aldrig kunna åka tillbaka igen. För att hon krånglat så med visumen och inte tydligt följt de regler som funnits. Hon tänkte att hon måste acceptera att hon inte kommer kunna åka tillbaka. Men hela hennes kropp skriker efter Australien. Julia är inte klar än, hon vill tillbaka så gärna. Vad tror du, om hennes missar? tror du det är kört, hon vill inte riskera att bli ”tagen” vid passkontrollen och om hon blir det, vad är det värsta som kan hända för dessa misstag? inte komma in i landet, eller kan de bli värre än då?

  Eller tror du att dessa missar är väldigt vanliga och att Julia bara nojjar alldeles för mycket?

  Tack på förhand!

 • Therese Larsson

  Hejsan Hosein!

  Det finns olika sorters visum som baseras på att en familjemedlem sponsrar er att för att komma till Australien. Mer om de olika alternativen och vad de innebär hittar ni via; https://www.homeaffairs.gov.au/trav/brin.
  Som förälder måste du uppfylla vissa krav, se; https://www.homeaffairs.gov.au/trav/brin/pare
  Så vad som gäller beror på om ni hittar ett visum som passar och dess krav.
  Hoppas det kan hjälpa.

  Lycka till!

  Mvh
  Therese

 • Hosein

  Hej Anders,
  Jag undrar om en familj med 3 barn som alla 3 barn studerat i Australien och sen dess har de blivit medborgare och jobbar. Min fråga är, kan deras föräldrar p.g.a sina barn få medborgarskap och flytta till Australien.

 • Therese Larsson

  Hejsan Kjell!

  Ursäkta sent svar, Anders är tyvärrr inte tillgänglig.
  Har ni fått svar på er fråga?

  Annars finns det olika sorters visum som baseras på att en familjemedlem sponsrar er att för att komma till Australien. Mer om de olika alternativen och vad de innebär hittar ni via; https://www.homeaffairs.gov.au/trav/brin
  Så vad som gäller beror på om ni hittar ett visum som passar och dess krav.
  Hoppas att allt gått bra för er.

  Mvh Therese

 • Therese Larsson

  Hej Emilia!
  Ursäkta sent svar, Anders har inte varit tillgänglig.

  Hur gick?

  För de som hamnar i en liknande situation så ja, man kan ansöka om ett andra WH visum i landet om andra baskriterier är uppfyllda (se: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/417-#tab-content-1),
  och så vitt jag vet ska det gå även om man är på ett turistvisum på plats i landet.
  Tiderna för ansökan tar normalt sett från några veckor upp till sex.

  Hoppas det gick bra!

  Mvh Therese

 • Therese Larsson

  Hej Annie!

  Oj då, ursäkta sent svar, Anders har inte varit tillgänglig.
  Löste det sig?

  För de som hamnar i samma situation finns det mycket information om visumet samt blanketter (längst ned på hemsidan) och beroende på omständigehter kanske det skulle gå att använda sig av change of circumstances form om man gör det i god tid.

  Berätta gärna hur det löste sig för dig.

  Mvh Therese

 • Therese Larsson

  Hej Danne89!
  Ursäkta sent svar, Anders har inte varit tillgänglig.
  Hoppas du fått svar?

  Annars, för att kunna söka till ditt andra WH visum förutsätter det att du gjorde 3 månaders specifikt jobb i regionala Australien. Andra krav hittar du på: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/417-

  Om du uppfyller dessa krav är det bara att köra på!

  Lycka till.

  Mvh Therese

 • Therese Larsson

  Hej Karin!

  Om man reser på ett Business ska man fortfarande ha intentionerna att ”lämna” landet efter sina tre månader. Med dina planer att researcha landet för att sedan återvända är det svårt att sätta fingret på vad som är bäst. Man är hårda i Immigrations och tycker de att din historia låter skum eller verkar som om du döljer något kan de neka dig att komma in i landet. Du bör noga överväga dina val, Kan du tänka dig att bara känna av hur arbetssituationen är utan att aktivt ansöka? Du kan redan nu hemifrån börja titta på annonser och likande på webbsdor för att se på vilka platser din typ av arbete finns och sedan resa dit och turista bara. För att läsa mer om jobblänkar kolla in https://www.swedesinaustralia.com/hitta-jobb-i-australien/
  Har du redan testat visum finder? på https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1

  Är du fortfarande osäker kan du även använda dig av en visum-agent, om du är beredd att betala för tjänsten vill säga.
  Ledsen att jag inte kan hjälpa dig mer.
  Lycka till!

  Mvh Therese

 • Karin

  Hej!
  Jag vill åka till Australien i max 3 månader för att resa runt och bestämma i vilken stad jag vill bo i. Därefter kommer jag åka till Nya Zeeland och ansöka om ett Working holiday visum och sen åka tillbaka till utvald stad och börja söka jobb. När jag skulle ansöka om mitt första visum, turistvisum 651, fick jag frågan ”Your purpose of stay in Australia” Tourist eller Business med den förklarande texten ”If you intend to conduct any business activities on your visit to Australia, select ’Business’. Business activities may include attending business related meetings, seminars, conventions, conferences or networking.”. Vad jag förstår får jag absolut inte söka jobb på turistvisum men det skulle ju vara jättebra om jag fick nätverka inför mitt kommande Working holiday visum. I övrigt har jag inga business relaterade aktiviteter i Australien. Vad tycker du att jag ska välja? Business eller Tourist? Kan jag bli förfrågad vad för Business relaterade ärenden jag ska göra i australien?

  Tackar varmt för all hjälp och guidening jag kan få.
  /Karin

  • Therese Larsson

   Hej igen Karin,

   Så här står det under vad du får göra under visum 651 :
   ”Your eVisitor lets you:
   engage in business visitor activities while in Australia provided you:
   do not work for or provide services to, a business or organisation
   do not sell goods or services to the public.
   Business visitor activities include:

   making general business or employment enquiries
   investigating, negotiating, signing or reviewing a business contract”

   för mer info se sidan : https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/651-

   Kanske det kan fungera?

   Lycka till.

 • Bill

  Vad gäller vid endagstävling och man är bara i landet 3-4 dagar, måste man ha inbjudan till tävlingen från berörda förbund, om man får betalt för deltagandet, räknas det då som att man har jobbat i landet.

 • RG

  Hej! Tack för en bra hemsida med fina tips :) det uppskattas! Jag undrar vilket visum man bör söka om man planerar att studera 2-3 månader (privat skola, ej universitet) och därefter turista i 2-3 månader (eventuellt arbeta under denna period).

  Är det möjligt att besluta sig om arbete när man är i Australien eller måste det bestämmas vid ansökningen av visumet/innan resan? Det kan ju vara skönt att inte behöva bestämma det i förväg utan ta det lite som det kommer…

  Är tacksam för svar!

  • Therese Larsson

   Hej RG!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig.
   Hoppas du fått svar på dina frågor?

   Studerar du upp till fyra månader och är under 31 år vid tiden för ansökan kan du använda dig av working holiday visumet som du även kan både turista och jobba via (med restriktioner). se; https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/417-

   Då kan du själv bestämma om du ska jobba under din vistelse.

   Hoppas allt gått bra för dig.

   Mvh Therese

 • Naved Akhtar

  Hello, Is there is any advantage of having swedish citizen to get the Work visa in Autralia. Or its same like all other countries applying for work visa.

 • Jenny Truong

  Hej! Jag och mamma ska åka till Sydney och kanske några städerna som Melbourne bl a i september i 3 veckor för att hälsa på släktingar för första gången. Ska vi ansöka om visum eller? Tack på förhand! Jenny

  • Therese Larsson

   Hej Jenny!
   Ursäkta sent svar, Anders har vatit otillgänglig och jag försäker nu gå igenom alla obesvarade komentarer. Om du inte redan har hittat svaret så är det att JA, du behöver alltid ansöka om visum för att åka till Australien (enbart Australiska eller Nya Zeeländska medborgar slipper). Lättast är att ansöka om turistvisum online, se https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1

   Lycka till!

   Mvh THerese

 • Caroline

  Hej! Jag behöver hjälp.

  Jag undrar om sidan nationalvisas.com.au är en tillförlitlig sida? Jag ansökte om 3 månaders turistvisum dit och betalade ca 200 kr för detta. Har dock inte fått någon mejlbekräftelse på detta som man skulle få. Kan jag ansöka om visum från två sidor samtidigt för att vara säker på att få ett rätt? Tacksam för svar!

  • Therese Larsson

   Hej Caroline!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig.
   Hur har det gått för dig?
   För de som är i en liknande situation skulle jag råda att kontakta företaget direkt via email eller support (hat ditt email kanske hamnat i spam?). Företaget ska vara legitimt. Undvik två ansökningar.

   Hoppas allt gick bra!

   Mvh Therese

 • jakob

  hejsan! jag har lite frågor angående min australien / nya zeeland resa och hoppas ni kan svara på dem så utförligt som möjligt.
  fråga 1:

  – jag tänker åka till australien och fixa ett 3 månader gratis visum. Går det bra fastän jag fyller 31år i juni 2018??

  fråga 2:
  – Om jag bara fixar detta 3 månaders gratis visum behövs en hälsokontroll för att komma in i landet? för har hört att många måste göra det om man varit exempelvis i Asien en längre tid eller central/sydamerika. var nämligen ett par månader i asien för ett par år sen, och kom nyligen hem från en 5 månaders resa i central och sydamerika.

  fråga 3:

  – Är hälsokontrollen bara obligatorisk om man åker på work and travel visum i 1 år? eller när behövs de som sagt? var nämligen ett par månader i asien för ett par år sen, och kom nyligen hem från en 5 månaders resa i central och sydamerika.

  fråga 4:

  – Behövs visum till nya zeeland? eller det går under sammma visum om jag fixat australienskt visum?

  fråga 5:
  – Om jag fixar 3 månaders visum och jag vill stanna där, kan jag då fixa worki and travel visum där nere?? bara jag ordnar de innan jag är 31?

  Fråga 6:
  – om jag bara vill till australien och jobba och vill ha work and travel visum..
  kan jag fixa de fast än jag ska fylla 31 i juni 2018, så allt sånt är möjligt bara jag fixar det innan jag är 31, för hört att där är gränsen`?…om man inte får de fixat via jobb i sverige eller så…och om jag åker dit och fixar 1 år nu om de går…då är det 1 år som gäller och blir inte utslängd när jag är 31?

  Fråga 7: vilken sida fixar jag visum och hur snabbt går de?? får jag de elektroniskt då eller??

  • Therese Larsson

   Hej Jakob!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig så jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Hoppas att det löst sig ändå?

   Annars är här svar på dina frågor:
   1. Ja det går bra.
   2. Normalt sett så krävs det inte för ett kortare turistvisum, men man har nyligen uppdaterat mycket så för att vara på den säkra sidan skulle jag avända mig av verktyget ”visa finder” för att se viklet visa som passa och vad de listade kraven är; https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1
   3, Det finns vissa andra visum som också kräver hälsoundersökning, allt beror på omständigheterna. Läs mer på de olika alternativen som visa finder ger dig att välja på.
   4, Som svensk behöver man enligt hemsidan nedan inte ha ett visum om du besöker landet i mindre än tre månader, men du måste ha en biljett (och ett visum) till en destination du har rätt att vistas i. För mer info se: ttps://www.airnewzealand.com.au/new-zealand-entry-and-transit-requirements#visa
   5. Du kan enbart fixa ditt första working holiday när du INTE är in landet, se ; https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/417-
   6. precis, du måste bara se till så att du ansöker innan du fyller 31, se till så att du räknar med att Australien ligger en dag före dig i kalendern ifall det är gränsfall ;-)
   7, elektronisk visum ansöker du via https://www.homeaffairs.gov.au. brukar ta några veckor upp till en månad beroende på vilket visum det rör sig om. För online turist e-visum går (ETA subclass 601) går det nästan på direkten.

   Lycka till!

 • Patric

  Hej!
  Hur är det att som svensk öpnna företag i Australien om man vill leva bo där eventuellt pendla?
  vad är det för regler och hur ser skatten ut båda att anställa och ev vinstskatt.regler kring anställda?

 • Dannne89

  Hej jag tänkte kolla med dig hur det funkar med ett andra working holiday visa? Jag har haft ett för 5 år sen men är sugen på att åka ner och jobba lite igen, måste man köra på någon farm direkt eller kan jag söka som vanligt?
  Tack så mycket!

 • Jasmina

  Hej Anders, Tack för denna informationsfyllda sida och för din fantastika bok! Jag och min familj (make + 2 barn) planerar att flytta till Australien, om allt går väl det vill säga. Vi har precis startat processen med visumansökan, Skilled Independent visa 189. Jag är 37 år, civilekonom och har ca 13 års arbetslivserfarenhet som Business Controller och som CFO (senaste åren). Min man är 43 år gammal, civilingenjör och har ca 19 års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare (Java-programmerare). Vi undrar vem av oss som ska söka, vem har bäst chans att få ett visum? Jag skulle nog få ihop mer poäng tack vare min ålder men det känns som om min mans yrke är mer eftertraktat. Spelar det senaste någon roll eller är det endast poängen som räknas (både vid en intresseanmälan och en visumansökan)? Vet att det är svårt att råda andra men hoppas ändå att du kan hjälpa oss lite på traven. Tack på förhand. Mvh, Jasmina

  • Therese Larsson

   Hej Jasse!
   Ursäkta sent svar, Anders är otillgänglig och jag går nu igenom obesvarade meddelanden.
   Hoppas satt situationen har löst sig?
   Annars skulle jag råda att använda en agent som har större insikt i hur marknaden ser ut just nu. De kan även ge er råd vad gäller hela flytten, vet vilka dokument och papper ni behöver ha. Det är en stor process att ta med sig hela familjen. Bara att ta hand om en enskild process kan vara krävande. Mycket beror förstås på hur mycket tid/eller pengar man har att lägga ned på processen. Annars, testa visum finder på hemsidan : https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1

   Ledsen att vi inte hann hjälpa er.

   Lycka till i framtiden!

   Mvh Therese

 • Abbe

  Hej, Om jag ska åka som au pair och bo hos en familj och få betalt av dem. Måste jag fortfarande då ha 5000 dollar tillgängliga?.

  • Therese Larsson

   Hej Abbe!
   Ursäkta sent svar, men Anders är inte tillgänglig.

   Hoppas du fått svar på din fråga?
   Annars skulle jag säga att; JA, det är ett av kraven om du reser under Working holiday visum (för det gör du antar jag?, oavsett om du ska arbeta eller inte.

   Hoppas allt gick bra för dig.

   Mvh Therese

 • Annie

  Hej!

  Den 27 December 2016 ansökte jag om WH till Australien som beviljades. Det var tänkt att jag skulle åka dit direkt efter en Asien resa jag gjorde under 3 månaders tid men pga olika orsaker åkte jag tillbaka till Sverige. Nu hade jag tänkt att åka till Australien i början på januari 2018 istället men då har visumet gått ut. Vet du om det finns möjlighet att ansöka om ett nytt eller i bästa fall förlänga förfallodatumet.

 • Camilla

  Hej Anders!

  Fantastiskt med all information som lämnas på dessa sidor! Själv behöver vi hjälp; vi är ett par, +51år, vi ska inta arbeta i Australien utan bara vara på besök under 10-14 månader. Resa ut ur Australien och sedan tillbaka kan bli aktuellt. Vilket visum ska vi söka??

  Camilla&Berci

  • Therese Larsson

   Hej Camilla Och Berci!
   Ursäkta sent svar, Anders är otillgänglig och jag går nu igenom obesvarade meddelanden.
   Hoppas satt situationen har löst sig?
   Annars rekommenderar jag att ni ansöker om ett ETA visa online, men ni kan bara stanna i tre månader i taget och måste lämna landet innan ni kan återkomma. Ni kan göra flera återbesök under visumets hela giltighetstid (ett år).
   Hoppas detta hjälper. Annars, testa visum sökaren: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1

   Lycka till!

   Mvh Therese

 • Kajsa

  Hej!
  Jag har ett work and holiday visa som fortfarande är giltigt, har vart hemma i Sverige ett tag men ska snart tillbaka. Jag var tvungen att göra ett nytt pass och har ändrat mina passdetaljer på mitt ”immi account” men jag ser inte att jag kan skriva ut mitt visum på nytt med mina nya passdetaljer, har alltså bara en kopia på mitt första visum med mitt gamla passnummer. Vet att visumet är kopplat till mitt nya pass men eftersom man ska ha en kopia blir jag lite osäker när det står mitt gamla passnummer på den kopian?
  Med vänlig hälsning Kajsa

  • Therese Larsson

   Hej Kajsa!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig och jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Du gjorde rätt som anmälde ändringarna. Hoppas att det löst sig för dig med kopiorna!
   För de som går igenom en liknande process står det så här på hemisdan; ”We can accept scanned, photographed or electronically signed completed forms. If you have been issued a new passport, please provide a scanned copy or photograph of the biographical page of your new passport with the completed form. The biographical page of your passport is the page that contains your photograph, personal details and the issue/expiry dates.”
   Se mer info på hemsidan: https://www.homeaffairs.gov.au/lega/lega/form/immi-faqs/how-can-i-update-my-address-or-passport-details

   Lycka till!

 • Emma Ängerteg

  Hej Anders! Har ansökt och fått beviljat visum där mitt efternamn är felstavat, eftersom jag stavas med Ä så står det inte AE utan bara A. Finns det någon möjlighet att ändra det eller måste jag skaffa nytt visum, och om jag skaffar nytt visum, kommer det gå på samma pass, även fast jag nyss fått visum på det passet? Tar ju självklart bort mitt första felaktiga visum Isåfall! Tacksam för svar! Mvh Emma

 • Marielle Tengström

  Hej! Jag har precis varit i Australien på semester. Nu är jag i Sverige igen och vill ansöka om ett Working Holiday visa, osponsrat. Finns det några regler på hur länge man måste vänta innan man får åka tillbaka till landet när man nyligen varit där? Jag hittar inte något om det någonstans. Tacksam för svar!

  • Therese Larsson

   Hej Marielle!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig så jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Hoppas att det löst sig?
   Annars rekommenderar jag att du besöker hemsidan för att kolla att resterande krav är uppfyllda för ett working holiday (de har uppdaterat kraven de senaste året). Ser dock inget hinder i att du varit där innan så länge det inte var på ett WH visum och att du då INTE uppfyllde de specifika arbetskraven (3 månader arbete inom specifik industri).

   https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visi/visi-1

   Lycka till!

 • Ali

  Hej Anders!
  Jag har dubbelt medborgareskap och jag sökte working holiday Visum med Svks Pass och undrar hur lång tid det tar ungefär? Eller Australiska migration måste komplettera min ansökning på grund av att jag har dubbelt medborgarskap..?
  Tacksam för din Svar.

 • Emilia

  Hej Anders!

  Jag har en liknande fråga som Anna, plus ett par till. Jag och min pojkvän ska åka till Australien snart. Han för första gången, och jag för andra gången (jag var där första gången 2013). Han har redan fått sitt visum och det gick på ett kick. Jag har inte ansökt än då jag fick tillgång till mina papper från farmjobbet först idag.

  Nu till mina frågor! Vet du hur lång tid det brukar ta att få ett andraårsvisum beviljat? Och om det generellt sett tar ganska lång tid, är det då möjligt att åka in på ett turistvisum först och därefter ansöka om mitt andra år på plats? Vi vill nämligen komma iväg så snart som möjligt och det är därför jag undrar. Jag har nämligen hört skräckhistorier om att det kan ta flera månader att få sitt andraårsvisum.

  Jag har läst lite på immi och jag tolkar det som att det är möjligt att söka om det på plats, men då kanske de kräver att man är där på sitt förstaårsvisum och inte på ett turistvisum? Vad tror du? Du har inte hört om någon som gjort på liknande sätt?

 • Anita J

  Hjälp.
  Jag loggade in på mitt konto och sökte visum. Samma konto jag sökte på för två år sedan.
  Jag glömde skriva mitt andra namn i min sista ansökan men på mitt konto står det med.
  På visumet jag fick står bara det ena.
  Måste jag och går det att söka ett nytt fast jag redan fått ett?
  Förvirrad och stressad

 • Evelina

  Hej! Jag fick mitt working holiday visum nekat för att jag glömt att svara på en fråga. Och tänkte kolla om man kan ansöka om ett nytt direkt eller om man måste vänta?

  • Therese Larsson

   Hej Evelina!
   Ursäkta sent svar, Anders är inte tillgänglig.
   Hoppas du fått svar?
   Annars, det ska inte finnas något som hindrar dig från att ansöka igen.

   Hoppas det gick bra!

   Mvh Therese

 • Tobias

  Hej! Tror du att det är några problem att jag angav Malmo som stad istället för Malmoe (jag bor alltså i Malmö)? Eller är det framförallt tilltalsnamnet som viktigast? Min resekamrat bytte efternamn som barn från sin pappas till sin mammas efternamn. Är det något som behöver anges, där man fyller i ”other names”? Vi ska resa i nu i december och fyller i våra ansökningar nu. Är rädd att en sådan ändring kan dra ut på processen. Tack på förhand. / Tobbe

 • Cecilia fredriksson

  Hej,
  Jag ska åka till Australien. Skulle blivit snart men fick just tillbaka svar på mitt visum som jag ansökt, som jag väntat på en månad och de blev nekat.
  Min fråga är kan man söka ett nytt direkt? Måste jag betala på bytt? Eller hur funkar de?
  Tacksam för svar.

  Mvh Cecilia

  • Cecilia fredriksson

   Ska jobba där. Glömde jag säga

  • Therese Larsson

   Hej Cecilia!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig så jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Hoppas det löste sig? För de som hamnar i en likande situation skulle jag rekommendera att undersöka grunden till nekandet. Anledningen spelar nämligen roll om det är idé att ansöka ien eller inte. Är det på grund av den finansiella situationen till exmepel så kan ju det förändra sig. Se mer info via https://www.homeaffairs.gov.au/lega/lega/form/immi-faqs/what-if-my-visa-application-is-refused-or-my-visa-is-cancelled

   Återigen, ledsen att vi inte hann hjälpa dig!

   Mvh Therese

 • Cecilia Fredriksson

  Hej, Jag ska åka till Australien snart och har skickat efter ett visum. Fick fylla i jättemycke och fick tillbaka det nu efter 1 månad. Dock så va det nekat. Hur ska jag göra nu? Kan man rätta till något eller kan man söka om på nytt? och isåfall kan man göra det direkt? Kostar det i så fall lika mycket igen?

  Tacksam för svar.

  Mvh Cecilia

 • Malin

  Hejhej Anders!

  Jag studerar i Sydney men har behövt åka hem för att vara med på några bröllop! När jag flög ut ifrån Sydney så hade jag ett litet problem med mitt pass på grund av att guld ränderna var borta så hon förslog att jag skulle förnya mitt pass när jag kom hem för att undvika problem.

  Det första jag gjorde var att förnya mitt pass förstås men sedan slog det mig att mitt visum är linkat till mitt gamla pass som nu är makulerat (fick behålla mitt gamla pass). Nu har jag ringt som en tok överallt jag kan tänka, men väntar på att tidsdygnet ska ändras.

  Har du någonsin hört om detta eller om du vet vem jag ska kontakta!

  Tack på förhand!
  /Malin

 • christian rubio

  hej! jag har fått mitt turistvisum beviljat men insåg snabbt att jag hade skrivit en sak fel. är svensk och har skrivit mitt svenska pass och passnummer men bor o jobbar i Norge och har norskt personnummer. av någon anledning skrev jag under fältet ”other citizenships” att jag även är medborgare i Norge vilket är felaktigt. kommer det här innebära problem? är väldigt nojjig över det här då jag måste bli insläppt för att träffa respektive som bor där tillfälligt. tacksam för svar!

 • Cornelia Sundsten

  Hej Anders! Tack för jättebra info! Jag har en fråga. När det är dags att bevisa att man har visum, behöver man ha med sig en utskriven kopia på visumet som man har fått på sin email eller behöver man endast säga sitt passnummer så är det kopplat elektroniskt? Jag behövde nämligen uppdatera mitt visum då jag gjorde ett nytt pass efter att jag blivit godkänd på min ansökan till visum och funderar nu på om det har uppdaterats automatiskt eller om jag behöver visa upp mitt första visum och sedan ett annat dokument jag fått som bevisar att jag uppdaterat mitt passnummer? Tacksam för svar!!

  Med vänliga hälsningar,
  Cornelia

 • Charlotte

  Hej var i Australien under aprilmånad kan jag resa in med ssmna visum nu i oktober! Visumet har glitighetstid till 17/12 2017

  • Therese Larsson

   Hejsan Charlotte!

   Ursäkta sent svar, men Anders har varit otillgänglig och jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelande. Vet att svaret kommer för sent, så jag hoppas att det löste sig och att du fann svaret att JA, du kan återvända flera gånger på samma visum så länge giltighetstiden gäller (men se till att åka hem innan det går ut).  https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visi/visi

   Återigen, ber så mycket om ursäkt och lycka till i framtiden!

   Mvh Therese

 • Nils Jonasson

  Vad krävs det för villkor för att bosätta sig permanent i Australien?
  Jag har en liten pension och är handikappad.
  Hur fungerat det att leva där med sjukvård m,m.

  • Therese Larsson

   Hej Nils!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig så jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Hoppas du fått svar på din fråga?
   Annars kan jag ärligt säga att det inte är det lättaste att bli permanent boende i Australien. I stort sett måste du antingen bli sponsrad av ett företag för att jobba där och sedan genomgå en hel serie visumansökningar innan du kanske blir permanet boende. Kostar mycket i tid och pengar. Det andra alternativet är att ha en familjemedlem som redan bor i Australien och kan sponsra dig att komma dit. Fungerar inte några av dessa alternativ ser det tyvärr mörkt ut.
   Om sjukvård se; https://www.swedesinaustralia.com/sjukhus-sjukvard-svensk-australien/

   Lycka till!

 • Linus

  Hej Anders! Jag har precis fyllt i och skickat iväg min ansökan om turistvisum, insåg någon minut senare att jag endast fyllt i mitt för- och efternamn. Jag har två mellannamn som står i mina ”given names” i passet, som jag givetvis glömde att fylla i. Hur väsentligt skulle du tro att detta är för att bli insläppt i landet?

  Har försökt nå australiensiska ambassaden utan framgång.

  MVH

  • Therese Larsson

   Hej Linus!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig, försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Ja, det är viktigt att alla uppgifter stämmer. Jag hoppas allt löste sig och att resan gick bra!
   Återigen, ursäktar så mycket att vi inte hann hjälpa dig.

   Mvh Therese

 • Klara Stenberg

  Hej! Går det att ansöka om ett turistvisum när man redan befinner sig i Australien med ett WH-visum?

  Tack för en givande blogg!!

 • Sofia

  Hej! Jag har varit i aus med whv 2013 och vill nu dit på turist visum i ca 12 månader för att hälsa på vänner och bo hos dom. Dock ska jag själv betala för boende och mat osv. Jag kommer inte att jobba under tiden. Vad krävs för att få ett sådant visum och hur lång tid tar det?

  Tack

  • Therese Larsson

   Hej Sofia!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig så jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Hoppas att det löst sig?
   Annars rekommenderar jag att du använder dig av verktyget visa finder: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1
   Ett visum att undersöka är annars visitor visa subclass 600 som du betalar för och som kan ta upp till 30 dagar att få beviljat om du har förutsättningarna att få det.

   Lycka till!

 • Emelie

  Jag och en kompis vill åka och jobba i Australien i ett halvår, kruxet är att vi är över 30 år…vilket visum är det som gäller då? Vi vill helst söka jobb när vi kommer till Australien!

 • Rolf

  Hej.
  Jag söker turistvisum till Australien för 10 dagar i november 2017. För några år sedan blev jag av med körkortet i 2 månader för fortkörning (domen var på 3 månader men mildrades till två månader efter halva tiden då mitt behöv av körkort var stort) och jag fick också 2 600:- i böter. Jag hade goda skäl till fortkörningen som var 1 km/h över gränsen. Är denna förseelse något jag bör nämna i visumansökan eller skall jag låta bli, och om jag nämner det, kan det bli problem att få visum då?

  Rolf

  • Therese Larsson

   Hej Rolf!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig, försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Jag hoppas allt löste sig och att resan gick bra!
   Återigen, ursäktar så mycket att vi inte hann hjälpa dig.

   Mvh Therese

 • Emil Nordström

  Hej Anders,

  Jag ska hälsa på min tjej som studerar i Perth. Jag kommer först att vara där en månad, sedan åker vi till Bali en vecka. Sedan tillbaka för att stanna den maximala tiden tre månader (utan/med enklaste sortens visum). Min fråga är då 1. om jag behöver skaffa ett visum överhuvudtaget? 2. Behöver jag ha biljetterna ut ur landet eller litar dom på mig? Helst vill jag inte boka biljetterna innan jag är på plats.
  Jag har vettig ekonomi och klär mig hel och rent om det kan vara av värde.

  Mvh
  Emil

  • Therese Larsson

   Hej Emil!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig och jag försöker nu gå igenom alla kommentarer. Du har säkert redan fått svar på din fråga, men om inte så är svaret att ja, du måste alltid ha visum för att åka in i Australien om du inte är antingen Australisk eller Nya Zeeländsk medborgare. e-visum online är enklast att fixa, och nej, du behöver inte alla biljetter bokade hem, men ska kunna visa upp bevis på din sunda ekonomi (och ja, det är av värde att klä sig helt och rent :-)). För mer info se : https://uk.embassy.gov.au/lhlh/immi_travel.html

   Hoppas duín resa gick bra/lycka till!

   Mvh Therese

 • Moa

  Hej!
  Tack för en bra sida med så mycket info! Jag vet att jag läst om något liknande tidigare men måste skicka iväg en fråga ändå. Förra året åkte jag till Australien på ett W&H visum i September, stannade två månader och reste runt utan att jobba en enda dag och åkte sedan hem i November. Nu är jag så arg på mig själv för att jag inte tog ett turistvisum istället eftersom jag nu vill tillbaka till Australien och jobba, men mitt visum löper ut i September och jag har inte heller tid att göra farm work eftersom det är mindre än tre månader kvar på visumet. Finns det något sätt att prata med dem för att förlänga eller få ett nytt W&H visum eller ett annat visum som jag kan jobba med eller är det kört för mig? Tack på förhand!

  • Therese Larsson

   Hej Moa!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig, försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Jag hoppas allt löste sig och att du fick chans att besöka Australien igen på ett eller annat sätt!
   Återigen, ursäktar så mycket att vi inte hann hjälpa dig.

   Mvh Therese

 • Shahvaly

  Hej
  Jag och en kompis ska resa till Australien som turism och även intresserad av att jobba lite. Men ingen av oss är SVENSK medborgare än, undrar vilken surt visum vi behöver eller kan vi ens resa tid med våra hemlands passer( vi är båda afghaner)? Tackar i för hand

  • Therese Larsson

   Hej Shahvaly!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig och jag försöker nu gå igenom obesvarade kommentarer. NI har säkert redan funnit ert svar, men om inte så rekommenderar jag att ni kollar in https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1
   Har man afghanskt pass ska det gå att resa in på ett visum, se bara till att alla detaljer under ansökan stämmer exakt överens med vad som står på ert pass så att det inte blir några konstigheter att ifrågasätta vid immigrations på flygplatsen. Vill ni jobba unde rer vistelse är det working holiday visum som gäller vilket ger er upp till ett års vistelse.

   Hoppas att det löst sig.
   Lycka till!

   Mvh Therese

 • jabbar halbos

  Hej!
  jag har planerat att resa till Sydney för att besöka mina fyra bröder som bor dar. jag har noterat att det finns två vilsam 600 och 651 .vilken typ ska jag bevilja. jag vill stanna en månad.Tack

  • Therese Larsson

   Hej Jabbar!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig så jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Hoppas att det löst sig?
   För de som hamnar i en liknande situation rekommenderar jag att de ansöker om ett elektroniskt turistvisum, e-visum (subclass 651) som är gratis att ansöka online. För mer info om alternativa visum, testa visa finder: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1

   Lycka till!
   Mvh Therese

 • Klara

  Hej! Går det att ansöka om ett turistvisum utan att lämna landet, när man har ett Wh?

  Tack!

 • Josefine

  Hej igen!!
  Nu börjar det närma sig min resa och jagh är lite nojig över en del saker. Tänkte bara få det bekräftat för mig själv: Jag fyllde i visum ansökan (working holiday) betalade och sedan någon minut senare fick jag ett mail där det stod ”notification of grant… ” ”a decision has been made on this application and visas have been granted on 23 April” bla bla bla. Betyder det här att jag har ett giltigt arbetar visum och är ”in the clear” när jag kommer fram inom visum kategorin iallfall?

  Tack

  • Therese Larsson

   Hej Josefine!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig, försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Jag hoppas allt löste sig och att resan gick bra!
   Återigen, ursäktar så mycket att vi inte hann hjälpa dig.

   Mvh Therese

 • Jonas Fritiofsson

  Hej Anders,
  Jag hoppas på att flytta till Australien på ett Skilled Visa 457 som en elektriker (Electrician – General #341111). Har planer på att fylla i ett EOI – Expression Of Interest på Skillselect på nätet.
  Behöver lite information angående engelska test och ”Skills Assessment”, vet du om det alltid är krav på detta? Som jag förstått det behöver många länder inte göra en skill assessment.

  MVH,
  Jonas

 • Inger

  Hej
  Jag och min man var i Australien och hälsade på vår dotter som bor där. Vi reste dit på turist visa den 17 dec 2016 och och reste hem till Sverige den 22februari 2017.

  Min fråga är kan vi resa och hälsa på vår dotter igen nu i december 2017 för att stanna i tre månader?

  Med vänlig hälsning,
  Inger

  • Therese Larsson

   Hejsan INger!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig och jag försöker nu gå igenom obesvarde meddelanden.
   NI har säkert redan löst situationen, men om inte så är svaret att i det flesta fall kan man återvända på ett turistvisa nästan obegränsat antal gånger per år. Man kan stanna sina tre turistmånader, lämna landet, ansöka om ett nytt och sedan tillbaka igen.

   Hoppas att det löste sig.
   Om du vill veta mer kan du kolla in hemsidan https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visi/visi

   Lycka till!

   Mvh Therese

  • Therese Larsson

   Hej Inger!

   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig och jag går nu igenom obesvarade meddelanden. Hoppas att det löste sig? Annars kan jag rekommendera att söka nytt turistvisum (ETA) då man kan göra flera återbesök under ett och samma visum så länge giltighetstiden gäller, bara man är ur landet innan det utlöper, och max stannar tre månader i taget.

   För mer info se: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/601-

   Lycka till!
   Mvh Therese

 • Inger Walfridson

  Hej
  Jag planerar att resa till Australien,Sydney i januari 2018 och stanna i två månader.
  Reser hem till Sverige efter dessa två månader för att sen i Slutet av augusti återvända till Australien, Sydney för 1 månad. Gäller då mitt tursit visa på tre månader? Eller måste jag söka nytt turist visa tre månader för min återkommande resa i augusti?
  Är det rullande 12 månaders period man får besöka Australien, eller är det kalenderår?
  Hur ska jag söka visum inför mina vistelser.
  Med vänlig hälsning,
  Inger

  • Therese Larsson

   Hej Inger!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig så jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Hoppas att det löst sig?
   För de som hamnar i en liknande situation rekommenderar jag att de ansöker om ett elektroniskt turistvisum, e-visum (subclass 651) som är gratis att ansöka online. För mer info om alternativa visum, testa visa finder: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1
   På visum 651 kan man göra flera vistelser under ett och samma visum så länge giltighetstiden är ok och varje vistelse är max 3 månader.

   Lycka till!

   Mvh Therese

 • Charlein

  Hej Anders! Vilken hjälteinsats att hjälpa alla oss förvirrade svenskar! Jag ska på utbyte till Australien till sommaren (8 juli) under en termin. Jag har blivit antagen men väntar fortfarande på mitt CoE från universitetet i Australien, så jag har förstått det som att jag inte kan söka visum ännu. Det som oroar mig är att jag var i Sydamerika 2016 i 2,5 månad och att jag med det troligen kommer behöva genomgå en hälsokontroll. Vet du om det brukar krävas hälsokontroller från Sydamerika? Och hur lång handledningstiden för ett studentvisum med hälsokontoll kan tänkas vara?

  • Therese Larsson

   Hejsan Charlein!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig och jag försäker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Hur har det gått för dig? Hoppas det löste sig. Normalt sett så ska studentvisum officiellt endast ta tre månader, hoppas det var fallet även i ditt läge. OM du fortfarande sitter på frågor, återkom gärna.
   Återigen, ledsen att vi inte hann hjälpa dig!

   Mvh Therese

 • erika

  hejsan
  jag ska söka andra årsvisum till australien.
  jag har förståt att i namn ska åäö ändras men gäller det allt i ansökan även födelseort adress etc?

  mvh erika

  • Anders Liljeqvist

   Hej Erika. Det skadar inte att låta bli åäö i övriga fält också, men jag känner bara till problem med för- och efternamn.

   -Anders.

 • Josefine

  Hej igen!!

  Nu börjar det närma sig min resa oc0 jagh är lite nojig över en del saker.

  Tänkte bara få det bekräftat för mig själv: Jag fyllde i visum ansökan (working holiday) betalade och sedan någon minut senare fick jag ett mail där det stod ”notification of grant… ” ”a decision has been made on this application and visas have been granted on 23 April” bla bla bla. Betyder det här att jag har ett giltigt arbetar visum och är ”in the clear” när jag kommer fram inom visum kategorin iallfall?

  Stor chansning, men tänkte höra om du vet om man får ta med p-piller för ett år in i landet. Orsaken att det med allt är för att jag äntligen har ett piller som passar mig. Får jag ta med mig så mycket in? Om jag till exempel tar med ett läkarintyg på engelska, deklarerar det, det är oöppnat? Är det värsta som kan hända att de tar det ifrån mig men inget värre? Läste på Australian governmets hemsida att man bara får ta med sig 3 månaders medicin, men vet inte om p-piller räknas som medicin?

  Tack på färhand
  Josefine

 • Jan Andersson

  jag vet inte om jag frågar på rätt ställe. Min dotter har bott i Australien i flera år och hon har en s.k ungdomsförsäkring hos Länets. Det hon inte har är nån hemförsäkring och det verkar inte finnas i Australien. Hur skall man göra + Guida mig rätt i denna fråga ?

  • Therese Larsson

   Hej Jan!
   Ursäkta sent svar, Anders är otillgänglig och jag går nu igenom obesvarade meddelanden.
   Hoppas satt situationen har löst sig?
   Annars rekommenderar jag att din dotter på plats tar kontakt med försäkringsbolag och pratar igenom sin nuvarande situaton för att få kvot och nödvändig information. Vad hon behöver beror på flera omständigehter; jobbar hon – hon är delvis föräkrad via sin super och vilka tillägg betalar hon för där? hur bor hon – vad ingår och är hon i behov av stöldskydd eller vill försäkra sitt bohag? Har hon en privat hälsoförsäkring? (hon täcks delvis av medicare gällande vardagliga sjukdomar men det kan bli dyrt utan om hon skulle vara i akut behov av specialist eller operationer och ambualans etc.) Är hon australisk medborgare? Det bästa är att samla alla detaljer angånde dessa ämnen, se vilket områden ni bör öka på föräkringen inom och sen be henne kontakta försäkringsbolag.

   Hoppas det hjälpte något.

   Mvh Therese

 • Kjell Tunér

  Hej!
  Vi är två pensionärer 70+ som funderar på att flytta till Sydney där vi har vår dotter med familj boende.
  Vad gäller för regler i Australien för immigration av pensionärer?

 • Sara Jarmander

  Hej!

  Jag pluggar i Australien för tillfället. Mitt studentvisum går ut i Juli och jag måste stanna till slutet av September så tänkte ansöka om ett turistvisum. Vet du om det är tillräckligt att åka till Nya Zeeland för att ansöka eller måste jag längre bort?

  Kan jag åka redan i Juni och ansöka om om ett turistvisum som ska börja gälla i slutet av Juli? 

  Tack på förhand!

  Mvh,
  Sara

  • Therese Larsson

   Hej Sara,
   Hoppas att det löste sig för dig!
   Visumreglerna har ändrat sig sedan du skrev ditt meddelande, men för de som är i en liknande situation i dagsläget skulle jag rekommendera att läsa under aktuellt visums ”conditions” då det finns olika studentvisum som man kan förlänga. se https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#About där står det i texten under Stay Longer: ”If your Student visa will expire before your graduation you might be eligible for a Visitor visa (subclass 600). You will need a letter from your education provider with the date of your graduation.

   If you hold or held a student visa and completed specific qualifications in Australia in the last six months, you might be eligible for a Temporary Graduate visa (subclass 485).

   If you are a recent engineering graduate of a recognized institution you might be eligible for the Skilled Recognition Graduate visa (subclass 476).

   If you want to stay longer for other reasons, you must apply for a new visa that suits your circumstances. Explore your visa options”.
   Visa explorer hittar man via https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/explore-visas-onshore

   Beroende på anledningen till att du ska stanna kvar finns det alltså olika visum att ansöka om, och vissa kanske kräver att du ansöker utanför Australien, andra inte. Nya Zeeland ska räcka då det är utanför Australien, om det är ett krav för att få ansöka. När visumen börjar gälla är också beroende på viklet visum man ansöker om, men eVisitor börjar gälla samma dag det beviljas (ofta samma dag ellerbara ett par dagar efter att man ansöker om det) och vissa visum aktiveras när man åker in i Australien. Läs olika ”conditions” och ”about” aktuella visum och använd verktyget för att få hjälp att hitta alternativ som passar.
   Lycka till.

   Mvh Therese

 • Sara

  Tja Anders!
  Har försökt skrolla igenom dessa väl besvarade frågor som rullat in till dig, ber om ursäkt om du får repetera ytterligare en gång.
  Såhär ligger det till. En kär vän till mig vill komma på besök i tre veckor i november. Ungefär i krokarna av den tiden som hon var här 2016. Vilket betyder att hon reste in i landet dem 16/11 på ett turistvisum.
  Min fråga är, kan man på något sätt resa in med någon form av turistvisum igen? Jag bor här på ett Working Holiday-visum. Kan det på något sätt hjälpa vår dröm att få uppleva Australien tillsammans?
  Tack på förhand!

  Med vänlig hälsning,
  Sara

 • jonas

  hej !

  det är så att jag och min sambo har planerna på att flytta till australien . hon är född och uppvuxen där så det är ju inga problem för henne. och vi kommer bo hos hennes mamma först 3 timmar från melbourne. jag undrar lite om vad för slags visum jag ska söka då jag tänkt jobba och så med. vill ju inte söka helt fel visum . och är det något speciellt jag ska tänka på när jag söker visum. behöver jag ha någon budget på mitt konto att visa upp för detta ? och vad finns det för jobb sajter för jobb i australien då jag är svetsare. om du har någon kolla på det

  • Therese Larsson

   Hejsan Jonas!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig så jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Hopps att det löst sig?
   Annars skulle jag rekommendera ett working holiday visum (om du är under 31 år gammal) så att du kan arbeta för en och samma företagare i sex månader (du kan begära förlängning i vissa undantag). Sedan om ni fortfarande är sambos när du varit där ett tag skulle jag ansöka om ett partnerviusm. Båda visumen kostar pengar och det sistnämnda kräver en del tid från din sida (alternativt att du kontaktar en migration agent för hjälp mot kostnad). Vad gäller working holiday visum måste du kunna visa upp bevis på en sund ekonimi (runt $5000) för att bevisa att du klarar dig och kan resa hem om så behövs.
   För mer info se; https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/417-

   För jobbsajter se sidan: https://www.swedesinaustralia.com/hitta-jobb-i-australien/

   Hoppas allt har gått bra!

   Mvh Therese

 • Michelle

  Hej Anders! Tack för en superbra sida.
  Jag har bott och jobbat i Australien ca. 2 år. Plockade frukt i nästan 12 månader, så där hade jag inte ens tanken att söka någon sponsring. Nu när jag är hemma längtar jag tillbaka så fruktansvärt mycket och har en dröm att om att flytta dit. Bo i Perth.
  Men finns det ens möjlighet till det?
  Jag har tyvärr ingen utbilning, utan ska först och främst läsa upp lite gymnasiebetyg nu i höst.
  Med vänliga hälsningar Michelle

  • Therese Larsson

   Hej Michelle!
   Ursäkta sent svar, Anders är tyvärr inte tillgänglig.
   Hur har det gått för dig?

   LÅter som en bra idé att läsa upp gymnasiebetyg. Ett alternativ är att ansöka om fortsatta studier i Australien. Du kan studera ett helt program där under flera år och vem vet vad en utbildning sedan leder till?
   Se vår artikel: https://www.swedesinaustralia.com/artikelserier/plugga-studera/

   Annars är det turistvisum lite då och då som gäller.

   Lycka till!

   Mvh Therese

 • Lottie Hansen Fougt

  Har blivit inbjuden till Australien till min kusins son Vilket visum ska jag söka ? kommer inte vara där mer än 1 månad. Hur mycket pengar måste jag ha med mej och på mitt bankkonto för att få visumet biviljat?

  • Therese Larsson

   Hej Lottie!
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig så jag försöker nu gå igenom obesvarade meddelanden. Hopps att det löst sig?
   Annars skulle jag rekommendera att du ansöker om ett elektroniskt turistvisum, e-visum (subclass 651) som är gratis att ansöka online. För mer info om alternativa visum, testa visa finder: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1

   Lycka till!

   Mvh Therese

 • Josefine

  Hej!

  Tack för super bra blogg!

  Jag har planer att flytta till Australien runt efter sommaren, jag har precis gjort klart min ansökan men har inte skickat in den än.
  Min pojkvän bor där och det är honom jag ska bo hos. Vi har varit tillsammans lite mer än 2 år, och bodde ihop i London mest av tiden. På frågan om relationship valde jag ”de facto” för det var den som jag tyckte passade bäst enligt beskrivningen, men där stod det i och för sig, i beskrivningen ”you currently live together..”, vilken inte stämmer eftersom hans visum gick ut i januari så han var tvungen att åka hem. Men vi är fortfarande tillsammans och kommer bo ihop igen när jag kommer till Australien.  Borde jag ändra till ett annat val, och då vilket? Jag vill inte att dom ska tro att jag ljugit eller så.

  När jag väl kommer till flygplatsen och dom frågar något om jag känner någon i landet, dom kommer inte tro att jag kommer försöka stanna längre i landet än jag får bara för det eller så?

  Tack på förhand

  Josefine

  • Anders Liljeqvist

   Hej Josefine,

   Jag antar att du ansökt om ett Working Holiday-visum. Det låter väl rimligt att säga att ni är sambo, trots att ni under ett par månader varit isär. Er avsikt är att förhållandet ska fortsätta och att ni ska bo ihop. Du åker nu på Working Holiday, men ifall allt känns bra så kommer du kanske om ett år att ansöka om ett andra WH-visum, eller kanske ett partnervisum. Så länge du är ärlig med dina intentioner så ser jag inga problem. Jag skulle inte tveka att berätta sanningen så som du beskriver den ifall du får några frågor.

   -Anders.

  • Josefine Minsberg

   Tack så jätte mycket för svar! +

 • Donny Karlsson

  Tjena Anders!

  Jag letar efter information om att jobba som Dietist i Australien och vad de kräver för utbildning jag tar kandidatexamen i Juni 2018.

  Tacksam för svar!

  Med vänlig hälsning/// Donny Karlsson

 • susanne

  Hej!
  Min son läser engelska i australien i ett halvår, han har sökt och fått ett visum som går ut den den 16 juni. Nu ska jag åka och hälsa på honom och vi kommer inte att åka hem förrän den 29 juni, jag har ansökt om det visum som jag trodde han behövde då fick jag besked om att han fått ett bridging visa vad innebär det?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Susanne,

   Som jag förstår det betyder det att hans första visum upphävts och han istället tilldelats ett temporärt visum som låter honom befinna sig i landet medan hans ansökan om ett nytt visum behandlas. Istället för att ansöka om ett visum för honom hade jag låtit honom själv gå till migrationsverkets kontor och be dem om hjälp att förlänga hans studentvisum med ett par veckor så att han kan turista lite efter terminens slut.

   -Anders.

 • Marie

  Hej!

  Jag har en liten fråga, jag skall studera i Australien nu till hösten och jag undrar om jag automatiskt måste köpa till ett visa hos myndigheterna i Australien (ochr hette det eller något sådant) eller om vanlig försäkring via Folksam gäller? (Alltså ett studera utomlands försäkring) eller måste man ha Gouda för att vara täckt?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Marie,

   Du kommer att behöva ansöka om ett studentvisum (som jag tror kostar lite pengar i ansökningsavgift), och sedan kommer du att behöva ha en försäkring som är godkänd av de australiska myndigheterna. Jag kan ha fel, men tror tyvärr inte att Folksams reseförsäkring räcker utan att du kan bli tvungen att köpa Goudas Studera Utomlands-försäkring.

   -Anders.

 • Charlotte

  Hej,
  jag och min sambo vill emigrera till Australien/NZ med vara två små barn. Vi köpte din bok och den är väldigt matnyttig, tack för att du delar med dig av din erfarenhet och kunskap! Jag har å min sambos vägnar sökt massor av jobb, både i Australien och Nya Zeeland, men ingen verkar vara intresserad av att anställa ngn som saknar visum. Praktiskt taget alla annonser uttrycker att man skall vara ”permanent resident” eller ha giltigt arbetsvisum. Vi har en god vän som är VD på ett svenskt bolag som expanderar kraftigt och etablerar sig internationellt. Han vill gärna anställa min sambo som tekniker i Australien. Hur man då skulle kunna gå tillväga hittar jag ingen information om, om det nu ens går. Om du har tid och lust vore vi jättetacksamma för tips! Scenariot är som följer:
  Ett svenskt bolag vill, utan att skapa dotterbolag eller dylikt som skulle innebära utländska regler och skatter, ha australiensiska säljare i Australien. I dag finns det en svensk säljare där som arbetar hemifrån och har visum genom sin flickväns forskningstjänst, när han slutar vill bolaget alltså ha australiensiska säljare där istället men vill placera en svensk tekniker till mjukvaran där. Den svenske teknikern är min sambo. Den svenske teknikern vill ha permanent residency och åka dit med sin familj (sambo och två små barn), syftet är att familjen skall emigrera.
  Hur kan den svenske teknikern lösa visumfrågan? Han är i Sverige nätverkstekniker (Cisco) med drygt 11 års erfarenhet men inte anställd för det aktuella bolaget utan kommer anställas först inför tjänsten i Australien. Om det finns formella skäl för bolaget att anställa honom innan tjänsten som tekniker i Australien påbörjas så är det inte ett problem.
  Allt gott och återigen – tack för en bra bok!

  Mvh, Charlotte

  • Anders Liljeqvist

   Hej Charlotte,

   Prata med exportrådet (Business Sweden) i Sydney, de borde kunna hjälpa er att sätta upp en affärsverksamhet i Australien.

   Jag skulle sätta upp ett dotterbolag i Australien som agerar säljkontor och som din man anställs genom. Detta företag fixar sedan ett visum åt dig och din man. Prata med Martin Roa Skramstad på Polyglot i Sydney för hjälp med att sätta upp företaget, och med Pauline Klippmark på Wickham Lawyers i Brisbane för hjälp med visumet. Hälsa från mig.

   http://www.thepolyglotgroup.com.au/
   http://wickhamlawyers.com.au/

   -Anders.

  • Charlotte Elmhed

   Stort tack!

 • Magnus Gertsson

  Hej Anders

  Tack så mycket för en mycket bra och givande sida.
  Hur fungerar det om man köper ett redan befintligt företag i Australien.
  Finns det något visum för detta och vad heter det i så fall eller hur skall jag göra.
  Söka visum först eller företag först?

  Med vänlig hälsning
  Magnus Gertsson

  • Anders Liljeqvist

   Hej Magnus,

   Det beror nog på vad för affärer du vill göra. Jag tror inte att du behöver ett visum för att köpa ett företag som utländsk ägare, men om du efter köpet vill flytta till Australien och bo och jobba där kommer du att behöva någon form av arbetsvisum. Ett visum värt att kolla in är detta:
   http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/188-

   -Anders.

 • Maria

  Hej!

  Jag sitter i en lite knepig och annorlunda situation. Jag är just nu i Austrlien på ett student visum (studerat här sedan Juni 2015) som kommer att gå ut i Juni 2017 (i år). Eftersom att jag har en partner här nu så är vår plan att jag ska skaffa mig ett Work and Holiday visum och sen söka för ett partner visa under det året.

  Det jag letar efter är hur jag kan göra detta så smidigt som möjligt. Går det att flyga över till Nya Zeland och söka om Work and Holiday visa ifrån där? Som jag förstår så måste man vara utanför Australien när man ansöker om det. Hur många dagar tar det ungefär innan man får det? Eller borde vi börja ansöka om partner visa redan du och köra stenhårt på det?

  Tack så jätte mycket för all hjälp!!

  Med vänliga hälsningar, Maria

  • Anders Liljeqvist

   Hej Maria,

   Ja, du kan ansöka om ett WH-visum från NZ. Jag har hört olika tider för att få det beviljat, från några dagar till upp emot två veckor. Om jag var er hade jag försökt att fixa ett partnervisum istället då det ger dig mer förmåner/möjligheter om du väl får det.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Fanny

  Hej!
  Jag har forsokt hitta svar om detta men far inte fram nagat specifikt vart jag an vander mig.
  Ar det mojligt for mig att arbeta som grundskolelarare i Australien med en svensk utbildning? eller maste jag ha gjort utbildningen I ett engelskttalande land? Eller kan jag komplettera pa nagot satt?
  Har letar efter svar pa bade svenska och australenska hemsidor men ar fortfarande osaker.

  mvh Fanny

  • Anders Liljeqvist

   Hej Fanny,

   Börja med att kontakta utbildningsmyndigheten i den delstat dit du vill flytta. Till skillnad från Sverige så är utbildning en fråga på delstatsnivå, och New South Wales har olika regler från till exempel Queensland. Kontakta även AITSL för mer info om vilka krav som gäller för att översätta din svenska lärarutbildning till dess australiska motsvarighet:

   http://www.aitsl.edu.au/assessment-for-migration

   Lycka tiil,
   -Anders.

 • Anisa shkupi

  Hej! Kan man söka sotning holiday visum fast turistvisumet inte gått ut ännu?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Anisa,

   Ja, men du måste vara utanför Australien när du ansöker om det.

   -Anders.

 • Evelina Johansson

  Hej!

  Jättebra sida! :)

  Jag undrar bara en sak ang. visumen. Jag har just nu ett turistvisa då jag var på semester november och december förra året. Men ska åka tillbaka och jobba i höst och ska
  ansöka om WH-visa. Kan man ha 2 visum samtidigt ?

  Tack :)

  • Anders Liljeqvist

   Hej Evelina,

   Nej, du har bara ett visum aktivt åt gången. När du får ett nytt visum så upphör ditt gamla att gälla.

   -Anders.

 • King Olle

  Hejsan bästa Anders.
  Jag heter Olle den stora, och jag är faktiskt den stora och starka Vikingen hehe,

  jag har flera utbildningar och jag jobbar idag som rörläggare, så jag är inte orolig att få jobb i AU, jag vet att jag kan söka WH visum till mig, men frågan är jag har min fru och mitt barn som är 1 år gammal, vilken visum ska vi då ansöka om? Kan de följa med mig med ett vanlig turist visum eller? Som turist visum måste man boka både fram och tillbaka biljett eller kan man vi åka med enkel biljett allihopa? Självklart vi har ju pengar så vi kan visa de att vi kan försörja oss under den tiden vi ska stanna i Australien.
  Sen en fråga till? Finns det fallafel i AU? Jag älskar fallafel och jag äter mycket fallafel här hemma det är därför jag är så stor och stark hehe
  Mycket tacksam för svaret bästa Anders.mvh:

  Olle Sverigeson the Swedish strong VIKING man.

  • Anders Liljeqvist

   Hej King Olle,

   1: Angående WH-visum så tror jag tyvärr inte att du kan ha med dig barn på det visumet.
   2: Ni kan alla åka som turister, men då får du inte jobba.
   3: Du behöver inte ha en returbiljett bokad för att åka in på turistvisum, så länge som du har pengar att köpa en biljett hem senare.
   4: Att du ska åka på WH-visum och din familj på turistvisum tror jag kan vara krångligt. Tanken med WH-visumet är för ungdomar att åka och semestra och jobba lite, inte för familjer att emigrera. Kanske är en bättre lösning att du åker själv en månad på WH-visum och letar jobb, och ifall du får det så ordnar du ett 457-visum för dig själv och familjen.
   5: Det finns gott om falafel i alla storstäder åtminstone! :)

   -Anders.

 • Moa Jonsson

  Hej!

  Jag har precis ansökt om working holiday visa då jag ska göra min 3 månaders grafisk design praktik i Australien. Jag fick nu en respons att jag måste genomgå en hälsoundersökning samt en x-ray, trots att jag inte är sjuk eller ska jobba med barn/på sjukhus. Vet du varför jag måste genomgå detta, samt om du tror det är möjligt att förklara min situation ifall dom misstolkat mitt syfte med visumet? Tror du att det är möjligt att få undersökningen betald av försäkringen?

  Tack!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Moa,

   1: Troligtvis på grund av att du rest runt en längre tid i Asien eller Afrika och därför varit i riskzonen för att smittas av TBC.
   2: Kontakta dem och se om du kan förklara (ifall det är ett eventuellt missförstånd).
   3: Jag känner inte till någon möjlighet att få undersökningen betald av din reseförsäkring.

   -Anders.

 • Diane

  Hejsan
  Min man har sökt turist visum tyvärr lurats in på auvisa.org.
  Nu har han fått svar från auvisa.org där man säger att visa ansökan behöver kompletteras med polisregister, anställningsbevis, årsinkomst,bankutdrag, skatteinbetalningar, vilka familjens planer är som inte ska resa med, reseplaneringen och vilka som ska besökas i Australien ? Man har skickat en länk med alla dessa frågor som ser ut att komma från australia govermerment?
  Varför behövs alla dessa kompletteringar? Han har aldrig varit straffad och var senast i Australien för 15 år sen utan problem!
  Om det stämmer att man behöver komplettera alla dessa frågor hur lämnar man dom på bästa sätt? Står något om att kopiorna bevittnas? Krångligt och vi förstår inte riktigt hur vi ska gå till väga och om man kan lita på att uppgifterna inte hamnar i fel händer när han gick genom ett ställe som han fick betala 600kr för något vinupptäckte var gratis!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Diane,

   Jag kan inte förklara varför auvisa.org ber om dessa saker. Det enda jag vet är att de lurar er på pengar för något som är gratis. Gå genom den ordinarie processen hos border.gov.au istället och följ instruktionerna och förklaringarna där.

   -Anders.

 • dan

  Hej! Jag sökte mitt eVisitor visum den 20 jan och jag har fortfarande inte fått det än (14 feb). Jag åker till australien i mars och jag börjar bli lite stressad, ringde till dom idag och kollade och de sa bara att jag ska fortsätta vänta. Vet du om jag kan göra något annat? Varför har det tagit så lång tid för mig?..

  • Anders Liljeqvist

   Hej Dan. Jag känner tyvärr inte till några andra möjligheter att skynda på visumet.

   -Anders.

 • Julia

  Hej Anders!

  Jag och en vän till mig funderar på att flytta till Australien efter gymnasiet och troligtvis jobba eller studera eller försöka kombinera de båda. Då jag troligtvis kommer byta gymnasielinje till en linje som ger mig yrkesbehörighet i första hand (Fordonsprogrammet) är jag orolig att jag kommer få det svårare att kunna komma in i landet jämfört med min vän som fortfarande kommer stanna kvar på Ekonomiprogrammet som är en mer allmän linje. Har läst mycket om att Australien vill ha in folk i landet som kan ”bidra” något till själva landet eller har en högre utbildning, stämmer det? Kommer det va svårare för mig på något sätt att kunna komma in i landet och jobba med en mindre allmän utbildning eller gäller samma för mig som för min vän? Hur länge kan man stanna som icke medborgare och t.ex jobba? Och tillslut, vad kan vara en bra fickpeng att ha med sig när man ska åka ner och försöka jobba eller studera?

  Tacksam för svar! /Julia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Julia,

   1: Jag tror inte att det kommer att bli svårare för dig – tvärt om. Det finns stor efterfrågan på duktiga hantverkare i Australien, och med en mekanikerutbildning och lite erfarenhet kommer du nog lätt att hitta jobb här nere.

   2: Om du åker på ett Working Holiday-visum så kan du resa och jobb i 12 månader. Det är ett bra första visum för att ”prova på” att bo i Australien.

   3: Jag tror att du kommer att bränna omkring 20kSEK i månaden, så om det tar dig 2 månader att hitta jobb så kanske 50kSEK är en bra fickpeng att ha med sig på resan.

   -Anders.

 • Tobbe

  Hej Anders!
  Jag och min partner har besökt Australien ett par gånger och vi känner att vi vill flytta ner till detta land.
  Då jag själv i dagsläget jobbar på kundtjänst på sos international och min partner som team leader på en betong fabrik. Så undrar vi om det finns någon chans för oss att flytta till Australien, har varit inne på Australiens Migrationsverket hemsida men blev inte nå klokare på alla visum haha. Vad skulle du rekommendera för visum till två 22 åringar?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tobbe,

   Jag skulle om jag var er (då ni är unga) börja med att fixa var sitt Working Holiday-visum. När ni sedan är i landet under ert första år och om allt fortfarande känns bra skulle jag börja utforska möjligheten att stanna längre. Börja med att ta er hit på ett 1-års-visum och lös problemet med att stanna längre senare.

   -Anders.

 • MR Who

  Det här verkar ju överdrivet krångligt. Jag köper en smuggelresa från Papa nya Guinea istället.

  Det blir både billigare och smidigare.

  Man ska inte krångla till det i onödan.

  Jag tror dessutom att migrationspolisen koncentrerar sig på den melaninberikade skaran och inte mig. Stämmer inte detta?

  Vi ses på Bondi beach ärade landsmän.

 • Lovisa Bjerke

  Hej Anders! Är det sant att man måste visa bankutdrag på ungefär 30 000:- om man åker till Australien 2 månader, på turistvisum? Fått höra både ja och nej, tacksam för svar!

  Tack på förhand! :)

  • Anders Liljeqvist

   Hej Lovisa,

   Nej jag känner inte till någon sådan regel. De pengakontroller jag känner till har hänt i samband med Working Holiday. Såvida du inte ser ut som en utfattig luffare när du landar ska det nog inte vara några problem.

   -Anders.

 • Jennifer

  Hej! Jag har en fråga som jag hoppas du kan svara på :) Hur långt innan jag ska åka behöver jag ansöka om ett eVisitor-visum? Hur lång tid tar det att få det?

  Mvh,
  Jennifer

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jennifer,

   För de flesta går det automatiskt och de får visumet under 24 timmar. Jag skulle ansöka om ett eVisitor när jag bokat min flygbiljett, kanske 2-4 veckor före avresan.

   -Anders.

 • Jennifer Valverde

  Hej och tack för en givande sida,
  Jag undrar om partner visa. Enligt hemsidan border gov så förstår jag det som att att De Facto parnership innebär att man måste vara sambos.
  Men man kan även ansöka om visumet utanför Australien. Kan jag ansöka om det om jag är bosatt i sverige och han i Asutralien? Jag kommer inom kort att åka till AU och bo med honom på student-visa då jag ska plugga där ett år. Därefter är tanken att åka tillbaka till sverige och avsluta några studier.
  Kan jag ansöka om partnervisa under tiden som jag är i australien på mitt studentvisa och är sambo med pojkvännen?

  Supertacksam för svar!

  Mvh,
  Jennifer

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jennifer,

   Som jag (som lekman) tolkar reglerna går det att ansöka om partnervisum oavsett om du är i eller utanför Australien. Om jag var ni hade jag kanske försökt att ansöka om det medan jag var på samma plats som min partner, och har möjlighet att gå och prata med migrationsverket, eller anlita en lokal migrationsjurist.

   -Anders.

 • Julia

  Hej Anders!
  Jag har en fundering, jag har ansökt om turistvisum 651 till Australien och gjorde detta för snart två månader sen. Då jag har en prick i registret var jag tvungen att fylla i några kompletterade dokument, dessa skickades för tre veckor sedan. Har fortfarande inte fått mitt visum godkänt, vet du hur lång tid det tar? Befinner mig nu i Bali under tiden jag väntar på att detta ska bli godkänt. Hade aldrig trott att det skulle ta sådan tid och har därför behövt boka om min resa två ggr redan. Har läst att man kan söka ett annat visum där man får fylla i dessa kompletterade dokument på en gång så det ska gå fortare. Tror du det går fortfare att avsluta min pågående visumansökan och ansöka om ett sådant istället? För visst är det så att man inte kan ha två pågående visumansökningar samtidigt? Tacksam för all hjälp jag kan få!

  Vänliga hälsningar,
  Julia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Julia,

   1: Jag kan nog inte hjälpa dig. Det låter som att din visumansökan gått vidare till någon form av manuell granskning, och jag har inte koll på hur lång tid sådana brukar ta.
   2: Jag skulle inte starta en andra ansökan, jag skulle försöka få klart min första ansökan istället.
   3: Om jag var du skulle jag kontakta dem och be om en uppdatering – behöver de mer info från dig, eller har de insett att din prick var för en mildare förseelse och att du inte är en brottsling? :)

   -Anders.

 • John

  Hej Anders!

  Toppenbra sida, massor av vettiga frågor och svar, men jag hittade inget som stämde in på min fråga.

  Jag ska studera under 2017 i Australien men pga olika skäl har jag fått mitt CoE först igår. Har i stort sett gjort klart min studentvisum-ansökan, men det är lite saker som är oklara.

  Fråga 1: Jag tjänar lite pengar vid sidan av genom att hyra ut min lägenhet, 3300kr extra per månad, vilket jag gärna vill inkludera i min ansökan eftersom kraven på inkomst är så pass höga. Ska jag nämna dessa pengar eller torde det räcka med att nämna inkomst från CSN-lån+bidrag?

  Jag vill gärna undvika komplikationer då jag har för avseende att landa i Australien 9e februari (dvs att den här visumansökan måste gå med turbofart om jag ska hinna bli godkänd).

  Fråga 2: Hur ser det ut med kravet på en boendeadress innan man kommit ner? Måste jag skriva in en adress i min ansökan eller borde det bli godkänt ändå? Annars måste jag fixa akutboende för den första veckan.

  Ifall jag kommer på någon mer fråga just nu så hojtar jag till.

  Tack på förhand!
  mvh

  • Anders Liljeqvist

   Hej John.

   1: Jag ser inga nackdelar med att nämna att du redan har ett jobb vid sidan som du kommer att fortsätta med på distans på deltid.
   2: Jag känner inte till något krav på boendeadress. I värsta fall kan du skriva Poste Restante och närmaste postkontor, eller c/o det vandrarhem där du planerar att bo i början.

   -Anders.

 • Jesper

  Hej!

  Jag undrar om jag behöver skaffa ett visum som gäller över dagen när jag mellanlandar i sydney? jag ska dagen efter jag kommit till australien ta flyget till nya zeeland men behöver jag då ett turistvisum om jag vill spendera kvällen i syndey eller behöver jag inte göra något alls?

  Mvh Jesper

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jesper,

   Du behöver bara ett visum om du planerar att gå över gränsen / genom passkontrollen.

   * Om du landar i Sydney, och sedan direkt flyger vidare till Nya Zeeland men bara går från en gate till en annan på flygplatsen så behöver du inte fixa ett visum för Australien.

   * Om du istället går ut från flygplatsen och åker in till Sydney över dagen så måste du ha ett besöksvisum. I så fall finns det ett gratis besöksvisum för svenskar som heter eVisitor.

   -Anders.

 • Chris

  Hej Anders,
  Jag har varit i Australien i 1 år med ett working holiday visa. Men gjorde ej 88 dagar ”farmjobb” så kan ej ansöka om ett andra år (som jag har förstått det) men finns det något annat visum man kan ansöka om eller är det helt kört att få arbeta och bo i Australien som en 29 åring? Är varmt välkommen tillbaka till mitt jobb i Melbourne inom restaurangbranschen, men det verkar vara svårt att bli sponsrad som bartender.

  Tack på förhand!
  Chris

  • Anders Liljeqvist

   Hej Chris,

   Vad många i din situation gör är att börja plugga någon kurs på deltid, som därmed ger dem möjlighet att få ett studentvisum. Detta visum ger dem sedan möjlighet att jobba deltid. Kanske du vill läsa något intressant (som gör det lättare för dig att bli sponsrad senare) och samtidigt jobba deltid för din gamla arbetsgivare?

   -Anders.

 • Anders Liljeqvist

  Det här är en testkommentar. Anders testar en ny funktion bakom kulisserna.

 • Åkesson

  Hej!

  Jag ska åka till Australien och har skrivit ut alla papper och när jag kollade igenom alla bokningar så såg jag att jag i ”E-visa” (vilket har jag fått godkänt) skrivit Akesson istället för AAkesson under mitt efternamn.

  Har även mailat till myndigheten som utfärdade visumet och underrättat dem om detta, Borde inte vara några bekymmer att jag har gjort detta? Som du skriver innan så länge passnumret och alla annan information är rätt så borde det gå att komma in :)?

  Tack på förhand! Mycket bra sida!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Åkesson,

   Jag skulle inte oroa mig. Du kan få en kommentar av kontrollanten i passkontrollen, men jag har andra vänner som kommit in på e-visum utan problem trots mindre felstavning av åäö i namnet.

   -Anders.

 • Robin

  Tjena! Bra sida och mkt matnyttig information . Jag är en av många som älskar Australien och har besökt landet vid 2 tillfällen varav 1 med work and holiday visa(fick ej ihop 88 dagar för ett nytt visa)

  Jag läser nu din information om Partnervisa. Jsg har i dagsläge ingen australiensk partner men skulle gärna vilja ha en

  Låt säg jag träffar en och vi inleder ett äkta förhållande , kan jag ansöka om partner visumet utan att vi är gifta, och är jag berättigad till att få jobba i landet med detta visa?

  Tacksam för svar

  • Anders Liljeqvist

   Hej Robin,

   Ni kan ansöka om partnervisum även om ni ”bara” är sambo. Detta kallas De Facto Partnership i Australien. Och ja, om du får ett partnervisum så får du jobba i landet.

   -Anders.

 • Christoffer

  Hej Anders!
  Jag har köpt och läst din bok, som jag tycker är till stor hjälp då jag vill veta mer om hur man kan flytta till Australien.

  MEN, jag blir inte riktigt klok på en sak, och jag har letat på nätet. Går det att göra sin praktik i Australien på en utbildning som jag läser i sverige, utan ett wh-visa, (har redan förbrukat ett och gjorde misstaget att inte inte arbeta 3 månader på farm)

 • Felicia

  Hej Anders,

  Jag har sett en hel del givande information på bloggen, mycket bra! Men nu står jag här och har en ganska viktig fråga som jag tyvärr inte kan finna svar på.

  Jag har blivit antagen till universitet i Sydney. Min sambo sedan 4 år tillbaka har precis läst klart en double degree (master) inom marknadsföring och management. Självklart vill han gärna följa med! Jag hörde från min förra handläggare på study abroad att han kan vara medsökande på mitt studentvisa, stämmer detta? eller behöver han söka eget visa? Han vill alltså jobba, helst inom management, heltid.

  Vi har alltså planer att stanna i MINST 3-5 år. Vad jag förstår det som så får man endast jobba 6/12 månader om man har ett WHV. Skulle det vara klokt att först söka ett WHV, för att sedan söka något annat visa (för min sambos del då dvs)? Eftersom båda utbildningarna ej finns med under skilled visa så har jag mycket svårt att hitta i visa-djungeln!

  Tack på förhand,
  Felicia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Felicia,

   1: Om du pluggar så kan din partner vara medföljande familjemedlem på ditt studentvisum.
   2: Om du pluggar på undergraduate-nivå (B.Sc) så får du och din partner bara jobba deltid (upp till 40h per två-veckorsperiod):
   https://www.border.gov.au/Trav/Stud/More/Work-conditions-for-Student-visa-holders
   3: Om han vill jobba heltid så kanske han ska fixa ett eget Working Holiday-visum till exempel, och sedan hoppas på att hitta ett jobb som kan fixa ett eget arbetstillstånd för honom (ett s.k. 457-visum).

   Lycka till,
   -Anders.

 • Marcus

  Hej Anders

  Jag och tjejen flyger via Sydney när vi reser från NZ till Laos.. Jag har kollat med flygbolaget (Emirates) och de säger att bagaget är incheckat hela vägen till Laos så jag behöver inte kliva ut ur ”transit area” vid mellanlandningen i Sydney.

  Jag har också läst igenom hela ”Transit visa (subclass 771)” ansökan som jag har tänkt ansöka. Jag hittar bara inte var jag ska skicka ansökan, och jag vet heller inte hur lång tid det kommer att ta innan jag får tillbaka våra pass. Tänk om de inte hinner skicka tillbaka dom till mig.. KATASTROF.

  Har du någon erfarenhet om detta? Kan jag skippa visum ansökan istället? eller vad råder du till?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Marcus,

   Du behöver inte ansöka om något visum. Du kommer aldrig att gå genom gränskontrollen, utan befinner dig på internationellt område hela tiden du är i transit-området. Visst, du befinner dig ”fysiskt” i Australien, men du behöver aldrig visa upp passet och formellt ”gå genom gränskontrollen” in i Australien. Om du känner dig orolig kan du ansöka om ett gratis eVisitor-visum som låter dig stanna i 3 månader. Då kan du använda det visumet och stanna några dagar ifall mot förmodan er flight från Sydney till Laos blir inställd. Men som sagt tror jag inte att du ens kommer att behöva ett visum för en kort transfer.

   -Anders.

 • Louise Karlsson

  Hej!

  Jag ska resa till Australien på obestämd tid. Min plan är att börja med att söka turistvisa och sedan om jag trivs och vill stanna längre och då ansöka om working holiday. Går det att göra så? Kan jag ansöka om working holiday i anslutande till ett avslutande turistvisum och kan jag ansöka om det när jag är i landet eller måste jag utanför dess gränser?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Louise,

   1: Du måste vara utanför landets gränser när du ansöker om ett Working Holiday-visum, så du kommer att behöva åka till t.ex. Bali eller Nya Zeeland och ansöka därifrån.
   2: Visst, det går säkert att åka på turistvisum. Men glöm inte att du inte får jobba som turist. Om din plan är att hitta jobb och stanna en längre tid tycker jag att du ska börja med ett Working Holiday redan från första början.

   -Anders.

 • erikanorrman

  Hejsan!
  Jag har tidigare varit i australien på workingholiday visum för 2 år sedan ska nu åka ner och hälsa på lite vänner så ska åka på ett turistvisum(eVisitor). när jag är inne på den australienska regeringen hemsida(den du rekomenderade för att ansöka visum)
  då läste jag om document man måste ha med sig. passenger card, helth and character decleration.

  passenger card vet jag vad det är sist fick jag det på flyget till australien och fick fylla i det och sedan lämna in vid gränsen. får man alltid det på flyget eller är det olika beroende på vad det är för flyg? om jag inte får det på flyget räcker det då om man skriver ut ett tomt exempel från deras hemsida(Australienska regeringens hemsida)?

  Jag har inga sjukdomar och sist jag åkte till australien hade jag inte gjort ngn hälso undersökning måste man göra det eller bör man göra det ska jag väl snarare skriva. behöver jag ha ett sådant papper?
  samma frågor gäller nog character declaration, måste jag ha ett sådant papper också?

  tack på förhand
  mvh erika
  rör-anders

  • Anders Liljeqvist

   Hej Erika och Rör-Anders,

   1: Passenger Card får du ombord på planet, och om du slarvar bort det finns det ytterligare att hämta efter att ni landat, men innan ni kommer till passkontrollen.
   2: Om ni inte blir ombedda att skicka in en separat hälsoundersökning så tror jag inte att ni har något att oroa er för. När jag för många år sedan reste på eVisitor-visum behövde jag aldrig skicka in något mer än mina passdetaljer. Health and Character Declaration kanske inte är något mer än att ni intygar online att ni inte är några brottslingar och att ni inte bär på några hemska smittor.

   -Anders.

 • Angela

  Hej Anders,
  Jag är förskolelärare med lång arbetslivserfarenhet och vill jättegärna flytta till Australien tillsammans med min familj. Jag skulle vilja läsa till specialpedagog innan vi flyttar.
  Jag undrar om efterfrågan efter specialpedagoger stor, eller är mina chanser som förskolelärare större?
  Finns det förskoleklasser i Australien så som i sverige?

  Min man jobbar för en stor bilföretag i sverige med prototyper och har en grundutbildning som finsnickare. Han har stor erfarenhet av att jobba med många olika maskiner som hör till i verkstaden där, dessutom går han en ledarutbildning just nu.
  Finns det möjlighet till arbete för honom?
  Tusen tack i förhand

  • Anders Liljeqvist

   Hej Angela och ursäkta sent svar – jag har varit på semester i Sverige.

   1: Huruvida det är lättare att hitta jobb som specialpedagog eller förskolelärare kan jag inte svara på, men gör lite sökningar på t.ex. seek.com.au för att själv se hur många lediga jobb som finns inom respektive nisch.
   2: Självklart finns det förskoleklasser även i Australien. Kindergarten (”Kindie”) är vanligt förekommande.
   3: För din man är jag övertygad om att det finns massor av jobb både som snickare (carpenter), verktygstekniker (tooling) eller mekaniker (mechanic). Australien skriker efter duktiga hantverkare.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Denise

  Hej! Jag har tänkt resa till Australien våren 2017 och det är tänkt att jag ska besöka för att upptäcka landet under 1-3 månader. Så jag har läst om lite olika visum och tänkte ta det som gäller upp till max 3 månader. Men sedan tänker jag att ifall jag vill tillbaka till Australien igen, för att exempelvis jobba eller bo där, funkar det att ansöka om ett annat visum då? Tack på förhand.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Denise och ursäkta sent svar – jag har varit på semester i Sverige.

   Javisst, du kan ansöka om en annan typ av visum inför senare besök. Ett tre-månaders besöksvisum låter som rätt sorts visum för dig till att börja med.

   -Anders.

 • bella

  Hej Anders!

  Jobbar som tandhygienist och har gjort så i 13 år. Har tre årig kandidat examen och min legitimation översätt till engelska. Fundera att flytta till Melbourne eller Sydney för att arbeta. Hur ser marknaden ut för tandhygienisten och lön? Jag är 36 år. Har ej sponsor av en arbetsgivare
  Läste OVERSEAS TRAINED DENTAL PRACTITIONERS måste göra först skriftigt prov sedan praktisk.
  Hur ser ut ungefär skriftigt prov typ vilka frågor hur lång är provet osv
  Är svensk tandhygienist yrken inte godkänt i Australien?
  Behöver jag lämna in all dokument innan jag ansöker om provet tacksam för all information gällande detta.
  Har Australia hemsidor eller länk där man söker jobb såsom i Sverige arbetsförmedling?

  Med vänlig hälsning
  bella

  • Anders Liljeqvist

   Hej Bella och ursäkta sent svar – jag har varit på semester i Sverige.

   1: För att hitta jobb som Dental Hygienist kan du t.ex. titta på seek.com.au. I skrivande stund ligger det omkring 100 lediga jobb ute:
   https://www.seek.com.au/jobs?keywords=dental+hygienist
   2: För frågor om hur du blir godkänd för att jobba i Australien tycker jag du ska kontakta Australian Dental Council som (jag tror) hanterar godkännandet av meriter från utländska tandläkare m.m.:
   http://www.adc.org.au/index.php?id=6

   Lycka till,
   -Anders.

 • Joanna

  Hejsan Anders!

  Jag har sökt om ett eVisitor-visum den 23/10 (på immi) och läst på hemsidan att det ska ta cirka en arbetsdag innan man får besked, nu har det gått några dagar och jag börjar bli lite orolig för varför den tar sån tid. Det står att den är ”received”

  Jag var i Australien på ett W&H-visum förra året som jag inte förbrukade fullt ut då jag var tvungen att åka hem efter bara två månader pga jobbiga omständigheter hemma i Sverige som gjorde att jag var tvungen att åka hem, hann bara jobba totalt 3 veckor i AUS.
  Mitt W&H-visum gick ut den 19/10 i år, jag fick inget mejl om det (som min kompis fick) men det står när jag loggar in på immi att den är ”finalised”, jag sökte mitt eVisitor fyra dagar efter att mitt W&H-visum gick ut men är det några problem att söka så tätt inpå? Eller är det att jag inte utnyttjade mitt W&H-visum till fullo som sätter lite käppar i hjulen?

  Jag förstår att du inte kan svara vad exakt som är orsaken i mitt fall men hade varit tacksam för dina funderingar.

  Tack!

  • Joanna

   Ville bara tillägga att jag inte misskötte mig alls under min tid i Aus samt hade inga problem vid passkontrollen osv förra året.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Joanna och ursäkta sent svar.

   Jag tror på din gissning – du ansökte om ett turistvisum snart efter ditt Working Holiday-visum gick ut. De flesta visum beviljas per automatik, men för backpackers som ber att få stanna längre när deras WH-år tagit slut så brukar handläggarna antingen säga nej eller åtminstone fråga varför du vill vara kvar i landet ännu längre. Om jag var du skulle jag kontaktat dem och förklarat att trots att det på papperet ser ut som att du precis varit på WH-visum så har du inte utnyttjat det hela året, och du vill bara komma tillbaka för en kortare resa nu ett år senare.

   -Anders.

 • Anne-lee

  Hej Anders
  Jag läser fler inlägg här och vet inte om svaret på min fråga redan skrivits. Vi, min man och min mellersta dotter, skall åka till Australien och hälsa på vår äldsta dotter som jobbar där. Vi är ca 2,5 vecka i Australien och åker därefter till Nya Zeeland. Min man och jag åker hem till Sverige igen därifrån medans våra döttrar är kvar på Nya Zeeland i ca 3 veckor. Därefter åker de tillbaka till Australien igen. Vi har fått bekräftat Visum redan: E-visitor ( Class TV) evisitor (subclass 651) visa. Men jag undrar om vår mellersta dotters visum gäller när hon kommer tillbaka till Australien igen? Hon kommer att åka hem till Sverige igen i April 2017, dvs längre än 3 månader. Vi läste och tolkade det som om visumet gäller i 3 månader igen efter hon kommer tillbaka från Nya Zeeland men efter att ha läst inlägg här så blir jag osäker. Anne-lee

  • Anders Liljeqvist

   Hej Anne-Lee och ursäkta sent svar – jag har varit på långresa till Sverige och först nu kommit tillbaka till Australien.

   Som jag som lekman tolkar reglerna får varje besök som turist vara upp till 3 månader långt under de 12 månader som visumet är giltigt. För säkerhets skull kan hon ju fråga handläggaren vid gränskontrollen när hon är där första gången (och i värsta fall uppgradera till ett längre turistvisum i god tid före det andra besöket). Men jag *tror* inte att det kommer att vara några problem.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Sanam

  Hej Anders! Jag är 40 år gammal, är gift och har fem barn. Jag har jobbat som undersköterska men nu studerar jag till medicinsk fotterapeut. Jag har bott 12 år i Sverige och vill gärna flytta med familjen till Australien.

  Först och främst undrar jag vad för visa jag ska ansöka om jag vill ha permanent uppehållstillstånd och finns det några jobbmöjligheter för mig som fotterapaeut därborta?

  Tack för att du finns och jag blir ytterst tacksam om jag får ett snabbt svar.

  Mvh/
  Sanam

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sanam,

   Ursäkta sent svar, jag har varit på resa mellan Sverige och Australien och inte haft tid att svara på kommentarer tills nu.

   Det finns inga särskilda visum för fotterapeuter, men det finns flera sorters uppehållstillstånd som låter dig bo och arbeta i landet. Istället för att jag försöker analysera din situation och komma med tips så föreslår jag att du besöker det australiska migrationsverkets verktyg Visa Finder, som ger dig en bra översikt över de olika sorters visum som du kan söka beroende på vad du vill göra i landet:
   http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1

   -Anders.

 • Håkan

  Hej !

  Jag är en företagare som funderar på att starta upp en liknande verksamhet som jag driver i Sverige i Australien.
  Vi tillverkar en av mig patenterad uppfinning och omsätter ca 10 miljoner årligen på den svenska marknaden.
  Jag tror att jag på 2-3 år kan omsätta minst lika mycket i Australien och sysselsätta 7-8 personer där.
  Helst vill jag bo i Australien under oktober till mars och i Sverige resten av året.
  Vilken myndighet i Australien ska jag vända mig till för att presentera mina planer?

 • Filip

  Hej Anders
  Sökte working holiday visum på immi.go.au och av misstag så skrev jag inte mitt mellannamn Nils före mitt tilltalsnamn Filip, har ändrat det på manage account men visumet som är finalised står det Fredriksson Filip. Hur ska jag gå tillväga efter det här eller kommer det vara några problem vid tullen sen i Australien?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Filip.

   Vanligt misstag. Jag tror att du kommer att få en kommentar av handläggaren vid gränskontrollen, men att du blir insläppt i landet. En av mina kollegor gjorde samma misstag, men fick komma in ändå.

   -Anders.

 • Johanna

  Hej,

  Jag befinner mig just nu i Australien och studerar. Mitt visum går ut den 19 december men jag har en biljett hem den 23 december. Jag kommer befinna mig utanför Australien den 25 nov-9 dec och sen åka tillbaka till Australien. Tror du det är möjligt att jag ansöker om ett turist visa när jag är utanför Australien, för dom dagarna jag överskrider mitt student visa? Eller har jag klantat mig helt?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Johanna,

   Nej, jag tror att det går att göra. Men för säkerhets skulle tycker jag att du ska gå till migrationsverkets informationskontor i den stad där du bor och förklara situationen. Då kan de förhoppningsvis ge dig ett råd om att du kan fixa ett besöksvisum för den extra veckan, eller så kanske de kan ge dig en förlängning av ditt nuvarande visum med några dagar så att du kan stanna den extra tiden. En del studentvisum har ett villkor som heter ”No Further Stay”, och om det står i ditt visum så kommer du inte att kunna förlänga vistelsen, så det kan vara bäst att prata med dem.

   Department of Immigration and Border Protection har kontor i alla större städer:
   https://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia

   -Anders.

 • Kia

  Hej Anders!

  Jag vill komma åt alla länkar som du skriver i denna artikel. Men när jag klickar på en länk så hamnar jag endast på startsidan. Kan du hjälpa mig? Tack för en superbra sida :)

  • Anders Liljeqvist

   Hej Kia,

   Tack för tipset. Migrationsverket har byggt om sin sajt, och jag var tvungen att peka om länkarna. En del av de gamla sidorna har försvunnit, men nu har jag skrivit om artikeln ovan så att den ska vara up-to-date.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Tom

  Hej!

  Jag och min tjej funderar på att flytta till Australien med permanent uppehållstillstånd som jag förstått det om man vill bo där en längre tid.

  Finns säkert massor med info på nätet, men ramlade över din kungsida så jag frågar på.

  Har du koll hur det ser ut i byggbranschen? Jag kör grävmaskin just nu och jobbar gärna som det.
  Helst vill jag dock jobba som sportfiske-guide då jag gick en sån utbildning på gymnasiet.

  Tjejen vill helst jobba ”med djur” som hon säger. Typ zoo eller liknande.

  Grymt bra sida!

  Mvh

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tom,

   Kul att du gillar sajten.

   1: Om jag var ni skulle jag börja med att fixa ett Working Holiday-visum. Då kan ni jobba upp till 6 månader på ett och samma ställe. Se till att jobba på bondgård i glesbygden så att ni kvalificerar er för ett andra år. Parallellt med det börjar ni arbetet att ”uppgradera” ert visum till något som låter er bo och jobba längre än de två första åren.
   2: Gott om jobb för kvalificerade byggjobbare. Kolla på t.ex. seek.com.au så borde du hitta något. Oavsett jobb så skulle jag börja med att titta där och utifrån jobbmöjligheterna sedan välja var i Australien ni ska försöka slå er ner.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Lucas Lindgren

  Tjena! Jag har en liten fråga som jag inte lyckats få svar på vare sig på facebook eller genom egen research. Jag kopierar in frågan här och hoppas att du skulle kunna hjälpa mej lite! Tack! ^_^ ”Hello farmers! I have been going through the governmental webpage and other sites without luck, trying to find the answer to this question, maybe I will find it here! I understand that under full time-employment you can count sick days/weekends etc. Is this full time employment required to extend throughout the 88 days or say, if I were to work the industry standard for full time for a week (say 38h) through 5 days, would I get to count the weekend even if that employment is terminated before the 88 days is through? And so, is there any limit to how long a full time employment must go for before it counts, or does it work on a week to week basis? I hope I made myself clear, I look forward to any answers! Thanks!”

 • Yvonne Gull-Maj Kalmhoff

  hej igen Anders hur mycket måste man vistas i landet för att behålla sitt permanenta uppehållstillstånd mvh yvonne

 • Yvonne Gull-Maj Kalmhoff

  hej Anders min pojkvän är svensk medborgare men bott i Australien i 20 år och har permanent uppehålls tillstånd.Ja är svensk och bor i Sverige vi funderar på att gifta oss och registrera vårt giftemål i Sverige kan han bli av med sitt uppehålls tillstånd då

  • Anders Liljeqvist

   Hej Yvonne,

   Jag känner inte till någon regel som gör att ett giftermål i Sverige skulle påverka din pojkväns uppehållstillstånd i Australien.

   -Anders.

 • Jonathan Seiersen

  Hej!
  Om man får ett arbetsvisum i Australien, finns det någon minimumgräns för hur mycket man måste jobba eller kan man bara resa runt som man vill, leva på reskassan och ta något enstaka jobb när/om man känner för det? Planerar nämligen att ha en väldigt stor reskassa för att kunna göra just detta. Dum fråga för den erfarne kanske.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jonathan,

   Nej, jag känner inte till någon sådan regel. Om du ändrar dig och väljer att inte jobba så är det helt ok.

   -Anders.

 • Sara

  Hejsan!

  Om man ansöker om ett turistvisum t ex i november men åker till Australien i Januari, börjar visumet gälla först när man kommer till Aus eller aktiveras det så fort man gjort ansökan?

  Mvh Sara

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sara,

   Som jag tolkar reglerna så ”aktiveras” de flesta visumen först när du kommer in i landet. För t.ex. ett eVisitor visa som ger dig rätt att vara i landet 3 månader åt gången så ”startar” de tre månader när du kommer in i landet, och inte datumet du ansöker om visumet.
   Se: https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/651-

   Notera dock att de 12 månaderna för ett eVisitor räknas från dagen du får visumet (när du är i Sverige), så om du ska vara i landet i t.ex. 6-12 månader på semester behöver du kanske fixa ett ”riktigt” turistvisum, t.ex. ett turist-visum av klass 600:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/600-

   För att vara på den säkra sidan, kontrollera reglerna för ”ditt” visum på border.gov.au.

   -Anders.

 • Karl

  Hej Anders,

  Jag planerar på att dra iväg på en väldigt lång resa nu i December. Jag kommer börja med att resa runt i sydamerika och andra ställen i världen. Men planen är att sluta upp i Australien och arbeta i 1 år med förhoppning till 2 år.

  Då är min fråga angående arbetsvisum. Du skrev att man har ett år på sig efter beviljat att resa in i landet? Stämmer detta?

  Vilket innebär om jag planerar på att resa till Australien i slutet på kanske 2017, eventuellt 2018, så är det ingen idé att ansöka om det här visumet nu?

  Utan är det bättre då att avvakta tills jag är på resande fot och göra det när det väl är dags.
  Hur lång tid brukar det ta ”ish” tills man blivit beviljad?

  Tack på förhand!

  Karl

  • Anders Liljeqvist

   Hej Karl,

   1: Läs här: https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-#
   ”With this visa, you can enter Australia within 12 months from the date your visa is granted (this cannot be extended or deferred).” Så ja; det verkar väl stämma.
   2: Om du inte ska landa förrän 2018 så är det för tidigt att ansöka om visumet nu.
   3: Jag har hört om behandlingstider från 1 dag till 2 veckor.

   -Anders.

 • Tom

  Hej!
  Jag ska åka till Australien i vår men är bekymrad över en sak. Det är nämligen så att jag åkte fast för skadegörelse i mitt första gymnasieår, dvs tre år sen. Det hela resulterade i en odramatisk uppföljning då jag och min kompis var helt sammarbetsvilliga, erkände allt och skämdes som hundar. Vi fick det mildaste straffet av dagsböter samt betala för glasrutan vi förstört..

  Det sitter i registret i fem år, vilket betyder att det är ett par år kvar. Kan jag på något sätt försäkra mig om att jag kommer in i landet innan jag sätter mig på flyget? Om jag får mitt visum beviljat, betyder det att jag är garanterat insläppt? Kan man kontakta ambassaden och fråga om sådant?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tom,

   Om du inte har suttit i fängelse för ett brott så skulle jag inte oroa mig. Jag har hört från läsare som fått visum trots att de tillbringat tid i fängelse för grövre brott än ditt.

   -Anders.

  • Anders Liljeqvist

   Vidare: jag känner inte till något sätt du kan försäkra dig om att du kommer in i landet. Även om du har ett godkänt visum så kan de välja att inte släppa in dig vid gränskontrollen, men det tillhör ovanligheterna. Om du gjort ditt bästa med att följa alla regler så skulle jag inte oroa mig.

   -Anders.

 • Falah

  Hej!
  Jag och min familj har ett svenskt medborgarskap och jag har bott i Sverige i 16 år. Jag har haft fast jobb i nio år. Jag vill flytta till Australien där min syster bor. Min syster är änka, våra föräldrar lever inte längre och hon har även fyra barn. Hon vill ha hjälp eftersom hon inte har någon annan vid sig. Vad finns det för villkor vi kan göra för att vi ska kunna flytta dit. Eller om det finns någon möjlighet för henne och hennes barn att flytta hit till Sverige och bo här.

  Tack på förhand!

  Med vänliga hälsningar Falah Asho

  • Anders Liljeqvist

   Hej Falah,

   Jag känner inte till något om hur invandring till Sverige fungerar. Om jag var ni skulle jag anlita en migrationsjurist (Migration Agent) lokalt i Australien, och be om hjälp med att ordna ett anhörigvisum för dig och din familj, för att återförenas med din syster. Använd Visa Finder på border.gov.au och läs mer om Family Migration Visas där:
   http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1

   -Anders.

 • matilda

  Hej! Ska söka visum och såg att dem frågar efter hälsoundersökning. Är det ett krav att man gör en undersökning eller tycker dem bara att det är bra om man har gjort det? Och om man måste göra en, vad kräver dem att man ska kolla? Allmänt bara?

  Jag vet inte heller exakt datum då jag kommer åka till Australien då vi ska resa i Asien först, är det jätte strikt att man skriver exakt?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Matilda,

   Om de i ditt fall vill ha in en hälsoundersökning så kommer de att skicka dig mer information om vad för sorts läkarundersökning du behöver genomgå samt vad för sorts information som ska skickas in.

   Det är inte jättestrikt att skriva exakt datum, skriv det bästa datum du kan förutse och om saker ändrar sig lite i framtiden brukar det inte vara några problem.

   Lycka till,
   -Anders.

  • matilda

   Det står i ansökan (Working Holiday Visa) ”Health Examination
   Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months?” med svarsalternativ ”yes/ no”. Om man klickar på frågetecknet står detta:
   ”Please select ’yes’; if in the last 12 months you have completed:
   the required health examinations for this visa application ’upfront’ prior to lodging your application, or health examinations for another visa application which may be able to be ’re-used’ for this visa application.
   The Department will then assess whether any required health examinations remain outstanding and must still be completed as part of the processing of this visa application.”

   Eftersom det står ”the required health examinations” så låter det som att man ska göra en. Vågar inte gå vidare i ansökan förrän jag vet säkert…

  • Anders Liljeqvist

   Hej igen Matilda,

   Nej, det står ”The Department will then assess whether any required health examinations remain outstanding”, vilket på engelska betyder att migrationsverket förbehåller sig rätten att eventuellt senare be dig att göra en hälsoundersökning. Det står inte att du *måste* göra en hälsoundersökning.

   -Anders.

 • Bella

  Hej Anders,

  Vet du om man kan ansoka om ett partner (defacto) visum nar man ar i landet pa ett tursitvisum?

  Jag och min kille (som ar fran Australien) har varit tillsammans i 3 ar, var av 1 ar som sambos da jag var over pa ett WH visa. De senaste tva aren har vi haft ett distansforhallande och rest emellan pa tursitvisum for att ses. Nu vill vi satsa och jag har tagit tjanstledigt for att kunna resa dit. Tankte ta ett langre tursitvisa da jag tankter plugga pa distans fran Sverige i 6 man. Darefter pa plats ansoka om partnervisa.

  Tacksam for input.

  Mvh Bella

  • Anders Liljeqvist

   Hej Bella,

   Ja, jag känner inte till någon regel som hindrar någon från att ansöka om partnervisum när man är i landet på ett turist- eller besöksvisum. Du kanske måste åka tillbaka till Sverige medan din ansökan behandlas, men jag känner inte till att det inte är tillåtet att ansöka om ett sådant visum när du redan är i landet.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Alexander

  hej!
  vad händer eler vad gör man om man har ansökt och fått beviljat ett working holiday visum allt är klart för att åka men fått förhinder och åker aldrig dit? är då den ”chansen” förbrukad av ett work and holiday visum förbrukad och man int kan söka om det om något eller några år senare?
  MVH Alexander

  • Anders Liljeqvist

   Hej Alexander,

   Som jag tror att det fungerar så kan du ansöka om visumet senare. Du har bara ansökt om det, men eftersom du inte landat i Australien och ”aktiverat” visumet så tror jag inte att det är förbrukat.

   -Anders.

 • Ferit Dursun

  Hej Anders!

  Jag vill flytta till Australien. Har jobbat som egenföretagare ca 18 år i Sverige. Idag är jag 44 år. Vilken ansökan skulle passa mig?

  Mvh, Ferit Dursun

  • Anders Liljeqvist

   Hej Ferit,

   Din fråga är väldigt allmänt ställd. Ta dig en titt på det australiska migrationsverkets eminenta tjänst ”Visa Finder” och se vilka olika visum som du kan använda dig av för att flytta till Australien:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1

   Lycka till,
   -Anders.

 • Maya

  Hej,

  När jag ansökte och blev beviljad mitt working holiday visum fyllde jag i min dåvarande adress. Inför resan har jag nu folkbokfört mig på mina föräldrars adress istället, behöver jag ändra detta i visumet?

  Tack på förhand.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Maya,

   Nej, jag skulle inte bry mig om att göra något. Jag antar att du har vidaresändning av eventuell post från den gamla adressen till dina föräldrar.

   -Anders.

 • Sally

  Tack för svaret:) Jag kollade på länken i svaret..,vad för dokument behöver jag när jag söker working holiday visum? Jag blir förvirrad…Giltig psss, personbevis, familjbevis, nåt papper som bevisar hur mycket pengar har med sig/har…har jag förstått rätt eller är det mer? Och man ska betala in 440 dollar?
  Hälsningar Sally

  • Anders Liljeqvist

   Du gör ansökan genom att först skapa ett konto på migrationsverkets hemsida och därefter göra en ansökan. Deras onlinetjänst heter ImmiAccount och den guidar dig genom de olika bilagor som du måste skicka in och de frågor du måste svara på. Börja din ansökan och följ instruktionerna – det är lätt.

   https://www.border.gov.au/immiaccount

   Lycka till,
   -Anders.

  • Sally

   Hej, tack för dina svar. Nu har jag skickat in ansökan och betalt. Det jag är orolig för är om jag ska skicka in mer än att fylla i ansökan…jag svarade på alla frågor och sen betalade…ska man/behöver man skicka in hälsoundersökning osv.

   Mvh Sally

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sally,

   Om det inte ber dig att göra en hälsoundersökning så skulle jag inte oroa mig. De kommer att be dig om eventuell kompletterande information.

   -Anders.

 • Susana Hörgerud

  Hej Anders,
  Vi är en familj på två vuxna och ett barn 7 år gammal. Vi vill flytta till Melbourne permanent. Min man driver ett mindre byggföretag med två anställda sedan 16 år tillbaka. Utför snickeri, betong, markarbeten mm. Han är 51 år.
  Jag arbetar på stort svenskt företag som finns över hela världen inom förpackningsindustrin. Jag arbetar inom Supply Chain och har 15 års erfarenhet. Jag är 48 år gammal. Jag försöker just nu få en tjänst i Melbourne genom min arbetsgivare men är ej säker på att det lyckas. Jag tror att jag kan hitta ett jobb i Melbourne om jag väl har ett visum och är på plats men är svårt hemifrån Sverige. Jag söker dock tjänster på företag där jag får lov att söka utan visum, inget napp hittills.
  Vi funderar nu på att satsa på visum genom min man som snickare och ev be om hjälp av en immigration agent som vi fått kontakt med genom ”Svenskar i Sydney”.
  Vi undrar dock ang att starta egen firma i Melbourne. Är det komplicerat, behöver vi be om hjälp med detta. Hur gör man på bästa sätt för att få kontakter inom branschen ? Finns det ngt nätverk ? Vi kanske även ska kontakta Svensk australiensiska handelskammaren för råd o tips ?
  Vi har köpt din bok vilken vi läser för många tips och råd.
  Hälsningar
  Susana och Fredrik
  Skåne

  • Hej Susana, och tack för köpet av min bok.

   Jag antar att ni fått kontakt med Benjamin i Melbourne som är den ende svenske migration agent jag känner till i Australien.

   1: Att starta företag är lätt i Australien, och jag tror att det inte borde vara några problem att skapa åtminstone en Sole Trader (det fungerar som enskild firma gör i Sverige). För aktiebolag (Pty Ltd) *tror* jag att en Local Director måste finnas som är australisk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd, men det kanske någon vän kan hjälpa er med genom att sitta passiv i ledningen.
   2: Om du är på ett 457-visum så misstänker jag dock att du inte samtidigt kan ha ett eget företag, eftersom hela grejen med 457-visumet är att du är där för att jobba för sin sponsor (kolla med er migration agent, jag gissar och kan ha fel).
   3: När ni sedan har ett PR, så tar det kanske en dag att starta ett AB. Jag äger eller är delägare i 3 olika aktiebolag i Australien och alla skapade jag på under 3 timmar med hjälp av online-tjänster som automatiserat processen. Omkring $500-$1000 per bolag kostade det mig att få igång dem.
   4: Angående att få kontakter i branschen har jag tyvärr få råd. Jag vet inget om hur det är att jobba som snickare eller med supply chain management i Melbourne. Jag skulle börja med att kontakta svenska handelskammaren och gå på deras after work, och börja hänga på lite jobb-sajter som seek.com.au. Kanske finns det lokala handelskammare också som ni kan engagera er i för att nätverka.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Sally

  Hej!
  Jag skulle vilja jobba ett år i Australien…har velat det länge..känner att det är dags och uppfylla den drömmen innan jag blir äldre. Jag är utbildat tandhygienist. Jag är 30 år och blir 31 i november. Kan jag söka Working holiday visum nu innan jag blir 31 år och åka till Australien när jag 31 år?

  Tacksam för svar,
  MVH Sally

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sally,

   Ja, så tolkar jag reglerna på den här sidan:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-

   Citat: ”You might be able to get this visa if you are at least 18 but not yet 31 years of age.”

   Passa på att ansöka om visumet innan du fyller 31!

   Lycka till,
   -Anders.

 • Rose-Marie N

  Hej Anders,

  Jag har några frågor som jag hoppas du kan ge mig lite tips om hur jag skall gå tillväga för att få svar på dem.

  Ett stort tack för att du gett ut ”Australien manualen” som jag har lusläst innan detta mail.

  Saken är den att jag kan åka till Australien, har ett tidsbestämt jobb på 6 månader som väntar på mig där jag skall arbeta med choklad. Har vänner på plats som jag kan få bo hos och kan sponsra mig på olika sätt. Kan få tjänstledigt från mitt nuvarande jobb för att kunna ta denna chans.
  Men vilket visum är det rätta? Arbetsgivaren har inte råd med ett sponsorship visa så vad finns det för alternativ? Min ålder är +50

  Läste i din bok att om man åker på ett turistvisum och ”om du råkar snubbla över ett jobb och därefter vill stanna kvar så går det att konvertera till ett temporary residence visa med jobbtillstånd”.
  Frågan är dock hur lång tid kan en konvertering ta från tourist visa till temp residence visa?

  Jag hoppas du på något sätt kan ge mig lite tips och råd vad det finns för möjligheter.

  Tack på förhand

  Med vänlig hälsning

  Rose-Marie

  • Anders Liljeqvist

   Hej Rose-Marie,

   1: Ett 457-visum hade ju varit ypperligt. Kanske arbetsgivaren kan ge dig en något lägre lön än vanligt, för att på så sätt täcka sina visumkostnader för dig? De visum jag känner till som svenskar åker och jobbar på är vanligtvis 457-visumen eller olika former av Skilled Migration Visas. Du kan hitta dem alla på Visa Finder hos Department of Immigration, och med hjälp av det verktyget se vilka visum som kan vara lämpliga för dig:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
   2: Tiden det tar att få olika visum beviljade kan du se här:
   https://www.border.gov.au/about/access-accountability/service-standards/

   Lycka till,
   -Anders.

 • Elin Åsén

  Hej Anders!

  Jag och en till ansökte om working holiday visa för ungefär 1,5 veckor sen. Har inte fått något bekräftelsemail. Men om jag går in och kollar på informationen på immi accountet står det ”grandet” betyder det att mitt visum har blviti godkänt eller måste man få ett mejl?
  när jag går in på view grant letter så står det att det inte går att visa just nu,,,

  tack för svar! :)
  med vänlig hälsning Elin

  • Anders Liljeqvist

   Hej Elin,

   Granted betyder att visumet är beviljat. Kanske landade mailet från dem i din spam-korg.

   -Anders.

  • Ida

   Hej Elin:) Samma sak hände för mig, jag har fått ett godkänt visum men fortfarande inte fått grant letter, nu har det gått 1 månad och jag börjar få lite små panik. Fick du ditt eller hur gjorde du för att få kunna se det? :)

   Med vänliga hälsningar Ida :)

 • Assi

  Hej Andrs !
  Nu jag är i australia med turat visa går bra om jag andra min visa till ett kurs program i ett år då där after få jag permanent tillstånd i australia ?

  • Assi

   Flåt jag menar turist visa !

  • Anders Liljeqvist

   Hej Assi,

   1: Ja, jag tror att du kan ansöka om ett studentvisum medan du är i Australien på turistvisa. Din skola borde kunna hjälpa dig med info om vilket studentvisum du ska söka.
   2: Du får inte automatiskt permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier. Australien har mycket hårdare visumregler än Sverige för att få permanent uppehållstillstånd. Läs mer om permanenta visum på sajten border.gov.au.

   -Anders.

 • linn

  Hej,
  jag skulle ansöka om mitt working holidayvisa men kan inte skriva en accent över mitt e i Rosén. Tror du det kommer bli problem`?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Linn,

   Skriv ditt namn som det står på den maskinläsbara remsan i ditt pass (längst ned på ID-sidan).

   -Anders.

 • Viktor

  Hej Anders!

  Jag har varit i Australien i 1år redan på ett working holiday visum och gjort mina farmmånader så andraårsvisumet är redan godkänt och bekräftat,men jag skulle vilja åka tillbaka nu på ett turistvisum i 3månader så jag kan ”spara” mitt andra working holiday visum, hurföreslår du att jag går tillväga för att försäkra mig om att dem inte registrerar att jag kommer in i landet på mitt andraårs visum?
  Tack på förhand/Viktor

  • Anders Liljeqvist

   Hej Viktor,

   Det här kan vara lite hårigt. Om du har ansökt om ett andra WH-visum så kanske det ligger och väntar på att aktiveras. Om du sedan ansöker om ett turistvisum ovanpå det så kanske ditt WH-visum raderas. Jag vågar därför inte råda dig – det är kanske bäst att du kontaktar visumavdelningen på ambassaden i Berlin, eller migrationsverkets i Australien via epost.

   -Anders.

 • Annelie Stjernström

  Hej Anders!

  Vad kul att du har denna sajt. Jättebra!

  Jag är en kvinna på 46 år som har planer på att flytta till Australien och jobba. Hur är det med arbetstillstånd och uppehållstillstånd för mig i min ålder?
  Jag vill kolla så att det är lagligt för mig att arbeta där innan jag söker jobb. Jag är även intresserad av att starta egen verksamhet där framöver och undrar ifall det är ”enkelt” att göra det samt vad som krävs.
  Min tanke är att hålla till i Northern Queensland.

  Ett stort tack på förhand för dina svar!

  Annelie

  • Anders Liljeqvist

   Hej Annelie,

   1. Kolla på Visa Chooser hos australiska migrationsverket för en lista över visum som kan vara relevanta för dig:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1

   2: Jag känner till folk som startat företag som ”Sole Trader” (som enskild firma i Sverige) och Pty Ltd (som aktiebolag i Sverige) under sin tid i Australien. Det kommer att bero på vilket visum du har vad för bolag du kan köra i Australien. Börja med att skaffa visum och prata sedan kanske med en bolagsjurist eller skatteverket lokalt för att förstå hur du bäst ska sätta upp ditt bolag.

   -Anders.

 • Louise

  Hej Anders!

  superbra sida med massor av bra tips! :)

  Jag var klantig och ivrig när jag sökte mitt ett års WH visum och sökte via auvisa.org
  Har läst i efterhand att det inte är den ”rätta” sidan att söka vid men gjort är gjort. Undrar helt enkelt om du har erfarenhet om visumet är giltigt eller ej och om sidan är trovärdig.

  Tacksam för svar!

  /Louise

  • Anders Liljeqvist

   Hej Louise,

   Jag har aldrig hört talas om att något av deras visum har varit ogiltigt. Du har bara lurats att betala ett överpris för något du kunde fixat billigare själv.

   -Anders.

 • Tobbe

  Hej Anders! jag och min kille (svensk) planerar att flytta till Australien efter studenten från gymnasiet, som jag tidigare vet så är det inte det lättaste att flytta dit. Min kille planerar att studera inom medicin och jag vill arbeta som det ser ut nu iallafall.Vi har sparat en del pengar ( typ 50 tusen kronor) och min kille tar studenten nästa sommar så han ska jobba ett år och spara pengar också. Själv tar jag studenten året efter honom och jag studerar hotell och turism.
  Vi planerar att bosätta oss i Australien och min kille är ganska fundersam över hur vi ska klara oss ekonomiskt och hur vi ska gå till väga för att lösa detta. Jag undrar vad som vore det bästa visumet för oss att söka? Jag kommer arbeta inom hotell och turism branschen eftersom det är ganska lätt att få jobb där. Men hur är lönerna där inom den industrin? Som tillexempel receptionist. Hur mycket pengar bör vi ha med oss på vårat äventyr ?. Plus eftersom vi inte är i Australien nu så kanske det är svårt att bli sponsrad av ett företag? 

  Är tacksam för svar på våra frågor
  /Tobbe

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tobbe,

   Jag tycker ni ska börja med ett Working Holiday-visum, och känna er för. Du kommer att kunna jobba som receptionist på ett sådant visum. Att bli sponsrade med endast studentexamen i bagaget hör till ovanligheterna. Ett alternativ kan vara att en av er studerar i landet, medan den andra jobbar heltid som medföljande partner.

   -Anders.

 • Annina

  Hejsan!
  Först vill jag tacka för en bra sida! :)
  Jag undrar sedan om du tror att jag kan skaffa ett turistvisum och sedan ”jobba” volontärt? Det är via en sida som heter workaway.info. Man får ingen lön, utan arbetar för mat och husrum.
  Sedan kan jag även passa på att fråga om du anser att det är vågat att åka til Australien när man är gravid i 5:e månaden? :)
  Tack på förhand för svar! :)
  AR

 • Sami

  Hej Anders!
  Jag är svenskbedborgare och vill besöka Australien helt enkelt..
  Hur gör man då?
  Tack
  Mvh
  Sami

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sami.

   Man går in på https://www.border.gov.au/ och följer instruktionerna för att ansöka om rätt sorts visum beroende på vad man vill göra i Australien. För de flesta svenskar är det vanligaste besöksvisumet ett eVisitor, som låter dig besöka som turist i 3 månader.

   -Anders.

 • Andreas

  Hej, jag har en arbetsgivare i Australien som är villig att sponsra mitt visa.
  Jobbet han erbjuder är dock inte med på skilled workers list.
  Har inte hittat nått lämpligt visa då alla arbetsrelaterade visa verkar gälla skilled workers.
  Måste jobber vara med på skilled workers list eller räcker det med en arbetsgivare som är villig att sponsra? Vilket visa är lämpligast att söka?

  Vore väldigt tacksam för svar
  Mvh

 • Emilia

  Hej Anders!
  Jag är i Australien just nu på ett turist visum men vill byta till ett working holiday visa. Kan jag ansöka om det nu när jag redan är i Australien eller måste jag åka till ett annat land för att kunna göra det? Om det går, är det vanliga working holiday visa jag ska ansöka om då?

  Mvh Emilia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Emilia,

   Jag känner inte till någon som har lyckats uppgradera till WH-visum medan de är i Australien som turister. Jag skulle åka till Nya Zealand eller Bali i en vecka, och därifrån be att få uppgradera till Working Holiday om jag var du.

   -Anders.

 • anita

  Hejsan
  Jag ar fodd i OZ och har OZ pass. Kan mina barn som ar fodda i sverige fa ett auspass utan problem. Vi bor i sverige. Deras far ar svensk.

  Tack
  Anita Karlberg

 • Sabina

  Hej Anders!

  Jag har läst de tidigare frågor och svar angående att arbeta i Australien som Au Pair ovan.

  Jag fick egentligen svar på min fråga men undrar ifall du har fått någon ytterligare information angående hur det fungerar om man ska jobba hos en familj i längre än 6 månader?

  Jag har läst på http://www.border.gov.au att det går att söka lov om att få arbeta längre än 6 månader hos en arbetsgivare om man är Au Pair och vill fortsätta att arbeta hos denne en utökad period.

  Har du hört talas om detta? I sådana fall, vet du hur man går tillväga?

  /Sabina

 • Desirée

  Hej!
  Jag och en kompis tänkte åka runt och backpacka för första gången. Vi hade tänkt oss Nya Zeeland Bali och Australien.

  Självklart vill vi upptäcka så mycket vi kan om länderna men med de också jobba ihop lite pengar för att fortsätta våra äventyr.
  Måste vi söka ett wh-visum i både nya Zeeland och Australien eller gäller de visumet i båda länderna?

  De där med att hitta jobb när man kommit ner, hur gör man?
  Så som jag har tänkt är att vi tar en biljett ner och fixar ett vandrarhem sedan efter en vecka så ska vi leta jobb. Men hur gör man?
  Ska man köpa eller hyra bil?
  Ska man åka runt och bara hälsa på en bondgård och fråga om man får jobba hos dem?

  Eftersom vi bara har ett avresedatum och inget hem datum då vi tänkte åka runt se länderna och jobba tills pengarna tar slut eller hemlängtan se över kommer. Blir de ett problem?
  För vi vill inte ha ett schema vi måste följa utan om vi trivs någonstans så stannar vi lite längre där.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Desirée,

   1: Ni måste ha ett separat visum för varje land. De samarbetar inte som länderna i EU där ett visum låter en turist besöka alla länderna i Schengen-området t.ex.

   2: Ni hittar jobb genom att skriva ut CV / personligt brev och gå omkring till arbetsplatser och presentera er. Det finns också många webbsajter via vilka ni kan hittar lediga jobb..

   3: Bil kan jag inte råda er kring. Jag hade köpt bussbiljetter eller samåkt med kompisar jag träffat på mitt vandrarhem.

   4: Visumens giltigthetstid kommer sätta ett slutdatum för er. Det låter inte som något problem alls att stanna ett år i varje land och jobba på vägen.

   -Anders.

 • Emma

  Hejsan!
  Jag har sökt ett working holiday visum på online.immi.gov.au, när jag loggar in står det att det är finalised och granted, jag har dock insett att jag vid ansökan fyllde i att jag inte tillät kontakt via mail, det vill säga att jag inte fått bekräftelse att visumet är godkänt. tror du det räcker att det finns online eller bör jag på något sätt få tag i en utskrift? hur isåfall?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Emma,

   Du behöver inte något mer. Visumet är länkat till ditt passnummer. Om du känner dig otrygg så kan du skriva ut bekräftelsen från deras webbsida, men allt borde vara lugnt.

   -Anders.

 • Josefine

  Hej Anders

  Sitter och ska ansöka om ett working holiday visa men fastnat på frågan där de undrar om man varit utomlands 3 månader eller mer. Backpackade i flera olika länder under en 3månaders period men stannade inte i nått av länderna längre än 3 månader. Hur ska jag skriva det utan att det verkar som att jag bott eller spenderat mer än 3 månader i alla de länderna?

  Har varit i Australien tidigare på ett turistvisum och kom då direkt från den resan och då räckte det med att jag visade mitt vaccinintyg hos bordercontrollen och det var inga problem.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Josefine,

   Det borde vara lugnt – jag har för mig att följdfrågan är att du ska lista alla länder där du bott i mer än X månader. Då kan du väl lämna den listan blank (eller så skriver du i fritext-kommentaren att du varit i en viss region i X månader.

   -Anders.

 • Johan

  Hej, detta kanske är en dum fråga,men jag undrar vad som gäller när det kommer till dubbelnamn? jag har ett bindesstreck i mitt namn men det står inte med på magnetremsan i passet utan då är det bara ett mellanslag istället för bindesstrecket så det ser ut som två separata namn. Jag tänkte att jag måste skriva mitt namn med bindestreck för annars ser det ju ut som två separata namn i ansökningen. Du skrev ju att namnen ska skrivas precis som det står i magnetremsan men det kanske bara gällde för namn med Å, Ä och Ö i namnet? Var det fel av mig att skriva mitt dubbelnamn med bindestrecket?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Johan,

   Jag vet inte, jag har inte hört talas om den situationen tidigare. Jag hade skrivit precis som på magnetremsan, men oavsett vad så kommer du inte få några stora problem. I värsta fall så justerar de ditt namn när du kommer till gränskontrollen.

   -Anders.

 • Lena Larsson

  Hej Anders! Jag var i Australien på mitt WH-visa från februari till maj i år. Jag träffade en kille där som pluggar till och med Nov-17. Jag är nu hemma i Sverige men ska åka tillbaka till Australien mitten på oktober. Nu är min fråga om du tror jag hinner göra mina 88 farm dagar fram till 4:e februari -17, då mitt första år går ut? Är det svårt att hitta en farm där man kan jobba heltid 3 månader i sträck?
  Skulle jag inte hinna detta har vi kollat på möjligheten att jag stannar på hans studentvisa(så kallat partner-visa), men vi måste då ha tillräckligt med ”bevis” på att vi är seriösa med vårt förhållande.

  • Lena Larsson

   Tacksam för svar såklart!:)

  • Anders Liljeqvist

   Hej,

   Jag tror att du kan hitta ett farmjobb utan större problem om du börjar leta innan du åker till Australien, och har koll på var det är skördetid när du behöver jobba. Däremot infaller jul och nyår i din tidsperiod och kanske är det semesterstängt några veckor på ditt nya jobb. Isåfall kanske du inte lyckas få ihop tillräckligt med tid.

   -Anders.

 • Patric

  Hej! jag jobbar hos SL företaget (Keolis) och vet att detta företag finns i australien också. Nu är frågan om det skulle underlätta för mig att söka jobb dit om jag kommer med min referens och om det blir lätare för mig att flytta till Australien permanent. tack i förhand, mvh patric

  • Anders Liljeqvist

   Hej Patric,

   Jag bryter upp din fråga i två delar. Keolis kommer inte att ha mycket med ditt visum att göra, men det faktum att de kan ordna ett jobb för dig gör det senare lättare när du presenterar dig för det australiska migrationsverket:

   1: Jag kan tänka mig att det blir lättare för dig att få jobb på ett australiskt företag om du redan jobbat i deras koncern tidigare. Du kommer att vara en attraktiv kandidat.
   2: Med ett jobberbjudande så kan du lättare få ett visum under Australiens program för arbetskraftsinvandring (Skilled Migration).

   Lycka till,
   -Anders.

 • Tina Henriksson

  Hej Anders
  Har letat och letat efter information men inte hittat nagot relevant.
  Befinner mig just nu I Melbourne pa ett wh-visa. Min plan var att starta mina 3 rural months I Juni for att kunna forlanga mitt nuvarande visum (som gar ut I slutet av Oktober) ett ar.
  Problemet ar att jag skadade mig den 13/6 och far nu ersattning av work cover. Detta forhindrar mig att gora mina 3 manader.
  Dessutom verkar skadan ta lang tid for lakning och risken ar att aven om jag aker hem till Sverige, kan jag troligen inte jobba 100% nar mitt visa gar ut. Hur fungerar det med betalning fran work cover om jag lamnar landet? Forekommer det alls extensions till wh-visum?
  Har du nagot tips om var jag kan vanda mig angaende fragor runt detta? Har redan kontaktat immigrations office och de var inte direct hjalpsamma och jag vill inte ta kontakt med work cover eftersom de naturligtvis kommer gora allt for att slippa betala naturlitgvis.

  Tacksam for hjalp// Tina

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tina,

   Jag kan tyvärr inte ge råd om detta då det är en så unik situation att jag inte hört talas om något liknande tidigare. Fråga i vår Facebook-grupp ”Svenskar i Sydney” och förhoppningsvis finns där någon medlem som kan hjälpa dig.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Linus

  tjena Anders! har en fråga angående partner visum. Hur fungerar det om man ansöker om ett partner visum utanför australien? Är det mycket svårar att få det beviljat och hur lång tid brukar processen ta?

  tack på förhand

  mvh Linus

 • Zia

  Hej Anders
  Vi är en familj och funderar på att flytta till Australien och jobba där. Jag och min son som är 2 år är svensk medborgare men fru har permanent uppehållstillstånd. Frågan är kan vi hela familjen flytta dit. Vilken typ av visum ska jag söka och hur länge kan man vara där och jobba eller om det finns möjlighet att söka uppehållstillstånd där?

  MVH Zia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Zia,

   Jag har skrivit en bok om detta som heter Stora Australienmanualen. Du kan köpa den i bokhandeln, eller direkt från mig på sajten https://www.australienmanualen.se.

   Om ni inte vill köpa min bok så kan ni börja med att gå till sajten border.gov.au och läsa under ”Work in Australia”. Visum som kan vara lämpliga för er är 457-visum samt de olika PR-visumen under Skilled Migration. Sajten har ett bra verktyg som är en visum-väljare (Visa Chooser) som ger dig en bra lista över vilka visum som kan vara lämpliga för dig och din familj.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Carin

  Tack snälla för att du tar dej tid o svara! Ska kolla upp detta och hoppas på en bra lösning!:)

 • Alexandra

  Hej Anders!

  Jag är 21 år och svensk medborgare, men har bott i Frankrike sedan två år tillbaka. Jag tänkte flytta till Australien nästa år och tänkte då ansöka om ett Working Holiday Visa. Jag undrar nu om reglerna kanske inte är desamma för mig eftersom att jag inte längre bor kvar i Sverige? Eller spelar det ingen roll så länge jag fortfarande är svensk medborgare? Börjar visumet gälla från och med att det beviljats eller från och med att jag reser in i landet?

  Jag undrar även när man måste bevisa att man har runt 35000 kr på sitt konto? Behöver man skicka in ett utdrag på sitt konto när man ansöker om visum eller kollar de när man reser in i landet?

  Undrar även en annan sak – är det vanligt att man behöver skicka in sitt brottsregister när man ansöker om visum? Jag har inte begått något brott, men när jag var 17 försökte jag ta mig in på en vanlig nattklubb på ett legg jag hade lånat av en kompis och fick då en ”prick” i registret som skulle försvinna efter tre år (vilket jag antar att den gjort nu). Väldigt dumt, men jag undrar om det kan påverka min ansökan att få visum?

  Väldigt många frågor, men hoppas att du kan svara! Tusen tack för en otroligt bra sida!!

  Med vänliga hälsningar,

  Alexandra

  • Anders Liljeqvist

   Hej Alexandra,

   1: Det spelar ingen roll var du bor såvitt jag känner till. Du söker som alla andra svenskar.
   2: Du visar upp eventuella tillgångar ifall du blir tagen åt sidan för en extra kontroll av gränspolisen när du kommer till passkontrollen.
   3: Nej. Dessutom så är mitt intryck att de bara bryr sig om brott som lett till att du tillbringat tid i fängelse.

   -Anders.

 • Carin

  Hej Anders,

  Tack för en jättebra sida som hjälpt mej mkt! Har nu dock några funderingar, har precis kommit tillbaka till Sverige efter 6 månader i Sydney då jag första tiden hade student visa 575, och sedan ett tourist visa 600 på 3 månader. Min önskan är nu att åka tillbaka för att kunna leva och arbeta där så länge som möjligt, då jag träffade min australiensiska pojkvän tidigare i våras.

  Jag är 30 år, blir 31 i september. Är ett WH visa relevant för mej att söka om jag gör det innan jag blir 31? Kan jag använda det då jag hunnit bli 31? Vad för andra visum skulle jag kunna söka? Har kikat på de facto visa och en rad andra, dock en salig djungel. Vi har ej varit sambo i över 12 månader vilket verkar vara ett kriterie. Är även leg sjuksköterska så har försökt kolla på den möjligheten att jobba som detta, men det är ett ännu större svart hål..

  Jättetacksam för svar! :)
  Carin

  • Anders Liljeqvist

   Hej Carin,

   1: Läs artikeln och kommentarerna här om WH-visum:
   https://www.swedesinaustralia.com/working-holiday-work-and-travel-visum-till-australien/
   2: De andra visum du kan söka kan du läsa om hos border.gov.au. Använd deras Visa Chooser som ger dig en lista med olika visumalternativ.
   3: Med en sjuksköterskeexamen skulle jag kolla på att skicka in en EOI under SkillSelect, samt leta jobb genom någon Nursing Agency. Det snabbaste och bästa visumet för dig tror jag kan vara ett 457-visum som sjuksköterska för något sjukhus eller vårdföretag. Sedan fixar du partnervisum eller permanent uppehållstillstånd parallellt.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Angelica

  Hej Anders!
  Tänkte höra hur mycket gemensamt har Australien och Nya Zeeland när det kommer till visum, bankkonto och andra såna viktiga saker? För när man är så nära Nya Zeeland så vill man ju såklart besöka landet också men om man väljer att t.ex. jobba där så är det bara frågan om man kan använda visum och annat som kommer till skatt och pengar i båda länderna?

  Mvh
  Angelica

  • Anders Liljeqvist

   Hej Angelica,

   1. De är två separata länder, och du skaffar separata visum för varje land.
   2: End del banker och mobiloperatörer är verksamma i båda länderna, precis som Telia och Nordea har kunder i både Danmark och Sverige, men dessa kunder har egna bankkort och mobilabonnemang i respektive land.
   3. Eftersom de är olika länder så deklarerar du och betalar skatt separat i varje land.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Kristopher

  Hej Anders,

  Jag och min australiensiske flickvän går i tankarna om att flytta till Australien.

  Min flickvän är medborgare i Australien samt har uppehållstillstånd i Sverige på anknytning till mig.
  Vi har även en 6 månaders dotter som är svensk medborgare. Så fort vi har fått alla hennes papper och pass klart ska vi ansöka om dubbelt medborgarskap för henne, vilket enligt ambassaden är enkelt då hennes mamma är medborgare.

  Vi har tänkt att till en början bo med mina svärföräldrar i NSW då jag söker jobb i mediabranschen som jag arbetar med i Sverige.
  Frågan är bara vilket visum jag ska söka.

  Jag är 25 år gammal, och har aldrig varit i Australien.

  Får jag söka ett working holiday visa trots att vi har barn (som vid inresa kommer ha medborgarskap)?

  Vad gäller ifall jag ska söka ett uppehållstillstånd liknande det min flickvän har i Sverige, dvs. på anknytning till henne? Vet du också vad det kostar? I Sverige tog Migrationsverket ca. 1 000:- för att ansöka.

  Om jag har ett working holiday visa och får ett jobberbjudande i Australien, får jag då ansöka om ett permanent uppehållstillstånd och under handläggningstiden stanna i Australien och arbeta, eller måste jag åka till Sverige och ansöka och vänta tills det blir klart? Hur lång handläggningstid har dem för ett sådant med tanke på vår situation med barn osv?

  Många frågor.
  Tack på förhand!

  Kristopher

  • Anders Liljeqvist

   Hej Kristopher,

   Många frågor.

   1: Jag skulle om jag var ni försöka ordna ett spouse visa för dig:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/309-
   2: Jag skulle gissa att ett partnervisum kostar omkring 50kSEK totalt för er att fixa. Du kan kolla prislistan på border.gov.au (längst ned på sidan jag länkade till).
   3: Ett annat alternativ är att fixa ett turist- eller working holiday-visum och sedan söka ett annat visum när ni är i landet. Att du har ett barn med dig kan dock vara ett problem som kanske hindrar dig att få ett WH-visum. Jag vet tyvärr inte hur hårda de är med reglerna i ett fall som ert.
   4: Om du har ett korttidsvisum som låter dig jobba och du blir erbjudet ett längre jobb så kan du ansöka om ett annat visum på plats (permanent eller ett annat tillfälligt visum).
   5: Ofta kan du få stanna under handläggningstiden, ibland med hjälp av ett så kallat Bridging Visa.
   6: Jag skulle gissa på en 6-9 månaders handläggningstid. Se detta:
   https://www.border.gov.au/about/access-accountability/service-standards/family-visa-processing-times

   Om jag var ni skulle jag fundera på att skaffa en Migration Consultant, för att hjälpa er med ansökningshandlingen. Ibland kan det gå snabbare för dig att skaffa ett eget arbetsvisum än att försöka stå i kön med alla andra utlänningar som vill bo med sin partner i Australien.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Anna

  Hej!
  Jag och min kompis, båda 19 år, planerar att åka till Australien i vinter och turista samt jobba för att ha råd att upptäcka så mycket som möjligt av landet. Vi vill stanna så länge som möjligt, minst fyra månader men gärna längre. Jag antar att det är working-holiday visum vi bör söka. Hur länge får man stanna med ett sådant och hur går man tillväga för att söka visumet? Vet du vad det kostar?
  Tacksam för svar!!
  Vänligen Anna

 • Alexander

  hej!
  jag har sökt om ett först års working holiday visum subclass 417 men inte fått något svar, det har gått 5 arbetsdagar men jag har inte bifogat några dokument. försökte klicka mig fram genom länkarna till dokument som behövs men hittar inte vilka dokument man ska bifoga. det står ”Please ensure you have attached all required supporting documentation. Failure to do so may result in delays in processing” men jag vet inte vilka dokument dom menar?
  tacksam för svar . mvh Alexander

  • Anders Liljeqvist

   Hej Alexander,

   Jag kan inte råda dig, men min gissning är att det låter som att du inte skickat in din ansökan. Du borde få ett mail när ansökan är inne där de ber om specifika dokument som saknas. Har du verkligen skickat in ansökan?

   -Anders.

 • John

  Hej Anders och tack för en otroligt bra sida!

  Hoppas du läser och svarar på detta snarast, med tanke på att det är lite tidsbrist. :)

  Jag fyller 31 år den 11:e juli (alltså om 7 dagar) och är nu på väg att ansöka till ett working holiday visa.

  Gäller fortfarande samma regler att jag i teorin kan vänta till den 10:e juli med min ansökan (så länge inte tiden har passerat till 11:e juli ”australiensk” tid) – och även om det skulle dröja flera veckor tills allting är klart, betalt och approved – så gör det ingenting, just för att min ansökan skickades iväg innan det datum jag fyllde 31 år?

  Vidare har jag förstått att jag har 12 månader på mig att åka in till landet? Är det från ansökningsdatumet eller det datum då min ansökan blev bekräftad och inbetald?

  Så jag skulle alltså i teorin kunna åka in och jobba den 10:e juli 2017 och lämna landet 12 månader senare, den 10:e juli 2018 (alltså, 1 dag före jag fyller 33 år – eller på ett ungefär.)
  Nu kommer det förstås inte bli exakt så här mest troligt, men undrar bara vad det egentligen är som gäller. :)

  Betalar man innan man skickar iväg ansökan, eller betalar man efter att man fått sin ansökan beviljad?

  Jag är också väldigt osäker på NÄR jag har tänkt att åka in till landet (eller om jag överhuvudtaget kommer att åka dit och jobba).
  Det skulle lika gärna kunna bli så att jag åker in och börjar jobba nästa år någon gång. Man kan säga att jag garderar mig lite inför framtiden. :)

  Så om dom frågar på ansökan om när jag planerar att åka in (eller om när jag har bokat flyg?) – och jag gissar på ett datum – så kanske det slutar med att jag faktiskt åker in 5-6 månader senare.
  Gör detta någonting att det kan variera så mycket med vad jag skrivit på min visa ansökan, och hur det faktiskt kommer att se ut när jag vill stämpla in i landet? Eller hur fungerar det?

  Är det något särskilt jag bör tänka på i min situation, i och med att jag är så osäker på när/om jag åker in och jobbar?
  Måste man t.ex. bifoga andra handlingar nuförtiden, eller är det lika enkelt som alltid när man ansöker för Visa 417?

  Förstår säkert att svaren på alla mina frågor redan finns besvarat i forumet här, men har hittils haft svårt att finna konkreta svar som gäller i min situation, så skulle uppskatta högt om du tog dig tid att svara. :)

  Tusen tack på förhand!

  Med vänliga hälsningar
  John

  • Anders Liljeqvist

   Hej John,

   Ursäkta sent svar, jag är på semester i Sverige och kollar inte bloggen varje dag.

   1: Det du beskriver är så som jag också tolkar reglerna. Dock kan jag ha fel, men i så fall har vi fel tillsammans.
   2: Du betalar när du skickar in ansökan.
   3: Ingen kan förutspå framtiden. Du gör ditt bästa för att ange när du ska resa in i landet, men jag har aldrig hört någon råka ut för problem p.g.a. att de reste in ett annat datum.
   4: Ansökan är lätt. Följ instruktionerna, och i bästa fall har du ett visum inom 24 timmar.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Veronica

  Hej!
  Har en lite märkligt fråga angående turist visum, jag har ett oanvänt visum från April som jag aldrig fick användning för och hade tänkt åka nu i september igen, kanske en väldigt dum fråga men kan man återanvända ett oanvänt visum?

  Mvh

  • Anders Liljeqvist

   Hej Veronica,

   I allmänhet så fungerar det så att visumet aktiveras först när du landar, inte när du får det beviljat. Så om visumet fortfarande är giltigt så känner jag inte till någon anledning att du inte borde kunna använda ditt befintliga visum som ligger och väntar på aktivering.

   -Anders.

  • Veronica

   Tack för snabbt svar.
   Mvh

 • J

  Hej Anders!
  Jag har via svenskt universitet blivit antagen till en termins utbytesstudier i Australien. Jag sökte visum för en månad sedan utan att ange några särskilda omständigheter och fick det godkänt. Detta trots att jag faktiskt äter en medicin mot depression sedan 8 månader. Jag har dock känt mig stabil och riktigt bra under en lång tid och trodde att jag skulle hinna sluta helt med medicinen innan jag åker. Då jag var rädd att det skulle kunna påverka ansökan valde jag att inte ange detta vid den tidpunkten. Sen visade det sig att läkaren rekommenderar att jag fortsätter ett tag till för att vara på säkra sidan. Resan är om 6 dagar och jag inser att jag borde meddela detta snarast för att få ta med medicinen utomlands.

  1: får man åka till Australien på utbyte trots mild depression? Och vad krävs då tro? Omfattande läkarutredningar osv eller räcker det kanske med ett underskrivet utlåtande av läkaren att ha med?
  2: riskerar jag att bli nekad för att det framkommer först nu? (alternativen är a) kvickt avsluta medicineringen, b) påstå att jag nyligen börjat med den)

  • Anders Liljeqvist

   Hej J,

   1: Du behöver inte meddela någon att du lider av depression, lika lite som du behöver meddela något att du just nu råkar ha ett brutet ben.
   2: Du kommer inte att bli nekad något, vare sig visum eller utbildningsplats.
   3: Fixa ett recept från din läkare och ta med dig detta i bagaget. Glöm inte att deklarera vid gränsen att du har med dig medicin (anti-depressants) för eget bruk.

   Oroa dig inte, det är lugnt.
   -Anders.

 • Joanna

  Hejsan Anders!

  Jag har en fråga jag sökt svar på men verkligen inte hittat någonstans, hoppas verkligen på att du kan svara på den.

  Förra året var jag nere på ett W&H-visum, åkte hem efter tre månader pga en personlig sak som tvingade mig hem och hann alltså inte göra farmwork för ett 2nd year visum.
  Då jag planerar att åka tillbaks nästa år så vill jag gärna göra det och jobba där nere men eftersom mitt W&H-visum redan är ”förbrukat” så känns det nästan som en omöjlighet. Det känns så jobbigt..
  Finns det verkligen inga möjligheter att ansöka om ett nytt eller kan jag verkligen aldrig mer komma in i landet på ett W&H? Är det kört?

  Jag funderar främst på att i så fall åka ner på ett turistvisum och helt enkelt låta bli att jobba, men finns det andra sätt? Det är ju bara tre månader. Plugga är för dyrt.

  Är så otroligt tacksam ifall ni kunnat svara!

  Med vänliga hälsningar,
  Joanna

  • Anders Liljeqvist

   Hej Joanna,

   1: Jag har under 10+ år i Australien inte hört talas om någon möjlighet att kringgå kraven för ett andra års WH-visum.
   2: Studentvisum är ett alternativ då det låter dig jobba deltid, men istället för en dyr universitetskurs så leta efter billigaste möjliga kurs (t.ex. en språkkurs på deltid).

   -Anders.

 • Mimmi

  Hej!
  Jag håller just nu på med mina 88 dagar för att få mitt andra års visum. Jag har 8 månader kvar på mitt första års visum men jag undrar om jag kan ansöka för ett andra års om en månad efter jag är klar med mitt regional work? Måste jag använda mitt andra år inom ett år då? För hur ska jag veta om det går igenom?
  För om jag ansöker en tid efter mitt första år tagit slut och det inte går igenom så har jag ju ingen chans att komplettera med mer dagar osv.

  Hoppas du förstod vad jag menade!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Mimmi,

   Så länge som du har intyg och lätt kan visa att du gjort jobbet så ser jag ingen anledning till att tvivla på att din ansökan blir godkänd. Du verkar vilja förvissa dig om att ditt jobb på landet ”godkänns”, men jag har aldrig hört talas om någon som inte fått ett riktigt jordbruksjobb godkänt.

   Om du är osäker på om du möter kraven tycker jag att du ska gå till Australiska migrationsverkets kontor och be dem om hjälp. De har kontor i alla storstäder, och kan säkert lugna dig bättre än vad jag kan.

   -Anders.

 • Jeanina

  Hej, Jag och en kompis har tänkt åka ner till Australien i höst. Jag kommer ansöka om ett WH visa men min kompis har redan ”missbrukat” sitt visum för 2 år sedan och hon gjorde aldrig sina 88dagar. Hur borde hon göra nu för att kunna komma in i landet och stanna längre för att jobba?

  // jeanina

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jeanina,

   Well, det är väl själva grejen med WH-visum; det finns inte jättemånga andra sätt som är så lätta för att åka och jobba. Det vanligaste andra alternativet jag känner till är studentvisum, som låter dig jobba deltid samtidigt som du studerar. Kanske hon kan läsa någon kort kurs + jobba? Alla andra visum som jag känner till kräver mer pappersarbete och ansökningar, men använd funktionen Visa Finder [1] på border.gov.au så kan ni kanske hitta något annat visum som passar:

   [1] Visa Finder:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1

   -Anders.

 • jeanina

  Hej,

  Jag undrar lite hur de funkar med skillselect. Är de någon ide att ens fylla i submitting an Expression of Interest (EOI) eller är de bättre att bara ansöka om ett WH-visa och försöka jobba sig uppåt inom dem 6månaderna för att försöka få ett sposrat visum? jag jobbar nämligen på Ikea men vill flytta till australien och jobba för samma företag där. Dem rekryterar inte från sverige om man inte har en manager roll. Så min enda chans är att åka över och bevisa för dem vem jag är och hoppas få en sponsring. Eller har du något annat tips?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jeanina,

   Om du möter poängkraven så är det absolut värt att skicka in en EOI. Två av mina vänner fick permanent uppehållstillstånd genom det systemet, en av dem redan innan han hade lämnat Sverige.

   Angående IKEA så känner jag inte till om de sponsrar för 457 lokalt, men det låter som en god plan att åka ned och börja jobba och visa framfötterna. Jag har några bekanta som jobbar / jobbat där, men de hade alla egna visum. Fråga i vår Facebook-grupp ”Svenskar i Sydney” om IKEA, vi har flera medlemmar som jobbar där.

   -Anders.

  • Ninos

   Hej
   Jag har en bror som bor i Sydney o har eget bygg företag.Hur lät är för mig att flytta ditt o jobba där hälst vill flytta permanent

  • Anders Liljeqvist

   Ninos,

   Prata med din bror, be honom att anlita en lokal Migration Agent att hjälpa dig. Din fråga är för vagt formulerad för att jag ska kunna ge dig ett bättre svar.

   -Anders.

 • Amanda

  Hej Anders!
  Tänkte att jag snabbt skulle skicka min visumansökan till Australien nu innan jag börjar resa i sommar. Skall alltså luffa i Europa i sommar och skall åka till Australien i November.
  Upptäckte när jag var färdig att iom att jag bott i Indien för 4 år sen så åkte jag på det och måste alltså göra lung röntgen osv.

  Tråkiga pengar att slänga ut men får väl acceptera det. Undrar dock om det finns någon tidsgräns? I och med att jag är iväg hela sommaren blir det svårt att göra inom två månader men hittade ingen tidsgräns någonstans.

  Tack för en bra sida!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Amanda,

   Jag känner tyvärr inte till någon tidsgräns. Men eftersom risken är minimal att du får TBC i lungorna när du är i Europa så misstänker jag att de är ok med om du gör röntgen tidigare.

   -Anders.

 • Jonathan

  Hej Anders,

  Jag skrev till er för ca två sedan men fick inget svar.

  Jag och min fru vill flytta till Sydney. Vi har vänner som bor där men har tidigare inte varit där själva.

  Var bör jag börja denna process?

  Hälsningar
  Jonathan

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jonathan,

   Anledningen till varför du inte fick något svar på ditt email kan ha något att göra med den här punkten på sidan med kontaktinformation (https://www.swedesinaustralia.com/about-the-site/kontaktinformation/):

   ”2: Angående läsarfrågor: då min tid är väldigt begränsad så har jag tyvärr inte möjlighet att besvara personliga läsarfrågor från dig som har frågor inför din resa eller flytt till Australien. Chansen är stor att du kan hitta svaret på din fråga här på sajten, eller i min bok Stora Australienmanualen. Många av frågorna jag får har jag redan skrivit om på sajten, besvarat i tidigare kommentarer eller i min bok Stora Australienmanualen.”

   Jag har inte tid att svara på den sortens vaga och ogenomtänkta fråga som du ställer, och därmed göra arbetet för dig. Jag hjälper gärna svenskar som trots att de gjort ditt bästa fortfarande har någon detalj-fråga om hur de bäst ordnar sin resa eller hur de löser något specifikt problem. Jag har däremot inget tålamod med dem som inte ens orkar sätta sig ned och strukturera sitt tänkande innan de ber om hjälp.

   Så mitt svar på var du ska börja är: läs igenom den här sajten. All information du behöver finns gratis här (eller i min bok på http://www.australienmanualen.se till ett rimligt pris).

   -Anders.

 • Tiffany

  Hej Anders,
  Jag ska åka till Australien i ca 3 månader i september, och sedan återvända i ett par månader i början av 2017. Bör jag ansöka om ett eVisitor visum då det på https://www.border.gov.au/Trav/Visi/Visi står att man får besöka landet under ”multiple occasions” under 12-månadersperioden?

  Vänligen, Tiffany

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tiffany och ursäkta sent svar – jag är på semester i Thailand.

   Ja, som jag tolkar reglerna borde ett eVisitor fungera ypperligt för din resa med två landningar. Om du känner dig otrygg kan du bekräfta detta när du pratar med polisen som kollar din pass / visum på flygplatsen när du landar.

   -Anders.

 • Nur

  Hej Anders!
  Intressant att läsa din sajt. Om man flyttar dit som student och är färdig med studierna, kan man söka jobb på plats? Förresten, får en student arbeta under studietiden i Australien? Tack på förhand.
  Nur

  • Anders Liljeqvist

   Hej Nur, ursäkta sent svar – jag är på semester i Thailand.

   1: Beroende på vad du läser så kan du i vissa fall ansöka om ett Temporary Graduate Visa, som låter dig jobba och söka jobb efter att du är klar med examen.
   2: Beroende på vilket studentvisum du har så kan du i vissa fall arbeta under studietiden. De flesta studentvisum låter dig jobba deltid (40 timmar per 14-dagars period) under terminerna samt heltid under loven.

   -Anders.

 • Johan

  Hej Anders!

  Jag råkade kryssade i att jag har College Degree istället för High School Degree. Tror du att det kan bli något problem med detta?

  • Johan

   Värt att tillägga är att jag då inte ska plugga där utan har ansökt om ett Work and Travel visum

  • Anders Liljeqvist

   Hej Johan, ursäkta sent svar – jag är på semester i Thailand.

   Nej, jag kan inte tänka mig att du får några problem med detta. Ett rimligt misstag då du inte talar flytande engelska, och inget att oroa sig för.

   -Anders.

 • Miyoung Kim Johansson

  Hej Anders, jag funderar att flytta till Sydney med min pojkvän. Han fick ett jobb i Sydney för 2år. Vi bor inte tillsammans och han är inte svensk plus han bor inte i Sverige fast han bor i Frankrike och han är fransman. Hans företag har erbjudit mig att kan följa med honom och de kan fixa en working visa till mig men företaget sa att vi måste bevisa att vi bor tillsammans. Kan jag inte få en working visa utan behöver inte bevisa att vi bor ihåp? Jag är 42år.Eller jag funderar på att plugga på engelskakurs först, sen jobba där. Vilken visa måste jag söka till?
  Jag kommer väldigt uppskattad om du svarar om min fråga.

  Mvh

  Kim

  • Anders Liljeqvist

   Hej Miyoung och ursäkta sent svar – jag är på semester i Thailand.

   Sannolikt så använder sig företaget av en Migration Agent för att ordna er visumansökan. De kan svara på alla frågor om hur ni visar att du är hans partner. Ofta räcker det med saker som foton på er båda, och vittnesmål från gemensamma vänner. Om ni verkligen är tillsammans så är det bara en fråga om att bevisa det. Kör på den vägen istället för att försöka fixa ett annat visum för dig tycker jag.

   -Anders.

 • Tomas

  Ps.
  Enligt ”student visa 571” för barnen läser jag att medföljande föräldrar får jobba 50% kan det stämma. För då verkar ju det vara ett bra alternativ.
  Det står 40h a forthnight. Men jag tolkar det som man får jobba på det sättet under hela vistelsen.
  Ds.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tomas,

   Ursäkta mitt sena svar. De senaste två veckorna har jag flyttat ut från min lägenhet i Sydney och åkt och satt mig i Thailand på långsemester, så jag har haft lite ont om tid att hantera läsarkommentarer.

   Några tankar:
   1. Jag gillar vad du beskriver. Mitt eget arbete med den här sajten är ett steg mot min dröm om att kunna leva ”location-independent”, och försörja mig med en laptop istället för på kontor.
   2. Ett 12-månaders turist-visum ”borde” fungera, men då kan du ju förstås inte arbeta lokalt.
   3. I tillägg till de visum du utforskar tycker jag att du ska kolla på Skilled Migration för dig och familjen. Idealt vore om ni kunde fixa permanent uppehållstillstånd, då kostnaderna för ungarnas skolgång då går ned dramatiskt.
   4. Jag är tyvärr ingen visumkonsult. För krångligare visumfall som ditt skulle jag investera i att anlita en personlig rådgivare som kan guida er i visumdjungeln. Jag har hört mycket gott om Amber Migration i Sydney (http://www.ambermigration.com.au/) men det finns många bra.

   -Anders.

 • Tomas

  Hej!
  Min familj och jag skall åka till Queensland i 12 månader och jag vet inte vilket visum jag skall söka. Jag är 51 och har ett jobb som hamnar under ”Skilled occupation”. Jag har även diskuterat med en arbetsgivare i Australien om att få jobba hos dom.

  Hur ska jag kunna uppfylla mina önskemål.
  Jag vill kunna :
  1.jobba max 25% i Australien. Oklart om jag får någon ”sponsor”.
  2.jobba mot mitt företag i Sverige via Internet.
  3.göra reklam för mina online tjänster som utgår från Sverige.
  4.sälja mina svenska produkter via bolaget i Sverige.
  5.turista.

  Mina två barn ska gå i skolan och min fru kommer att söka 12månaders turist visum.

  Jag har plöjt igenom din sajt och köpt din bok. Men är fortfarande lite osäker.
  Jag tror att det är någon av dessa jag måste söka. Kan det stämma, finns det fler? 
  – Temporary work visa subclass 401
  – Temporary work visa subclass 457
  – Visitor visa subclass 600

 • Olivia

  Hej Anders,

  Jag har en liten fråga till dig gällande visum.

  I juli ska jag åka till Australien som utbytesstudent och plugga. Jag har fått studentvisum som går ut 30 december 2016. Dock har jag bokat biljett till hemresan 28/1-2017. Kan jag då söka turistvisum för den tiden? Och behöver jag isåfall åka ut ur landet?

  Vänligen,
  Olivia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Olivia,

   Jag skulle åka till Australien på studentvisumet om jag var du. När du sedan är på plats så går du efter någon månad till migrationsverket och ber om hjälp med att senare ordna en förlängning av ditt visum som låter dig stanna som turist i en månad efter att din termin tar slut. Australiska migrationsverket har flera kontor i storstäderna runt om landet.

   -Anders.

 • Klara Stenberg

  Hej! Jag planerar att åka till Australien i höst och behöver därför ansöka om working holiday visa, men mitt pass går ut i början va nästa år och kommer därför att göra ett nytt innan avresan. Måste jag vänta på det nya passet innan jag kan fixa visumet eller går det att göra det med mitt nuvarande pass?

  Hälsningar!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Klara,

   Visumet är kopplat till ditt passnummer. Fixa ett nytt pass nu, och ansök sedan om visumet med det nya passnumret.

   -Anders.

 • Jacqueline

  Hej Anders!
  Hoppas du inte är trött på alla frågor som rullar in, för här kommer ytterligare en. Jag och min sambo funderar lite lätt på att flytta till Australien med våra två barn (0 år och 3 år gamla). Jag har en 3 årig utbildning inom beteendevetenskap med inriktning psykologi, erfarenhet av att ha arbetat med människor (funktionshindrade)samt i butik. Har dock inte arbetat sammanhängande den senaste tiden då jag vart föräldraledig i två omgångar, samt studerar där emellan. Men planerar att återgå till mitt arbete med ungdomar alt. söka ny tjänst inom socialtjänsten eller dyl. Planen är väl att i sådanafall flytta om si-sådär 2år. Min sambo är cnc-operatör med minst 10 års erfarenhet i bagaget. Min fråga till dig är finns det alls några chanser för oss att få kvalificerade arbeten och sponsrade visum? Faller min examen inom ramen för några av de yrkeskategorier det är brist på i australien? Gör min sambos? Har försökt att googla, men vet inte vilken australiensk examen min är likvärdig (eller om den ens är det?), eller vad min examen kvalificerar mig att arbeta med i australien. Inte heller hittar jag mycket vad gäller min sambos erfarenheter och möjligher till jobb…

  Tacksam för svar

  Mvh
  Jackie

 • Felicia

  Hej!
  Jag uppgavbara mitt förnamn när jag ansökte, och glömde helt bort att även mellannamn går under ”given namnes”. Kommer detta göra att jag kanske inte får mitt working holiday visa? Hur går jag tillväga för att ändra min ansökan?
  Vänliga Hälsningar Felicia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Felicia,

   1: Försök att ändra din ansökan via ditt immi-konto.
   2: Jag tror att du kommer att få ditt visum, men att du kanske får en kommentar vid gränsen om att du slarvat med namnet.

   -Anders.

 • A

  Hejsan!

  Om man har WH-visum och ska jobba 3 mån i australien men sen åker på semester till något annat land i kanske 3 månader, pausas visumet under den tiden man är utomlands eller rullar den på och minusas dem 3 månaderna utanför australien?

  • Anders Liljeqvist

   Nej, inget pausas. När du väl startar det har du det i 12 månader, sedan är det borta, oavsett om du utnyttjat det eller inte.

   -Anders.

 • Britta

  Hej Anders
  Min man fyllde inte i alla sina ”given” names på sin visumansökan. Han skrev bara tilltalsnamnet. Vad gör vi nu? Det verkar som om det inte går att ta tillbaka en ansökan utan en massa krångel. Vågar man chansa på att vi kommer in i landet? Eller har du nåt annat tips?

  Med vänlig hälsning, Britta

  • Anders Liljeqvist

   Hej Britta,

   Se om ni kan korrigera uppgifterna via hans immi-konto. Jag tror nog att ni kommer in i landet, men att ni får en kommentar vid gränskontrollen om att detaljerna är fel.

   -Anders.

 • Allan

  Hej!

  Hur enkelt är det att få ett jobb i Australien när man har ett W&H visum? Vill verkligen åka men tror inte jag kan få ett jobb då jag har nyss tagit studenten och inte har tidigare erfarenheter i service yrket och man vill ju inte arbeta för kost och logi i en bondgård hela vistelsen..

  Mvh Allan

  • Anders Liljeqvist

   Hej Allan,

   Jag känner inte till många fall med svenskar som inte lyckats hitta ett jobb om de anstränger sig. Vem som helst borde kunna få ett jobb som diskare på någon pub t.ex.

   -Anders.

 • Stefan

  Hej Anders

  Befinner mig just i Australien på ett WH visa och undrar om när det går ut kan jag då söka ett turistvisa som gäller i 3 månader ? Tror jag måste lämna landet efter mitt WH visa går ut men räcker det om jag åker till tex Bali och söker turistvisa därifrån. Hur stor är chansen att jag får turistvisat godkänt ?

  Mvh
  Stefan

  • Anders Liljeqvist

   Hej Stefan,

   En fråga som ställts många gånger här på bloggen.

   1: Det är ofta svårt att få ett turistvisum beviljat efter ett år på WH-visum, men den del har lyckats få det.
   2: Jag kan inte uttala mig om dina chanser att få ett sådant visum.
   3: Jag tycker du ska gå till migrationsverkets kontor och be dem om hjälp ifall du vill försöka stanna längre.

   -Anders.

 • Sabina

  Hej. Jag har varit i Australien 2 ggr. En gång på work and holiday visa och andra gången på ett student visa, dock avbröt jag de då jag inte trivdes med min utbildning. Nu vill ja flytta dit permanent men egentligen inte plugga. Vad ska ja söka för visum? Har jag bara student visum att välja på? Vet att man kan bli sponsrad via jobb men jag jobbar på fabrik så det är ju ingen risk.
  Mvh Sabina

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sabina,

   Jag kan tyvärr inte ge folk personlig visumrådgivning här på bloggen. Läs på border.gov.au om alla de olika visum som finns för folk som vill stanna en längre tid i Australien.

   -Anders.

  • Anders Liljeqvist

   På rak arm kan jag inte tänka på något bra visum. Kanske om du skaffar en utbildning som det finns efterfrågan på, eller jobbar inom något fält som gör att du kan ansöka om ett eget Skilled Migration-visum.

   -Anders.

 • Linnéa K.

  Hej! Ska åka som au pair till Australien och undrar hur man går till väga gällande det där med att man endast får arbeta 6 månader vid samma arbetsgivare? Och, jag läste på sidan att man kommer behöva olika dokument att skicka med när man ansöker… vad för sorts dokument är det? Kommer jag behöva ha min hostfamilj att skriva ett dokument att jag ska stanna hos dem? Vad annat kommer behövas? Sen också, när man ansöker måste man då visa att man har tillräckligt med pengar eller är det först när man kommer till tullen i AUS?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Linnéa K.

   1: Jag *tror* att de som stannar hos en familj längre än 6 månader gör det genom att bryta mot reglerna. De au-pairs jag känner till jobbar svart mot fickpengar och gör det utan att migrationsverket upptäcker att de stannar längre än ett halvt år på samma jobb.

   2: Vad för dokument du eventuellt behöver kommer du se när du skapar din visumansökan.

   3: Din värdfamilj kommer såvitt jag känner till inte behöva skriva något intyg.

   4: En eventuell kontroll av att du har tillräckligt med pengar för att försörja dig sker hos passkontrollen när du landar, inte tidigare.

   Lycka till,
   -Anders.

  • Linnéa K.

   Tack för hjälpen! En sak till bara, kommer man att skriva att man ska jobba som au pair i visumet? Ska jag då skriva ut det?

  • Anders Liljeqvist

   Jag tror inte att du kommer att behöva skriva vilket yrke du siktar på, men jag skulle väl i så fall ha skrivit nanny / hospitality, vilket betyder att du funderar på att jobba som barnvakt och kanske lite som servitris / barista vilket ju stämmer hyfsat med dina resplaner.

   -Anders.

 • Carin

  Hej Anders, tack för en jättebra sida! Är i en liten klurig sists så råd tas gärna emot:)

  Befinner mig just nu i Sydney då jag kom hit på ett student visa subclass 575 för att studera en termin på ett universitet i stan. Har nu dock hoppat av studierna då jag kände att detta ej var för mej, därmed avslutas även mitt studentvisum och jag har nu ca 3 veckor på mig att lösa ett nytt visum innan jag måste ur landet. Har varit i kontakt med immigration flertalet gånger varpå de ger mig olika besked och detaljer varje gång, så min fråga är om det funkar för mig att åka till Nya Zeeland och ansöka om ett e-visitor 651 därifrån? Funkar detta även om jag har ”no further stay” kopplat till student visumet? Tror du visumprocessen kan ta lång tid för mig då jag ansöker från NZ och inte från SWE? Har returbiljett bokad till Sverige i juli. Jag har sökt som en galning efter info samt otroligt frustrerande att inte få adekvata svar från självaste immigration Office.. Jättetacksam om du svarar!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Carin,

   Om Migration Department inte kan ge dig raka besked så kan knappast jag det.

   Jag känner inte till någon anledning till varför en student som avbryter sina studier inte kan hoppa över till ett turistvisum för att resa runt några månader. Istället för att fråga om möjligheter (de kommer inte ge dig råd för hur du ska optimera din visumsituation), ändra dina frågor till mer konkreta. Be om hjälp att konvertera ditt studentvisum till ett turistvisum. Om de säger att deras ”No Further Stay” gör det omöjligt för att få ett annat visum så fråga dem om de kan pre-approve ett turistvisum eller om de kan uttala sig om möjligheten att få det om du ansöker från NZ. Om de fortfarande inte kan hjälpa dig låter det väl som att du just nu inte kan få ett nytt visum, och då är det väl bara att planera om resandet och kanske åka till Asien eller NZ de sista månaderna innan du drar till Sverige.

   -Anders.

 • ove

  tack för svaret…ska ge mig in i djungel…

 • Ove Ek

  Hejsan,
  Om jag investerar i egen verskamhet och därmed försörjer mig och min familj själv och anställda. Faller det under Skills eller ett arbetsvisa i eget bolag?

  mvh

  Ove

  • Anders Liljeqvist

   Hej Ove,

   Du borde (kanske med hjälp av en australisk lokal partner) kunna starta ett eget bolag i landet som därefter sponsrar dig och familjen för ett 457-visum. Kräver nog dock att du har en lokal partner som kan agera Director och som du litar på. Om du har mycket pengar kan det också vara värt att kolla in de alternativ som finns för Investors.

   -Anders.

 • Ashi

  Hej Anders,
  Jag ska åka till Australien (Brisbane) i slutet av maj och har beställt e-visum (turist) Min fundering gäller detta med att använda å, ä och ö i ansökan. När jag skulle uppge var mitt pass hade utfärdads skrev jag ”Polismyndigheten i Östergötlands län” -så som det står i mitt pass. Var det fela av mig?  När jag däremot skulle skriva adress så gick det inte att använda sig av å eller ö utan det fanns bara Skane att välja på. Min förhoppning är att det kanske är lugnt ändå? eller finns det ngn risk att man ej kommer in i Australien? Eller ens beviljas visum?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Ashi,

   Inga problem. Det viktiga är att du använder engelska tecken när du anger informationen som står på den maskinläsbara remsan i ditt pass (namn, födelsedatum).

   -Anders.

 • Charlotta Selander

  Hej Anders,
  Vi är en fsmilj som planerar flytta till Australien, Queensland.
  Vi har tre barn och vill därför söka permanent uppehållstillstånd då. Det känns tryggare så. Vad or kriterierna för att ha någon chans?
  Vi ser två alternativ så hör långt:
  1. En av oss söker jobb. Hur för den med familjen?
  2. Min man planerar sälja sin del i det företag han är delägare och starta upp verksamhet där nere. Vad ger det för fördelar?

  En fråga till , om vi inte får permanent uppehållstillstånd och måste börja med att söka arbetsvisum, hur stor är då sannolikheten att få det förlängt?

  Jag har så många frågor:-)

  Stort tack på förhand!
  Hälsningar
  Charlotta

  • Anders Liljeqvist

   Hej Charlotta,

   Det här är en oerhört vid fråga som jag inte kan besvara i en bloggkommentar. Och sannolikheter för att få ett visum eller få ett visum förlängt är omöjliga att uppskatta.

   Min bok Stora Australienmanualen pratar om hur man steg för steg går tillväga för att emigrera. Även om alla era frågor inte besvaras i den så kan den nog ge er en bra idé om vart ni ska vända er för att få klarhet i alla funderingar.

   Stora Australienmanualen: http://www.australienmanualen.se

   -Anders.

  • Charlotta Selander

   Tack för ditt svar, Anders!

 • Thomas

  Hej Anders,
  Min dotter kommer att besöka Melbourne under 4 veckor och jag har ordnat en intern praktikplats på ett större företag. Hon kommer att ha praktikplatsen under 3 veckor och får boende och lunch som ersättning. Vilken sorts visum ska vi söka för henne?
  Med vänlig hälsning Thomas

  • Anders Liljeqvist

   Hej Thomas,

   Jag kan inte ge personlig visumrådgivning här på bloggen tyvärr (det får bara migrationsjurister göra). Men som jag tolkar reglerna (jag kan ha missförstått dem) så kanske ett ”Training and Research visa (subclass 402)” vore lämpligast för henne:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/402-

   -Anders.

 • Hanna

  Hej! Jag sitter just nu och skriver min visumansökan och har en fråga,
  På issuing authority, i passet står det Polismyndigheten. Skriver jag då Polismyndigheten eller översätter jag det och ska skriva på engelska istället?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Hanna,

   Såvitt jag vet så spelar det ingen roll. Jag skulle ha skrivit ”Swedish Police Authority” personligen.

   -Anders.

 • a.johansson

  vill förtydliga med att jag är äldre än 31

  • Anders Liljeqvist

   Hej,

   Ja (som jag tolkar reglerna men jag kan ha fel), men om du planerar att åka till Australien för att söka jobb skulle jag istället åka på ett eVisitor Business-visum eftersom ditt syfte är att gå på intervjuer i Business-syfte.

   -Anders.

 • a.johansson

  kan man ansöka om ett sponsor visa när man är i australien på semestervisa om man skulle hitta ett jobb.

 • Ellinor eneman

  Hej

  Jag är förskollärare med 20 års erfarenhet är även utbildad florist, min man systemutvecklare (20 års erf.) på havs och vattenmyndigheten. Vi har två barn 5 och 10 år. Hur ser arbetsmarknaden ut för oss om vi skulle ta steget att flytta till Australien?
  Hur löser vi skolgången ?
  Jobbsait osv…

  Ellinor

 • Elsa

  Hej! Jag har haft WH-visa nu i 6 mån och har 3 månader av min tid kvar här innan jag åker tillbaka till Sverige. Har träffat en kille här så jag kommer gärna tillbaka till hösten, men vet inte riktigt på vilket visa. Kan jag få studie-visa när jag precis haft WH? Hade gärna pluggat till hösten nämligen. Har jag några andra alternativ förutom 2nd year WH?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Elsa,

   Jag känner inte till något som hindrar folk från att söka studentvisum efter ett WH-visum. Kanske måste du lämna landet kort mellan visumen, men jag känner till flera svenskar som gått från WH till att sedan börja plugga.

   -Anders.

 • johan

  hej anders vilket visa ska man ansöka om om man tänkt söka jobb när man kommit till australien. är över 31 så wh visa är inte aktuellt

  • johan

   för att vara lite tydligare i frågan jag stallt tidigare. hade tänkt och back packa en längre tid down under och dryga ut reskassan med jobb,men är äldre än 30 så wh är inte aktuellt för mig.gissar att jag ska söka ett arbets visa av något slag.tack på förhand

  • Anders Liljeqvist

   Hej Johan,

   Läs här om olika alternativ:
   http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work

   -Anders.

 • David

  Hej Anders
  Så glad att ja hitta till denna klockrena sida.

  Jag och min sambo med 2 små barn vill få permanent uppehållstillstånd till Aus efter att ha blivit kära i landet efter förra årets långsemester. Jag driver eget AB inom marknadsföring, event och är musiker, min sambo är frisör/stylist. Dessa yrken finns ej med på ”skilled list”.
  Vi har relativt gott om pengar och skulle klara oss utan arbete till en början. Har kikat på vilka möjligheter det finns för oss på olika forum och aus immigrations sida utan att förstå hur vi på smidigast sätt kan skaffa oss perm visa.
  Kan man få de om man köper en villa eller lgh där som man bor i?
  Vore extremt tacksam om du hade något tips för oss hur vi kan flytta dit. Vi är två sociala arbetsföra personer så ett arbete kommer vi såklart hitta när vi väl är där och hittat vår plats.
  Med vänlig hälsning, David med familj.

  • Anders Liljeqvist

   Hej David,

   Min bok Stora Australienmanualen pratar om olika sätt hur man som svensk flyttar till Australien: http://www.australienmanualen.se. I ert fall hade jag anlitat en ”Migration Agent” som kan hjälpa er med en personlig lösning. Jag har själv anlitat Amber Migration i Sydney tidigare (i andra ärenden) och kan rekommendera dem: http://www.ambermigration.com.au/

   -Anders.

 • Annie

  hej! jag har en fråga, jag ska till Australien i en månad och undrar vilket visum jag ska skaffa?

  Electronic Travel Authority (subclass 601)​
  eVisitor (subclass 651)
  Visitor visa (subclass 600).

  vad är skillnaden på dessa? och hur lång tid tar det innan man får visumet? ska åka 3 april.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Annie,

   1: Du ska ansöka om ett eVisitor, och de beviljas vanligtvis omedelbart för svenskar (inom 1 timme).
   2: De olika visumtyperna (som jag tolkar reglerna):
   * 601 – Jag *tror* att detta är ett besöksvisum som du ansöker om via pappersformulär (som de skriver själva: ”European passport holders also have the option of applying online for an eVisitor visa (subclass 651), rather than an ETA.”)
   * 651 – I praktiken samma som 601, men du ansöker om detta online via migrationsverkets webbsajt.
   * 600 – Ett turistvisum för vistelser längre än 3 månader.

   Lycka till,
   -Anders.

  • christian

   Hej Anders, kan du kontakta mig på christian.karlsson@hotmail.com.

   jag har lite frågor om visum. Ska vara i Australien 4 månader från aug – dec. sedan hem över julen. sedan kanske 5 månader till från jan – juni. Ska jag köpa 12 månader tourism visa? eller ska jag försöka köra E-visa (3 månader åt gången i 12 mån). Kommer jobba gratis som volontär och resa, får boende betalt, och inom de 3 månaderna åker jag utomlands till Fiji (november). E-visa är gratis och 12 mån turist visa kostar 2000kr. Vad ska jag fixa?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Christian (christian.karlsson@hotmail.com),

   Nej, jag svarar inte på läsarfrågor via mail p.g.a. att jag inte har tid att ge den formen av personlig service gratis.

   När jag läser din beskrivning tycker jag det låter som att ett Working Holiday-visum vore mest lämpligt. Då kan du resa och jobba (även som volontär) relativt fritt under 12 månader.

   -Anders.

 • Emma

  Hej Anders!

  När jag läser om hur folk ansöker om ett WHV så verkar det ju vara väldigt smidigt och att man sällan behöver bifoga några andra dokument än själva ansökan. På border.gov.au står det dock att man behöver bifoga nedanstående dokument. Är detta något nytt eller ombedes man att skicka in det i efterhand om det behövs eller uppvisa vid passkontrollen? Verkar väldigt osmidigt och dyrt att få alla dokument bevittnade och stämplade. Dock när jag kollar på ansökan i pdf-format så står det att man bara behöver bevittnad kopia på passet men att det inte gäller för online-ansökan. Förvirrande med så många olika bud.

  Your personal documents
  • Certified copies of the biographical pages of the current passports (these are the pages with the holder’s photo and personal details and the issue/expiry dates).
  • Identification document issued by the government
  • Two recent passport-sized photographs (45 m x 35 mm).
  -These photographs should be of the head and shoulders only against a plain background
  -Print the name of the person on the back of each photograph.
  •Evidence of sufficient funds: certified copy of a bank statement showing you have access to funds of at least AUD 5000.

  Mvh, Emma

 • Anders Liljeqvist

  Hej Johan,

  Jag delar din oro för vart Sverige är på väg. Tyvärr har jag inga personliga kontakter i din bransch som jag kan presentera dig för. Mitt tips är nog att leta efter jobb på exempelvis seek.com.au och där leta efter uppdragsgivare som kan sponsra, samt skicka in en EOI via migrationsverkets system SkillSelect där du också kan ha flyt och få ett sponsrat visum.

  -Anders.

  • johan

   du kanske kunde fixa så svenska företagare i australien kunde söka efter svensk arbetskraft på din eminenta sida,menar du svenska eller australiska migrationsverket angående eoi.

  • Anders Liljeqvist

   Hej igen.

   Jag menar australiska migrationsverket. De har en funktion som heter SkillSelect där du kan registrera en ”Expression of Interest” = EOI om att ansöka om ett arbetsvisum.

   Angående jobbsajt; vi kommer att starta en jobbsajt för skandinaver i Australien inom några månader (vi håller på och testar den precis nu). Jag ska fundera på om det går att också flagga jobb hos arbetsgivare som är villiga att sponsra för arbetsvisum.

   -Anders.

 • johan

  hej anders du råkar inte känna till någon svensk-svenskt företag som skulle kunna hjälpa med ett temporery working visa då jag är snart 36 år.har jobbat som takläggare och fönster montör.sverige blir bara mer och mer likt sovjet så jag ser ingen större anledning att stanna kvar i detta land.

 • Maja

  Hej Anders!
  Vilken underbar sida du har skapat för oss som är sugna på Australien!!
  Jag köpte din bok och har även kollat runt lite på de sidor du rekommenderar men hittar inget bra svar på min fråga…
  Förstår att det inte finns ett ”rätt” svar, men du kanske kan ge oss några tips?
  Jag och min man (båda över 31) samt våra två barn vill prova på livet i Australien i ett år under min kommande mamma-ledighet och tanken är då att min man ska jobba under det året. Mycket för att se om vi kanske kan trivas där permanent. Han jobbar nu som lastbils chaufför och det är väl planen att han ska jobba som det även där eftersom det verkar vara lite av ett brist yrke. Nu till min fråga:
  Vilket visum ska vi söka tycker du? Är det bäst att åka dit på ett holiday-visa och hoppas på att han får ett jobb och en arbetsgivare som kan hjälpa till med ett 457/ENS-visum, eller är ska han söka jobb hemifrån och då i ansökan be om att få sponsring?
  Kan jag söka jobb efter det året på samma visum eller måste jag skaffa ett eget?

  Tack snälla för svar!!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Maja och tack för köpet av min bok.

   Jag kan inte ge en bra rekommendation, men jag skulle kolla på att åka dit på ett 12-månaders turistvisum hela familjen vilket ger er rätt att hänga i landet men inte jobba.

   Med reservation att jag inte är visumjurist:
   Om din man ska jobba så skulle jag *inte* ansöka om ett turist-visum för honom, utan antingen ett eVisitor Business för 3 månader och vara öppen med att han vill söka jobb för eventuell sponsring. Nu vet jag inte hur lång tid ni har på er tills resan, men att skicka in en EOI via SkilSelect är nog ingen dålig plan. Om ni är villiga att bo utanför de största storstäderna så har jag för mig att det finns flera regionala PR-visum som inte verkar alltför svåra att få med lite tur.

   Om din man får ett 457 eller PR så kommer han att ange dig och barnet som medföljande familjemedlemmar, och då omfattas du också av visumet.

   -Anders.

 • Ann Dessnert

  Hej Anders!

  Jag och min sambo har funderingar på att flytta till Australien för gott. Sambon har en dotter, som är gift med en australiensare, bor permanent med sin familj i Melbourne sen många år. Hon är läkare och anställd där. Själva är vi pensionärer och söker alltså inget arbete.

  Mina frågor är då:

  Hur stor är sannolikheten att vi får permanent uppehållstillstånd?

  Min särbo kanske har större chans att få bo där, men hur ser då utsikterna ut för mej?

  Om vi tillåts bosätta oss i Australien, hur ska vi då gå tillväga? Vad behöver vi skaffa oss mer än visum? Och i så fall vilket sorts visum?

  Känns som att jag skulle behöva en hel manual för att fixa det här, hahaha.

  Tack på förhand!

  Ann Dessnert

  • Anders Liljeqvist

   Hej Ann,

   1: Jag kan inte svara på hur stora några sannolikheter är.
   2: Jag har skrivit en manual om hur det fungerar att emigrera till Australien. Kolla in Stora Australienmanualen på min sajt http://www.australienmanualen.se (finns också att köpa på AdLibris och Bokus).
   3: Om din sambos/särbos dotter är villig att sponsra pappa för anhöriginvandring så kanske det kan vara en väg för er två att flytta dit permanent. För sådana lite mer krångliga fall tycker jag att ni ska anlita en migrationskonsult / -jurist som kan ge er personlig rådgivning. Kanske vore det smartast att åka till Melbourne som turister till en början och dra igång ansökningsprocessen på plats tillsammans med er jurist och din sambos dotter.

   -Anders.

 • Madde

  Hejsan Anders
  Jag undrar bara vilket visum jag och min man borde söka, vi vill flytta permanent och söka jobb.

  Ingen av oss har någon speciell utbildning.
  ( 27 år )
  Väldigt tacksam för svar.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Madde,

   Om jag var ni skulle jag börja med ett Working Holiday-visum som låter er stanna ett år i landet och söka jobb (två år om ni jobbar på farm i 3 månader). När ni väl är i landet kan ni sedan ansöka om längre visum som låter er stanna permanent och jobba, antingen om er arbetsgivare kan sponsra er eller om ni ansöker på egna meriter. Det finns så många alternativ att jag inte kan lista dem här, bara ge er tipset om hur ni bör börja. Läs mer på immi.gov.au om de olika visum (jag har också skrivit en översikt i min bok Stora Australienmanualen som ni kan köpa som ebok på http://www.australienmanualen.se).

   -Anders.

 • Josefine

  Jag har sökt ett Working Holiday visa och har bifogat en skannad bild på mitt pass, ett personbevis på svenska från 2013, en nytagen bild på mig, mitt au pair-kontrakt med en familj i Aus, ett bankkontoutdrag som visar svensk valuta och en hälsodeklaration jag blev ombedd att göra. Jag har ADHD och tar ADHD-medicin så jag tror att det var därför jag var tvungen att göra en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen var en vanlig rutinkoll, hade inget med min ADHD att göra och kändes inte så seriös. Det har nu gått runt 10 dagar sedan jag sökte visumet och au pair-familjen jag hittat vill att jag börjar så snart som möjligt (helst redan om några dagar). Jag undrar om det är viktigt att bifoga ett personbevis på engelska och att kontoutdraget visar AUD? Är det något mer jag behöver bifoga som till exempel ADHD-intyg? Kan min ADHD eller annan medicinsk historia göra att ansökan tar tid eller försvåra det för mig att få visumet? Borde jag ringa till ambassaden i Tyskland eller den svenska ambassaden i Australien om jag vill ha svar på dessa frågor eller är det bara en tidsfråga innan jag får visumet?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Josefine,

   Jag tror att det bara är en tidsfråga innan du får visumet, och misstänker att du p.g.a. hälsoundersökningen fått gå igenom en manuell granskning och att det därför dröjer lite. Jag skulle vänta på besked och ta det lugnt.

   -Anders.

 • Anna

  Hej!
  Vilken bra sida! Du hjälpte oss verkligen att undkomma bluff, men det var på håret!
  Vi ansökte då istället (lite sent pga av bluffmakarna) via immigrationsverket och jag samt våra 3 barn fick visum direkt men min sambos är inte klart och vi ska till Sydney på söndag (ansökte i tisdags. Finns det ett nr till immigrationsverket?
  Med vänlig hälsning,
  Anna

 • Hussein

  Tjena Anders jag är i Australien nu och har en 90 dagrsig vissa. Jag undrar om de går och ändra den till working holiday vissa utan att jag lämnar landet

  Tack för alla svar och tips!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Hussein,

   Jag känner tyvärr inte till något sätt att komma undan kravet att du ska vara utanför Australien när du ansöker om ditt första WH-visum.

   -Anders.

 • Anna

  Hej Anders!
  Jag skulle bara undra lite om andra års visum! Det är såhär att jag vill åka tillbaka till Australien lite och känna efter om jag vill jobba där igen eller jag vill testa på nya Zeeland! Så undrar om jag kan ansöka om turistvisum först och sen ansöka när jag är där på plats mitt and års visum? Eller måste man då vänta på att dem 3 månaderna har gått??

  • Anders Liljeqvist

   Hej Anna,

   Din fråga är så ostrukturerad att jag inte förstår hur jag kan hjälpa dig.

   Undrar du om du kan ansöka om ett andra års WH-visum medan du är i Australien på ett turist- eller besöksvisum? Ja, som jag tolkar reglerna är det ok att vara i Australien medan du ansöker om ditt andra WH-år, och du behöver inte vänta på att det första visumet tar slut innan du ansöker om ett annat.

   -Anders.

 • Viktor Lindell

  Hej Anders!

  Jag och min sambo har också pratat om Australien. Vi träffades i brisbane när vi båda pluggade marknadsföring och business.

  Jag jobbar med att rita och sälja kök. I Australien studerade jag marketing och management.

  Min sambo jobbar som säljcoach/regionschef på ett av dom stora apoteken och hon studerade management i AUS.

  Nätet är en jungel! Var börjar man leta efter sponsrade jobb inom dessa områden?

  Båda två har redan avverkat work and holiday visumen!

  Vi har en dotter på 1,5 år. Hur fungerar det med dagis osv om man flyttar till australien?

  Hur fungerar det om t.ex. en av oss får sponsrat visum?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Viktor,

   1: Det finns inte en särskilt arbetsmarknad för sponsrade jobb. Du letar efter jobbannonser på t.ex. seek.com.au, och har du tur så är arbetsgivaren villig att sponsra utländska sökanden.
   2: Child care är en öppen marknad, och ni köper in er på ett dagis eller anställer en dagmamma när ni väl har flyttat hit.
   3: Om en av er får ett sponsrat visum och anger familjen som medföljande så får partnern också rätt att arbeta och alla tre får rätt att vistas i Australien.

   -Anders.

 • Rita

  Hej Anders,

  Är det samma regelverk för oceanen öarna som ligger under Australien. gällande visum/ arbetsvisum/tillfälligh medborgarskap. Ds ansöker man via Australien. Funderar på att alldeles själv ta mitt pick och pack prova att bo i Cocos Island (keeling). Kan tänka mig att arbete är svårt att finna.

  Tar din bok även upp öar?
  Tack för en jättebra sida :)

  / Riri

  • Anders Liljeqvist

   Hej Rita,

   Cool resplan! Jag har aldrig hört talas om svenskar som väljer att åka dit.

   Hursomhelst, som jag tolkar reglerna verkar Cocos Island vara helt underställt Australien och därför borde ditt ordinarie visum ge dig full rätt att stanna och bo där.

   Jag föreslår att du kontaktar Cocos Island tourism och frågar dem:
   http://www.cocoskeelingislands.com.au/contact-us

   Min bok pratar om Australien i allmänhet, den går inte igenom specialreglerna som gäller för de Australiska protektoraten / speciella områden som australiska Antarktis eller Norfolk Island med flera:
   http://regional.gov.au/territories/index.aspx

   Lycka till med flytten. Om du väljer att flytta till Cocos Island senare får du höra av dig, jag skulle gärna publicera en kort intervju med dig här på sajten i så fall.
   -Anders.

 • Julia

  Hej!
  Jag tänkte åka till Australien med ett working holliday visa och har fått reda på att man måste ha 50- 60 tusen kronor på kontot för att få komma in.
  För det första, är detta sant?
  För det andra, låt oss säga att jag har det och kommer in i landet men vill besöka Asien medans jag har mitt visum i Australien. Måste jag ha den summan på mitt konto för att komma in i landet igen?
  Tack på förhand för svar!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Julia.

   Nej. På den här sidan står det tydligt att man föreslår att du ska ha med dig minst $5000 (vilket motsvarar cirka 33000 svenska kronor i skrivande stund):
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-

   Oavsett om du reser ut eller stannar så måste du alltid ha tillräckligt med pengar för att ta hand om dig själv. Om du när du kommer tillbaka bara ska stanna i ett par veckor så kommer du såklart inte förväntas att ha med dig lika mycket pengar på fickan.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Ellie Hagberg

  Hejsan!Jag undrar om jag verkligen behöver så mycket pengar med mig? Jag kommer att bo hos min pojkvän när jag åker till Australien så måste man verkligen ha så mkt pengar med sig då?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Ellie,

   Syftet med pengarna är att visa att du har tillräckligt med dig för att inte bli en börda för det australiska samhället, t.ex. att du efter två veckor i landet måste tas om hand för att du inte har råd att fixa boende själv. Beloppet på $5000 är en fingervisning om hur mycket man tycker att en turist bör ha med sig för att kunna ta hand om sig själv de första månaderna medan han/hon letar ett jobb. Om du har ett boende ordnat med din pojkvän kommer det självklart att vara en förmildrande omständighet. Om du får några frågor skulle jag ge dem din pojkväns telefonnummer och berätta att han lovat att du kommer att få bo gratis hos honom och hans familj, och att du därför är säker på att klara dig med de pengar du har med dig.

   Lycka till,
   -Anders.

 • abbe

  Hej jag ska söka till wh visa men jag har några frågor
  I första år man måste jobba i tre månader (farm job) frågan är ska jag betala skatt i dem tre månaderna ellet företaget betalar
  Kan man söka till permanent visa efter två år wh visa och vad är det som man måste ha för att kunna söka.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Abbe,

   1: Varför skulle du inte behöva betala skatt när du jobbar? Självklart måste du betala inkomstskatt oavsett om du jobbar på farm, på en fabrik, eller på ett café någonstans.
   2: Ja, du kan ansöka om ett permanent visa när som helst.
   3: Vad som krävs för att skicka in en komplett ansökan om ett permanent uppehållstillstånd är mer än jag har tid att förklara i en kort bloggkommentar. Jag har skrivit om det i min bok Stora Australienmanualen som du kan köpa på http://www.australienmanualen.se. Du kan såklart också själv läsa reglerna på sajten border.gov.au.

   -Anders.

 • Yosef

  Hej!
  Jag har försökt hitta nån hemsida som kan visa upp arbetsmarknadens prognos för alla yrken i Aus, men hittat ingen.
  nyligen fått jag WH-Visum och vill veta om jag kan jobba som bussförare där och hur ser arbetsmarknadens ut för detta yrke ?
  Tack så mycket.
  Hälsningar
  Yosef

  • Anders Liljeqvist

   Hej Yosef,

   Du kan bilda dig en uppfattning om efterfrågan för olika jobb genom att se hur många annonser som finns för respektive yrke på en sajt som seek.com.au.

   -Anders.

 • These Sundevall

  Hej Anders,

  Jag befinner mig just nu i Melbourne på ett turist visum. Min plan var att åka till Thailand och söka därifrån om ett Working Holiday Visa men missade klantigt nog planet. Jag undrar nu om det är möjligt för mig att söka om ett working visa när jag är i landet?
  Jag vill stanna i landet då jag har familj här (kusiner och moster) och även pojkvän här, om detta kan hjälpa mig på något sätt i min ansökan.

  Tack på förhand!

  • Anders Liljeqvist

   Hej These,

   Jag känner inte till någon som lyckats ansöka om ett WH-visum medan de fortfarande är i landet. Fråga migrationsverket i Melbourne – de kanske kan hjälpa dig. Annars så får du kanske fixa en kort vända till Auckland eller Bali? :)

   -Anders.

 • Adam

  Hej Anders!
  kul att du finns.

  Jag funderar på att flytta till Australien och jobba inom restaurang och pizzeria.

  1- Går det att köpa eller ta över en pizzeria eller restaurang i Australien?
  2- efter när man har haft ett års holiday-working visum, när man kommer tillbaka till Sverige, går det att söka nytt visum direkt eller måste man vänta ett antal månader?

  3 är det olika permanent uppehållstillstånd där?

  MVH/Adam

  • Anders Liljeqvist

   Hej Adam,

   Kul att du gillar sajten.

   1: Självklart kan du köpa ett företag i Australien precis som i Sverige.
   2: Du kan ansöka om ett nytt visum när du vill. Det är ofta krångligt att få ett turistvisum direkt efter ett WH-visum, men t.ex. studentvisum eller olika former av arbetsvisum ska nog gå bra.
   3: Det finns en massa olika visum som alla ger dig permanent uppehållstillstånd. Om du har mycket pengar med dig och vill investera i Australien kan det t.ex. vara läge att kolla in de visum som finns för utländska investerare / entreprenörer. Läs mer på border.gov.au.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Pontus

  Hej Anders!
  Jag funderar på att ta med mig min partner ner till Australien. Problemet är att min partner har fyllt 32. Vad är det bästa sättet för oss att ta oss ner över en längre period? Är det vanligt visum på 3 månader eller finns det alternativer?

  Har försökt att söka mig fram till svar men det är fortfarande lite luddigt.

  Med vänlig hälsning, Pontus

  • Anders Liljeqvist

   Hej Pontus

   Det finns 6- och 12-månaders turistvisum som din partner kan ansöka om. De ger dock inte rätt att arbeta som ett WH-visum. Annars kan ett studentvisum (om han/hon läser något på deltid ett år) vara ett alternativ, då studenter får jobba deltid vid sidan av studierna.

   -Anders.

  • Pontus

   Tusen tack Anders!

   Med vänlig hälsning, pontus

 • Zub

  Hej! Tänkte fråga finns det nått sätt och kolla, ifall man visumet är godkänns eller inte, dvs jag har fått ett papper där det står att det är beviljat men jag är inte säker och vill inte få problem när jag är i Australien!

 • Rebecca Adamsson

  Hej Anders.
  Rebecca här, träffade dig ett antal gånger när jag jobbade på fruition på martin place om du minns.
  Jag spenderade hela det året i Australien, åkte hem ett år och åkte sedan tillbaka mitt andra år med min pojkvän (svensk). Vi fick ett kanon jobb innan vi åkte hem och de ville även sponsra oss men vi fick reda på att jag var gravid halvägs in i graviditeten så vi var tvungna att bege oss hemåt. Nu har vi en jätte fin liten son men vi båda saknar livet i Australien. Vi har mailat vår chef och tänkte kolla med henne om hon fortfarande kan sponsra oss.
  Min fråga är då, finns det möjlighet för henne att sponsra oss även ifall våra visan har gått ut?
  Om det finns det tror du att hon kanske bara kunde sponsra min pojkvän (med tanke på att jag behöver vara mamma ledig till en början) och att vi ”hoppar” på hans visum.? och hur fungerar det med vår son (0år)?
  Ingen utav oss är medborgare men om en får visa måste väl vi andra kunna få ”följa med” på hans?
  Hur går man till väga?

  Många frågor men tacksam för svar.
  Hoppas du förstår vad jag menar.

  Tack på förhand Anders!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Rebecca,

   Kul att höra från dig igen, och grattis till er son!

   Det räcker med att din man blir sponsrad. Ni andra två kommer att hänga med som medföljande familjemedlemmar på hans 457 om han får det.

   Förhoppningsvis har er arbetsgivare koll på hur hon sponsrar för visum. Sannolikt kommer hon att anlita en visumkonsult som hjälper er med allt pappersarbete. Börja med att fixa ett jobberbjudande från henne, och fixa sedan en visumkonsult som hjälper er och företaget med det praktiska.

   -Anders.

 • Andreas M

  Hej och tack för allt ditt arbete för oss alla…

  Vi är en familj som är fast beslutna att flytta till Australien och då har vi siktat in oss på Brisbane området (efter att ha läst på lite så verkar vädret skapligt jämnt där, andra tips mottages gärna) men kan tänka oss andra ställen med.

  Jag är 41 och har jobbat som rörmokare sedan -93, 23år… shit vad tiden går.
  Frugan är utbildad hudterapeut och har jobbat som det i snart 4 år.
  Vi har en son som fyller 10 i år.

  Jag har anmält mig till EOI och fick 60p, har nyligen gjort ett IELTS test men inte fått svar ännu. Tror inte jag kommer upp i betyg 6 där tyvärr. Kanske.

  Mitt yrke finns med på SOL listan plumber general 334111. Frugans e vi lite osäkra på.
  Har skrivit till Fragomen och frågat om hjäp men dom har inte svarat, det var för 2 veckor sedan…

  Sponsors visa verkar ju onekligen vara bäst om man lyckas få det.

  Jag och sonen ska till Australien om ett par månader och snoka lite.

  Hur går vi vidare? Känns som vi har fastnat lite nu.Vi vet inte hur vi ska göra längre.
  Din bok har hjälpt en hel del men vi bor inte i Aus än ;)

  • Anders Liljeqvist

   Hej Andreas,

   Det låter som att du har en god plan för hur du ska fixa visum och flytta. Jag har inte mycket mer att tillägga. Om du inte får hugg hos Fragomen så har jag hört mycket gott om Amber Migration i Sydney.

   Sponsrat visum är inte bäst, ett eget Permanent Residency slår ett 457-visum varje dag. Om du kan få ett PR för familjen sitter ni med guldkeps inför flytten.

   -Anders.

 • Fabian

  Hej Anders!

  Jag är en 23 år gammal entrepreneur från Stockholm som funderar på att flytta till Australien!

  Jag har läst igenom din site och lite olika diskussioner och förstår att det kan vara en klurig process att få visum eller bli ”sponsrad” för att få bo och jobba i Australien och har några frågor kring det :)

  1. Min faster och kusiner bor redan i Australien och har gjort det i ca 10 år, gör det här någon skillnad för vilket visum jag ska söka och har dom möjlighet att ”sponsra” mig som familjemedlem eller gäller sponsring bara för arbete?

  2. Jag driver eget företag här i Sverige inom webbutveckling, design, SEO och liknande och har egentligen tänkt att fortsätta med det när jag flyttar till Australien. Är det några problem som detta kan skapa som du kan tänka på på rakarm?

  3. Eventuellt planerar jag att åka dit först nu i 3 månader mellan typ mars-juni och prova på lite, vad är det för visum jag behöver då och gör det någon skillnad att min familj redan bor där? :)

  Tusen tack!!

  Mvh,
  Fabian

  • Anders Liljeqvist

   Hej Fabian,

   1: Familjemedlemmar kan sponsra för visum. Om det bara gäller omedelbar familj eller även fungerar för dig och din faster vet jag inte. Kolla med australiska migrationsverket under Family Migration.
   2: Nej, jag kan inte tänka på några problem med att fortsätta jobba inom web / SEO.
   3: Ett gratis eVisitor borde passa dig utmärkt i så fall. Det ger dig 3 månader för en turist- eller business-resa.

   Tack för en strukturerad läsarfråga. De är mycket lättare att svara på.
   -Anders.

 • Jannie Ångström

  Hej Anders!
  Jag har en fråga angående ett andra års working visa! Jag är 30 år och fyller 31 om 1 månad! Jag befinner mig just nu i australien på mitt första working visa år men vill stanna ett andra år, får jag jobba ihop mina farm dagar och ansöka om ett andra år fast jag är 31?

  Tacksam för svar!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jannie,

   Jag är inte migrationsverket, men som jag tolkar deras regler så kommer du inte att få ett andra års visum när du fyllt 31, trots att du jobbat på farm.

   -Anders.

 • Mimmi Larsin

  HJÄLP!
  jag skickade in en ansökan nyss och det står fel birth town.
  Jag är ju smart nog att förstå att detta är allt ifrån bra. har fått panik nu och det går ju inte att kontakta någon via mail. VAD SKA JAG GÖRA?
  jag skrev staden jag bor i nu istället för grannstaden som jag föddes i!

  Snälla snälla kan du på något sätt vägleda mig i hur jag ska gå till väga.. :(

  Med vänliga hälsningar.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Mimmi,

   Jag skulle inte oroa mig. Så länge som informationen på den maskinläsbara remsan i ditt pass är korrekt så tror jag inte att du kommer att få några problem. I värsta fall får du en kommentar av handläggaren i gränskontrollen, inget mer.

   -Anders.

 • Johan

  Hej
  vi är en familj med 4 barn 6,11,13 och 17
  jag har varit eget företagare i många år
  och vill nu flytta till Australien och köpa en stor gård och driva eget.
  Har hitat gården och vill undersöka.
  Får man permanent residency visas?
  Vad ska man göra?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Johan,

   Jag har besvarat liknande frågor på den här sajten de senaste 4 åren, och har inte tid att åter igen skriva allt som krävs för att besvara frågorna ”får man permanent residency” och ”vad ska man göra”.

   Min bok Stora Australienmanualen som du hittar på http://www.australienmanualen.se går igenom hur ni kan få Permanent Uppehållstillstånd, och australiska migrationsverkets sajt https://www.border.gov.au/ går igenom de olika visumalternativen. Kolla in möjligheten för Entrepreneurship / Investor Visas. När ni väl har visum är resten enkelt (att köpa fastighet, starta verksamhet o.s.v.)

   -Anders.

 • Annika

  Hej Anders!
  Jag har bokat en flygbiljett till Nya Zeeland/Australien i början av mars och har som avsikt att söka ett Working Holiday VISA. I Sverige extraknäcker jag som frilanserande fotograf och tycker att det hade varit superkul att kunna göra detta även under min vistelse i Australien.
  – Vet du om detta är någonting som är möjligt?
  – Finns det i så fall någonting som jag behöver förbereda?
  – Jag har ännu inte startat en egen firma i Sverige, behöver jag ha gjort detta om jag vill ta extrajobb som fotograf i Australien?
  – Finns det kanske någon gräns för hur mycket pengar jag får omsätta/få in ”svart” när jag är i Australien?

  Tack på förhand!
  Vänliga hälsningar,
  Annika

  • Anders Liljeqvist

   Hej Annika,

   1: Jag ser inte varför du inte kan jobba som frilansande fotograf.
   2: Fixa ett ABN via abr.gov.au och registrera dig som enskild firma (Sole Trader), och skapa ett konto för ditt lilla företag. Din deklaration blir lite krångligare, men ändå rätt lätt.
   3: Jag känner inte till några inkomstgränser. Sverige kommer så vitt jag vet inte känna till något om hur mycket du tjänar genom ditt nya företag i Australien.

   -Anders.

 • Alexander Cigge

  HEJ! Ansökte och fick mitt work and holiday visum, åkte ner i oktober 2014 och från och med dagen man åker in i landet så aktiveras visumet, 14 dagar efter blev min mormor sjuk och jag bestämde mig för att åka hem , kan man på något sätt få ett andra work and holiday visum när de ser att vistelsen var så kort?

 • Tom

  Tja!

  Jag råkade skriva yes istället för no på en fråga och nu ber dem mig göra en hälsokontroll innan mitt visum blir godkänt. Kan man ändra sitt visum eller hur gör jag? Har mailat dem men inget svar.

  Tacksam för svar

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tom,

   Jag har tyvärr inte koll på hur deras webb-tjänst fungerar i detalj. Om inte deras kundtjänst kan hjälpa så har jag inte mycket att bidra med.

   -Anders.

 • Karin

  Hej
  Min dotter ansökte om arbetsvisum fick beviljat. Därefter förnyade hon passet då hon ville vara säker på att ha giltighetstid och polisen i Sverige sa att det räckte att visa både gammalt och nytt pass vid inmigrationoffice. Idag på flygplatsen på Arlanda tvingas hon göra ett turistvisum. Arbetstillstånd är nu tyvärr ej kopplad till nya passet. Kan hon ordna det på immigration Office i Sydney?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Karin,

   Klurig fråga. Jag har inte varit med om det själv, men jag kan inte tänka mig annat än att hon antingen kan få hjälp med det vid gränskontrollen eller migrationsverket i Sydney och de kan länka om hennes WH-visum till det nya passet. Annars; se om hon kan logga in på sitt konto på deras sajt (hennes Immi Account) och se om det går att länka ett nytt pass till samma visum.

   -Anders.

 • Conne

  Hej!

  Snabb fråga, precis ansökt om e-visitor då jag ska åka till Australien och hälsa på vänner i ca 10 veckor. Undrar när visumet börjar gälla? Är det från och med den dagen jag ansöker om det eller den dagen anländer i Australien? Åker inte förrän om tre veckor nämligen…

 • Sofia

  Hej! Nu är det såhär att jag funderar starkt på att åka till Australien i några månader för att jobba oh utforska efter gymnasiet. Jag är bara osäker på om mina betyg kommer räcka till, då jag vet att mina grundskolebetyg är godkända allihopa medan vissa gymnasiebetyg inte är i närheten av att vara godkända. Hur ser deras utbildningskrav ut? Måste jag studera innan för att nå upp till godkända betyg i alla ämnen för att kunna arbeta där?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sofia,

   Det finns inga betygskrav för att kunna jobba i Australien. Även om du inte tagit studenten med fulla betyg kan du fixa ett Working Holiday-visum, flyga till Sydney och hitta jobb som bartender, servitris, butiksbiträde eller liknande.

   -Anders

 • Izabella

  Hej Anders! Tippen sida du har här, ville höra med dig då min pojkvän och jag ska åka till Australien i november. Han är nu trettio och kommer så vars när vi kommer in i landet i november, han fyller 31 i slutet på december i år.
  Så min fråga är om det är möjligt att söka ett 2nd WH i början på nästa år när vi är där och han är 31 eller är det kört? Vi har hört båda : ja- ni är i landet och gjort ers 3 månader och han har inte fyllt 32 ännu.
  Nej- Man måste görs sina 3 månader INNAN 31 år fyllda för att kunna söka det..

  Lite hjälp tack.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Izabella,

   Jag är inte migrationsverket, men som jag tolkar reglerna kan han inte ansöka om ett andra års WH-visum efter att han fyllt 31 trots att han jobbat på farm.

   -Anders.

 • Elin

  Hej!

  Jag funderar på att åka till Australien i slutet av februari i cirka 15 dagar för att hälsa på en vän. Jag ansökte om visum på http://www.border.gov.au, och fick ett alternativ som var gratis (man fix stanna max 3 månader åt gången, under ett år). Fick mail väldigt fort om att det blev beviljat eftersom jag endast ska på semester. Är detta en säker sida? Vill ej sätta mig på ett flyg för 10000 sen inte komma in i landet.

  Har förstått (tror jag) att jag då behöver skriva ut detta visum och ha med mig i handbagage så jag kan visa det när jag anländer. Är det några andra dokument man behöver ha med sig för att bli insläppt i landet? Åker jag så kommer jag redan ha bokad hemresa vid ankomst.

  Finns det något mer jag behöver tänka på?

 • Tomas L

  Hej!
  Vi är en familj på 2 vuxna och 2 barn ( 3,5 år)
  Vi vill flytta till AU, ort är ej bestämt, men vi letar nu jobb till åtminstone en av oss. Min fru är hotell manager i Sverige och jag säljare. Hur finns det med jobb inom dom branscherna!? Hur gör man med boende, vi är en familj med barn, så boende vill vi ha klart innan ankomst. Vi har kollat på Perth och Sydney , men egentligen öppen för fler orter.

 • Marlene

  Hej hej!

  Har funderingar att söka working holiday visum till Australien, och det verkar peppande och har sett lite utan dina tips och goda tänkvärda saker innan man reser.

  Men jag vill bara veta hur man måste ligga ekonomiskt för att komma dit? vissa säger runt
  50000 kr och även mer. Men det låter som det passar de som har lite mer pengar i fickan. :O Med tanke på att det riktar sig till personer mellan 18-30 år.

  Jag vill inte låta som en snål typ XP Men bara vad som är bästa tänket. Hoppas detta är en för klurig fråga.

  hälsningar/
  Marlene

  • Anders Liljeqvist

   Hej Marlene,

   Jag gissar att du kommer att bränna omkring 20kSEK i månaden som backpacker. Jag gissar också att du inte kommer att få pengar in på kontot förrän tidigast 6 veckor efter att du landat och börjat söka jobb. Så med lite riskmarginal så tycker jag 50kSEK låter som en rimlig budget för en backpacker på Working-Holiday-år.

   -Anders.

 • Maria

  Hej Anders, tack för en grym sida!

  Jag har en fråga ang W&H- visa i Australien; Det är så att min partner och jag åker på en jorden runt resa nästa år och kommer avsluta den i Australien. Väl framme i aus kommer min partner vara 30 år fyllda och inte vara berättigad ett W&H- visa om jag förstår det rätt, eftersom visumet endast gäller från 18-30 år.

  -Stämmer det eller är det till och med 30 det gäller?, alltså även hela året du
  är 30?

  Du hade tidigare skrivit något om att man kunde söka visumet innan man fyllde(31?, kanske annan åldersgräns vid det tillfället 18-31) för att få det godkänt och kunna använda sig av det efter åldersgränsen, fungerar det fortfarande så?

  Om fallet är så och jag förstår det hela rätt så skulle min partner kunna ansöka om W&H-visa och få det godkänt innan hen blir 30 för att kunna använda det ända till sin 31 årsdag?

  Ser fram emot att läsa din bok!

  -Maria

  • Anders Liljeqvist

   Hej Maria,

   Ja. Som jag tolkar reglerna här:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-
   så kan du få visumet om du inte ännu är 31 fyllda:
   ”You might be able to get this visa if you: are at least 18 but not yet 31 years of age”

   För övrigt är det här första gången som någon använder ordet ”hen” på min blogg.

   -Anders.

 • Rikard

  Hej Anders,

  Åker till Australien i slutet på Januari (3 veckor). Har missat att fylla i fullständiga uppgifter (tror jag?) under ”Issuing Authority / Issuing State” i min Visum-ansökan (som redan är godkänd) har skrivit ”Stockholms län” istället för ”Polismyndigheten i Stockholms Län”. Kan det bli problem tror du?

  Mvh,
  Rikard

  • Anders Liljeqvist

   Hej Rikard,

   Nej, jag skulle inte oroa mig för några problem. De kommer att kontrollera ditt passnummer, namn, och födelsedatum. Jag har aldrig hört dem bry sig som sådana små detaljer som vilken polismyndighet som utfärdat passet.

   -Anders.

 • Jonas

  Hej Anders,

  Jag åker till Australien i Januari och jag har en fråga gällande vilken adress man kan skriva i eVisitor ansökan. Jag är nämligen skriven på Malta men befinner mig nu i Sverige på Semester och har inte längre någon boendeadress på Malta då jag kommer åka iväg på en längre resa som inkludera Australien-besöket. Kan jag skriva min Svenska boendeadress trots att jag är skriven på Malta eller bör jag skriva min gamla Maltesiska adress då de ändå bara skickar ut dokument och information över e-mail?

  MVH,
  Jonas

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jonas,

   Jag skulle ha skrivit dina föräldrars adress i Sverige om jag var du. Då kan du lätt få en kopia av något som skickas till dig.

   -Anders.

 • Amir

  Hej! Anders jag har en fråga jag sökte ETA visa till Australien men jag vet inte om det är rätt eller fel och nu har jag sökt eVisitor visa tror du att det kommer bli problem eller hur är det?
  Hur länge tar det för att svara på eVisitor visa?
  MVh Amir

  • Anders Liljeqvist

   Hej Amir,

   Ett eVisitor brukar vanligtvis beviljas samma dag.

   -Anders.

 • Linn

  Hej Anders!

  Dumt nog har jag biljett den 4e jan och ansökte om mitt WH-visa i går. Trodde tre veckor skulle vara utan problem men har nu läst att för vissa kan det ta längre tid. Borde jag vara orolig? Går det annars att lösa med ett tillfälligt turist-visa?

  Sedan undrar jag vad det ska stå på hemsidan för att det ska vara beviljat. Betyder ”finalised” bara att jag har slutfört själva ansökan man att den inte har bedömts?

  Och du, vart köper man din bok?

  Mvh Linn

  • Anders Liljeqvist

   Hej Linn,

   Jag tror att det är lugnt. I värsta fall kan du säkert fixa ett besöksvisum (eVisitor) första dagarna i januari.

   Angående ”finalised” så tror jag att betydelsen är att beslut fattats, men att det ännu inte meddelats till dig. Förhoppningsvis får du goda nyheter och ett positivt besked inom några dagar.

   -Anders

 • Anders Liljeqvist

  Hej Dennis,

  Logga in på ditt immi-account och se om du kan göra en korrektion där, eller genom att kontakta deras kundtjänst.

  -Anders.

 • Ulrika

  Hej Anders! Först vill jag bara säga vilken otroligt hjälpande sida du har! Otroligt betryggande fakta som finns här! Nu till min fråga:

  Är det okej – att i adressfält – skriva bokstäverna å/Ä/ö i sin visumansökan eller måste man även där ”översätta” till engelska alfabetet?

  Mvh
  Ulrika

  • Anders Liljeqvist

   Hej Ulrika,

   Kul att du gillar min sajt.

   Ja det är ok, men för säkerhets skull så skulle jag själv använt bara aao (t.ex. skrivit Mjolnarevagen istället för Mjölnarevägen).

   -Anders

 • Linnéa

  Hej
  Jag åker till Australien i mars och ska jobba som au pair där ett år. Jag funderar på att stanna kvar i Australien på ett turistvisum någon månad för att resa runt lite. Går det att ansöka om turistvisum när man är i Australien?

  Vet du något bra flygbolag som är väldigt flexibla? Funderar på att kanske åka till Nya Zeeland innan jag åker hem och flyga därifrån. Eller är det bättre att boka en enkelbiljett isåfall?

  Mvh Linnéa

  • Anders Liljeqvist

   Hej Linnéa,

   1: I teorin borde det gå att fixa ett turistvisum och förlänga din vistelse med, men jag har hört att många haft problem att fixa ett turistvisum efter sitt WH-år. Prata med det lokala migrationsverket när du är på plats i Australien så kan de säkert hjälpa dig.
   2: Kanske är enkelbiljetter en smidigare lösning för dig. Så kan du sätta ihop en lite mer komplicerad resa som passar just dig. Jag har inte jättebra koll på hur man ordnar komplicerade backpacker-biljetter. När jag flyger brukar jag plocka ihop mina egna biljetter / resor på en sajt som t.ex. momondo.

   -Anders.

  • Linnéa

   Hej, hur ser jag att mitt WH-visa blivit godkänt?
   Jag har fått ett visa grant notice via mail. Men jag fick det direkt efter jag ansökt om visumet och det stod att det var ett automatiskt utskick i början på mailet och sen var det en bifogad fil med visa grant notice.

   -Linnéa

  • Anders Liljeqvist

   Om det står att ditt visum är granted så är visumet beviljat. Ibland går det så fort – grattis!

   -Anders.

 • dennis

  Hej. Jag glömde skriva in mitt mellannamn på mitt work holiday visa. Hur ska jag gå till väga nu?  Vem kontaktar jag och hur. Enormt tacksam för svar.

 • Gustav

  Hej!
  Jag har ej lyckats hitta information kring hur de skulle fungera att åka till Australien på turist visum och om jag skulle få mersmak efter jag lämnat landet för Nya Zeeland går det då att söka working holiday visa därifrån?

  Undrar även om de kostar att skaffa turist/working holiday visa?

  Sista frågan är om du vet ifall de är samma regler för nya Zeeland visum?

  Mvh Gustav

  • Anders Liljeqvist

   Hej Gustav,

   1: Ja, du kan ansöka om ett australiskt WH-visum när du är i NZ.
   2: Ja, ett WH-visum kostar pengar. 3-månaders besöksvisum är gratis för svenskar.
   3: Nej, NZ är ett separat land med egna regler.

   -Anders.

 • Sandra

  Hej! Jag ska fylla i mitt visum och har en fråga som jag inte kan hitta svar på, det står att man ska fylla i tidigare namn(t.ex. som ogift). Jag har alltid haft samma efternamn som min mamma, och när hon gifte om sig bytte hon efternamn, vilket jag också gjorde då. Jag var 8 år då(detta är ca 20 år sedan alltså).
  Ska jag fylla i mitt tidigare namn som jag hade som barn i den kolumnen, eller är det irrelevant?
  Tack på förhand!
  Vänligen Sandra

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sandra,

   Jag skulle inte bry mig om att ta med ditt mammas förra efternamn. Det här är för att hjälpa dem ha koll på dig mellan flera besök i Australien, inte för att hjälpa dem veta om du hetat något annat när du var barn.

   -Anders.

 • Edih

  Hej!
  Får man jobba under tiden man söker om ett nytt visum (mitt fall working holiday – partner visa) alltså när man har bridging visa? Och när ska man börja söka partner visa? Mitt working holiday går ut i mars.

  Tacksam för svar

  • Anders Liljeqvist

   Hej Edih,

   1: Det beror på villkoren i ditt bridging visa.
   2: Jag skulle börja med att söka partner visum så tidigt som möjligt, eftersom handläggningstiden är ganska lång.

   -Anders.

 • Tove

  Hej,

  Jag ska åka till Australien för första gången och ska fylla i min eVisitor (subclass 651) men undrar vad ska man fylla i på ”State” som är obligatoriskt?

  Tack på förhand!
  Mvh Tove

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tove,

   Jag skulle sätta ett ”-” i det fältet, eller bara skriva Sweden igen.

   -Anders.

 • Lena

  P.S. sökte även på https://online.immi.gov.au, men där kostar visum 135 AUS!!!
  vad som är rätt eller vad gjorde vi för fel!
  Mycket tacksam för ditt svar. mvh/Lena

  • Anders Liljeqvist

   Hej Lena,

   Ni är på rätt sajt men ni verkar ansöka om fel visum. Ansök om ett eVisitor som låter er turista i 3 månader. Det är gratis.

   -Anders.

 • Lena

  Hej Anders!
  Vi åker första gång till Australien och stannar 1 månad, söker vanligt turistvisum. Det finns så många olika hemsidor på nätet där man kan ansöka visum och alla har olika pris för visumet. Från 20 AUS till 135 AUS. En del säger att det är grattis. Vad stämmer i verkligheten? Kan du vara snäll och skriva rätt webbadress som fungerar och man kan söka visumet? Tack på förhand och ha en trevlig helg. MVH/Lena

 • Mia

  Hej, Jag var dum nog att inte kolla upp allt ordentligt innan jag sökte mitt visum. Det gjorde att jag sökte via Migration expert Australia. Jag har fått det godkänt men nu är jag orolig över att mitt visum inte är giltigt eftersom att jag inte sökte från rätt hemsida. Funderar på att söka igen via immi.gov.au men funderar på om det då kan kan bli något problem i och med att jag ändå kanske har ett giltigt visum. Vad ska jag göra?

  Sedan undrar jag även vad som är skillnaden mellan evisitor och ETA-visum?

  Tacksam för svar!
  /Mia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Mia,

   1: Jag tror att de fixat ett riktigt visum åt dig, men lurat dig att betala pengar för något du kunde ha gjort själv. Du kan kontrollera att visumet gäller med hjälp av tjänsten Visa Verification Online på immi.gov.au.
   2: ETA och eVisitor skiljer sig åt mellan vilka länder som kan ansöka om dem. Jag tror att eVisitor är för EU-medborgare om jag inte minns fel.

   -Anders.

 • Elin

  Hej!

  Jättebra sida!!
  Tyvärr så råkade jag och två kompisar bli lurade att söka visum via auvisa.org och fick ju därför betala för detta. Däremot så tror jag att vi har fått våra turistvisum beviljade subclass 651), jag har kollat detta på den rätta hemsidan genom myVEVo, och vi har fått ”Notification of grant of a E-visitor (class TV) eVisitor (subclass 651) visa” via våra mail så det verkar rätt. Problemet är att när jag kollade igenom visumet så upptävkte jag att mitt efternamn är fel, det står LUNDBEG istället för LUNDBERG, man har alltså missat r:et i mitt efternamn, har du nåon aning om hur man kan fia till detta?
  Tack på förhand.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Elin,

   Jag tycker att du ska kräva av auvisa att de korrigerar felet. Vill du jäklas med dem så anmäler du dem också för bedrägeri till ditt kreditkortsbolag. :-P

   -Anders.

 • Thomas

  Hej igen Anders,

  Tack för snabbt svar!

  Vi fick våra visum efter mindre än 2 dygn utan krav på ytterligare dokumentation.

  /Thomas

 • Linda-Diana

  Hej Anders!

  Jag undrar om jag behöver verkligen söka visum till australien om jag ska besöka min syster där i en månad max.
  Jag har frågat runt lite och har hört att man inte behöver för att det är en sån kort resa.

  Men jag vill vara säker på att jag i sådana fall inte behöver söka, för jag vill inte fastna sen på flygplatsen i Aus och bli hemskickad för att jag inte har turistvisum.

  Men om jag behöver ett visum till Aus, behöver jag någon specifikt visum?

  Mvh,

  • Anders Liljeqvist

   Hej L-D,

   1: Oavsett resans längd måste du ha ett visum för att komma in i Australien.
   2: Ett gratis ”eVisitor” besöksvisum låter som det du behöver för att komma in som en månad som turist.

   -Anders.

 • Gustav

  Hej! Jag undrar hur många gånger man kan ansöka om turistvisa på ett år? För som jag har förstått de räcker de i 3 månader?Har nämligen tänkt vara i australien 1-3 månader för att sedan fara till nya Zeeland o om de är möjligt återvända till Australien efter det. Kanske är o frågar på fel sida om de här men vet du hyr de fungerar med visa för att resa och/eller jobba i nya Zeeland?  Mvh Gustav

  • Anders Liljeqvist

   Hej Gustav,

   Om du tänker resa ut och in i Australien flera gånger och stanna där upp emot ett år skulle jag personligen skaffa ett 12-månaders turistvisum, och inget en serie med 3-månaders besöksvisum.

   Du kan läsa om visum till Nya Zealand här:
   http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/visit/

   -Anders.

 • shafik

  hej, jag undrar om jag kan resa till Australien som tourist, men jag behåller framlingspass från sverige . får jag visum om ska ansöka på.

  med vändligt hälsningar.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Shafik,

   Jag vet inte vilka visumregler som gäller för de som inte är svenska medborgare men som vill resa till Australien på ett svenskt främlingspass. Kolla med australiska migrationsverket vad för visumregler som gäller för folk från ditt land.

   -Anders.

 • Thomas

  Hej Anders,

  Vi har precis ansökt om ett visa 600 för en vistelse på 7 månader i Australien.
  Dock lite oklart vilka handlingar som måste bifogas till visumansökan.
  Vi har bifogat följande:
  – Vidimerad passkopia
  – Personbevis inklusive uppgifter om föräldrar
  – Itinerary för flygresan t/r
  – Letter of acceptance för engelska studier under 12 veckor

  Tror du att vi behöver bifoga ytterligare handlingar för att erhålla visa 600?
  Och i så fall, vilka?

  Mycket tacksam för svar!

  /Thomas

  • Anders Liljeqvist

   Hej Thomas,

   Om de vill se mer information från er så kommer de be om de dokumentet specifikt.

   -Anders.

 • Dara

  Hej Anders!
  Jag skulle vilja flytta till Australien. Jag som bussförare finns det möjlighet att få jobb?

  Tack för svaret

  • Anders Liljeqvist

   Hej Dara,

   1: Javisst finns det jobb för buss- och lastbilsförare. Här till exempel:
   http://www.statetransit.info/career-opportunities/positions
   2: Ditt problem är inte att hitta jobb, problemet är att få ett visum som låter dig jobba i landet.

   -Anders.

  • Dara

   Tack Anders!

   Men är det inte så om man hittar nåt jobb först så naturligt får man visum? Eller ska man ansöka om visum först och sen får man leta efter jobb?

   Och angående bussjobb gäller svenska körkortet eller inte?

  • Anders Liljeqvist

   Hej igen.

   Nej, du behöver ha ett arbetstillstånd innan du får jobba. Australien har en rätt strikt invandringspolitik, och utlänning kan inte bara flyga till landet, söka jobb, och sedan automatiskt få rätt att bo och jobba.

   Angående körkort så kommer du att behöva konvertera ditt svenska körkort till ett lokalt körkort. Du får kontakta det lokala vägverket i din hemdelstat när du väl är på plats.

   -Anders.

 • fredric

  om man söker ett 3 månaders turistvisum, och bokar tur och returbiljjet för 3 veckor, måste man ändå kunna visa upp ett bankonto på 30 000 ?
  mvh / fredric

  • Anders Liljeqvist

   Hej Fredric,

   Nej, de brukar bara kolla pengar för de som kommer för att stanna ett år, men om du ser ut som en total luffare / knarkare så kanske du kommer att få några kontrollfrågor. Jag skulle inte oroa mig.

   -A.

 • Cecilia

  Hej Anders!

  Tack för en bra sida!

  Finns ju en post på visumet där man skall svara på om man varit känd under annat namn.
  Om man är gift skall man svara ja och fylla i sitt flicknamn?

  Mvh/Cecilia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Cecilia,

   Intressant fråga. Jag antar att svaret är ja, men jag har aldrig hört talas om några problem kring detta tidigare. Fyll i flicknamnet och se vad som händer tycker jag.

   -A.

 • Alice

  Hej Anders,

  Jag har precis skickat in min Working Holiday Visa application och fått den godkänd redan.
  När jag fick bekräftelsen dock så såg jag att mitt namn var nedskrivet med mitt efternamn två gånger. Jag har alltså inte fattat att ”Given Names” inte inkluderar mitt efternamn, och trodde att ”Family Name” var något udda sätt att säga flicknamn så skrev mitt efternamn igen då jag inte är gift.
  Tror du detta kommer ge mig bekymmer vid gränsen? Jag blev rätt nervös nu när jag såg detta då det står tydligt att all information måste vara exakt som det står i passet…

  En till fråga, det frågades i ansökningsformuläret om man gjort en ”Health Check” inför sin Australienresa vilket jag inte har. Är detta något som det är krav på att man måste göra innan man sticker dit?

  Supertacksam för hjälp! :)

  Mvh,

  Alice

  • Anders Liljeqvist

   Hej Alice,

   1: Jag skulle inte oroa mig. Det är ju uppenbart att du gjort ett misstag och de kan säkert hjälpa dig korrigera dina visumdetaljer vid gränsen.
   2: De frågar ibland efter en health check ifall du varit en lång tid i länder som har till exempel TBC.

   -Anders.

 • Adam

  Tja.
  Jag avslutade mitt farmjobb i oktober 2013 och hade väl sammanlagt 106 dagar farmjobb på bältet. Jag fick mina papper och så, sen åkte jag hem och har varit hemma sedan dess. Min fråga är ifall det finns något bäst före datum på när jag får ansöka om mitt andra år? T ex: ifall jag väntar i ytterligare 2år (då är jag 28år), hade jag fortfarande kunnat utnyttja mitt andra visa som vanligt? Tacksam för svar :)

  • Anders Liljeqvist

   Hej Adam,

   Jag känner inte till några sådana gränser. Så länge som du ansöker om visumet innan du fyller 31 (som alla Working Holiday visum) tror jag att det ska vara lugnt.

   -Anders.

 • Nicci

  Hej Anders,
  Har en fråga ang mitt eVisitor-visa. Jag har ansökt och fått det bekräftat att det är godkänt. Dock har jag uppmärksammat att min hemadress som jag angivit inte står i mailet för visat. Där står min gamla adress som jag hade för 9år sen, den jag hade sist jag besökte Australien. Detta är konstigt då jag gjort ett nytt immiaccount i samband med detta visa och jag kan inte minnas att jag använde samma sajt för 9 år sen. Hur som helst, det finns ingenstans man kan ändra adressen på immi-kontot och jag vet att jag angivit rätt adress när jag sökte visat, samt att det inte finns någon kontakt-mail till dom, bara ett australiensiskt telefonnummer. Dessutom har min sambo fått visat fått godkänt med rätt adress.
  Så min fråga är väl egentligen: Kan det orsaka några problem för mig om min hemadress inte stämmer? Den står inte med på själva dokumentet-sidan med passnummer, namn, personnummer, visa-typ QR-kod mm.
  Tacksam för svar!
  Med vänlig hälsning, Nicci

  • Anders Liljeqvist

   Hej Nicci,

   Jag kan inte tänka mig att det kommer att skapa några problem för dig.

   -Anders.

 • Emma

  Hej!
  Jag förstår inte riktigt, hur vet jag att jag fått mitt visum att gå igenom? Hur och vart står detta?

 • Mirjana

  Hej Anders!

  Just nu är jag i Australien med eVisitor visum och mina första 3 månader går ut i december. Vet du kanske hur länge jag måste vara utanför Australien för att kunna komma in i landet igen med eVisitor?

  Tacksam för svar!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Mirjana,

   Ring eller besök ett lokalt kontor för australiska migrationsverket så kan de hjälpa dig att ändra visum så att du kan stanna längre. Om du åker in och ut på korta besöksvisum så tror jag att de kommer att fråga dig varför du inte har ett visum som låter dig stanna en längre tid.

   -Anders.

 • Julia

  Hej!

  Jag ska studera en termin i Australien med ett temporary student visa. Svenska studenter behöver ju inte köpa OSHC-försäkring då man är försäkrad via Kammarkollegiet. Dock så träder den försäkringen i kraft först två veckor innan kursstart och jag ska resa in redan några veckor innan. Är under den tiden försäkrad via vanlig reseförsäkring innan Kammarkollegiet studentförsäkring träder i kraft.Är det ok?

  Brukar de kolla försäkringsintyg etc när man anländer?

  Tack för svar!

  /Julia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Julia,

   1: Om jag var du skulle jag prata med bolaget bakom min hemförsäkring för att se till att deras reseskydd täcker mig under de första veckorna.
   2: Nej, de brukar inte fråga om försäkringsskydd.

   -Anders.

 • Emil

  Hejsan!

  Jag har funderat i ett par månader nu att åka till Australien dels för att min flickvän nyss åkt dit men också för att jobba och testa på den kultueren.
  Men för 4 årsen efter att ha druckit någon öl för mycket, hamnade jag i bråk med en annan kille som slutade med att jag fick en misshandelsdom på mig. Fick böter och ungdomtjänst, så inget fängelse o sånt. Och har inte gjort något annat efter det. Hur stor är sannolikheten att dom nekar mig ett arbetsvisum? Vet ej om åldern har någon betydelse, men är snart 22 år.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Emil,

   Jag tror att det är lugnt så länge du inte suttit i fängelse längre än 12 månader.

   -Anders.

 • Alicia

  Hej, Jag ska studera en termin i Australien med start 15 februari 2016. Terminen pågår maj ut. Jag kommer dock ta ett helt sabbatsår från mina studier här i Sverige så jag är sugen på att stanna kvar i Australien efter studierna för att resa runt och jobba. Jag har mejlat ambassaden i Berlin och de sa att jag måste befinna mig utanför Australien för att ansöka på workning holiday visa. Min första tanke var att ansöka om studentvisat non-award study för studierna och sedan working holiday. Vet du om det är möjligt att man åker typ till nya zeeland i 1-2 veckor och därifrån ansöka om ett working holiday visa när man har studerat färdigt?
  Eller går det ansöka om ett working holiday visa direkt? jag har förstått det som att man får studera i upp till 17 veckor med det visumet, och mina studier kommer att pågå i ca 15 veckor.
  Vilket alternativ tycker du är bäst?

  Tack!

  • Anders Liljeqvist

   Om jag var du hade jag ansökt om ett studentvisum, och senare när du är i landet går du till migrationsverkets lokala kontor och ber om hjälp med att förlänga din vistelse. Att åka över till NZ och därifrån fixa WH-visum är helt klart ett alternativ. Ett 6-månaders turistvisum efteråt kan också vara ett alternativ. Jag skulle inte använda mitt WH-visum i onödan, så börja med studentvisum tycker jag.

   -Anders.

 • Maja

  Hej! Jag har några frågor angående visum och skulle bli jätteglad om du ville dela med dig av dina tankar och kunskap.

  Jag åker först till Bali för att möta upp vänner. I början av januari åker vi till Australien för att ”göra” östkusten. Stannar då i Australien i ca 6 veckor för att sedan åka till NZ i ca 3 veckor för att sedan åka till Fiji i ca 2 veckor….

  Där efter kommer förmodligen mina vänner åka tillbaka till Australien då dom har ett WH visa.
  Än vet jag inte om jag åker hem efter det eller om jag åker med dom till Australien i några dagar/veckor.
  Mina 3 månader kommer då vara på slutspurten då.

  Mina frågor är: Kan jag komma in i Australien även fast jag bara har ca 1-2 veckor kvar på mitt 3 månaders visum eller försvinner det så fort jag lämmnar Australien?

  Kan jag ansöka om ytterligare 3 månader ifrån NZ eller Fiji utan problem? Med all säkerhet kommer jag vara hemma i Sverige i slutet av april, så det är ingen process som kommer fortsätta var tredje månad utan det handlar om kanske 3 veckor…

  Känns onödigt att söka 6 månaders då jag inte ens vet om jag kommer tillbaka till Australien efter Fiji.

  Blev lite luddigt nu i slutet. Hoppas du förstår :) Tacksam för svar!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Maja,

   Jag vill minnas att ett eVisitor ger dig 3 månader per vistelse i 12 månader. Jag tycker att det borde vara lätt för dig att förklara situationen för gränskontrollen och ser ingen anledning till varför de inte skulle låta dig ha 2 turistresor till landet inom loppet av 3 månader. Du kan för att vara säker prata med migrationsverket när du är i Australien första gången, så hjälper de dig.

   -Anders.

 • Oscar

  Hej Anders,

  Jag planerar att åka till Australien på ett Working Holiday Visa. Jag har gjort en dum grej och finns därför registrerad i belastningsregistret. (Rökte marijuana och blev upptäckt av polisen, fick som åläggande att böta 1500 kr, ingen häktning eller annat straff) Jag är ingen missbrukare och efter den minnesbetan var det slut med rökandet. Kvar finns dock en inte alltför vacker notering i belastningsregistret om ”ringa narkotikabrott”. Denna kommer att finnas kvar ytterligare några år. Kommer detta att hindra mig från att få WHV till Australien? Är det obligatoriskt att man bifogar utdrag ur belastningsregistret vid ansökan om WHV?

  Tacksam för all information du kan ge.

  Med vänlig hälsning
  Oscar

  • Anders Liljeqvist

   Hej Oscar,

   Endast om du suttit i fängelse mer än 12 månader kommer du att få några problem. Jag skulle inte oroa mig. Om Australien skulle stoppa alla som varit unga och rökt en joint för att prova marijuana skulle de nog förlora 80% av alla turister. :)

   -Anders.

 • Anna

  Hej! Jag ska söka wh-visum och i ansökan vill de att jag anger datum jag anländer till Australien. Nu är det så att jag och en vän ska först resa i asien ett tag och sedan vidare till Aus, så vi vet inte exakt datum. Kan jag fylla i ett ungefärligt datum i visumansökan och sedan komma till Australien en annan dag utan att det blir tjafs?

  Tacksam för svar. MVH Anna

  • Anders Liljeqvist

   Hej Anna,

   Planer ändras hela tiden. Om ni gör ert bästa för att gissa vilket datum ni kommer att anlända så går det säkert bra. Jag kan inte tänka mig att ni kommer att ha några problem om ni sedan anländer på ett annat datum.

   -Anders.

 • Oliver

  Hejsan!
  Jag och min sambo letar för tillfället ett visum som kommer att passa oss. Vi ska börja våran resa i Nya Zeeland men kommer att mellanlanda i Australien för att byta flygplan.
  Frågan är om visumet där börjar ticka och om vi ens får resa tillbaka till landet därefter.
  Visitor visa (subclass 600)
  Är det jag kollat på men hittar inte om vi får resa in och ut ur landet på detta.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Oliver,

   Eftersom ni inte passerar gränskontrollen i Australien utan flyger vidare ut ur landet så behöver ni inget visum där.

   -Anders.

 • Paulina

  Hej! Jag är otroligt förvirrad just nu. Jag och min sambo planerar att resa till Nya Zeeland samt Australien i januari. På resan till NZ mellanlandar vi i Melbourne i ca 3-4 timmar i väntan på nästa flyg. Hur funkar det då med visum? Vi ska åka till AU efter en månad på NZ var tanken, och att vi innan vår avresa hemifrån ska fixa ett 6-månadersvisum för att ha gott om tid när vi sedan kommer tillbaka till AU. Jag gick in på den sida som rekommenderas här för att läsa om detta visum och hur länge/ofta man får besöka landet på det. Jag möts av detta:
  ”You might be allowed to enter only once. If so, you will need to apply for a new visa if you want to return to Australia again after you leave. (or)
  You might be able to travel to and from Australia as many times as you want while your visa is valid, but the total time you spend in Australia cannot be more than the period of stay that you have been granted.”
  Vilket stämmer? Eller bör man skaffa sig ett transit visum OCH ett turistvisum samtidigt, om det ens är möjligt?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Paulina,

   1: För mellanlandning i Australien när ni flyger vidare till ett andra land kommer ni inte att behöva ett visum. Eftersom ni inte går igenom gränskontrollen så behöver ni inte ansöka om visum för att komma in i Australien.
   2: Du kan ansöka om ett turistvisum redan nu tycker jag, det kommer inte att aktiveras av er mellanlandning.

   -Anders.

 • Melitta

  Hej! Jag, min man och mina 2 döttrar på 13 och 21 år har funderat i ett par år på att flytta till Australien, Själv är jag barnmorska, min man är Kiropraktor och dietist, äldsta dittern pluggar apotekare och den yngsta går i 7:an. Hur kommer det att gå med pluggandet och våra jobb om vi flyttar (redan nästa år) kommer vi att kunna fortsätta jobba ungefär som i sverige, eller kommer vi att få Plugga yrket en gång till? Och hur blir det med huset? Går det att få tag på den perfekta villan vid stranden med en gång eller bor man på vandrarhem tills man hittat nåt hus man trivs med? Som du kanske förstår så kan jag ingenting om detta och är därför dig evigt tacksam för svar på förhand! //Melitta Sanders

  • Anders Liljeqvist

   Hej Melitta,

   Jag har skrivit en bok om att emigrera till Australien: http://www.australienmanualen.se

   1: Allt börjar med att ni måste ha visum som ger er rätt att bo och jobba i landet.
   2: När ni väl har arbetstillstånd så är det bara att börja jobba. Beroende på ert visum och var ni bor så kommer era barn antingen få gratis skola eller så får ni betala terminsavgift.
   3: Beroende på era utbildningar och ert yrke så kommer ni att få översätta er svenska utbildning och få ett intyg på att ni har motsvarande kunskaper som krävs av en australier i samma roll (alltså att er svenska universitetsexamen ger er tillräckliga meriter att jobba i Australien).
   5: Ni är inte ensamma om att vilja bo vid stranden. Kolla in fastighetspriser på en sajt som domain.com.au där ni vill bo så kan ni bilda er en uppfattning om hur lätt det blir för er att köpa ett nytt hus i Australien.

   -Anders.

 • Karro

  Hej! Har en fråga som jag inte kan finna svar på någonstans. Jag planerar att backpacka i Sydostasien ett par månader och eventuellt åka till Australien på ett wh-visa direkt efter detta. Hur fungerar det då med hälsokontrollen? Måste jag ha ett intyg på att jag är frisk och kan det utfärdas i Asien eller tvingas jag åka hem till Sverige innan jag kan få mitt visum till Australien godkänt? Tack för en fin blogg!!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Karro,

   1: Du kommer bara att behöva göra en hälsokontroll ifall de ber dig om en. Alla behöver inte göra någon.
   2: Om du ansöker om visumet nu misstänker jag att du inte kommer att behöva göra en hälsokontroll eftersom du ännu inte varit i Asien i mer än 3 månader.

   -Anders.

 • Isabella

  Hej!
  Jag har en fråga ang visum, är det möjligt att få working holiday visum i flera länder? kan jag åka till Australien på ett och sen ansöka om ett i nya Zeeland till exempel?

  Tack på förhand:)

  • Anders Liljeqvist

   Hej Isabella.
   Ja. Du kan resa runt i flera år på olika Working Holiday-visum; ett år i Canada, ett i Australien, ett i Nya Zeeland till exempel. De är alla olika länder och har sina egna visumregler som är oberoende av varandra.

   -Anders.

 • Thomas

  Hej Anders!
  Jag och min fru och våra 4 barn vill väldigt gärna flytta till Australien.
  Jag jobbar som elektriker och även med att svetsa och testa fibernät.
  Min fru jobbar med funktionshindrade.
  Finns det jobb för oss där?
  Hur svårt är det att få ett permanent visum?
  Vilken är den bästa vägen att gå för att lyckas med att flytta?

  Mvh
  Thomas

 • Frida

  Hej Anders!
  Min avsikt är att åka och turista i 2 månader. Jag vill spara mitt whv till en period då jag kan jobba 3 månader för möjligheten att stanna längre.

  Jag funderar dock på att wwoofa! Det vill säga att jobba för lite mat, boende och framför allt lite erfarenhet. Tror du det är tillåtet med ett 2 månaders turistvisum? Såg filmen du hade länkat om att söka jobb på turistvisum men det borde rimligtvis vara skillnad på betalt jobb och volontärarbete?

  Tack för din tid! :)

 • Katja

  Hejsan! Katja heter jag och jag har lite frågor angående mitt visum i Australien.
  Jag har mitt 2 working holiday visum men det går ut den 28 december detta året. Jag har varit i Europa ett par månader nu men är sugen på att åka tillbaka till Australien för lite semester och så. Tänkte åka i mitten av november men jag vill stanna till februari. Kan jag redan nu ansöka om ett turistvisum så att mitt 2 working holiday visum direkt övergår till ett turistvisum sen? Eller hur funkar det? Måste man lämna Australien mellan visumen? måste jag när mitt 2WH visum går ut lämna landet, söka om nytt visum från ett annat land o sen åka tillbaka? Tacksam för svar! Hittar ingenstans där jag kan hitta information. Hoppas inte jag krånglade till det för mycket nu!

  Mvh Katja

  • Anders Liljeqvist

   Hej Katja,

   Folk får ofta problem med att förlänga sin vistelse i landet med ett turistvisum direkt efter ett WH-visum, men i din situation vill du ju åka tillbaka bara som turist utan att jobba. Jag *misstänker* att du borde kunna ansöka om ett turistvisum med start i november och stanna på det 4 månader fram till februari, men är inte säker. Personligen skulle jag ansöka om ett 6-månaders turistvisum och förklara för handläggaren vad mina planer är. Din situation är inte helt standard så en personlig förklaring kan vara vad som behövs för att de ska bevilja dig ditt visum.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Eleonor

  Hej.
  Jag råkade göra misstag nr2 och nu sitter jag här med nytt pass och ett gammalt markulerat med WH på. På immi verkar det otroligt krångligt att byta passdetaljer, och hittar ingen mailadress eller ordentliga kontaktuppgifter.
  Hur bör jag gå tillväga?

 • Robin

  Hej! Jag är i Nya Zeeland just nu och min bror ska hälsa på men har bokat en resa till Australien redan. Är det möjligt att använda WHV senare än 1 år efter att det har blivit godkänt?
  MVH/ Robin

  • Anders Liljeqvist

   Hej Robin,

   Som jag förstår det är din ”inbjudan” att komma till Australien på WH-visum giltig ett år. Om du inte aktiverar visumet inom den tidsperioden tror jag att du måste göra en ny ansökan.

   -Anders.

 • Sandra

  Hej! Vår familj, jag och min man och två barn på 1 och 3 år är sugen på att flytta till ett annat land och förhoppningsvis trivas och stanna kvar i det landet. Har funderat starkt på Australien. Hur tror du arbetsmarknaden är för mig som tandhygienist och min man som jobbar på försäkringskassan och arbetsförmedlingen?
  Tack på förhand

 • Jonas

  Hej,

  Jag har en fundering, om man söker ett WH-visum och får det godkännt men inte reser in i Australien under de kommande 12 månaderna. Kan man då något år senare söka om WH-visumet eller är det förbrukat trots att man aldrig reste in i landet och utnyttjade det?

  Mvh
  Jonas

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jonas,

   Min förståelse är att du kan ansöka om ett nytt visum eftersom du aldrig aktiverade det första. Jag har fått flera läsarfrågor tidigare från folk i samma situation, och har aldrig hört talas om någon som inte fått sin ansökan beviljad när de sökt igen efter att inte ha aktiverat sitt första visum.

   Lycka till,
   -Anders.

 • rosita

  Hej Anders
  har en fråga om visa 600 kan man bara ansöka om den på internet eller finns det någon resebyrå som kan hjälpa oss har ringt o frågat de har bara 3 månaders turist visum. jag o min man som är över 30 år har tänkt hälsa på familj i Australien upp till ett år är visum 600 det bästa är eller har du andra alternativt. är det lätt att få visum 600 får svenska medborgare.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Rosita,

   Jag känner inte till vilka tjänster resebyråerna erbjuder. Att er resebyrå inte kan fixa ett 12-månaders turistvisum åt er låter som en besvikelse. Att fixa ett sådant visum själva är dock inte särskilt svårt, och det gör ni lätt på sajten border.gov.au:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1

   -Anders.

 • Anders Liljeqvist

  Hej Jenice,

  Du hittar information om Specified Work här:
  https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-

  -Anders.

 • Jenice

  Hej!

  Befinner mig i Australien nu, och ska soka jobb sa att jag kan ansoka om ett andra working holiday-ar. Har hort att det ar nya regler for vilka jobb som raknas som specified work, och jag undrar om du vet var jag kan hitt vad som galler?

  Tacksam for svar!

  Halsningar Jenice

 • Daniel

  Hej!

  Min fru och jag funderar på att flytta till Australien och hon jobbar på ett företag som har verksamhet bland annat i Sverige och Australien. Ev kommer hon att bli erbjuden att jobba på sa

  • Daniel

   Oops,..
   Samma företag i någon sorts utbytesprogram under ett eller flera år.
   Jag jobbar som polis och som jag förstått det så finns det möjlighet att jobba som det i Australien även som utlänning.
   De sponsrar dock inga sökande.Min fråga är då vilken typ av visum jag ska söka som medföljande som ger mig möjligheten att söka jobb väl på plats?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Daniel,

   Din fru kommer förmodligen bli erbjuden ett 457-visum för att jobba på det australiska dotterbolaget. Därmed kommer du som medföljande familjemedlem på samma visum att få rätt att fritt jobba i Australien under tiden som din fru fortsätter att ha sin anställning. Tyvärr misstänker jag att polisen i varje delstat kräver att du har antingen permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap i landet.

   -Anders.

 • Tea

  Hej Anders,

  Jag ska åka till Australien i november. Jag har redan ett 3-månaders besöksvisum, men sedan jag skaffade det visumet har mina planer ändrats och jag skulle behöva ett Working Holliday visa istället.
  Kan man få ett Working Holiday visum fastän man redan har ett besöksvisum? Om ansökan om Working Holiday visumet avslås, kommer mitt besöksvisum finnas kvar ändå?

  Tack!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tea,

   Som jag förstår det är det inget som hindrar dig att åka ut ur Australien och ansöka om ett Working Holiday utomlands. Vad som händer med ditt besöksvisum vet jag inte, jag misstänker att båda visumen försvinner. Jag skulle prova att ansöka om ett WH-visum, och om det avslås ansöka om ett nytt besöksvisum för att vara på den säkra sidan (eftersom de är gratis).
   -Anders.

 • Josefin

  Hej Anders!

  Jag har en fråga angående visum. Jag har varit i Australien ett antal gånger och vill väldigt gärna flytta dit, men detta är tyvärr inte det lättaste. Jag läser nu sista året på lärarutbildningen i Sverige och tänker att jag kan ansöka om ett independent skilled visa för att få flytta till Australien. Jag har förstått att detta brukar ta väldigt lång tid och undrar därför om man möjligtvis kan ansöka om det redan nu trots att jag fortfarande har 1,5 termin kvar på utbildningen? Detta kan möjligen vara en dum fråga men jag vill ju flytta så fort som möjligt!

  Tack för hjälpen!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Josefin,

   Det tror jag blir svårt, eftersom du inte har dina meriter klara ännu. Det är möjligt att du kan skicka in en ansökan via SkillSelect-systemet före din examen är klar, men jag betvivlar det, tyvärr.

   -Anders

 • Gitta Sjöstrand

  Hej!
  Vår dotter är nu på väg från Finland till Australien för ca 4 månader. Hon har inte pengar som räcker till boende på vandrarhem o mat o nöjen under en sådan lång tid, så hon sökte nu om Working holiday visa för att tjäna lite pengar o kunna klara sig där. Men då hon bara ska vara där i ca 4 månader, så tänkte hon ej jobba i 3 månader på någon farm som man borde göra, för då blir det bara kvar 1 månad att se sig omkring i Australien. Så hur är det nu då, kan hon om några år framöver ändå erhålla ett nytt Working holiday visa eller kan hon aldrig längre få jobba någon gång i Australien? Hur länge får hon vistas där ifall hon skulle åka dit igen om några år? Hon är bara 19 år nu och tänker börja studera vid universitet nästa höst om hon får studieplats.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Gitta,

   Som jag tolkar reglerna så skulle hon därmed bränna sina chanser för att få ett andra WH-visum senare. Om hon tänker åka tillbaka i framtiden så kan hon då åka på turistvisum eller kanske studentvisum, men troligtvis inte ett andra WH-visum.

   -Anders.

 • Oskar

  Hej!

  Jag och två kompisar ska åka till Australien om cirka en vecka, vi har alla fått våra visum godkända(working holiday), men nu upptäcker en av oss att hon har missat att fylla i sitt mellannamn. Låt oss säga att hon heter Malin Josefine Johansson. Då har hon bara skrivit i Malin Johansson. Tror du att det kommer bli ett problem när hon ska in i landet? Vet du vart man kan åtgärda detta? Vi har kollat på sajten och mailat support men inte lyckats ännu.

  Tack på förhand.

  MVH Oskar

 • Dani

  Hej! jag har precis ansökt om ett working holiday visum men gjorde ett misstag att skriva att jag vill jobba inom vården(jobbar på hemtjänst i Sverige). Kan man ändra det på något sätt eller vad ska jag göra då min tanke inte är att jobba inom vården i Australien? då jag vet att det är mycket krångligare att få visumet då.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Dani,

   Jag har tyvärr inte gjort någon sådan ansökan själv. När du får en begäran om mer information kanske du bara kan maila tillbaka till handläggaren och säga att du ångrat dig?

   -Anders

 • Josefine Friberg

  Hej Anders,
  jag har sökt working holiday visa subclass 417 och betalt och fått bekräftelse att applikationen har gått in. Jag upptäckte dock att jag skrev in fel Place of birth!? Skrev in stockholm istället för Boo (som ligger i stockholm). Enligt border.au ska man fylla i ett formulär som heter 1023 (?) och skicka in. Men det står inte vart man ska skicka in det? Bara att man ska ”notify the department of incorrect information”. Vad sjutton innebär det? Nu måste jag sätta mig i telefonkö till ambassaden i London… Om inte du har några andra tips?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Josefine,
   Jag skulle inte oroa mig. Så länge som detaljerna på den maskinläsbara remsan är de samma som i din ansökan så är det lugnt.

   -Anders.

 • Gabriella

  Jag undrar om man får resa ut och in från australien om man väntar på ett beslut om permanent uppehållstillstånd?
  han har väntat i snart 5 år på det.. kan han resa på semester tex? och sedan komma tillbaka?
  Och kan han ringa till migtrationsverket där och försöka skynda på?
  och kommer det att ta längre tid nu med alla flyktingar som kommit dit?

  MVH Gabriella

  • Anders Liljeqvist

   Hej Gabriella,

   1: Om ”han” (jag antar att du pratar om din son?) kan resa ut under tiden beror på vilket visum han har just nu, inte vilket visum han hoppas på att få i framtiden. Om det nuvarande visumet har ett ”multiple entry”-villkor så är det fritt fram att resa under tiden.
   2: 5 år låter som en märklig tid att vänta. Den värsta väntetiden på PR jag har hört om är omkring ett år, så jag skulle försöka förstå vad som händer genom att prata med migrationsverket om hans ansökan.
   3: Australien har ett mognare system för migration och mer förberedda myndigheter än Sverige. Jag tvivlar på att behandlingstiderna kommer att ändras nämnvärt på grund av krisen i Syrien.

   -Anders

   -Anders.

 • Natasha Ledin

  Hej Anders! Jag är 54 år gammal och skulle vilja flytta till Australien med min son som är 21 år gammal, SM simmare och är utbildad badvakt och livräddare.
  Vilka regler gäller för oss?
  Tackar på förhand!
  Mvh Natasha och Jan Christian

  • Anders Liljeqvist

   Hej Natasha.

   Samma regler som för alla andra. Jag kan tyvärr inte svara på en så generell fråga.

   Läs på http://www.border.gov.au/Trav/Work om olika visum för att bo och jobba i Australien, eller köp min bok Stora Australienmanualen på http://www.australienmanualen.se för en introduktion till ämnet på svenska.

   Att din son är simmare, badvakt och livräddare tror jag är irrelevant för er ansökan såvida inte han är så bra att han kan platsa i australiska landslaget och därför skulle vara en attraktiv migrant för landet.

   -Anders

 • Anton

  Hej!

  Jag har ansökt om ett e-visitor visa och fått det godkänt! Vad jag inte märkte när det godkändes är att det är felstavat gentemot mitt pass! 
  Istället för att det står Anton Soederberg så står det Anton Soderberg så undrar nu hur jag får det ändrat

  JÄTTE tacksam för svar

  MVH ANTON SÖDERBERG

  • Anders Liljeqvist

   Hej Anton,

   Oroa dig inte, du är inte ensam om den tabben. Du får kanske en kommentar vid gränskontrollen, men så länge passnummer stämmer och det bara är en uppenbar felstavning på ditt svenska namn skulle jag inte orka bry mig om jag var du. Andra vänner som gjort samma misstag har kommit in i landet utan problem.

   -Anders.

 • Johnny

  Hej Anders!

  Jag är 26år och var i Sydney för fyra år sedan på ett working holiday visa.
  Tyvärr så resta jag hem tidigare än planerat och hann därav bara utföra halva mitt farmarbete.

  Nu är tanken att jag och två vänner ska åka ner i januari.
  Som jag förstår det, så kan jag inte få ett sådant visa igen nu?

  Vad rekommenderar du att jag söker för visa?
  Jag jobbar idag i en vanlig varuhandel.
  Men när jag var nere senast, så blev det mest jobb på byggen och flyttfirma.
  ( fysiskt arbete som oftast var svartjobb ).

  Vill ju kunna jobba nu också, vet dock inte hur länge vi tänkt att stanna.

  Tack på förhand

  • Anders Liljeqvist

   Tjena Johnny,

   1: Det låter som att du inte möter kraven för att få ett andra WH-visum tyvärr.
   2: För att bara resa skulle jag ansöka om ett längre turistvisum. För att semester-jobba har jag tyvärr inte något bra tips. Du har redan använt ditt Working Holiday och verkar inte kunna få ett nytt. Kanske du kan jobba ihop pengar före resan och leva på dem istället för att jobba på plats? Eller kanske att du kan plugga på distans mot någon skola i Sverige och därmed leva på studiemedel och plugga deltid över nätet?

   -Anders

 • Patrik

  Hej Anders,
  Jag har funderingar på åka till Australien under vintern i 3 månader och volontärjobba åt folk i utbyte mot mat och rum (s.k. Help Exchange/WWOOF om du känner till det?). Har du någon aning om det är okej att göra under ett vanligt besöksvisum?

  Tack för denna informationsfyllda sida,
  Patrik

 • Charlotta

  Hej!

  Ansökte om ett Working Holiday Visum för lite mer än 4 veckor sedan och har ännu inte fått något mail som bekräftar att det blivit godkänt. På hemsidan står det endast ”Finalised” precis som det gjort dom senaste 4 veckorna. Har hört att det brukar ta från 1 till två veckor att få det godkänt så börjar nu på lite smått panik med tanke på att jag åker ner den 8:e oktober…

  Hur ska jag gå till väga?

  Mvh, Charlotta

 • Saga

  Hej Anders, hur ser jag att mitt visa är godkänt ?

 • Sara

  Hej,
  Ska tillbaka till Australien för att jobba i Oktober och stanna till mitt visum går ut i slutet av januari. Kan jag ansöka om turistvisum när mitt working holiday visa tar slut? kan jag göra det när jag är i Australien eller bör jag isåfall göra det innan jag åker nu när jag är i Sverige?
  Vet att man inte får jobba på turistvisa, därför tänkte jag jobba så mycket jag kan på mitt working holiday och sedan turista.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sara,

   Ja du kan ansöka om turistvisum för att förlänga ditt Working Holiday, men folk får ibland avslag på de ansökningar om att få stanna längre som turister. Du kan bara ha ett visum aktivt åt gången, så gå till australiska migrationsverket och be dem om hjälp i oktober när du är i Australien. De kan ge dig råd om hur du ska göra för att kunna stanna några månader längre och resa runt.

   -Anders.

 • Matilda

  Hej!
  Jag, som ett par andra här, har inte fått något mail om att mitt visum blivit bekräftat men på onlineimmi, där jag ansökte står det granted dvs. att jag är godkänd. Men jag vill ändå skriva ut mitt visum. Hur går jag tillväga? har som sagt inte fått något mail, och kan inte heller få upp mitt grantletter. Hur kan jag då skriva ut det? skulle vara bra att ha i handen ifall att liksom!

  Mvh, Matilda

 • Annika

  Hej

  Jag och min man har bestämt oss för att flytta till Australien. Det lutar åt Adelaide eller Melbourne, då han har sin biologiska moster och morbror där. Dock ej Aussie själv. (Hans biologiska morfar drog och skaffade ny familj down under för 45 år sedan…)
  Han har inte något företag som ska sponsra/hjälpa honom med visum tex 457 då han inte sökt något arbete som kan ge dem möjligheterna. Men har har skills som snickare och takläggare och har eget företag inom nämnd bransch med 15 anställda. Vilket visum är bäst att ansöka? 457 eller 189? Vi vill/måste naturligtvis ha ett arbete klart eller på gång innan vi ansöker. 

  Nästa fråga. Vad skall jag (frun) och barnen ansöka för visum? Tanken är att vi vill stanna för en lång tid, kanske för alltid. Vad jag förstod i din text ovan så kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd efter 2 år.

  Med vänlig hälsning Annika

  • Anders Liljeqvist

   Hej Annika,

   Snickare och takläggare kommer han komma långt på. Jag tycker ni ska utreda möjligheten att fixa visum på egen hand under ”Skilled Migration”. Duktiga hantverkare är det alltid stor efterfrågan på. Det finns också massor av företag som letar efter hantverkare, så jag tror att ni säkert kan hitta ett 457-visum för honom.

   Du och barnen får som hans familj sedan hänga med på hans 457 eller PR-visum som medföljande familjemedlemmar, så du behöver inte göra någon separat visumansökan.

   Lycka till,
   -Anders.

 • kydia

  Hej!
  Jag kommer att åka till Australien utan returbiljett eftersom jag inte vet exakt när jag ska åka hem igen. Jag kommer bara ha visum i 3 mån och vet att jag ska åka hem någon gång inom 3 mån. Vad kvävs det för bevis när man kommer in i landet? Måste man ha en biljett ut ur landet?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Kydia,
   Jag känner inte till några krav på att du måste ha en returbiljett med dig när du kommer hit på ett 3-månaders besöksvisum. I värsta fall så får du kanske en fråga om dina returplaner och då är det bara för dig att förklara att du a) kommer att köpa en enkelbiljett inom de närmaste månaderna, och att b) du har tillräckligt med pengar med dig för att köpa en biljett och fixa boende.

   -Anders

 • Sandra

  Hej!
  Jag är 23 år och flyttar till Australien med ett W&H visum om tre veckor. Min plan är att stanna i minst två år (och ansöka om ett andra års visum efter farmarbete såklart). Jag tog nyligen examen i HR och skulle gärna ha möjlighet att stanna kvar i Australien i längre än två år. Jag vet inte om jag vill jobba med HR i framtiden men jsg undrar hur lätt det är att stanna i längre än två år? Jag kan se mig själv bo där permanent i framtiden.

  Hur lätt är det att bli sponsrad av en arbetsgivare? Eller vilka andra vägar finns det? Vill inte tillbaka till Sverige :)

  Jättetacksam för svar :D

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sandra,

   Det enda som ligger dig i fatet är att du inte har mycket erfarenhet efter examen. För folk med erfarenhet inom IT till exempel så verkar det vara tämligen enkelt att bli sponsrad, men jag har inte koll på hur det är för juniorer inom HR.

   Dina andra alternativ är att ansöka om ett eget PR-visum under Skilled Migration-programmet, eller att studera deltid och jobba deltid. Kanske läsa en magister här och därefter söka jobb? Jag tror att första steget är att ta sig hit till Australien och börja söka jobb. Under de två första året kommer du snabbt att märka vad för alternativ som andra använt sig av och vad som verkar fungera.

   -Anders.

 • Emelie Johansson

  Hej!
  Jag ska till Australien nu i höst och göra delar av min VFU/praktik där under 1 månad och sedan efter det resa runt i omkring 1 och en halv månad – kan jag resa på 3 månaders turistvisum eller räknas VFU som ett arbete?

  Jag funderar också på att fara till Nya Zealand under ett par veckor efter praktiken för att sedan återkomma igen till Australien. Måste jag ha nytt visum för återresan in i landet från Nya Zealand?

  Tack på förhand
  Emelie

  • Anders Liljeqvist

   Hej Emelie,

   Jag har inte koll på vad din VFU / praktik innebär, men om du inte får någon lön så kanske ett 3 månaders eVisitor Business kan vara ett ok visum för dig. Annars kanske ett kort studentvisum är en bättre lösning. Tyvärr får jag peka dig vidare till australiska migrationsverket, jag har inte koll på vad för visum som är bäst för en praktikmånad i Australien.

   Beroende på om ditt visum sedan tillåter ”multiple entries” eller inte så kommer du antingen att behöva ett eller två visum.

   -Anders.

 • Elin

  Hej Anders, tack för en jättebra och hjälpsam sida! :)

  Jag har en pojkvän i Australien sen ett år tillbaka och vi tänker nu ansöka om partnerskap. Jag har varit på 2 working holiday och turistvisum sen i November och vi är nu på semester I Sverige för att jag inte hade något visum kvar och det var för tidigt för oss att ansöka om partnerskap.

  Vi vill gärna söka partnerskap från australien så att jag får stanna där och jobba medans vi väntar på svar då vi båda vill bo där just nu. Vet du om man får ansöka om partnesrkapvisum från ett turistvisum? Jag tänkte söka ett turistvisum för 3 månader och så fort jag kommer dit ansöka om partnerskapsvisumet så att jag kan få jobba, vet du om man får göra så? Jag har förstått att man egentligen måste vara turist om man ska få ett godkänt turistvisum, betyder det att jah inte kan få ett i och med att jag åker dit för att sedan söka om ett defacto?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Elin,

   Jag vågar inte råda dig om detta. Jag känner inte till några hinder mot att göra som du beskriver, men eftersom jag inte är visumjurist så vågar jag inte ge dig råd. Jag tycker att ni ska anlita en visumkonsult för att se till att ni följer reglerna och samtidigt maximerar dina möjligheter att bo och jobba i Australien.

   -Anders.

 • Fredrik

  Hejsan!

  Jag undrar om det är möjligt att arbeta som undersköterska i austalien med svensk utbildning och erfarenhet?

  Om inte, hur kan jag komplettera min svenska utbildning utan att behöva skola om mig helt i Australien?

  Mvh

  • Anders Liljeqvist

   Hej Fredrik.
   Javisst, men du kan behöva genomgå en granskning av din utbildning och dina meriter så att du får rätt att jobba i landet. Jag *tror* att det är Nursing & Midwifery Board of Australia som hanterar granskning av utländska sjuksköterskor / undersköterskor:
   http://www.nursingmidwiferyboard.gov.au/

   -Anders.

 • Mirjana

  Hej Anders!

  Jag har tänkt söka visitor visa (subclass 600) sponsored family stream. Kan min fästman som bor i australien räknas som familj och vara min sponsor? Jag har letat överallt och kan inte hitta svaret.

  Tack på förhand!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Mirjana,

   Jag tror att det du ska ansöka om är ett Partner Visa (även känt som Spouse Visa), inte ett Family Migration Visa.

   -Anders.

 • susanne hägg

  Jag undrar om min dotter som är 17 år kan skapa ett immiaccount-kontooch ansöka om ett e visitor visa själv fast hon inte fyllt 18 år?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Susanne,

   Jag känner inte till något sådant åldershinder. Om visumet inte blir beviljat så får ni väl försöka med en annan lösning, men börja med att låta henne själv skapa kontot och ansöka om visumet tycker jag.

   -Anders.

 • Johannes

  Hej Anders!
  För lite mer än ett år sedan kom jag till Australien på ett Working Holiday-visum för att flytta in med min flickvän som är Australiensare. Hittade för 6 månader sedan ett jobb som var villiga att sponsra mig till ett 457 visum, vilket blev gjort strax innan mitt working holiday visum löpte ut i slutet av juli. Fick nu i dagarna svar att deras nominering av mig blev nekad p.g.a. att jag inte riktigt nådde kraven(4 års arbetserfarenhet + gymnasieutb. inom CNC svarv/fräs industri räckte tydligen inte) och har nu 28 dagar på mig att lämna landet. Väldigt besviken såklart, och med tanke på att vi inte varit redo med att spara ihop tillräckligt med pengar för ett de facto visum(vilket är över $7000!!) har vi riktat in oss på att flytta till Sverige. Däremot är 28 dagar alldeles för kort för att hinna bryta hyreskontrakt och göra oss av med möbler osv., så därför undrar jag om jag på något sätt kan söka något visum som gör att jag åtminstone kan stanna 1-2 månader längre än dessa 28 dagar?? Vart en hel novell det här, men jag hoppas det är läsbart.
  Tacksam för all hjälp jag kan få! / J

  • Johannes

   Vill bara tillägga att jag inte nödvändigtvis behöver jobba under den här förlängda tiden, räcker med någon form av turist-visum?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Johannes,

   Jag tycker att du ska skaffa dig en visumrådgivare. Jag är inte jurist och kan inte ge dig bra råd, bara försöka tipsa folk i rätt riktning. En Migration Agent kan hjälpa dig mycket bättre. Jag tror att om du kan skicka in en ansökan om partnervisum så kanske du kan få ett s.k. bridging visa under tiden, vilket låter dig stanna lite längre.

   -Anders.

 • Michelle

  Hej!
  Jag undrar bara om du vet hur långt tid det brukar ta för andra års visum att beviljas? Jag är i Sverige nu och har tänkt åka tillbaka i slutet av augusti.
  Tacksam för svar:-)

  Mvh Michelle

 • ALBIN

  Hej Anders!

  Ska till Australien i September och håller på att kolla på viktiga papper att skriva ut. Min fråga är hur många av dem som bör vidimeras? Är det viktigt att tex kopior arbetsgivarintyg och andra papper som behövs för att söka jobb är vidimerade?

  //Albin

  • Anders Liljeqvist

   Hej Albin,

   Det är bara vissa papper som myndigheterna vill se när du ansöker om vissa visum som behöver vara vidimerade. Kopior på polisutdrag till exempel. Jag har aldrig använt några vidimerade kopior när jag sökt jobb.

   -Anders.

 • Madelene

  Hej Anders
  Tack för en väldigt bra sida.
  Jag har en fråga angående visum, det är nämligen så att jag redan utnyttjat ett working holiday visum för några år sedan och gjorde misstaget att inte arbeta på farm så som man måste för att förlänga sitt visum ett andra år. Jag har efter detta visumet besökt landet på ett turist visum och efter detta kommit på att jag gärna skulle vilja åka till Australien igen på ett working holiday visum men som jag har förstått finns det alltså ingen möjlighet att få ett till working holiday visum?
  Vet du om det finns möjlighet till något liknande visum att få?

  Vänliga hälsningar
  Madelene

  • Anders Liljeqvist

   Hej Madelene,

   De andra visum som du skulle kunna läsa in dig på är studentvisum som låter dig jobba deltid när du pluggar, samt ”riktiga” jobbvisum som låter dig stanna och jobba i Australien en längre tid, inte bara när du är där på semester som backpacker. Läs på immi.gov.au under Student Visas eller Skilled Migration – eller köp min bok Stora Australienmanualen.

   -Anders.

 • Mia Hansson

  Hej
  Jag funderar på att ta med mitt jobb till Australien, grafisk formgivare, och jobba från Australien men mot min svenska arbetsgivare. Kan jag stanna längre än 3 månader då?
  Är över 45 år.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Mia,

   Jag är inte visumexpert, men som jag tolkar reglerna så skulle du ju i praktiken vara turist i Australien och bara jobba mot Sverige på distans. Kanske ett 12-månaders turistvisum därför borde fungera, eftersom du aldrig kommer att jobba för en australisk arbetsgivare. För att vara säker skulle jag om jag var du kolla med australiska migrationsverket.

   -Anders.

 • josefin

  Hej!

  Jag har precis betalat för min ansökan.
  Kom nu till nästa steg där jag ska välja subclass (535) och bifoga relevanta dokument – hur vet jag vilka dokument som ska bifogas? Måste jag kontakta ambassaden? Finns det mailadress i så fall?

  Mvh

  Josefin

  • Anders Liljeqvist

   Hej Josefin,

   Jag har tyvärr inte koll på hur detaljerna i varje ansökan ser ut. När jag gjorde mina visumansökningar var det tydligt förklarat i hjälptexten vilka dokument de ville se, och jag laddade upp dem som scannade PDF-filer. Sorry att jag inte kan hjälpa.

   -Anders

 • Sara Pettersson

  Hej,
  Jag ska ordna nytt pass innan jag reser till Australien i januari. Men jag har redan bokat ett flyg till nice i september så kan inte skaffa nytt pass innan dess. Så kan inte skaffa visum innan dess heller. Men jag vill väldigt gärna boka flyg redan nu då jag har hittat bra och billiga flyg. Kan jag boka ett flyg till Australien nu och skaffa ett visum i slutet av september? Eller behöver jag visum för att boka flyg?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sara,

   1: Du kan resa till Nice med ett svenskt nationellt ID-kort, du behöver inte pass inom EU.
   2: Jag känner inte till någon anledning till varför du inte kan byta pass och sedan visa upp ditt nya pass i samband med din resa. Du behöver inte ha ditt visum beviljat för att kunna boka flyget, du behöver visumet först när du checkar in på avresedagen.

   -Anders.

 • Azer

  Min fästmö har Australiensiskt pass , vi planerar att gifta oss nästa sommar
  Nu undrar jag om man får automatiskt rätt till pass , eller måste man vara gift i en viss period?
  Tack

  • Anders Liljeqvist

   Hej Azer,

   Du får definitivt inte rätt till ett australiskt pass bara för att du gifter dig med en australisk partner. Först måste du skaffa ett permanent uppehållstillstånd i Australien, och ha bott i Australien i minst 4 år innan du kan ansöka om ett eget medborgarskap och pass.

   -Anders.

 • Angelika

  Hej! Jag ska åka till Melbourne, Australien i augusti för att jobba som au pair i 10 månader och de två resterande ska jag resa. Men vad ska jag söka för visum då eftersom jag ska ha samma arbetsgivare i 10 månader? Jobbar privat och åker inte med någon organisation. Kan jag fortfarande söka ett Working & Holiday visa?

  / Angelika

  • Anders Liljeqvist

   Hej Angelika,

   Som jag tror mig förstå reglerna kan du bara jobba i 6 månader i taget hos din arbetsgivare. Jag har tyvärr inte något bra förslag på hur du kan göra för att stanna i 10 månader hos en familj. Kanske folk på något au-pair-forum kan hjälpa dig?

   -Anders.

 • Magnus

  Hej Anders,
  Grym sidan.
  Jag har bott och jobbat i Australien i 3 år och trivdes väldigt bra där, nu har jag tänkte att åka tillbaka på ett 12 månaders turistvisum till en början men sen försöka få partner-visum via min flickvän som bor där. Är det helt fel att åka på turistvisum och sen ev om man lyckas få 457 eller partner visum vilket som jag nu lyckas först med? De vill väl absolut inte man skall söka jobb när man är på turistvisum men om man ”ramlar” på något som känns kanon så är väl inte det så konstigt? Hur funkar det och hur ser de på detta?
  Så åka som turist och sen få annat visum över tid, partner visum eller 457 beroende på vilket som jag kan lösa först. Om jag kan göra det, måste jag lämna landet när jag ansöker dessa?

  Vilken väg fram föreslår du? Jag vill ju etablera mig i Australien och är inte ung nog för working visa.

  Mvh

  Magnus

  • Anders Liljeqvist

   Hej Magnus,

   Åk inte på ett turistvisum, utan (vad jag tror är helt ok) ett eVisitor Business, och var ärlig med att du är där för att förhoppningsvis få gå på intervjuer, men att du inte kommer att jobba. eVisitor Tourist är för rena turister, men ditt syfte är ju att söka jobb vilket är mer av ett Business-syfte. Du kan senare konvertera till 457 eller ett partnervisum med din flickvän utan att behöva lämna landet.

   -Anders (med reservation att jag inte är visumjurist och kan ha fel).

 • Jennifer

  Hej!

  Jag har ett problem. Jag har bara skrivit mitt förnamn på visumet och inte mitt mellannamn (som står först på passet) hur kan/ kan man ändra det och isåfall vart vänder man sig då?

  Mvh Jennifer

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jennifer,

   Om du loggar in på ditt MyImmi-Account (på migrationsverkets hemsida) så har jag för mig att det finns ett alternativ där du kan korrigera information som du skickat in. I värsta fall så kommer du att komma till gränsen och få en kommentar från polisen där om att ditt namn i visumsystemet är fel och så ändrar de det åt dig. Det är ett vanligt misstag och jag skulle inte oroa mig för mycket.

   -Anders.

 • Isa

  Hejsan!

  Jag har varit på mitt WH visa 2012 och utfört 3 månaders farmjobb, nu 2015 vill jag ansöka om second WH visa. Jag undrar om det går ?
  Ps: grym sida!
  Mvh : Isa

  • Anders Liljeqvist

   Hej Isa,

   Så kul att du gillar min sajt.

   Jag tror att det borde gå utan problem. Jag ser inga anledningar till varför du inte ska få ansöka om ett andra WH-visum så länge som du möter kraven för det (jobbat 3 månader på farm, fortfarande är under 31 år).

   Lycka till,
   -Anders.

 • Anders Liljeqvist

  Hej Jakob,

  1: Ja, om det står ”granted” så är det beviljat. Kanske har mailet landat i din spam-folder?
  2: Nej du måste inte ha mailet med dig. Du kan själv skriva ut bekräftelsesidan från webbsajten om du vill ha något i handen med dig.
  3: Kanske får du en kommentar om din försvunna apostrof när du kommer till gränsen, men jag skulle inte oroa mig.

  -Anders

 • Miriam

  Hej!
  Jag tänkte fråga dig hur det fungerar kring WH, jag har tidigare varit på turistvisum samt studentvisum (6mån). Jag befinner mig nu i Sverige, och undrar om det utan några problem går för mig att söka ett WH? När jag ansökte om mitt studentvisum fick jag genomgå en hälsoundersökning/bröströntgen för att få mitt studentvisum beviljat (jag har arbetat i Spanien i 2011 under 9 månader, som räknas som ett land med medelhögrisk för TBC), min fråga är om du tror jag måste genomgå hälsoundersökningen en gång till för detta WH visum? Känns ju som att migrationsverket borde ha detta registrerat så jag slipper göra om det/betala för det igen. Jag har inte vistats i någon längre tid i något annat land sedan jag sökte om studentvisumet i januari 2014. Vad tror du?

  Tack!/Miriam

  • Anders Liljeqvist

   Hej Miriam och ursäkta sent svar.

   1: Min gissning är att du inte kommer att få några problem med att söka WH-visum.
   2: Om du redan gjort en hälsoundersökning skulle jag hänvisa dem till den ifall de ber dig göra en ny undersökning, så att du slipper betala pengar igen för ett negativt resultat.

   -Anders.

  • Miriam

   Hej!

   Tack för svaret, jag tänker precis som du. Ska jag bara hänvisa till mitt emedical nr tro? Eller ska jag skanna in pappren från besöket med ansökan, vad hade du gjort?

   En annan fråga gällande vilka dokument (personal documents) som bör finnas med vid ansökan,på länken nedan finns ett lista med punkter, är alla dessa krav för att söka WH? Mitt intryck & vad jag hört från andra har de inte bifogat med några dokument alls?

   http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-/Working-Holiday-visa-(subclass-417)-document-checklist

   /Miriam

  • Anders Liljeqvist

   Hej igen Miriam.

   1: Gör en ansökan och skriv i kommentarerna att du redan gjort en undersökning och hänvisa till ditt gamla emedical-number.
   2: Försök inte lösa problem som inte uppstått ännu. Skicka bara in de dokument som de uttryckligen ber dig om. Om de anser att din ansökan inte är komplett så kan du komplettera med fler dokument senare. Jag har själv inte ansökt om ett WH-visum så vet inte hur det formuläret fungerar, men när jag gjort ansökningar tidigare så har det varit lätt att logga in senare och ladda upp ytterligare PDF-filer vid behov.

   -Anders.

 • Jakob

  Hej!
  Har sökt mitt WH-visum och det står att det är ”granted” när man loggar in på mitt immi account men jag har inte fått något bekräftelsemail som mina polare fick. Vad betyder det?
  Måste man ha det mailet? Hade varit skönt att veta till 100% att man blivit godkänd.
  Sen har jag ett é i mitt efternamn. Skrev utan apostrof i visum ansökan, men borde inte vara något problem?

 • Linda-Diana

  Hej,

  Jag har funderingar på att vilja lämna Sverige och flytta till Australien, jag har dock någon fråga att ställa.

  1. Jag studerar tilm förskollärare här i Sverige och undrar om man kan ta med utbildningen till Australien eller behöver man studera i Australien till förskollärare?

  2. Vad behövs det att göra för att få bo permanent i Australien?

  3. Vad bör jag tänka på ekonomiskt när jag planerar att flytta till Australien? Behövs det sparas en hel del osv?

  Tacksam för svar!

  Mvh,

  • Anders Liljeqvist

   Hej Linda-Diana och ursäkta sent svar,

   Min bok Stora Australienmanualen som du kan köpa på http://www.australienmanualen.se går igenom allt detta. Några korta försök till svar:

   1: För att tillgodoräkna meriter och utbildningar från utlandet finns det olika granskningsorganisationer för olika yrken. Du kan få information om vad som gäller för förskolelärare hos migrationsverket, men jag tror att det är AITSL som är ansvariga för att utvärdera kompetensen hos invandrare som vill jobba som förskolelärare:
   http://www.aitsl.edu.au/assessment-for-migration
   2: Du måste ha ett visum som låter dig stanna på obestämd tid. Det finns många olika sådana visum.
   3: När du väl har visumet så är resten lätt, bara som en lång utlandsflytt. Jag hade med mig omkring 100 tusen kronor när jag flyttade för att betala hyra, köpa möbler och ordna andra saker till en början, men om du har jobb ordnat redan från start så kommer du säkert undan med ett mindre belopp.

   Lycka till,
   -Anders

 • Wisal

  Hej! Jag har en fråga om det så här. Jag sitter inne i fängelse, jag fick 3,6 år. Jag tänkte åka till Australien och jobba där. Kan jag göra det, eller det omöjligt.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Wisal,

   Se mitt tidigare svar till Sara ovan. Med över 12 månader i fängelse bakom dig tror jag att du behöver ha en väldigt bra förklaring till varför du inte kommer att utgöra en brottsrisk ifall Australien släpper in dig i landet. Om du kan förklara att du har lämnat brottsligheten bakom dig och göra det övertygande att du inte kommer att begå några brott i Australien så kanske det kan gå vägen för dig. Jag har hört från några läsare som suttit en längre tid i fängelse och som trots det fått visum, så helt omöjligt är det inte.

   Lycka till,
   -Anders

 • Rickard

  Hej!

  Jag ska till Australien och jobba för mitt företag åt våran kund (5 dagar), antar att jag inte kan utföra arbete i Australien på ett visitor visa och jag kommer inte ansöka om ett working holiday, är temporary residency visa rätt val för mig?

  /Rickard

  • Anders Liljeqvist

   Hej Rickard och ursäkta sent svar.

   Jodå, du kan använda ett eVisitor för en sådan tjänsteresa. När jag jobbade för ett svenskt företag använde jag och mina kollegor Business-varianten av eVisitor-visumet flera gånger. Glöm inte att ansöka om eVisitor Business Visa, inte eVisitor Tourist Visa så att du tydligt visar att du kommer på en tjänsteresa, inte på semester.

   Lycka till,
   -Anders

 • tomas

  Hej!
  Jag och min familj har i tankarna att flytta till Australien och bo och jobba, min fru har pluggat där för ca 10 år sedan. Hur fungerar det med visum när man reser ned med barn, 2 & 5 år, vi är själva i 35 års åldern. Vi kommer innan vi reser att söka jobb från Sverige för att försäkra oss om jobb där.
  Hur fungerar det med ex dagis för barn i A?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tomas och ursäkta sent svar.

   Det är inget krångligt att flytta med barn. Barnen blir medföljare på föräldrarnas visum, så om en av er har ett jobb som sponsrar honom / henne för till exempel ett 457-visum så blir både maken/makan och barnen medföljande familjemedlemmar på detta visum.

   Angående dagis och skolgång så kostar detta oftast, men kostnaderna skiljer sig från stat till stat. Om ni bor i Sydney så kan det till exempel bli en ordentligt summa pengar att ha två barn på dagis varje dag.

   -Anders.

 • helena

  Hej!

  Drömmer om att flytta till Australien och har gjort det länge.. får för tillfället stanna som en dröm. Men vet du hur det ser ut för lärare/förskollärare i Australien? Och sedan ekonomiskt, kan man klara sig som ensamstående förälder till ett barn på en förskollärare ön i Australien?

  Mvh

  • Anders Liljeqvist

   Hej Helena och ursäkta sent svar,

   1: Angående lärarlöner så kan du kolla på en sajter som seek.com.au eller mycareer.com.au för att få en bild av var lönerna ligger.
   2: Jag har ingen anledning att tro att det inte går att klara sig hyfsat som ensamstående förälder. Du kanske inte har råd att bo på de dyraste lägena, men det borde inte vara ett hinder från att flytta tycker jag.

   -Anders.

 • Viveka Westerlund

  Hej Anders,
  Jag hade tänkt skaffa ett ”non award sector visa (575)” för att läsa nga non award/ non degree kurser på heltid. Det universitet jag har kontaktat säger nu att det inte går, deras svar är:
  ”international students entering Australia on a student visa are not eligible to study non‐degree units. Non‐degree study is only available to Australian citizens and international students holding a non‐student visa.”

  Jag förstår inte deras svar, på http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/575.aspx tolkar jag immigrationsverket som att detta visa är till för denna typ av studier el? Obs jag studerar för närvarande inte på ngt universitet i Sverige, utan jag tänkte enbart åka för att plugga nga intressanta kurser.
  Mvh Viveka

  • Anders Liljeqvist

   Hej Viveka,

   Som jag förstår deras svar handlar det inte om ett visumproblem, utan att universitetet själva inte erbjuder dig att läsa ”lösa kurser” om du inte är permanent boende i Australien.

   Kanske du kan läsa på ett annat universitet, alternativt läsa samma ämnen fast under någon form av kortare program hos dem? Jag skulle om jag var du fråga dem vad de rekommenderar dig att söka istället för att läsa de ämnen du är intresserad av.

   -Anders.

 • Vivi

  Hej Anders. Jag är 22år och jobbar som sjuksköterska i Sverige och funderar på att flytta till Australien på en skilled migration och som jag har förstått det om man blir beviljad så får man ett permanent tillstånd i samband med det. Jag har planer på att plugga vidare sen efter några års arbete som SSK och min fråga blir då är det tillåtet att börja plugga istället för att jobba på ett sådant tillstånd samt har jag rätt till samma förmåner som studenter med medborgarskap har. Jag vill ju helt flytta till Australien men jag vill inte bli medborgare där utan vill ända behålla svenska passet. Jag har tidigare varit där på utbytesstudier så att det här med att flytta ditt är noggrant genomtänkt. Tack på för hand/ Vivi

  • Anders Liljeqvist

   Hej Vivi,

   1: Ja, du får PR under Skilled Migration.
   2: Så du ska jobba några år och sedan plugga vidare? Som jag förstår det betalar folk på PR och medborgare samma terminsavgifter (jag antar att du menar rättigheter kring att studera på universitet/högskola).
   3: Du kan bli medborgare i Australien också (jag har själv två pass).

   -Anders.

  • ingela

   Hej Anders!
   Jag jobbar som sjuksköterska i Sverige och har börjat undersöka hur jag ska kunna arbeta i Australien. Har en fråga som jag vore väldigt tacksam att få hjälp att reda ut:
   Det sägs (som jag läst på flera ställen)att man behöver gå en ”bridging course” för att bli sjuksköterska i Aus. Var/hur ansöker jag? Finns det i olika städer?
   Tacksam för svar. Mvh Ingela

  • Anders Liljeqvist

   Hej Ingela,

   I samband med att du gör din meritutvärdering när du ansöker om ditt visum så kommer du kunna få mer information ifall du behöver komplettera dina meriter med någon form av kompletterande kurs / utbildning. Varje yrke på CSOL-listan har en organisation som verifierar den sökandes meriter. Kontakta dem för en meritutvärdering, och prata med dem ifall du på något sätt behöver komplettera med något.

   -Anders.

 • Victor Hedling

  Hejsan! Tack för all info!

  Jag har försökt att hitta information angåënde någon form av ”minimumkrav” för innehav av pengar när man ska resa in som turist i landet bara under 3 månader (på eVisitor visumet)? Jag har för mig att jag läste förut att dom kontrollerade att man hade med sig minst 30 000kr för att försäkra sig om att man klarar av att ta han om sig själv ekonomiskt i landet. Men detta läste jag i samband med att jag läste om arbetsvisum. I detta fallet ska jag bara på en kortare semester…

  Mvh

  • Anders Liljeqvist

   Hej Victor,

   30k-kravet är för folk på Working Holiday. För dig som ”vanlig” turist gäller bara självklarheten att du ska kunna klara dig som turist (ha råd att bo och resa runt, och sedan ta dig hem efter resan). Om du landar i trasiga kläder och inget annat med dig än en plastpåse med en tandborste och flaska sprit så kommer du kanske få lite svåra frågor, annars är det nog lugnt.

   -Anders.

 • Tomas

  Hej Anders! Inom ett år så ha jag tänkt åka till Australien och jobbar (jag jobbar som byggplåtslagare). Har läst lite om olika visum och de finns nåt som heter working holliday visa? Problemet är att jag inte vill jobbar i en farm eftersom i grund och botten är jag en plåtslagare och tänker fortsätta med de. Är inne i mitt åttonde år nu och jag är bara 23 år. Frågan är om de finns ett vanlig arbetsvisum som jag kan söka istället? Eftersom jag ha svårt att tro att jag ska få jobb eftersom ingen vill jobba med skitjobbet hahaha Med vänlig hälsning, Tomas

  • Anders Liljeqvist

   Hej Tomas,

   Jag tycker du ska söka ett Working Holiday-visum. Du kan lätt jobba som plåtslagare även på ett sådant visum, det finns många som kommer till Australien och har ”riktiga” jobb på det visumet, inte bara farmjobb och att stå i bar som de flesta backpackers gör.

   -Anders.

 • Anders Liljeqvist

  Hej ”Anna” (jag ser på din mail att du heter något annat),

  ”Gränsen för ”Substantial Criminal Record”, vilket kan vara ett hinder för att få visum går vid 12 månader i fängelse så jag skulle inte satsa pengar på att din pojkvän får något visum. Jag antar att han ifall han väljer att ansöka om visum kan behöva ge en övertygande förklaring om varför han inte utgör en risk att återfalla i grov brottslighet ifall Australien släpper in honom.

  -Anders.

  • A&J

   Hej Anders!
   Tack för en underbar hemsida, kan inte sluta läsa:)
   Vi åker nämligen varje år till Sydney och hälsar på min mans familje , jag och mina två små söner. Vi bokstavligen ”fell in Love ” With NSW. Jag har gjort blygsamma försök för att flytta dit utan att lyckas med det. Det känns att det är inte BARA och flytta en hel familje dit:(
   Min fråga, jag jobbar som undersköterska på barn avdelning på sjukhuset i fyra år nu. Undrar om det finns något liknande yrkes titel i Australien,kan man jobba som en undersköterska i Sydney?
   Kan jag läsa vidare i Australien och sedan börja jobba där? Va jag vet att man måste skaffa sig en sponser,typ i fyra års period med en visa nr. 572,Kan det stämma?

   Tackar verkligen i förväg!

   Mvh.
   AJ

  • Anders Liljeqvist

   Hej AJ och ursäkta sent svar.

   Min bok Stora Australienmanualen handlar om hur man som svensk familj gör för att emigrera till Australien. I korthet så kan jag tänka mig flera sätt för er att flytta till Australien:
   1) Bli sponsrad av en arbetsgivare och stanna på ett 4-års jobbvisum.
   2) Studera, ta examen och sedan med starkare meriter hitta jobb och stanna.
   3) Flytta på egen hand under Australiens ”Skilled Migration” program.
   4) Bli sponsrade av er mans familj och flytta hit på ett Family Migration-visum.

   Ni kan läsa mer om hur ni gör för att flytta här:
   http://www.border.gov.au/Trav/Work

   -Anders.

 • Luqman Abdi

  hej,
  jag har ett främlingspass för tillfälligt och kommer inte får medborgare passet förs på slutet av 2016, min fråga är hur kan jag fixa visum till Australien om vill besöka landet i 3 månader? är det samma krav och regler som en vanlig medborgare har eller är något krångligare?

 • Mia

  Hej!

  Jag har planerat att åka till Australien som Au Pair nu i Juli, och jag undrar om det stämmer att Working holiday visum kostar 4000 kr idag? Vet inte om jag kollat fel, för jag har inte tidigare varit där eller sökt visum dit och söker efter Working Holiday visum för ett år. Du skrev att det kostade 2400 så blev lite förvirrad om det kan stämma?

  //Mia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Mia,

   Jag har uppdaterat artikeln. Ett WH-visum kostar idag, 2015-05-30 $420, vilket motsvarar cirka 3000 kronor. 2400 var priset för ett år sedan när jag senaste uppdaterade sidan.

   -Anders.

 • Sara

  Hej,

  Jag ska ansöka om working visa. Men har läst lite ovanför och undrar om jag kan bli nekad för ett snatteri som gjorde 2007 när jag var 16. Jag har skrivit ut flera brottsregister från polisen i angående med jobbsökande och körkort. Och inget har visats på den. Ska man ändå nämna att man åkt fast för det?
  Mvh Sara

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sara,
   Mitt intryck är att de letar efter folk som suttit i fängelse i mer än 12 månader, inte folk som snattat något när de var barn. Det låter som att du är ostraffad och bara fick en anmärkning.
   -Anders.

 • Elín

  hej, det står på immi.gov.au att man måste ansöka om ett visum 12 månader innan man åker, jag tänkte åka om 6 månader. kan man inte göra det?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Elin,
   Någon sådan regel har jag aldrig sett. De flesta ansöker om sitt visum 2-4 månader före avresa. Var tycker du dig läsa om den regeln?
   -Anders.

 • Anna

  Hej Anders

  Har du någon länk där man kan läsa om regler för visum till Australien för föredetta ”kriminella”…
  Jag och min kille har planer på att åka och hälsa på min killes bror som bor i Australien sen 8 år tillbaka. MEN min kille står med i polisregistret i Sverige för saker han gjorde när han var yngre. Det har nu gått 6 år sedan han hade med polisen att göra, men sammanlagt har han ändå suttit i fängelse i 3 år … Vet du vart man kan läsa lite om just detta. Regler kring detta. Med tanke på att det var 6 år sedan så känns det som att det skulle vara lugnt nu men samtidigt inte, då jag hört att dem är väldigt stränga när det gäller just detta.

  Tacksam för svar!
  /Anna

 • Emil

  Hej,
  min tjej råkade gå på av en av de sidorna du listade och betalade 500:- för ett visum till Australien. Min fråga är då om detta visum som hon erhållit är giltigt eller om man ska ansöka om ett nytt?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Emil,
   Så försmädligt. Ok, jag tror dock att visumet är riktigt. Jag har aldrig hört om någon som inte fått ett ordentligt visum efteråt – de har bara blåst er på pengar för något ni kunde gjort själva billigare eller gratis.

   -Anders.