Visum för Australien

Snabba länkar för att ansöka om visum till Australien

Via länkarna nedan ordnar du lätt ditt visum på egen hand. Låt dig inte luras av oseriösa sajter – gå direkt till rätt sida hos de australiska myndigheterna. För mer information, läs hela artikeln efter länklistan.

 1. Gratis besöksvisum: Om din resa till Australien är kortare än 3 månader så bör du överväga att ansöka om ett gratis visum för turister som heter eVisitor.
 2. Turistvisum för långresor: Om du åker till Australien som turist längre än tre månader bör du överväga att ansöka om turistvisumet Visitor Visa (Subclass 600).
 3. Working Holiday: Om du är yngre än 31 år och vill resa som backpacker och kunna jobba i ett år så ska du läsa mer om visum för Working Holiday.
 4. Studera Utomlands: Om du vill studera utomlands i Australien så bör du överväga att ansöka om ett studentvisum.
 5. Mer information: Länkarna ovan tar dig direkt till rätt sida för respektive visum hos australiska migrationsverket. Längre ned på den här sidan kan du läsa mer om de olika visumen på svenska, samt läsa många olika läsarfrågor om hur systemet fungerar.

Viktigt!

Innan du läser det här kapitlet vill jag betona att Australiens visumregler är komplexa och dessutom ändras ofta. Den här texten kan därför innehålla oavsiktliga felaktigheter. Information som är viktig för just din speciella visumsituation kan ha utelämnats. Det är därför viktigt att du inte läser följande som ett felfritt facit, utan att du ser det som en läsanvisning inför vidare självstudier. Om du väljer att gå vidare med en visumansökan bör du kontrollera viktiga fakta antingen via australiska invandrarverkets webb-sajt (immi.homeaffairs.gov.au) eller med hjälp av en migrationskonsult.

Visum-trappan

Oavsett om du åker till Australien för bara en långhelg eller för resten av livet så måste du ha ett visum för att vistas i landet. Om du inte är australisk medborgare (citizen) måste du för att få vistas i Australien ha någon form av visum (visa) som ger dig rätt att vistas i landet. Varje typ av visum har en giltighetsperiod (till exempel ett 90 dagars turistvisum eller ett 12 månaders studentvisum) och kan ha begränsningar på hur många gånger du får resa ut och in i landet under giltighetsperioden.

Att du har ett visum innebär inte att du automatiskt har rätt att fritt arbeta och studera i landet, du får till exempel inte arbeta om du bara är i Australien som turist. Varje visumtyp har regler kring vad innehavaren (du) får göra i landet och det är väldigt viktigt att du har rätt sorts visum för att lagligt göra det du vill göra. Turistvisumet eVisitor är gratis att ansöka om, vilket enkelt kan göras online på egen hand. För de flesta andra visum betalar man i samband med sin ansökan.

De olika visumklasserna kan ses som en trappa med 4 steg där nästa klass ger dig allt bättre rättigheter.

Längst ner på trappan finns enkla visum för turister och besökare (visitor visas) som ger dig rätt att besöka Australien under kort tid som besökare: som turist eller kanske på en kort affärsresa. Näst längst ned hittar du olika sorters tidsbegränsade uppehållstillstånd (temporary residency visas) som ger dig rätt att bo i Australien en viss tid (till exempel för att studera en utbildning på ett universitet, åka på Working Holiday, eller arbeta under några år). Efter detta kommer olika sorters permanenta uppehållstillstånd (permanent residency visas) som ger dig nästan full rättighet att bo och arbeta i landet. Högsta steget på trappan är att bli medborgare (citizen).

De följande är de vanligaste visumtyperna som svenskar använder sig av för att resa eller flytta till Australien.

Gratis turistvisum

Besöksvisumet eVisitor (visumklass 651) (homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651) är den enklaste sortens tidsbegränsat visum för dig som skall på en kort tjänsteresa eller semester som varar längst 90 dagar. I skivande stund (oktober 2018) kan du som innehavare av detta visum göra förfrågningar angående jobb, ingå eller granska företagsavtal eller delta i seminarier, men absolut inte ta betalt av organisation eller företag baserat i Australien (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651#About). Notera att du får studera kortare kurser (till exempel en 6-veckors språkkurs) på detta visum, men absolut inget längre än tre månader. Du måste vara utanför Australien när du ansöker om detta visum.

Du ansöker lätt om ett eVisitor-visum på det australiska migrationsverkets sajt för visumansökningar (online.immi.gov.au). När visumet blir beviljat så kommer du att få epost med dina visumdetaljer. Du behöver alltså inte något klistermärke eller stämpel i passet, utan de australiska myndigheterna registrerar ditt namn och passnummer i sitt register. När du landar i Australien kommer man i passkontrollen att skanna ditt pass, se att det finns ett visum kopplat mot ditt passnummer. Det är gratis att ansöka om eVisitor-visum. Resebyråer och researrangörer som tar extra betalt av dig för detta försöker lura dig på pengar för något du lätt kan göra själv.

Om du vill stanna längre i landet än ditt första visum tillåter kan du i vissa fall förlänga din vistelse med hjälp av ett nytt visum.

Besöksvisum

Om du vill besöka Australien som turist längre än tre månader bör du istället för eVisitor överväga att ansöka om turistvarianten av det längre besöksvisumet Visitor Visa (Subclass 600) (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600), vilket är ett elektroniskt turistvisum som infördes 2013. Även detta ansöker du lätt om online (online.immi.gov.au) och visumet kostar i skrivande stund (oktober 2018) $140 (ungefär 1 000 kronor) om du ansöker via nätet. Precis som de andra elektroniska visumen behöver du inget klistermärke i passet, utan visumet lagras elektroniskt i passkontrollens datasystem. Turistvisumet är det näst enklaste visumet att skaffa och är rätt visum för dig som vill på en längre turistresa (upp till 12 månader) till Australien utan att arbeta under din tid där.

Du kan ansöka om ett nytt turistvisum när du fortfarande är i landet, men för att undvika problem bör du kontakta australiska migrationsverket (immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us) för att diskutera just din situation innan du ansöker om ett nytt visum. Om ditt första visum är ett besöksvisum eller ett Working Holiday visum (se nedan) gäller i allmänhet att du bara tillåts förlänga din vistelse i Australien med ytterligare 12 månader. Om din andra visumansökan avslås så måste du lämna landet när ditt första visum löper ut.

En del svenskar som emigrerat till Australien kom ursprungligen hit på besöksvisum med syfte att turista, men stannade kvar efter att ha råkat hitta ett jobb på resan. Om du råkar snubbla över ett jobb och därefter vill stanna kvar så går det ibland att konvertera till ett temporary residence visa med jobb-tillstånd (till exempel ett Temporary Skill Shortage (TSS) visa) medan du är i landet på ett besöksvisum.

Working Holiday

Working Holiday (visumklass 417) (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417) är ett visum för backpackers som vill arbeta samtidigt som man turistar i upp till ett år. Tillgängligt för svenskar fyllda 18 men inte 31. Om du uppfyller vissa villkor (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work) kan du få förlänga ditt visum med ett andra år (och till skillnad från din första ansökan behöver du inte lämna landet för att ansöka om ditt andra års visum). Ett Working Holiday-visum är ett 12-månaders turistvisum som ger innehavaren rätt att arbeta i Australien. Det ses som en sorts temporary residence visa. Varje år beviljas omkring 4 000-5 000 WH-visum till unga svenskar. Syftet med visumet är att ge unga turister möjlighet att jobba extra under sin semester för att kunna ha råd att tillbringa en längre tid i Australien, samt att hjälpa australiska arbetsgivare att hitta unga arbetare för jobb inom jordbruk eller servicenäringen.

För att bli beviljad detta visum måste du vara mellan 18 och 31 (du får inte ha fyllt 31) när du ansöker om visumet och du måste vara utanför Australien både när du ansöker om visumet och när det beviljas. När väl visumet beviljats har du ett år på dig att resa in i landet innan visumet förverkas. Det innebär alltså att du kan vara 31 år fyllda och resa på Working Holiday, det viktiga är att du inte är 31 på ansökningsdagen. En lustig detalj är att din ålder i samband med visumansökningar beräknas utifrån den lokala tidszonen i Canberra eller Sydney. Det kan alltså hända att du som svensk 30-åring ansöker om visumet när du fortfarande är 30 i Sverige (dagen innan din födelsedag) men får ett nej eftersom du i Australien redan har hunnit fylla 31.

Kravet att du måste vara utomlands när du ansöker om visumet och när det beviljas har lett till att många turister eller studenter som vill konvertera ett befintligt besöks- eller studentvisum till ett working holiday visum blir tvingade att åka från Australien i ett par veckor tills deras nya visum beviljats.

Visumet är giltigt i 12 månader och detta räknas från första dagen du reser in i Australien med visumet. Det tillåter dig att resa in och ut ur landet hur många gånger du vill – många svenska backpackers passar på att resa till Asien eller Nya Zealand under sitt working holiday-år.

Du kan använda det som ett arbetsvisum och jobba ett år om du vill. Dock får du bara jobba upp till 6 månader för en och samma arbetsgivare så du måste byta arbetsgivare om du vill jobba längre än så. Alternativt ansöka om tillstånd för att få fortsätta jobba för samma arbetsgivare men då på annan ort. Jag har ingen statistik över hur mycket folk jobbar, men efter att ha träffat många svenska backpackers i Australien får jag intrycket att de flesta tenderar att arbeta på 2-5 olika jobb under sitt år i Australien och att man tillbringar omkring 1 till 4 månader på varje arbetsplats. Hur mycket du jobbar beror givetvis på hur mycket pengar du behöver – om du har mycket sparpengar är det kanske inte så lockande att jobba kvällar i någon bar eller långa dagar med att plocka frukt. En del svenskar passar på att plugga någon kort kurs (till exempel en fyra veckors språkkurs) när de är i Australien på detta visum. Du får studera upp till 4 månader (17 faktiska veckors studier).

För att beviljas detta visum måste du uppfylla health, character and financial requirements. I tur och ordning handlar det om att du måste kunna visa att du är tillräckligt frisk, att du är en hederlig människa, samt att du har tillräckligt med pengar för att klara dig den första tiden i Australien samt åka hem igen om du måste.

Health Requirement

Det stora flertalet av svenskar som ansöker om ett visum behöver inte genomgå en läkarundersökning, men om du skall arbeta i sjukhus- eller skolmiljö eller har några tidigare medicinska problem kan du bli ombedd att genomgå en undersökning (och det kan också hända att du ombeds genomgå en läkarundersökning ifall du ansöker om ett permanent uppehållstillstånd). Det kan också hända att du ombeds genomgå en hälsoundersökning om du tillbringat en längre tid i länder där det förekommer tuberkulos och andra smittsamma sjukdomar. Detta innebär vanligtvis en lungröntgen tillsammans med en allmän läkarundersökning. Vad man vill undvika är att bevilja visum till sökanden med sjukdomar som är särskilt smittsamma och dyra att behandla. Ifall du måste genomgå en läkarundersökning så kommer du att få mer information från australiska migrationsverket om var och när de vill att du ska göra din läkarundersökning i samband med att de behandlar din ansökan.

Character Requirement

Precis som i Sverige är man i Australien inte särskilt intresserad av att släppa in grova brottslingar och människor som kan tänkas bli mer av en börda än en tillgång för samhället. När du ansöker om ett australiskt visum kan det hända att du blir ombedd att skicka in utdrag från polisregistren i alla de länder som du har bott i mer än 12 månader under de senaste 10 åren (räknat från det år du var 16). Du kommer också att bli ombedd att ange alla internationella resor du gjort och länder du besökt eller bott i under dessa 10 år.

Du kommer att få svårt att bli insläppt i Australien om du:

 • Är straffad för allvarlig brottslighet och spenderat en längre tid i fängelse
 • Har en nära relation med personer eller grupper som är misstänkta för att vara inblandade i brottslighet.
 • Beter och har betett dig på ett sådant sätt att man bedömer att en allvarlig risk föreligger för att du:
  • kommer att begå brott i Australien
  • trakassera andra människor eller grupper i Australien när du väl är i landet
  • kommer att hetsa mot folkgrupper eller så split och splittring i samhället
  • engagera dig i aktiviteter som stör, skadar eller missgynnar det australiska samhället eller någon del av därav.

För att skaffa ett utdrag från svenska polisregistret kontaktar du Polisen (polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret).

Financial Requirement

Detta krav handlar om att du kan visa att du har tillräckligt med pengar för den första tiden i Australien samt att du har pengar till hemresan vid behov. Vad som är tillräckligt är en gråzon och beror på hur länge du planerar att vara i landet. Till syvende och sist är det alltid upp till personalen i passkontrollen att bedöma om du ska släppas in i landet eller inte. Om de tar dig åt sidan när du kommer till Australien (för att du inte ser hel och ren ut till exempel) och vill se bevis för att du kan försörja dig är det bra att kunna peka på ordentligt med pengar på ditt sparkonto samt en bokad flygbiljett ut ur landet. Som en tumregel föreslår det australiska migrationsverket på sin hemsida att du för en 12-månaders vistelse bör ha åtminstone $5 000 (omkring 35 000 kronor) tillgängligt samt en flygbiljett (eller ytterligare pengar för att kunna köpa en) ut ur landet. Du behöver inte ha pengarna kontant med dig, utan det räcker om du kan peka på dina bankkort/kreditkort samt bankutdrag (skriv ut några sidor från din internetbank) som visar hur mycket du har på ditt konto och insatt i fonder/aktier/sparkonton.

En del av de svenskar som kommer till Australien på Working Holiday väljer att försöka stanna längre. En del hittar kvalificerade jobb och blir av sin arbetsgivare sponsrade för ett tillfälligt arbetstillstånd (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skill-shortage-482). Några blir tillsammans med en australisk partner och konverterar då till ett partnervisum (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore). Andra väljer att utnyttja möjligheten att ansöka om ett andra Working Holiday visum.

Att stanna ett andra år på Working Holiday

Working Holiday-visumet kan i allmänhet endast beviljas en gång i livet, men om du uppfyller vissa krav kan du bli beviljad ett andra visum. För att få ditt andra års WH-visum (och stanna i Australien ytterligare ett år) måste du under tiden som du hade ditt första WH-visum ha arbetat i minst 3 kalendermånader (88 dagar) med specifika uppgifter (så kallat specified work) inom jordbruks-, bygg- eller gruvindustrin i vissa regionala områden (regional Australia). Mer specifikt rör det sig om arbete på bondgård som till exempel skördearbete eller underhåll. Även fiske, skogsbruk och avverkning finns med på listan, precis som byggarbete, gruvarbete samt gas- och oljeutvinning (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work).

Du måste kunna uppvisa intyg från din före detta arbetsgivare som säger att arbetet skedde i rätt område (detta bestäms utifrån en lista med postnummer), att du jobbat tillräckligt länge (detta kan stärkas med hjälp av till exempel lönebesked) samt att du jobbat med rätt saker. Det är tillåtet att ansöka om ett andra WH-visum utan att lämna Australien. I övrigt går din andra WH-ansökan till på samma sätt som den första. Du hittar mer information om hur du förlänger din resa med ett andra år hos australiska migrationsverket (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417).

Ansök om ditt första eller andra Working Holiday visum

Precis som för turistvisumen tidigare ansöker du om Working Holiday-visum själv via ett formulär online (online.immi.gov.au). Detta kostar i skrivande stund (mars 2019) $450 (ungefär 3 000 kronor) vilket du betalar via kreditkort/bankkort. En komplett ansökan brukar behandlas inom ett par veckor.

Ansök om ditt tredje Working Holiday visum

Från och med den 1:a juli 2019 kan innehavare av ett andra WH visum (subclass 417 och 462) utföra 6 månaders specificerat arbete i regionala områden för att bli berättigade att ansöka om en tredje WH visum. Anmärkning: detta arbete kan utföras  på eller efter den 1 juli 2019, så en  ansökan kan inte lämnas in före januari 2020.

Studentvisum

Om du vill studera en kurs eller ett längre program behöver du ett studentvisum (visumklass 500) (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500), och du ansöker om studentvisumet efter att du fått ditt antagningsintyg från din skola. Visumet låter dig resa obegränsat till och från Australien under dess giltighetstid, och som student får du i de flesta fall också arbeta deltid (upp till 40 timmar under en period av två veckor) för att försörja dig som student. Efter examen kan du (beroende på vad du har läst) ansöka om att få stanna och söka jobb, med hjälp av ett så kallat Temporary Graduate visa (visumklass 485) (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485).

Behandlingstiden för dessa visumansökningar beror på vad och var du ska läsa och varierar mellan 3 veckor och 3 månader. Eftersom behandlingstiden kan vara väldigt lång är det smart att vara ute i god tid om du vill plugga utomlands. Res inte till Australien innan ditt visum har blivit beviljat.

Arbetsvisum

Den australiska ekonomin är väldigt god och det råder brist på kvalificerad arbetskraft vilket driver arbetsgivare att rekrytera utomlands när man inte hittar arbetare och tjänstemän i landet. Du som har kommit en bit i karriären och nu funderar på att flytta till Australien och jobba bör ta dig en titt på de olika former av arbetsvisum som finns, både de temporära visum som låter dig jobba i upp till fyra år för en lokal arbetsgivare (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skill-shortage-482), de arbetsvisum som låter dig spendera resten av livet i Australien (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-independent-189), och de regionala arbetsvisum som syftar till att locka duktiga utlänningar till den australiska glesbygden (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-provisional-489). Obs. Subclass 489 Skilled Regional Provisional Visa kommer att uppuyh1höra och istället kommer visumet Subclass 491 Skilled Work Regional (Provisional) införas i november 2019. Subclass 494 kommer att vara ett poäng-test baserat visum för ansökande som är sponsrade av en stat- eller ett territories myndighet, eller av en familjemedlem som bor i utvalda regionala områden. För innehavare av visum Subclass 491 eller Subclass 494 som har arbetat i Australien i tre år i november 2022 kommer det bli möjligt att ansöka om ett permanent visum, Subclass 191.

Australiens olika arbetsvisum är bara tillgängliga för dig som jobbar inom ett yrke som finns med på någon av dessa olika listor (juni 2019):

 • Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)
 • Short-term Skilled Occupation List (STSOL)
 • Regional Occupation List (ROL)
 • Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS)

Hos Department of Home Affairs kan du få en överblick över alla yrken som tillåter arbetskraftsinvandring (immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list). Varje yrke är identifierat under Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations (ANZSCO) kod som informerar om vilka kvalifikationer arbetet kräver. På listan kan du även se vilka arbetsvisum som kan vara aktuella för dig och vilken typ av lista som varje yrkesroll går under (d.v.s. short-, long-term eller regional), samt vilken organisation (Assessing Authority) som du måste kontakta för att få dina meriter och yrkeskvalifikationer granskade och godkända inför en eventuell ansökan. För att hitta mer information om respektive Assessing Authority finns ett sökverktyg för dessa (immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skills-assessment/assessing-authorities).

De vanligaste arbetsvisumen för svenskar i Australien är:

För flera sorters arbetsvisum måste din arbetsgivare måste först ansöka om att få rätt att bli en ”sponsor”, vilket ger arbetsgivaren möjligheten att bjuda in ett visst antal utländska anställda för arbete i Australien. Sponsorn måste tydligt identifiera vad jobbet går ut på, visa att de inte hittat några australiska sökande till tjänsten, samt namnge dig som kandidat att fylla tjänsten.

Du kan inkludera familjemedlemmar (make/make/sambo och eventuella minderåriga barn) som medsökande på din ansökan om arbetsvisum, och på så sätt kan hela familjen flytta till Australien genom att en av föräldrarna får ett jobb i landet. Om du kommer till Australien på ett tillfälligt sponsrat arbetsvisum (till exempel ett TSS-visum – visumklass 482) så kommer du att vara bunden till din sponsrande arbetsgivare, och du kan inte använda ditt visum för att fritt jobba i landet för vilket företag som helst. Din eventuella medföljande partner kommer dock inte att ha några sådana villkor på sitt visum, och han eller hon är fri att söka ett eget jobb så länge som du är anställd hos din sponsor. Glöm dock inte att om du flyttar till Australien på tidsbegränsat arbetsvisum och sedan blir av med jobbet och inte hittar en ny sponsor så kan du bli tvungen att lämna landet och flytta tillbaka till Sverige i förtid. Du bör därför tänka efter både en och två gånger innan du exempelvis säljer ditt boende i Sverige och ställer dig utan något att komma tillbaka till.

Partnervisum

Om din pojk- eller flickvän är australier eller har permanent uppehållstillstånd kan du ansöka om ett partnervisum för att få bo en längre tid i Australien. Det finns olika sorters partnervisum, men de fungerar alla som så att du först blir beviljad ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och efter ett par år i landet blir beviljad ett permanent uppehållstillstånd för att leva med din partner.

Med partner nedan avses make/maka/registrerad partner, fästmö/fästman eller så kallad de facto-partner vilket motsvarar samboende (även för homosexuella par). För att styrka er relation kommer ni att behöva visa upp olika sorters dokument beroende på vad för sorts relation ni har, till exempel äktenskapsintyg om ni är gifta, eller gemensamma räkningar, foton och hyreskontrakt för att styrka att ni verkligen är samboende.

Om du är i ett de facto-förhållande gäller i allmänhet att ni skall ha varit ett par i åtminstone ett år. Ni skall bevisa att er relation är äkta och långsiktig, att ni båda vill dela era liv med varandra och att ni bor tillsammans (till exempel genom hyreskontrakt eller räkningar med bådas namn på). Ni måste också kunna visa att ni är i ett genuint, långvarigt förhållande med avsikt att dela era liv, att ni bor tillsammans och, om ni varit ifrån varandra under den senaste tiden, alla sådana separationer endast varit tillfälliga. Du kommer också att behöva visa att du är vid god hälsa och har god karaktär (det vill säga att du möter ”health and character requirements”, som jag beskrivit ovan).

Alla som ansöker om ett partnervisum måste ha en sponsor, och denne är vanligtvis samma som den australiska partnern i förhållandet. I samband med att din partner ansöker om att få sponsra dig kommer giltigheten och seriositeten i ert förhållande att utvärderas. Detta innebär att du och din partner kommer att bli ombedda att dela med er av privat och personlig information om ert förhållande, och ni kan också komma att få svara på frågor om ert förhållande i en personlig intervju med en tjänsteman.

Så bevisar du att ni är i ett seriöst förhållande

När australiska migrationsverket utvärderar ert förhållande så kommer man exempelvis att titta på saker som att ni delar på pengar och utgifter, att ni bor tillsammans, kanske bokat biljetter tillsammans och firar högtider ihop eller med varandras familjer. Ni kommer sannolikt att få skicka in en skrivelse om ert förhållande, med information om:

 • Hur, när och var ni träffades.
 • Hur ert förhållande utvecklades till vad det är nu.
 • När ni beslutade er för att gifta er, eller bli samboende (de facto).
 • Hur ni har satt upp ert gemensamma hem och er vardagsekonomi. Hur ni stöder varandra finansiellt, fysiskt och känslomässigt och hur ert förhållande blev seriöst.
 • Huruvida ni någon gång varit isär en längre tid och i så fall varför. Varför ni valde att bo isär eller resa ifrån varandra, hur länge detta varade och hur ni fick er relation att fungera trots att ni inte var med varandra varje dag.
 • Era gemensamma planer för framtiden.

Man tittar framför allt på fyra komponenter av ert förhållande: gemensamma finanser, ett gemensamt hem, gemensamma sociala relationer (vänner och familjer) och bevis på att ni valt att dela era liv med varandra.

Nedan har jag listat några exempel på olika dokument som du kan använda för att så övertygande som möjligt bevisa att ni faktiskt är ett genuint par och att du förtjänar ett partnervisum.

 • Bevis på en gemensam ekonomi, som till exempel:
  • Hyreskontrakt i era båda namn, eller gemensamt ägande av ert hem och andra större köp eller investeringar (bilar, sparkonton, bostadslån, försäkringar).
  • Delad hushållsekonomi, som till exempel gemensamma bankkort och konton.
  • Exempel på hur ni delar på vardagliga kostnader, som mat och olika prenumerationer.
 • Bevis på ett gemensamt delat hem, exempelvis:
  • Information om hur ni bor tillsammans (gemensamt sovrum)
  • Hur ni delar på ansvaret för hemmet (matlagning, städning, inköp)
  • Hur ni delar på kostnader och har el-, vatten- och gasräkningar i samma namn.
  • Post som skickas till er tillsammans på samma adress, som vykort och inbjudningar från gemensamma vänner.
 • Bevis på att ni är i en relation inför familj och vänner, exempelvis:
  • Hur ni spenderar mycket tid tillsammans och med gemensamma vänner, till exempel genom gemensamma inbjudningar till högtider och fester.
  • Att gemensamma vänner intygar att deras uppfattning är att ni är i ett genuint och stadigvarande förhållande och att alla omkring er vet att ni är ett par.
  • Bevis på hur ni (om möjligt) berättat för myndigheterna att ni är i ett förhållande, exempelvis genom att ingå registrerat partnerskap.
  • Delade medlemskap i föreningar och organisationer.
  • Bevis på hur ni tillsammans bevistat olika sorters evenemang som ett par.
  • Bevis från gemensamma resor ni gjort tillsammans.
 • Bevis på att ni har planer för varandra och framtiden, exempelvis:
  • Vid en eventuell intervju kan ni få detaljerade frågor om er partners liv, familj och bakgrund för att styrka att ni verkligen känner varandra nära.
  • Bevis på att ni har för avsikt att vara ett nära par, till exempel genom att ni valt att ha en delad ekonomi i stora delar av era liv.
  • Eventuella testamenten ni upprättat för varandra.
  • Samtalsloggar, epost-historik och liknande som bevisar att ni haft nära och regelbunden kontakt med varandra när ni varit isär.

Ansökningsprocessen för partnervisum

Det finns olika sorters partnervisum för sökande som antingen är i (onshore) eller utanför (offshore) Australien när de ansöker om visumet.

 • Partner Visa – apply overseas (visumklass 309 och 100) (homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-offshore)
  • Du måste vara offshore (utanför Australien) för att ansöka om detta visum. Detta visum (visumklass 309) låter dig bo med din partner i Australien som temporary resident. Om du och din partners relation är fortgående efter två år kan ditt visum konverteras till ett permanent uppehållstillstånd (visumklass 100). Visumet ger dig rätt att arbeta och studera.
 • Partner Visa – apply in Australia (visumklass 820 och 801) (homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore)
  • Du måste vara onshore (i Australien) för att ansöka om detta visum (visum-klass 820), i övrigt fungerar det som offshore-visumet ovan. Om ni fortfarande är ett par två år senare kan du ansöka om ett permanent uppehållstillstånd (visumklass 801).

Att ansöka om ett partnervisum är en tvådelad process – du ansöker på samma gång både om först ett tidsbegränsat och ett permanent uppehållstillstånd för att få bo i Australien med din partner. Om din ansökan beviljas så får du först ett tidsbegränsat partnervisum (visumklass 309 eller 820) som ger dig rätt att bo och jobba i landet i två år. Under tiden ligger din ansökan om permanent uppehållstillstånd vilande i två år.

Om ditt första visum vid det laget fortfarande är giltigt och du fortfarande möter alla krav på dig som kandidat så blir du (sannolikt) också beviljad ditt permanenta uppehållstillstånd. Notera dock att du för partnervisumen kan komma undan kravet på att först hålla ett tidsbegränsat visum i två år ifall du och din partner varit ett par i minst 3 år, eller om ni har ett gemensamt barn tillsammans och varit ihop i minst 2 år. I så fall kan du få ansöka om ett permanent partnervisum direkt.

Ansökningsprocessen är ganska enkel. Du och din australiska partner fyller i en blankett om att han eller hon sponsrar dig som sin respektive, och du fyller i själva visumansökningen. Med den så skickar du med diverse dokument som förutom att de visar vem du är också bevisar att ni är ett riktigt par (se avdelningarna ovan), och att du möter hälso- och karaktärskraven.

Om ni är gifta så skickar ni givetvis in en bevittnad kopia av ert vigselbevis. Dokumentkraven kan skilja sig från fall till fall, men sannolikt måste du åtminstone skicka in följande:

 • Diverse ifyllda ansökningsformulär för dig och din partner.
 • 2-4 passfoton av dig och din partner.
 • Vidimerad kopia av ditt svenska pass.
 • Relevanta bilagor som bevisar att ni är i ett genuint förhållande (se ovan).
 • Bevis på att din sponsor har ett australiskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd, eller är Nya zeeländare med rätt att sponsra en partner för australiskt partnervisum.
 • Intyg (statutory declarations) från 2 människor som är australier eller har australiskt PR och kan intyga att de är övertygade om att ert förhållande är äkta och långvarigt.
 • Eventuella bilagor för att styrka att du klarar hälso- och karaktärskraven.
 • Om någon av er tidigare varit gifta; intyg på att ni nu är skilda från den tidigare maken/makan.
 • Om du har barn som skall inkluderas i din visumansökan så tillkommer ytterligare dokument för dem, inklusive dokument som visar att du är deras vårdnadshavare.

Bridging Visas

Den sista tidsbegränsade visumtypen jag tänker nämna är något som du förhoppningsvis inte behöver använda dig av, nämligen bridging visas (övergångsvisum) (archive.homeaffairs.gov.au/trav/visi/visi/bridging-visas). Detta är tidsbegränsade korttidsvisum som du kan beviljas i undantagsfall för att se till att du inte befinner dig i Australien utan något visum alls. Några exempel:

 • Du är i Australien, ditt föregående visum är på väg att ta slut och du har ansökt om ett nytt visum, men din ansökan har ännu inte behandlats av invandrarverket. Under övergångstiden kan du under vissa omständigheter bli beviljad ett bridging visa så att du kan stanna i landet medan din ansökan gås igenom.
 • Du är i Australien, australiska migrationsverket har återkallat ditt visum eller avslagit din visumansökan och du har skickat in ett överklagande för att få beslutet ändrat.
 • Du är på väg att lämna landet, men hinner inte åka därifrån innan ditt visum kommer att löpa ut. Med hjälp av ett övergångsvisum så kan du tillåtas stanna några veckor för att ta hand om det sista av dina flyttförberedelser.
 • Du har gripits av polis och ditt ordinarie visum har antingen återkallats eller löpt ut, men du måste fortfarande vara kvar för en rättegång eller tid i fängelse.

De vanligaste fallen för svenskar att bli beviljade övergångsvisum är i samband med att man konverterar mellan olika visumklasser. Exempel på detta kan vara att du kommit till landet på ett studentvisum och blir erbjuden ett jobb. Medan du väntar på din visumansökan att behandlas kommer ditt första visum att löpa ut, och du ber att få ett bridging visa så att du slipper lämna landet.

Svenska namn med åäö i visumansökningar

Notera att det för alla visumansökningar är väldigt viktigt att du anger ditt namn korrekt. Särskilt för online-ansökningar är det viktigt att du skriver namnet precis så som det står på den maskinläsbara remsan längst ner på passets ID-sida. Om ditt efternamn till exempel är Hägglund så är den maskinläsbara versionen av ditt namn ”Haegglund”. De svenska bokstäverna å blir aa, ä blir ae och ö blir oe. Som förnamn (first name) skall du alltid skriva det första namnet som står i ditt pass oavsett vad ditt tilltalsnamn är.

Passets giltighetstid

Se innan resan till att giltighetstiden för ditt pass täcker hela din vistelse i Australien samt ytterligare åtminstone 6 månader från din sista dag i Australien (beställ ett nytt pass om ditt nuvarande börjar ta slut). När du reser hem via Asien finns det nämligen risk att länderna du mellanlandar i inte vill släppa in dig om du har mindre än 6 månaders giltighetstid kvar. Detta hände mig i Singapore för några år sedan när jag mellanlandade där med ett pass som skulle löpa ut inom 3 månader. Jag visade att jag hade en biljett till Sverige en dag senare och blev insläppt, men fick lova dyrt och heligt att skaffa ett nytt pass väl hemma i Sverige.

Om du förnyar ditt svenska pass men redan har blivit beviljad ett visum så bör du informera australiska migrationsverket om ditt nya passnummer med hjälp av ditt Immi Account (online.immi.gov.au) så att de kan flytta visumet från ditt gamla till ditt nya pass.

Online-visum sparas utan klistermärke i passet

För samtliga elektroniska visum (där man registrerar visumet mot ditt passnummer utan att sätta ett klistermärke i passet) får du en bekräftelse via e-post att ditt visum har blivit beviljat. Ha med dig en utskriven kopia av detta mejl i ditt handbagage ifall du får några frågor i passkontrollen när du landar i Australien.

Det är viktigt att förstå att bara för att du beviljats ett visum är det inte säkert att du blir insläppt i Australien. Du måste även bli godkänd av gränskontrollen precis efter du har landat. Om det uppdagas att du har ljugit i din visumansökan har de mandat att vägra dig inträde i Australien och skicka tillbaka dig med första bästa plan.

Att styrka din visumstatus

Department of Immigration and Citizenship tillhandahåller en online-tjänst där du som visuminnehavare kan kontrollera din visumstatus. Online-tjänsten heter Visa Entitlement Verification Online (VEVO) for Visa Holders (immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online). Du kan använda den för att förvissa dig om att ditt visum fortfarande är giltigt eller för att se vilka villkor du omfattas av. Samma databas används av arbetsgivare och andra organisationer för att exempelvis kontrollera att en arbetssökande faktiskt har rätt att uppehålla sig och arbeta i Australien.

Att ta hjälp av en migrationskonsult (Migration Agents)

Turist-, working holiday, och studentvisum är lätta att söka på egen hand och för dessa behöver du knappast be någon om hjälp med att fylla i ansökningsformuläret. För mer komplexa ansökningar (för olika former av permanenta uppehållstillstånd) så väljer dock många att använda migrationskonsulter (migration agents) som kan ge dig råd i samband med din ansökan och kan representera dig gentemot australiska migrationsverket när din ansökan behandlas (immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-migration-agent).

I skrivande stund (mars 2019) känner jag till tre svensktalande Migration Agents:

Låt dig inte luras att betala för turistvisum

Det finns sajter som tar betalt för att fixa ett gratis turistvisum åt dig. De ber dig om alla dina detaljer och använder sedan formuläret som jag länkat till ovan, (online.immi.gov.au), för att ordna ett eVisitor visum åt dig. Pengarna de bett dig om stoppar de i egen ficka. Låt dig inte luras att betala för gratis eVisitor-visum – ordna ditt turistvisum själv via det australiska migrationsverkets officiella sajt (immi.homeaffairs.gov.au/help-support/tools/immiaccount).

Vanliga frågor om visum

Sedan jag publicerade den första versionen av min bok och sajt så har jag fått upp över tusen läsarfrågor på temat visum. Här är ett försök att sammanställa de vanligaste frågorna och svaren.

 • Fråga: När jag blir ombedd att skicka in en certifierad kopia av en handling, vad betyder det?
 • Svar: En certified copy eller bevittnad kopia är en kopia som har en stämpel på sig som visar att du visat upp både kopia och originalhandling inför en pålitlig person. I Australien kallas denna yrkesgrupp (som man använder för att bevittna kopior) för Justice of the Peace, och i Sverige kan du få hjälp av din kommuns Notarius Publicus.
 • Fråga: Jag åker till Australien för att delta i en sporttävling. Vilket visum tror ni passar mig bäst?
 • Svar: Titta på visumet Temporary Activity Visa, som har flera varianter för idrottare, volontärer, artister, eller andra former av professionella besökare (homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408)
 • Fråga: Jag vill åka till Australien och studera i 2-3 månader, och därefter turista i 2-3 månader (och eventuellt arbeta under tiden). Vilket visum kan passa mig bäst?
 • Svar: Om du är under 31 år fyllda så kan ett Working Holiday-visum passa bra (homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417) då det låter dig både plugga, resa runt, och jobba. Om du är över 31 så bör du antingen titta på ett studentvisum, eller på ett 6-månaders turistvisum (immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600) som låter dig plugga i upp till 3 månader, men på detta kommer du tyvärr inte att kunna arbeta.
 • Fråga: Jag vill åka till Australien men har inte svenskt medborgarskap. Vad för visum kan jag ansöka om?
 • Svar: Använd verktyget Visa Finder (homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder) för att få en överblick över de visum som du kan ansöka om med just ditt medborgarskap.
 • Fråga: Behöver jag visum till Nya Zeeland, och kan jag i så fall använda mig av mitt australiska visum?
 • Svar: Ja, som svensk behöver du ett visum för att besöka Nya Zeeland. Eftersom Nya Zeeland och Australien är två separata länder kan du inte använda ditt australiska visum. Om du reser till Nya Zeeland för en kort semester kan du ansöka om ett Electronic Travel Authority (NzeTA), och du kan behöva betala International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL) (immigration.Govt.nz/about-us/What-We-Do/ våra-strategier-och-projekt/ETA-nya-krav). För längre äventyr, precis som i Australien, kan du ansöka om olika typer av visum (studie, arbete, besök etcetera) (immigration.Govt.nz/New-Zealand-visas).
 • Fråga: Vet du hur lång tid det tar att få sitt visum beviljat?
 • Svar: Det varierar från fall till fall, och på sin hemsida så publicerar Department of Home Affairs en rapport om hur lång den genomsnittliga handläggningstiden är för olika visum (homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/overview).
 • Fråga: Jag har ansökt om ett visum, men sedan dess har mina kontaktdetaljer ändrats. Jag har också fått ett nytt pass. Hur gör jag för att uppdatera mina detaljer hos det australiska migrationsverket?
 • Svar: På sidan ”Changes in your situation” (homeaffairs.gov.au/change-in-situation) kan du läsa om hur du gör för att ändra passnummer, ett felstavat namn, eller kontaktdetaljer. I de flesta fall är svaret att du loggar in på ditt ImmiAccount och gör ändringarna där.
 • Fråga: Behöver jag bära med mig en utskrift av mitt visum, eller är det kopplat till mitt passnummer?
 • Svar: Jag känner inte till några visum som inte är elektroniska och kopplade till ditt passnummer. Förr i tiden fick man för vissa visum ett klistermärke i passet, men nuförtiden sköts allt elektroniskt. Om du är osäker på att det finns ett visum länkat till ditt passnummer så kan du ansöka tjänsten Visa Verification Online (homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online) och där mata in ditt passnummer och dina personuppgifter.
 • Fråga: Jag vill flytta till Australien och jobba där. Mitt problem är dock att jag är över 31 år, så jag kan inte ansöka om ett Working Holiday-visum. Vad ska jag göra?
 • Svar: Använd e-tjänsten Visa Finder (homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/work) och se där vad för sorts arbetsvisum som du kan ansöka om med dina kvalifikationer och vid din ålder.
 • Fråga: Jag har ansökt om ett visum och någon minut senare fick jag ett email där det stod ”Notification of Grant…” i rubriken och texten ” a decision has been made on this application and visas have been granted on 23 April”. Betyder detta att jag har ett giltigt visum och att allt är på plats inför min resa?
 • Svar: Grattis! Ja, om det står att ditt visum har blivit ”granted” så betyder det att visumet är beviljat. Allt är klart!
 • Fråga: Jag tar examen som dietist i sommar, och letar nu efter information om att jobba som det i Australien, samt vad de kräver för utbildning för att jag ska få jobba i Australien.
 • Svar: Hos Home Affairs kan du leta upp vilken organisation som hanterar meritvärderingen för just ditt job. I fallet dietister (dietician på engelska) är det organisationen DAA som gäller (homeaffairs.gov.au/trav/work/work/skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/combined-stsol-mltssl), och du kan hitta deras kontaktinformation här (immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skills-assessment/assessing-authorities).
 • Fråga: Jag har just nu ett turistvisum då jag var på semester i Australien i några månader. Jag har nu kommit tillbaka till Sverige, men ska åka tillbaka och jobba i höst och tänker ansöka om ett Working Holiday-visum. Kan man ha två visum samtidigt?
 • Svar: Nej, du har bara ett visum aktivt åt gången. När du får ett nytt visum så upphör det gamla att gälla.
 • Fråga: Hur långt före resan behöver jag ansöka om ett eVisitor-visum? Hur lång tid tar det att få visumet beviljat?
 • Svar: I de flesta fall blir visumet automatiskt beviljat inom 24 timmar. Jag skulle ansöka om visumet efter att jag köpt flygbiljett kanske 2-4 veckor före avresan.
 • Fråga: Behöver jag skaffa ett visum som gäller över dagen när jag mellanlandar i Sydney? Jag flyger från Nya Zealand till Sverige via Sydney.
 • Svar: Du behöver bara ett visum om du planerar att gå över gränsen och genom passkontrollen när du landat i Sydney. Om du landar i Sydney och sedan direkt flyger vidare men bara går från en gate till en annan på flygplatsen så behöver du inget visum för Australien. Om du istället går ut ur flygplatsen och åker in till själva staden över dagen så behöver du ett besöksvisum som låter dig vara turist för en dag.
 • Fråga: Jag har varit i Australien i 1 år med ett working holiday visa. Men gjorde ej tre månaders”farmjobb” så kan ej ansöka om ett andra år (som jag har förstått det) men finns det något annat visum man kan ansöka om eller är det helt kört att få arbeta och bo i Australien som en 29 åring? Är varmt välkommen tillbaka till mitt jobb i Melbourne inom restaurangbranschen, men det verkar vara svårt att bli sponsrad som bartender.
 • Svar: Vad många i din situation gör är att börja plugga någon kurs på deltid, som därmed ger dem möjlighet att få ett studentvisum. Detta visum ger dem sedan möjlighet att jobba deltid. Kanske du vill läsa något intressant (som gör det lättare för dig att bli sponsrad senare) och samtidigt jobba deltid för din gamla arbetsgivare?
 • Fråga: Jag har blivit antagen till universitet i Sydney. Min sambo sedan 4 år tillbaka har precis läst klart en double degree (master) inom marknadsföring och management. Självklart vill han gärna följa med! Jag har hört att han kan vara medsökande på mitt studentvisum, stämmer detta? Eller behöver han söka eget visum? Han vill alltså jobba, helst inom management, heltid. Vi har alltså planer att stanna i minst 3-5 år. Vad jag förstår det som så får man endast jobba 6/12 månader om man har ett WHV. Skulle det vara klokt att först söka ett WHV, för att sedan söka något annat visa (för min sambos del då dvs)?
 • Svar: Om du pluggar så kan din partner vara medföljande familjemedlem på ditt studentvisum, men beroende på viket visum du får så är det möjligt att han bara får jobba deltid. Om han vill jobba heltid så kanske han ska börja med att fixa ett eget Working Holiday-visum som låter honom jobba hos en och samma arbetsgivare i 6 månader (men han får jobba hela året om han vill, dock inte hos samma arbetsgivare), och sedan hoppas på att hitta ett jobb som kan fixa ett eget arbetstillstånd för honom (till exempel ett TSS-visum).
 • Fråga: Sökte working holiday visum och av misstag så skrev jag inte mitt mellannamn Nils före mitt tilltalsnamn Anders, har ändrat det på mitt ImmiAccount men i visumet som är finalised står det Andersson Anders. Hur ska jag gå tillväga efter det här eller kommer det vara några problem vid tullen sen i Australien?
 • Svar: Vanligt misstag. Jag tror att du kommer att få en kommentar av handläggaren vid gränskontrollen, men att du blir insläppt i landet. En av mina kollegor gjorde samma misstag, men fick komma in ändå.
 • Fråga: Jag befinner mig just nu i Australien och studerar. Mitt visum går ut den 19 december men jag har en biljett hem den 23 december. Jag kommer befinna mig utanför Australien den 25 nov-9 dec och sen åka tillbaka till Australien. Tror du det är möjligt att jag ansöker om ett turist visa när jag är utanför Australien, för dom dagarna jag överskrider mitt student visa? Eller har jag klantat mig helt?
 • Svar: För säkerhets skulle tycker jag att du ska gå till migrationsverkets informationskontor i den stad där du bor och förklara situationen. Då kan de förhoppningsvis ge dig ett råd om att du kan fixa ett besöksvisum för den extra veckan, eller så kanske de kan ge dig en förlängning av ditt nuvarande visum med några dagar så att du kan stanna den extra tiden. En del studentvisum har ett villkor som heter ”No Further Stay”, och om det står i ditt visum så kommer du inte att kunna förlänga vistelsen, så det kan vara bäst att prata med dem. Department of Home Affairs har kontor i alla större städer och du kan tryggt gå dit och be dem om hjälp (homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list)
 • Fråga: Jag ska åka till Australien i vår men är bekymrad över en sak. Det är nämligen så att jag åkte fast för skadegörelse i mitt första gymnasieår, dvs tre år sen. Det hela resulterade i en odramatisk uppföljning då jag och min kompis var helt samarbetsvilliga, erkände allt och skämdes som hundar. Vi fick det mildaste straffet av dagsböter samt betala för glasrutan vi förstört. Det sitter i registret i fem år, vilket betyder att det är ett par år kvar. Kan jag på något sätt försäkra mig om att jag kommer in i landet innan jag sätter mig på flyget?
 • Svar: Om du inte har suttit i fängelse i flera månader för ett brott så skulle jag inte oroa mig. Jag har hört från läsare som fått visum trots att de tillbringat tid i fängelse för betydligt grövre brott än ditt. Tyvärr känner jag inte till något sätt du kan försäkra dig om att du kommer in i landet. Även om du har ett godkänt visum så kan de välja att inte släppa in dig vid gränskontrollen, men det tillhör ovanligheterna. Om du gjort ditt bästa med att följa alla regler så skulle jag i din situation inte oroa mig.
 • Fråga: Jag skulle ansöka om mitt working holiday-visa men kan inte skriva en accent över mitt e i Rosén. Tror du det kommer bli problem?
 • Svar: Skriv ditt namn som det står på den maskinläsbara remsan i ditt pass (längst ned på ID-sidan).
 • Fråga: Jag var klantig och ivrig när jag sökte mitt ett års WH visum och sökte via sajten auvisa.org istället för den officiella sajten. Jag har läst i efterhand att det inte är den ”rätta” sidan att söka vid men gjort är gjort. Undrar helt enkelt om du har erfarenhet om visumet är giltigt eller ej och om sidan är trovärdig?
 • Svar: Jag har aldrig hört talas om att något av deras visum har varit ogiltigt. Du har bara lurats att betala ett överpris för något du kunde fixat billigare själv.
 • Fråga: Jag är i Australien just nu på ett turist visum men vill byta till ett working holiday visa. Kan jag ansöka om det nu när jag redan är i Australien eller måste jag åka till ett annat land för att kunna göra det? Om det går, är det vanliga working holiday visa jag ska ansöka om då?
 • Svar: Jag känner inte till någon som har lyckats uppgradera till WH-visum medan de är i Australien som turister. Jag skulle åka till Nya Zealand eller Bali i en vecka, och därifrån be att få uppgradera till Working Holiday om jag var du.
 • Fråga: Jag ska till Australien på ett working holiday-visum för att jobba som au pair. Går det att jobba längre än 6 månader hos samma arbetsgivare?
 • Svar: Ja, i vissa fall. Det går att ansöka om undantag från 6-månadersregeln, och hur du gör kan du läsa mer om här (homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months)
 • Fråga: Jag är svensk medborgare, men har bott i London de senaste fem åren. Jag undrar nu om reglerna kanske inte är desamma för mig eftersom jag inte längre bor kvar i Sverige? Eller spelar det ingen roll så länge jag fortfarande är svensk medborgare?
 • Svar: Det spelar ingen roll var du bor såvitt jag känner till. Du söker som alla andra svenskar oavsett var i världen du bor.
 • Fråga: Jag är väldigt osäker på NÄR jag kommer att åka in i Australien. Det skulle lika gärna kunna bli så att jag åker in och börjar jobba nästa år någon gång. Om de frågar på ansökan om när jag planerar att åka in (eller om när jag har bokat flyg?) – och jag gissar på ett datum – så kanske det slutar med att jag faktiskt åker in 6 månader senare. Gör detta någonting att det kan variera så mycket med vad jag skrivit på min visum ansökan, och hur det faktiskt kommer att se ut när jag vill stämpla in i landet?
 • Svar: Ingen kan förutspå framtiden. Du gör ditt bästa för att ange när du ska resa in i landet, men jag har aldrig hört någon råka ut för problem p.g.a. att de reste in ett annat datum än när de först planerade att resa.
 • Fråga: Jag har ett oanvänt visum från april som jag aldrig fick användning för och hade tänkt åka nu i september igen, kanske en väldigt dum fråga men kan man återanvända ett oanvänt visum?
 • Svar: I allmänhet så fungerar det så att visumet aktiveras först när du landar, inte när du får det beviljat. Så om visumet fortfarande är giltigt så känner jag inte till någon anledning att du inte borde kunna använda ditt befintliga visum som ligger och väntar på aktivering.
 • Fråga: Jag har via svenskt universitet blivit antagen till en termins utbytesstudier i Australien. Jag sökte visum för en månad sedan utan att ange några särskilda omständigheter och fick det godkänt. Detta trots att jag faktiskt äter en medicin mot depression sedan 8 månader. Jag har dock känt mig stabil och riktigt bra under en lång tid och trodde att jag skulle hinna sluta helt med medicinen innan jag åker. Då jag var rädd att det skulle kunna påverka ansökan valde jag att inte ange detta vid den tidpunkten. Sen visade det sig att läkaren rekommenderar att jag fortsätter ett tag till för att vara på säkra sidan. Resan är om 6 dagar och jag inser att jag borde meddela detta snarast för att få ta med medicinen utomlands. 1: får man åka till Australien på utbyte trots mild depression? Och vad krävs då tro? Omfattande läkarutredningar osv eller räcker det kanske med ett underskrivet utlåtande av läkaren att ha med? 2: riskerar jag att bli nekad för att det framkommer först nu? (alternativen är a) kvickt avsluta medicineringen, b) påstå att jag nyligen börjat med den)
 • Svar: 1: Du behöver inte meddela någon att du lider av depression, lika lite som du behöver meddela något att du just nu råkar ha ett brutet ben. 2: Du kommer inte att bli nekad något, vare sig visum eller utbildningsplats. 3: Fixa ett recept från din läkare och ta med dig detta i bagaget. Glöm inte att deklarera vid gränsen att du har med dig medicin (anti-depressants) för eget bruk. Oroa dig inte, det är lugnt.
 • Fråga: Förra året var jag nere på ett W&H-visum, åkte hem efter tre månader pga. en personlig sak som tvingade mig hem och hann alltså inte göra farmwork för ett 2nd year visum. Då jag planerar att åka tillbaka nästa år så vill jag gärna göra det och jobba där nere men eftersom mitt W&H-visum redan är ”förbrukat” så känns det nästan som en omöjlighet. Det känns så jobbigt. Finns det verkligen inga möjligheter att ansöka om ett nytt eller kan jag verkligen aldrig mer komma in i landet på ett W&H? Är det kört? Jag funderar främst på att i så fall åka ner på ett turistvisum och helt enkelt låta bli att jobba, men finns det andra sätt? Det är ju bara tre månader. Plugga är för dyrt.
 • Svar: 1: Jag har under 15+ år i Australien inte hört talas om någon möjlighet att kringgå kraven för ett andra års WH-visum. 2: Studentvisum är ett alternativ då det låter dig jobba deltid, men istället för en dyr universitetskurs så leta efter billigaste möjliga kurs (t.ex. en språkkurs på deltid).
 • Fråga: Hur ser jag att mitt visum är godkänt?
 • Svar: Ett enkelt sätt är att använda online-tjänsten VEVO for Visa Holders (immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query).