Studera i Australien

Annons

Om du vill plugga i Australien börjar du med att först ansöka om en plats på ett universitet, college eller skola. Först när du har blivit erbjuden en utbildningsplats ska du kontakta australiska migrationsverket och ansöka om ett studentvisum. Australian Government kräver även att studenter har tillgång till strax över $20 000 per år för leverne (priser korrekta i oktober 2018).

Innan jag beskriver hur processen för ansökan går till så vill jag förklara några grundläggande begrepp. Till att börja med är det viktigt att förstå att även om det australiska utbildningssystemet överlag håller hög klass finns det en del oseriösa aktörer som är mer intresserade av att ta mycket betalt av internationella studenter än bry sig om att ge träning och utbildning som håller hög klass.

Det finns ett stort spektrum av eftergymnasiala utbildningar och de delas ofta in i två sektorer: Vocational Education and Training (VET) som är yrkesförberedande utbildningar och som organiseras under The National Training System samt Higher Education Courses vilka motsvarar svenska universitets- och högskolestudier. De senare utbildningarna erbjuds av universities (universitet, precis som i Sverige) samt higher education providers (andra sorters läroverk från högskolor till privata utbildningsföretag).

Olika sorters utbildningar och kurser

När du väl bestämt dig för att studera i Australien måste du börja med att fundera ut vad för sorts utbildning eller kurs du är ute efter. Oavsett vad du väljer så kommer din kurs eller utbildning att hamna i en av följande 6 kategorier.

 • ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students). En del svenskar läser en kort språkkurs för att få ett intyg på att de är tillräckligt kunniga i engelska. Många utländska studenter med dåliga engelska-kunskaper läser dessa kurser som förberedelse inför sin universitetsutbildning. Det finns 5 typer av ELICOS-kurser och de anordnas av flera olika språkskolor:
 • Primary and Secondary School – högstadie- och gymnasiestudier.
 • Vocational Education and Training (VET) – Det här är olika sorters yrkes- och vidareutbildningar som ger diplom eller certifikat, men inte en universitetsexamen (även om också universitet anordnar dessa kurser). Flera av dessa utbildningar anordnas av privata företag (och en del av dessa kallar sig School eller College).
 • Non-Award Study Programs – en eller flera kurser på universitetsnivå utan att ta ut en examen från ditt universitet i Australien. Om du bara läser en eller två terminer (och sedan tillgodoräknar dig dessa poäng som en del av din utbildning hemma i Sverige) är detta rätt visumtyp för dig. Om du läser en eller två terminer som en del av ett utbytesprogram mellan ett svenskt och ett australiskt program kallas detta ofta att läsa inom ett Student Exchange. Om du ansöker om din utbildningsplats på egen hand (med avsikt att försöka tillgodoräkna dig studierna som en del av din svenska utbildning) kallas detta Study Abroad.
 • Higher Education – universitetsstudier på grundnivå som leder till någon form av examen från ett universitet i Australien. Om du tänker läsa en hel diplom-, kandidat- eller magisterutbildning i Australien är detta ditt visum.
 • Post-graduate Research – forskarstudier på antingen magister- eller doktorandnivå som leder till examen från ditt universitet i Australien.

Olika sorters studier, betyg och examina

Det är inte helt lätt att ha överblick över alla sorters kurser, utbildningar och examina som erbjuds i Australien. Följande är ett försök att sammanfatta och förklara vad olika sorters studier motsvarar i Sverige. Det blir särskilt komplicerat på grund av att Australiens delstater är ansvariga för sina respektive utbildningssystem och därför kan till exempel kursplaner skilja sig åt mellan olika delstater och territorier.

Motsvarigheterna till svenskt högstadium, gymnasium och högskoleprov

 • Primary School motsvarar Sveriges grundskola och högstadium.
 • Secondary School motsvarar svenskt gymnasium och avslutas precis som i Sverige med någon form av avgångsbetyg som generellt kallas Senior Secondary Certificate of Education. Detta avgångsbetyg har olika namn i olika delstater, till exempel Higher School Certificate (HSC) i New South Wales, Year 12 Certificate i Capital Territory och Certificate of Education i alla andra delstater. Dessa avgångsbetyg används sedan för att söka in på högskolor och universitet. Detta fungerar så att varje delstats certificate of education kan översättas till ett Australian Tertiary Admission Rank (ATAR) så att universiteten kan rangordna studenter från olika delstater. (Universitet i Queensland använder dock inte ATAR för antagning av lokala studenter utan har sitt eget antagningssystem som kallas Overall Position.)
 • International Baccalaureate (IB) är en sorts internationellt standardiserad gymnasieutbildning som även finns i Sverige under samma namn. Värt att nämna är att med en IB-examen uppfyller du minimikraven för att bli antagen till alla australiska universitet.
 • Special Tertiary Admissions Test (STAT) motsvarar ungefär Sveriges högskoleprov. Det är ett prov för antagning till universitetens grundutbildning för dem som som inte har ett ATAR-poäng att ansöka med (se ovan).

Det finns i Australien ett flertal utbildningar som är eftergymnasiala alternativ till högskoleutbildning. De är alla kortare än högskoleutbildningar (från några veckor för kortare kurser till 1-2 år för längre program) och kan beskrivas som fördjupningskurser, yrkesutbildningar eller yrkeshögskoleutbildningar.

De närmaste svenska motsvarigheterna till dessa är folkhögskoleutbildning, YH- och KY-utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning/Komvux. Dessa mer yrkesfokuserade kurser och utbildningar kallas som helhet Vocational Education and Training (VET). Det finns ett visst överlapp mellan längre yrkeshögskoleutbildningar och kortare universitetsutbildningar.

Australiska utbildningar som ligger någonstans mellan gymnasie- och universitetsnivå

 • Adult Community Education (ACE). Detta är korta kurser som inte är ackrediterade och inte leder till något formellt bevis på fullgjord utbildning. Den svenska motsvarigheten kan vara vissa av de kortare utbildningar och studiecirklar som Medborgarskolan eller Folkuniversitetet anordnar och som inte leder till någon form av examen eller certifikat.
 • Certificate (I-IV) är intyg som fås efter kortare vidareutbildningar av olika längd. Certificate I-kurser kan vara så korta som bara några veckor medan Certificate IV-kurser kan gå från 6-12 månader. Certificate I och II-kurser ger grundläggande yrkesfärdigheter och kunskap, medan Certificate III och IV-kurserna är väldigt lika Sveriges yrkesutbildningar. Ett Certificate IV anses i allmänhet vara likvärdigt med 6 till 12 månaders universitetsstudier på grundnivå och kan ofta tillgodoräknas som en del av en universitetsutbildning.
 • Diploma, Advanced Diploma och Associate Degree är intyg som fås efter kurser på omkring 18 till 24 månader (Diploma) eller två till tre år (Advanced Diploma) och de anses vara likvärdiga med ett eller två års universitetsstudier på grundnivå. Du får ett Diploma eller ett Advanced Diploma efter mer praktiska och yrkesinriktade kurser och ett Associate Degree efter mer akademiska kurser. Många som läser en Associate Degree går vidare till att tillgodoräkna sig en del av den in i senare universitetsstudier.

Notera att ACE- och VET-kurser inte kvalitetsgranskas lika hårt som universitetens kurser, varför det finns ett stort antal utbildningsföretag som försöker sälja utbildningsplatser till utländska studenter. Gör lite efterforskningar innan du exempelvis väljer att betala dyra terminsavgifter för en diploma-utbildning så att du inte slänger bort dina pengar.

Australiska eftergymnasiala utbildningar på universitetsnivå

På universitetsnivå är det lättare att förstå vad de olika australiska utbildningarna motsvarar.

 • En Bachelor Degree motsvarar en svensk kandidatexamen och de flesta sådana utbildningar inkluderar mellan tre till fyra års heltidsstudier.
 • En Honours är en sorts guldkant på en Bachelor-examen och fås om du antingen förlänger en treårig Bachelor med ett års fördjupningsstudier eller om du för en fyraårig Bachelor går ut med väldigt goda betyg.
 • Graduate Certificate och Graduate Diploma påminner om vanliga certificates och diplomas, men har som antagningskrav att du först har en relevant kandidatexamen (Bachelor). De är ett alternativ för universitetsstudenter som vill studera vidare utan att studera på magisternivå.
 • Master’s Degree motsvarar en svensk magisterexamen och kräver omkring två års heltidsstudier efter kandidatexamen. Dessa utbildningar ges ofta på tre olika former.
  – via course work. Detta är magisterutbildningar på samma format som en kandidatexamen med kurser, projektarbeten och viss forskning.
  – via research. Detta är magisterutbildningar med ett starkare fokus på forskning.
  – via professional work. Dessa magisterexamina involverar projektarbete i samarbete med näringslivet.
 • Doctorate Degree motsvarar en svensk doktorandutbildning.
 • Non-Award Studies är studier på universitetsnivå som inte leder till examen. Detta motsvarar att läsa fristående kurser och är det vanligaste sättet för svenskar att läsa utomlands. Även om studierna inte leder till en Australisk examen så kan de ofta tillgodoräknas som en utlandstermin i en svensk universitetsutbildning.

Om jag försöker översätta några unika svenska utbildningstermer till det australiska systemet får vi ungefär följande:

 • Civilekonom – Beroende på längden på utbildningen så motsvarar en svensk ekonomutbildning antingen en Bachelor eller Master’s Degree. Utbildningens inriktning läggs efter typen av examen. Till exempel så motsvarar en civilekonomexamen i nationalekonomi (på magisternivå) en Master’s degree in Economics, medan en företagsekonomiexamen på kandidatnivå och med fokus på redovisning skulle motsvara en Bachelor’s degree in Accounting.
 • Civilingenjör – Dessa utbildningar motsvarar en Master’s degree i olika ämnen som till exempel Civil Engineering (väg och vatten), Engineering Physics (teknisk fysik) eller Computer Science (data).

Vidare kan betygsskalan för universitetskurser vara värd att förklara då den skiljer sig åt mellan olika universitet. Alla universitet delar givetvis ut ”underkänt” som betyg, men vad som skiljer sig åt är betygsskalan motsvarande godkänt, väl godkänt, mycket väl godkänt. En majoritet av australiska universitet använder betygskalan Fail, Pass, Credit (or Merit), Distinction, High Distinction. Fail motsvarar underkänt och High Distinction toppbetyg.

Olika sorters skolor (grundskolan)

Varje delstat eller territorium har sin egen utbildningsbudget och skolsystem. Då en del läsare kanske undrar över vilken skola de ska välja att sätta sina barn i tänker jag kort förklara hur systemet med grundskolor och gymnasium fungerar. I nästa avsnitt går jag djupare in på systemet med universitet, högskolor och yrkesutbildningar.

Annons

Jag kan inte säga vilka skolor som är bäst, men rankningstabellerna på sajten Better Education (bettereducation.com.au) är en bra start för dig som letar skola för dina barn. Du som flyttar till Sydney och NSW hittar hos NSW Department of Education (education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school) en sökmotor för alla statliga skolor i delstaten. För dig som istället letar statliga skolor i Melbourne och VIC är sajten Victorian Government Schools (study.vic.gov.au) en bra start. Och slutligen; för dig som letar privata skolor oavsett delstat kan sajten Private Schools Directory (privateschoolsdirectory.com.au) vara en bra plats att börja.

Om en grundskoleelev planerar att flytta mellan Sverige och Australien kan det vara värt att välja en skola som undervisar enligt IB-programmet (International Baccalaureate) (ibo.org), som ges av flera skolor i Australien. IB-läroplanen är densamma över hela världen och gör det därför lätt att byta skolor halvvägs genom grundskolan om familjen bestämmer sig för att flytta tillbaka till Sverige. IB-programmet är i Sverige mest känt på gymnasienivå men har också läroplaner för tidigare årskurser.

Statliga grundskolor

Australiska barn börjar första klass när de är 5 eller 6 år gamla och majoriteten sätts i statliga skolor (public schools). Utbildningen är gratis för permanentboende, men många föräldrar betalar en frivillig avgift till sin lokala skola för att dryga ut budgeten (voluntary contribution fee). De flesta skolor är öppna för alla barn i det kringliggande området och kallas open public schools.

En del av dessa har klasser (selective classes) för särskilt begåvade elever där man ger eleverna möjlighet att läsa i en högre takt och fler ämnen än vad som ingår i den allmänna läroplanen. I New South Wales och i Victoria finns det en grupp statliga skolor (på gymnasienivå) som har valt att ha särskilda antagningskrav och som bara tar elever som gjort väldigt bra ifrån sig när de gick ut primary school. På dessa selective high schools börjar eleverna vanligtvis i årskurs 7 och antagningsprocessen är lik den för universitetet med uttagning baserat på hur bra eleven presterar på antagningsprov.

Notera att skolan är bara gratis för familjer som har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare. Om din familj är i landet på ett tidsbegränsat visum (som till exempel ett 457-arbetsvisum) så kostar barnens utbildning i vissa delstater.

I NSW är medelkostnaden för ett år i statlig grundskola eller gymnasium omkring $5 200 (2018-2019), och sedan 1 januari 2016 i ACT kan man ansöka om att slippa betala skolavgiften (fee waived), annars ligger motsvarande avgift mellan $11 000 och $16 500 i ACT. I VIC och QLD å andra sidan behöver du inte (så länge barnen följer kraven för fee exemption) betala terminsavgift om du är här på ett 457-visum. Om din familj är i landet på ett studentvisum (du som förälder studerar och har tagit med dig dina svenska barn på samma studentvisum) så måste du antagligen betala skolavgift för barnen även i Queensland och Victoria. För mer information om delstater och avgifter samt undantag se hemsidan Study in Australia (studyinaustralia.gov.au/english/australian-education/bringing-your-children).

Privata grundskolor

Av de privata grundskolorna är de flesta friskolor religiösa (den stora majoriteten katolska). De är kända för att vara relativt dyra med höga terminsavgifter (och som en följd finare lokaler och större resurser än de statliga skolorna). Terminsavgifterna varierar från skola till skola och delstat till delstat, men man får räkna med att per år betala från $5 000 upp till $40 000 om man är resident. Är man non-resident kan det kosta ännu mera.

Många friskolor återfinns högt upp i rankningstabellerna över de skolor vars elever presterade bäst på de centralprov som skrivs av alla sistaårs-elever på gymnasienivå. Sen kan man spekulera huruvida den största fördelen med privata skolor är socialt nätverk och kontakter då den akademiska prestationen inte verkar vara avgörande för framtida arbete.

Olika sorters skolor (efter gymnasiet)

Vi går vidare genom djungeln av olika sorters utbildningsalternativ. Det är inte helt lätt att förstå vilka olika skolor det finns i Australien.

University: Ett university är precis som svenska universitet ett lärosäte som tilldelats universitetsstatus av Australiens motsvarighet till högskoleverket. Universitet utnämns och granskas på statlig (federal) nivå. De har rätt att utfärda examina och bedriver egen forskning inom olika ämnen. De flesta universitet ägs av delstaterna de är baserade i.

School / College / Institute: På delstatsnivå finns ett flertal lärosäten som getts tillstånd att utfärda sina egna kandidat-, magister- eller doktorsexamina. De är alltså inte universitet men kan ändå utfärda en Bachelor eller Master’s degree. En del av dem utfärdar examina i samarbete med ett närliggande universitet och kallar sig vanligtvis School, College eller Institute. Flera av dessa är privata skolor som drivs som företag.

Ordet college dyker upp i lite olika sammanhang. Ordet college kan exempelvis avse följande.

Annons

 • En universitetsfakultet. Exempelvis Queensland College of Art som är en del av Griffith University.
 • Ett eget lärosäte eller skola som inte har universitetsstatus men av en delstats myndigheter getts rätt att utfärda vissa higher education-examina. Exempelvis fackskolan Billy Blue College of Design i Sydney.
 • En skola som inte har rätt att utfärda higher education-examina men som har rätt att anordna VET-utbildningar samt att utfärda relaterade diplom och intyg. Exempelvis Martin College i Brisbane, Gold Coast och Sydney. Många TAFE-institut (som anordnar yrkesutbildningar) kallas också colleges.

TAFE: TAFE-institut (Technical and Further Education) är delstatliga lärosäten och kallas antingen college eller institute. De anordnar primärt utbildningar och kurser på VET-nivå (Vocational Education and Training). Precis som de flesta universitet så ägs och drivs TAFE-institutionerna av de olika delstaternas och territoriernas myndigheter.

Registered Training Organisations: På delstatsnivå finns också ett stort antal privata skolor och utbildningsföretag som anordnar VET-utbildningar på Certificate I-IV och Diploma-nivå. För att ett företag eller en skola ska få hålla VET-kurser som är ackrediterade och få arrangera utbildningar som leder till någon form av officiellt erkänt diplom på VET-nivå krävs det att skolan/företaget är registrerat som en Registered Training Organisation (RTO). Alla RTO:s är registrerade i en nationell databas som kallas The National Training Information Service (NTIS). Detta är en sorts kvalitetsstämpel att organisationen uppfyller nationella minimikrav på hur yrkesutbildningar ska anordnas.

CRICOS: Alla skolor som anordnar statligt godkända utbildningar som riktas till utländska studenter registreras i en federal databas som kallas CRICOS (Commonwealth Register of Institutions for Overseas Students). Den är fritt sökbar för dig som vill ha mer information om en viss organisation eller företag. Detta kallas att vara CRICOS-registrerad och de utbildningsorganisationer som inte är registrerade får inte anorda kurser för utländska studenter.

Det finns omkring 5 000 registrerade träningsorganisationer (RTO:s) och majoriteten av dessa är privata skolor och företag. Trots att det finns långt fler privata än statliga träningsinstitut så har tidigare års trender varit att flertalet studenter läser yrkesutbildningar och praktikprogram (VET) genom de statliga TAFE-instituten. En undersökning gjord av australiska Högskoleverket (Department of Education, Employment and Workplace Relations) 2004 förklarar detta med att det är på grund av prisskillnader (terminsavgifter) studenterna föredrar att läsa vid TAFE. Eftersom det är möjligt för svenskar att läsa TAFE-utbildningar så kan det vara värt att se om ett TAFE-alternativ kan vara billigare för dig som hittat en kurs på VET-nivå som du vill läsa.

En stilla varning

Det kan hända att du betalar en dyr kursavgift och sedan blir besviken på utbildningens kvalitet. Förhoppningsvis händer inte detta, men gör lite efterforskningar när du väljer vid vilken institution du ska studera. Förvissa dig om att skolan du väljer är seriös och om du känner dig osäker kan det vara värt att söka skolor via australiska högskoleverkets hemsida studyinaustralia.gov.au och leta online efter andra studenters utvärderingar av utbildningen du överväger att söka.

Terminer

Läsåret i Australien är det omvända mot Sverige och termin 1 (höstterminen) börjar i februari och går fram till slutet av juni. Termin 2 (vårterminen) börjar i juli och går fram till slutet av november. Exakta datum för terminsstart varierar mellan skolor och år.

CSN-berättigade studier i Australien

Om du inte kan finansiera dina studier med egna sparpengar så tänk på att det inte är alla utbildningar i Australien som är studiemedelsberättigade. Om du vill ta studielån för att finansiera dina studier bör du i samband med att du letar utbildningsplats förvissa dig om att CSN faktiskt beviljar lån och studiebidrag för just din favoritutbildning. Enligt CSNs hemsida kan du vanligtvis inte få studiemedel för ACE-kurser och utbildningar som bara ger ett Certificate I-IV (inklusive de flesta språkkurser). De flesta andra examina och diplom verkar CSN bevilja lån till, samt förstås Study Abroad-studier på universitetsnivå någon enstaka termin. För mer information, se CSN:s hemsida (csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/utlandsstudier-med-studiemedel/australien.html).

Hur du söker en utbildningsplats

Hur du blir antagen på en språkkurs

I Australien finns ett stort antal språkskolor som anordnar engelska-kurser och dessa skolor säljer platser på sina språkkurser antingen direkt till studenterna eller via samarbetspartners i exempelvis Sverige. Alla de svenska företag som du ser sälja språkresepaket har antingen egna språkskolor i Australien eller så säljer de vidare utbildningsplatser på lokala skolor (med ett visst påslag på priset). Ibland kan du till och med hitta flera svenska språkresearrangörer som säljer platser på samma skola.

Det är väldigt enkelt att ordna en plats på en språkkurs. Den allra lättaste vägen är att låta en svensk språkresearrangör ta hand om alla detaljer, men du kan även köpa din kursplats direkt från skolan i Australien. Processen är i korthet som följer:

 • Du letar upp ett språkkurspaket och skola som passar dig.
 • Du ansöker om en kursplats genom att fylla i och skicka in kursarrangörens eller skolans (om du söker direkt) ansökningsformulär.
 • Du är så gott som garanterad en kursplats (det är inte som att söka en universitetsplats, det här är mer som att köpa en tjänst av ett utbildningsföretag). Nästa steg är att skolan erbjuder dig en kursplats (genom att skicka dig eller din svenska språkkursarrangör ett letter of offer).
 • Du tackar ja till platsen genom att betala kursavgiften och i en del fall också fylla i ett acceptance form som skickas till skolan.

Om kursen är längre än 3 månader ansöker du förslagvis om ett studentvisum. Korta kurser kan du åka och läsa på ett vanligt turist- eller besöksvisum, men för längre kurser behöver du ett riktigt studentvisum. Värt att känna till också är som jag tidigare nämnt att du på ett Working Holiday-visum får studera i upp till fyra månader.

Här är några tips om du vill åka och läsa en kort språkkurs:

 • Hos ELICOS (www.elicos.com) hittar du en lista över ELICOS-skolor runt om i Australien.
 • De olika skolorna har sina egna kurspaket, men det är vanligast att de är någon variant av de 5 ELICOS-kurserna jag tidigare nämnt (vanliga skillnader kan vara olika längd och timmar per vecka på kurserna).
 • Glöm inte att jämföra priser och kurspaket mellan de olika svenska språkresearrangörerna så att du får det bästa erbjudandet.
 • Överväg att skaffa bostad själv (till exempel på vandrarhem) under tiden du är där. De olika arrangörerna erbjuder ofta extratjänster som transport från flygplatsen och boende hos värdfamilj, men detta kan du ofta lösa själv till betydligt billigare penning. Som exempel kan nämnas en språkresearrangör (inga namn nämnda) som erbjöd ”airport transfer” från Sydneys flygplats till skolan i Manly för $150. Om du tar en taxi själv från flygplatsen till Manly kostar detta runt $70 och om du åker med kollektivtrafik kan du ta dig till Manly för runt $30 – ett lätt sätt att spara över 500 kronor.

Så läser du en termin som en del av din svenska examen

Enligt Universitetskanslerämbetet & Statistiska Centralbyråns rapport – Internationell studentmobilitet i högskolan (scb.se/uf0209) reser omkring 1700 svenska studenter varje år till Australien. Det stora flertalet av dessa läser en eller två terminer som de sedan tillgodoräknar sig som en del av sin svenska examen. Dessa studenter kan delas in i de som deltar i ett utbytesprogram och de som anordnar sina studier i landet på egen hand, så kallade ”free movers”.

Annons

Bland de utresande studenterna är omkring 65% kvinnor. Free movers läser i högre utsträckning än utbytesstudenterna tre eller fler terminer utomlands (inte så överraskande eftersom en del av dessa är studenter som väljer att lägga hela sin utbildning utomlands).

Om du läser på ett svenskt universitet som har ett utbytessamarbete med ett Australiskt universitet (och har tillräckligt bra betyg för att klara dig i konkurrensen) kan du ansöka om att få läsa en eller två utbytesterminer i Australien. För att få tillgång till dessa utbildningsplatser och få hjälp med din ansökan pratar du med din studievägledare på universitetet.

Om du läser på ett svenskt universitet men inte kommer in på något utbytesprogram kan du själv fixa en utbildningsplats hos ett Australiskt universitet. Tyvärr får du då betala terminsavgiften själv (du kan ta extra CSN-lån för detta). I korthet är stegen för att göra detta som följer.

Leta först upp ett universitet i Australien som erbjuder internationella studenter att gäststudera i en eller två terminer (eller hur länge du nu vill läsa utomlands). Sök efter universitet som erbjuder non-award study programs (även kända som study abroad programs). För att hitta rätt bland Australiens 43 universitet är sajten Universities Australia (universitiesaustralia.edu.au) en bra startpunkt. De är den officiella samarbetsorganisationen för alla universitet och har en bra överblick över alla universitet.

Nedanstående universitet är de bäst rankade i Australien (2018) men andra universitet kan vara väldigt starka inom särskilda ämnen.

Du ansöker och blir (förhoppningsvis) erbjuden en utbildningsplats på det universitetet du är intresserad av. Detaljerna skiljer sig mellan utbildningarna så gå in på respektive universitets hemsida för internationella studenter så ser du hur just deras ansökningsprocess går till (och när sista ansökningsdagen är inför en viss termin). Parallellt med att du ansöker om en utbildningsplats så börjar du sedan prata med din studievägledare på ditt hemuniversitet i Sverige. Presentera vilka kurser du vill läsa i Australien och se till att få ett positivt förhandsbesked om att du kommer att få tillgodoräkna dig din utlandstermin som en del av din svenska utbildning. Du väljer givetvis sådana kurser som är CSN-berättigade och som du får tillgodoräkna dig i din utbildning hemma.

Hur du gör för att läsa en hel utbildning i Australien

Om du inte har något emot att lägga en förmögenhet på terminsavgifter så kan du läsa hela din utbildning i Australien (och få ut en australisk examen). Du gör detta på samma sätt som om du var ute efter en Study Abroad-plats för en utlandstermin, men söker istället in som internationell student till ett degree program på antingen ett universitet eller någon annan skola.

Om du vill läsa en grundutbildning på universitet är du ute efter en plats på ett undergraduate degree program. Om du redan har en kandidatexamen och vill läsa på magisternivå söker du givetvis efter ett postgraduate degree program.

Om universitetsprogrammen inte passar dig kan du istället läsa en yrkesutbildning på en yrkeshögskola, något college eller någon privat skola. Processen är väldigt lik antagningsprocessen till universitetsutbildningar (du ansöker direkt till skolan / universitetet och inte som i Sverige via en central antagning). Skolans eller universitets antagningsavdelning kommer att guida dig genom ansökningsprocessen.

En del skolor och universitet samarbetar med svenska rekryterare som kan hjälpa dig med din ansökan. Vad som händer när du går genom en rekryterare är att universitetet eller skolan senare betalar denne en provision för varje student som lockas att läsa vid skolan (detta betalas ur din terminsavgift). Rekryteringsfirmorna erbjuder ett smidigt sätt att ordna en utbildningsplats utomlands, men tyvärr så samarbetar de inte med alla skolor, vilket kan vara ett problem för dig med mer specifika utbildningskrav (ifall du vill läsa en särskild kursinriktning eller vid en viss skola).

De största företagen (rekryteringsfirmorna) som hjälper svenska studenter att söka till australiska högskolor och universitet är:

Om du ordnar din egen utbytesplats som free mover (alltså inte reser inom ett utbytesprogram) så är det sannolikt att du behöver skicka med följande dokument med din ansökan till skolan eller universitetet.

Annons

 • Ett eller flera ansökningsformulär (application forms, finns på skolans websajt).
 • Bevis på att du talar tillräckligt bra engelska. Antingen i form av ett testresultat (till exempel IELTS) eller kopia av ditt gymnasiebetyg i engelska. Antagningsavdelningen på respektive skola kommer att ge dig mer detaljerad information om vad du behöver visa upp. (Till exempel kräver Griffith University att svenska studenter kan visa upp åtminstone ett VG i engelska från gymnasiet.)
 • Vidimerade kopior av dina tidigare betyg (och eventuell examen), samt sammanställning av vad du studerat tidigare (för att styrka att du uppfyller förkunskapskrav). Det kan hända att dessa dokument måste översättas till engelska.
 • För till exempel designutbildningar kan du bli ombedd att skicka med en portfolio med exempel på tidigare arbete.
 • Vid ett senare skede i ansökningsprocessen kan det hända att du blir ombedd att bevisa att du kan betala kursavgifterna för utbildningen. Om utbildningen är CSN-berättigad kan du få ett intyg från CSN om att du kommer att få låna pengar för att betala skolan.

Oavsett vilken utbildning du sökt kommer du i slutet av antagningsprocessen få någon form av dokument (eller email från de skolor som inte längre skickar ut antagningar via posten) som bevisar att du blivit erbjuden en utbildningsplats på skolan (jag förutsätter givetvis att du faktiskt blir antagen till slut).

Detta dokument kallas lite olika saker, men man talar ofta om att du som internationell student får ett Letter of Offer, Offer of Place eller ett Confirmation of Enrolment (COE). Det kan hända att du får ett Conditional Offer om skolan ställer ett krav på dig innan de kan erbjuda dig en utbildningsplats. Detta kan till exempel hända om du söker in till en utbildning innan du har fått de slutbetyg som krävs för att skolan ska kunna anta dig.

När du väl har ditt Letter of Offer eller Confirmation of Enrolment i hamn kan du äntligen ansöka om ett studentvisum. Terminsavgiften betalas sedan vanligtvis i samband med att du registrerar dig på skolan vid början av terminen. Universitetets antagningsavdelning (eller din agent om du går via en svensk rekryteringsfirma) har information om hur betalningen går till på just din skola.

Terminsavgifter

Nedan är några prisexempel för att ge dig en idé om vad det kostar att läsa på universitet i Australien som utländsk student (gäller ej som exchange student, då betalas avgiften direkt via ditt hemuniversitet). Låt oss anta att du vill läsa en Study Abroad-termin på undergraduate-nivå vid något av Australiens större universitet;

 • Om du läser en heltidstermin på Griffith University (griffith.edu.au) på Gold Coast strax söder om Brisbane så kostar en termin för läsåret 2019 mellan $8 780- $11 130 (beroende på dina credit points, CP).
 • En heltidstermin på University of Queensland (UQ) (uq.edu.au) kostar runt $12 650 per termin för läsåret 2019.
 • För en heltidstermin på University of Sydney (sydney.edu.au) under läsåret 2017 låg priset runt $12 300 beroende på val av kurs, och så behövs $200-$300 för littteratur samt $50-$200 för övrigt material, utrustning, fältstudier mm beroende på kursinriktning.

Overseas Student Health Cover

Alla internationella studenter i Australien omfattas av en sjukförsäkring som heter Overseas Student Health Cover (OSHC) och det är ett krav att alla studenter på ett eller annat sätt köper ett sådant försäkringsskydd (för att täcka vårdkostnader ifall något händer dig). Så förutom terminsavgifter och boende-kostader måste du som student separat betala $330. Observera; Som tidigare nämnt ingår studentförsäkring INTE längre genom CSN, men de kan bevilja extra lån för denna utgift. Tänk dessutom på att OSHC inte är en reseförsäkring. För mer information, se sajten Private Health (privatehealth.gov.au/healthinsurance/overseas/oshc.htm).

Att jobba på studentvisum

Studentvisum ger dig och din medföljande partner rätt att arbeta under studietiden (men du får inte börja jobba innan du börjat din kurs). Syftet med detta är att göra det möjligt för studenter att försörja sig genom att arbeta deltid. Du får arbeta högst 40 timmar per tvåveckorsperiod under terminstid (undantaget eventuell praktik som är en del av din utbildning). För mer information om din rätt att arbeta och eventuella begränsningar som gäller för studentvisum, besök migrationsverkets sajt Home Affairs (archive.homeaffairs.gov.au/trav/stud/more/work-conditions-for-student-visa-holders).

Läs mer i serien Inför resan.<< Skatt och pension i AustralienBil och hyrbil i Australien >>

101 Responses to Studera i Australien

 • Therese Larsson

  Hej Jennie!
  Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig.
  Hoppas du fått svar på din fråga?
  För de som hamnat i liknande situation skulle jag rekommendera att kolla med sin skola vad som gäller och ta alla detaljer, bra att ha ifall något händer när du väl är i Australien. För ja, man behöver föräkring annars får man inte studera. Vissa skolor täcks av kammarkollegiet, men inte alla. Om bevis krävs under själva ansökan vet jag tyvärr inte då det inte framgår på hemsidan: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/stud/more/health-insurance-for-students

  Men hör gärna av dig och berätta hur det har gått!

  Mvh Therese

 • Jennie

  Hej, Anders!

  Jag har blivit nominerat till och blivit antagen till ett utbytesuniversitet i Australien. Och som jag har förstått så behöver man ha sjukförsäkring för att söka visum till Australien. Vidare vet jag att sjukförsäkringen för svenska studenter(i alla fall i min skola) täcks av kammarkollegiet. Behöver jag lämna intyg för detta vid ansökan om studentvisum?

  Tack för svaret på förhand!!

  Med vänliga hälsningar,
  Jennie

 • Jessica

  Hej!
  Jag åker till Perth i januari för att plugga en termin och har en fråga kring visum. Vet du hur lång tid innan skolan börjar som studentvisumet gäller? Jag åker nämligen dit en månad innan skolan börjar. Om inte studentvisumet börjat gälla, kan jag då åka in på ett turistvisum?
  Mvh Jessica

  • Therese Larsson

   Hej Jessica,
   Ursäkta sent svar, Anders har varit otillgänglig.
   Hoppas du fått svar på dina frågor? Vilket visum anlände du via?

   För de som är i en liknande situation skulle jag rekommendera att läsa artiklarna https://www.swedesinaustralia.com/artikelserier/plugga-studera/

   Vilket visum du skaffar beror på vilken typ av kurs du läser, det finns flera varianter av student visum. Du kan även testa verktyget https://www.homeaffairs.gov.au/visas för att hitta rätt visum. Sen hittar du information under respektive visum på
   https://www.homeaffairs.gov.au/
   Är studierna kortare än 3 månader kan du ansöka om evisitor subclass 651 (men då måste du lämna lamnet efter tre månader och återkomma) eller visitor visa subclass 600 (så slipper du resa in och ut ur landet). Studerar du upp till fyra månader kan du använda dig av working holiday visumet. Allt över denna studielängd kräver sudentvisum subclass 500 se; https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/500-
   Beroende på vilket visum du får, tiden för när du kan anlända till Australien varierar. Under ett studentvisum där man studerra heltid kan man anlända upp till 90 dagar innna kursen startar.

   Hoppas allt gått bra för dig.

   Mvh Therese

 • Vanessa

  Hej!

  Jag har en fråga ang. visum. Det är så att jag är lite 50/50 på om jag ska börja plugga nu i november och istället resa på Working Holiday och jobba för att känna efter om jag trivs; tänkte åka i Juli då. Men om det nu är så att jag kommer in på skolan och känner att jag trivs, går det bra att ansöka om ett student visa när man är där eller blir det krångligt att flytta över visa till visa.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Vanessa,

   Nej jag tror att det ska gå bra. Jag känner till flera fall med svenska som konverterat till studentvisum från working holiday.

   -Anders.

 • louise

  Hej! Min partner funderar på att läsa sin master i Australien. Är det sant som du skriver att jag får då följa med och jobba obegränsat? För det vore verkligen toppen då jag inte har funnit några studier som passar mig i Australien och jag har tidigare jobbat 1 år i Australien och har ett andra årsvisum att ansöka till. Det kanske är bäst att spara det, och jobba genom min sambos studievisa? Jag undrar är det okej om jag skulle studera på distans, alltså en distans utbildning i Sverige och tillbringa tiden i Australien?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Lousie,

   Läs här under rubriken ”Working while studying”:
   https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/500-#tab-content-4

   Det här stycket säger att det är ok för dig att jobba heltid om din partner läser en Master:

   ”Your family members can work up to 40 hours per fortnight, after you have started your course of study in Australia. If you are doing a postgraduate course, such as a Masters degree, your family members can work unlimited hours once you start your study.”

   -Anders.

 • Malin

  Hej!

  Tusen tack för en super site!

  Jag har bott i Australien i snart 2 år på working Holiday visa och har nu blivit antagen till en universitets utbildning på 3 år som startar i februari 2017. Kan jag på börja denna utbildning på mitt working holiday visa och sen gå över till student visa om ett par månader? Eller kommer de neka mig på min enrolment för att mitt visum bara tillåter mig att studera i 4 månader? Anledningen till att jag inte har student visa ännu är för att jag inte fått CSN till min försäkring än, och kan därför inte skaffa student visa än.

  Tusen tack!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Malin,

   Jag känner inte till att skolorna gör någon form av visumkoll så jag tror inte du får några problem med att börja dina studier. För att vara på den säkra sidan skulle jag gå till migrationsverkets kontor (vid Railway Square om du är i Sydney) och fråga dem om hjälp. Jag kan inte tänka mig att det ska vara några problem, men har inte hört om en sådan situation tidigare så kan inte riktigt uttala mig.

   -Anders.

 • Samuel

  Hej! Är nere i au nu på ett WH-visum och funderar på att studera när det går ut. Vill läsa till biolog, vet du vart man kan hitta vilka universitet som erbjuder sådana utbildningar. Vill studera helst hela utbildningen på en och samma plats!

  /

  Samuel

 • rebecka

  För att lätta lite på studiekostnader, vet du om det finns stipendier att söka? Jag vill studera psykologi i Melbourne(helst), men tycker att avgifterna är rätt höga.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Rebecka och ursäkta sent svar,

   Nej, jag känner tyvärr inte till några Australien-specifika stipendier.

   -Anders.

 • Lena

  Hej!
  När man studerar i Australien får man ju jobba 20 timmar per vecka under terminstiden samt 40 timmar per vecka på loven. Nu undrar jag om man får fortsätta jobba efter studietiden slut, dvs efter sista terminens slut i november? Confirmation of Enrollment från universitetet gäller till 31/12 2016 och studentvisumet till 15/3 2017. Frågan är om man får jobba i december trots att studierna slutat vid terminsslutet i november? Ska stanna i Australien till januari.

  • Anders Liljeqvist

   Hej Lena,

   Jag *tror* att det är ok, jag har inte hört talas om folk som inte fått jobba kvar på sina feriejobb efter att sista terminen slutat men deras visum fortfarande gällt. För att vara säker så kan du gå och fråga på migrationsverkets informationskontor (finns i alla större städer) eller ringa dem. Du kan också fråga medlemmarna i vår Facebookgrupp ”Svenskar i Sydney” där många är i en liknande situation:
   https://www.facebook.com/groups/SvenskarISydney/

   -Anders.

  • Lena

   Hej Anders!
   Tusen tack för svar!

 • Emilia

  Hej!

  Mitt namn är Emilia och jag studerar som heltidsstudent på University of Aberdeen i Skottland. Jag ska börja mitt tredje år nu i September men har blivit nominerad till en utbytestermin i Perth, Australien från och med februari 2017. På universitetet i Perth (University of Western Australia)s hemsida http://www.studyat.uwa.edu.au/undergraduate/apply/health står det att det är nödvändigt att man ansöker om ett ”Overseas Student Health Cover”, MEN om man bläddrar ner till slutet av sidan står det att det är ett undantag för svenska studenter som får CSN.

  Min fråga är således: då jag får CSN för att studera i Aberdeen så kommer jag fortsätta med det när jag är en utbytesstudent i Perth, men behöver jag ansöka om någon extra försäkring till Australien eller ingår det i det vanliga bidrag + lån från CSN jag tagit i två års tid nu? Hur går det till?

  På frågan och svaret från UT Studentförsäkring:

  Vem kontaktar jag för att få ett Medical insurance card (MIC kort)?

  Du vänder dig till internationella kansliet/avdelningen på ditt universitet i Sverige. De fyller i ett MIC kort åt dig om du åker utomlands genom ett utbytesavtal eller en överenskommelse om mottagande. Denna överenskommelse måste vara mellan universitetet i Sverige och universitetet, praktikplatsen, företaget eller organisationen eller dyl. utomlands. Vid resa inom EU/EES länderna ska resenären även ta med sig EHIC (European Health Insurance Card) från Försäkringskassan.

  Eftersom jag redan studerar på ett universitet utomlands men ska sen åka på utbyte genom de, gäller då detta för mig eller hur går jag tillväga? Räcker det med att jag ansöker om CSN som vanligt och blir automatiskt försäkrad eller hur ansöker jag om detta?

  Med vänliga hälsningar,
  Emilia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Emilia,

   Jag tror att CSN borde ge dig ett intyg om att du är täckt av deras studentförsäkring för studier i Australien. När jag pluggade i Australien kan jag dock inte minnas att jag hade ett försäkringskort med mig som du beskriver.

   Det är 17 år sedan jag pluggade i Australien så jag minns inte längre. Fråga i min Facebook-grupp ”Svenskar i Sydney” om råd från medlemmarna där. Du borde också kunna få bra svar från CSN eller Study Abroad-avdelningen på ditt universitet i Perth.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Maja

  Hej!

  Jag var i australien oktober 2014 till juni 2015 på WH-visum. Nu ångrar jag stort att jag inte gjort farmjobbet så jag fick ett andra-årsvisum. Vill inget hellre än att åka tillbaka till Sydney..

  Problemet är hur? Hur kan jag åka tillbaka dit för att bo och jobba igen? Vad finns det för möjligheter? Blir inte klok på alla dessa visum haha.
  Om jag pluggar på distans från Sverige får jag väl inte ha studentvisum-därav inte jobba något i Australien? Och om jag inte jobbar kommer jag inte kunna försörja mig om jag pluggar distans. Och heltidsutbildning i AUS är för dyrt.

  Man måste väl plugga heltid för att få ett studentvisum va?

  SÅÅ tacksam för svar! Har läst din blogg sedan mina planer på Australien 2014 haha:)..

  MVH
  Maja

  • Anders Liljeqvist

   Hej Maja,

   Jag skulle försöka hitta någon billig kurs som du kan läsa på deltid, så att du får stanna i landet samt jobba deltid så att du inte bränner för mycket pengar under tiden. Du behöver inte plugga heltid för att få ett studentvisum.

   -Anders.

 • Johanna

  Hej!

  Jag ska åka till Brisbane och plugga i juli. Jag har ansökt om visum och fått de beviljat. Men jag blev osäker på en sak som jag fyllde i angående familjemedlemmar. Som jag tolkade frågan skulle man bara fylla i om man hade någon utomstående släkting typ en sambo och inte föräldrar och syskon. Men i informationsguiden från skolan står de att man ska skriva med alla familjemedlemmar i visumansökan.
  Blir väldigt förvirrad. Frågan är om jag har gjort fel som inte inkluderat föräldrar och syskon i visumansökan (Obs. jag bor fortfarande hemma om det har någon betydelse?!)?

  Tack på förhand!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Johanna,

   Jag vet inte hur formuläret ser ut och kan inte svara, men jag gissar att syftet med frågan är att höra om du tar med dig några familjemedlemmar med dig till Australien. Om du t.ex. tar med dig din man, eller ett barn.

   -Anders.

 • Julia

  Hej Anders!
  Har tänkt åka ner till Australien och plugga en hel utbildning, men jag undrar om du vet om man kan åka tillbaka till Australien på wh-visa efter att ha varit på studentvisum utan problem? Om jag alltså skulle vilja stanna kvar och jobba efter utbildningen. Eller finns det något bättre alternativ? Verkar inte som min examen leder till något arbete som är på Skilled Occupation List så det verkar inte funka med Graduate Work Stream…
  Tack på förhand!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Julia,

   Det enda problemet jag kan tänka mig är att du måste lämna landet för att ansöka om ett WH-visum. Men om du har flyt så fixar du ett jobb som sponsrar dig för ett 457-visum när du är mot slutet av dina studier.

   -Anders.

 • Jesper

  Hej Anders!

  Jag undrar om du har koll på The Temporary Graduate Visa: The Post-Study Work Stream (visa subclass 485) eller någon som kan hjälpa mig med detta?

  Min situation är följande:
  Jag studerar just nu vid UNSW men min Master är endast 1,5 år så jag når inte upp till de 2 år studietid som är kravet. Jag kan inte förlänga min master så mitt enda alternativ är att studera mer eftersom min examen inte leder till något arbete som är på Skilled Occupation List så kan inte ansöka om Graduate Work Stream. Så min fråga är om ett Graduate Certificate som studeras på 6 månader heltid räknas mot de 2 åriga studiekravs och därmed kan jag ansöka om Post-Study visa.
  Enligt immigrations hemsida så står det följande:
  This means that degree level courses which are packaged with a Graduate Certificate or Graduate Diploma course may be considered, provided they otherwise meet the Australian study requirement.
  Så vet inte hur jag ska tolka detta.

  Jag har redan pratat med UNSW och de hjälper inte till med frågor angående visa. Jag har också ringt Immigration office och deras svar att jag får tolka det som står på deras hemsida eftersom de inte ger svar på frågor via telefon. De tar besluten på en case by case basis och därmed så måste jag själv lösa detta nu.
  Jag har kontaktat några immigration agents som är registrerade hos mara.gov.au men de kostar en hel del för att hjälpa mig.

  Här är länken till det jag menar: https://www.border.gov.au/Trav/Stud/Post
  Under Post-Study Work Stream

  Tack på förhand!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jesper,

   Det enda jag kan försöka hjälpa med är att läsa samma regler som du själv redan har tillgång till. Jag har kontakter som är Migration Agents som kan hjälpa dig, men om du inte är villig att betala så är det kanske inte rätt väg att gå. Isåfall tycker jag att du ska ställa frågan i vår Facebook-grupp ”Svenskar i Sydney” och se om någon där har varit i samma situation som du och kan hjälpa dig. Med 11000 medlemmar så är oddsen bra att någon kan ge dig bra tips:
   https://www.facebook.com/groups/SvenskarISydney/

   Lycka till,
   -Anders.

  • Jesper Andersson

   Hej,

   Just nu verkar det som det är mitt enda alternativ eftersom jag redan har ställt frågan i gruppen men inte fått något svar. Så skulle uppskatta om du har några rekommendationer på Migration Agents som kan hjälpa mig.

   Tack på för hjälpen!

   /Jesper

  • Anders Liljeqvist

   Ok, då ska du prata med Amber Migration i Sydney. Hälsa från mig / SwedesInAustralia. De har hjälpt mig med ett par uppdrag (jag har anställda som jag sponsrat för 457-visum).

   http://www.ambermigration.com.au/

   -Anders.

 • Therese

  Hej Anders!

  Jag ska börja studera på Southern Cross University i Lismore nu i juli och jag har ännu inte ansökt om studentvisum. Kan jag åka in på turistvisum nu i maj och sen ansöka om studentvisum i landet eller borde jag ansöka om studentvisum nu direkt hemifrån Sverige och hoppas på att få det beviljat snabbt? Tacksam för all hjälp jag kan få :)

  • Anders Liljeqvist

   Hej Therese,

   Du borde ansöka om studentvisum direkt och så fort du får intyg om att du blivit antagen på skolan.

   -Anders.

 • Elin

  Hej Anders,

  Jag har en liten fråga angående mitt studentvisum.
  Jag skulle vilja hoppa av min utbildning (Certifikat kurs på college) och undrar bara om hur lång tid efter jag avslutat kursen tills mitt visum blir inställt.

  Tack på förhand!

 • sanna

  Hej.

  Tänkte plugga hela min psykologi utbildning i Australien i hopp om sedan kunna få ett arbetsvisa man har rätt till i 2 år efter man pluggat och sedan bli sponsrad. Vet att jag kommer lägga ner enorma summor men har en dröm om att bo i Australien då jag blev helt kär under mitt WNH för ett par år sedan, vad skulle du ge för feedback? Låter det som en rimlig plan eller kastar jag pengarna i sjön utan stora möjligheter att lyckas?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sanna,

   Jag har tyvärr ingen uppfattning om chanserna för psykologer att få ett 457-visum, men eftersom både Psychiatrist och Psychologist är med på CSOL-listan över prioriterade jobb som gör det lättare att få permanent uppehållstillstånd så låter det inte som en helt korkad plan. Jag hade försökt att så snabbt som möjligt ansöka om ett eget Permanent Residency, inte ett sponsrat jobbvisum dock.

   -Anders

 • Jenny

  Hej Anders!
  Jag ska strax resa till Australien på mitt 2 year working holiday, men planerna är att till nästa terminstart detta år börja plugga en bachelor. Kan man söka studentvisum när man är i landet på detta vis dvs redan har ett pågående visum?

  Tack för väldigt bra information på din sida!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jenny,

   Ja. Gå till ett av det australiska migrationsverkets lokala kontor så hjälper de dig när du väl är på plats i Australien.

   -Anders.

 • Cecilia

  Hej Anders!
  Jag ska snart börja studera till en bachelor vid universitetet i Darwin och min fråga är: Vad är egentligen bäst – försäkring via CSN eller en OSHC?
  //Cecilia

  • Anders Liljeqvist

   Hej Cecilia,

   En CSN-försäkring tror jag räcker. Overseas Student Health Cover får du automatiskt som svensk medborgare (alla svenskar har gratis akutsjukvård i Australien).

   -Anders.

  • Anders Liljeqvist

   PS: När jag själv pluggade i Australien så hade jag en CSN-försäkring som min enda försäkring.

   -Anders.

 • Pierre

  Hej Anders ! underbar sida samt en fantastisk bok !

  Har en fråga som jag har tänkt på ett tag när det kommer till utbildning.

  kort om mig : Man på 25år som jobbat som snickare , Men hoppat på en dataingenjörsutbildning och nu gått en termin men lutar åt att hoppa av då det kanske inte är något för mig samt ett tufft tempo , speciellt matten.

  Tänkte höra hur ky utbildning ställs sig i Australien då man gått en sådan i Sverige ?
  Tex jag som har erfarenhet i byggbranschen och går en ky-utbildning som ”entrepenadsingenjör” ”byggingenjör” som det utsägs vara på dessa ky-utbildningar . Eller är det erfarenheten som spelar störst roll i slutändan ?

  mvh

  • Anders Liljeqvist

   Hej Pierre,

   1: KY-utbildningar motsvaras av konceptet VET i Australien (Vocational Education & Training). Precis som i Sverige finns det olika certifieringar och program.
   2: I slutändan slår erfarenhet alltid utbildning. Om du har gjort ett jobb i några år i Sverige och kan gå rakt in på ett företag i Australien och göra samma sak så kommer du få ett jobb, oavsett vad du har för utbildning.

   -Anders.

  • Pierre

   Tack för infon och för ett snabbt svar Anders

 • Sofia Nilsson

  Hej!

  Jag ansökte om ett Non Award Sector visa (subclass 575) efter att fått en kod från mitt universitet(UWS). Jag ombads aldrig att bifoga dokument och fick också mitt visa ”granted” just efter jag ansökt (likt ett automatsvar). Och jag ser heller inget slutdatum hur länge jag kan vistas i Aus. Jag finner detta märkligt eftersom det ska ta från 2 v att få det beviljat vad jag läst. Är det normalt att det går så här fort? Kan jag resa till Australien nu alltså? utan att bifoga dokument? Tacksam för svar! /Sofia

  • Anders Liljeqvist

   Hej S.N.

   Ja, ibland går det så fort. Om det står att visumet är ”granted” så har du ett visum. Grattis.

   -Anders.

 • Johanna

  Hej Anders!

  Hur ser det ut om man skulle vilja plugga på heldistans från ett svenskt universitet men bo i Australien? Vilket visum gäller? Kan jag plugga mer än 4 månader på ett andra års working holiday i sådana fall eftersom att jag studerar distans? (Har inte hittat nån info om detta på deras hemsida om WH.) Eller är jag kvalificerad att söka studentvisum?

  /Johanna

  • Anders Liljeqvist

   Hej Johanna,

   Eftersom du inte pluggar på någon skola i Australien utan i praktiken bara är där som besökare och turist så *tror* jag att du borde kunna åka på vilket visum som helst som låter dig stanna i Australien. Kanske ett 6-månaders turistvisum skulle fungera till exempel? Problemet med det visumet är att du inte får jobba samtidigt, så kanske skulle ett WH-visum vara det rätta för dig. Då kan du plugga mot Sverige på kvällarna, men jobba lokalt på dagarna och tjäna ihop lite pengar under tiden.

   -Anders.

 • Camilla

  vad menas med osch och från vart ska jag skaffa det? Dessutom hur gör man med overseas student health cover?
  Fick så många frågor men vart ska jag svara i immi.gov.au, finns det en agent som kan hjälpa till med visumet appection? Känns inte som jag kan klara av o svara det här sj eftersom jag har sp lite svar liksom? Ska man fråga vården o specialt papper som man kan skicka till dem som sköter visumet?
  Tack för fin svar:)

  • Anders Liljeqvist

   Hej Camilla,

   OSHC står för OverSeas Health Cover, och det har du redan genom att Sverige och Australien har ett avtal som heter Reciprocal Health Care Agreement (RHCA).

   När du får studiebidrag från CSN utomlands så omfattas du också av en försäkring för utlandsstudenter (tror jag). Den försäkringen samt RHCA borde vara tillräckligt att nämna i din ansökan.

   -Anders.

 • camilla

  Hejsan! Nu måste jag tyvärr skriva om allt som jag redan har skrivit klart:(
  Min fråga e: jag ska börja studera språkkurs den 12okt till i april! Så alldeles ska jag plugga ett halvår. Har även sökt visumet lite väl sent, dumt av mej men har mina anledningar typ:) hemsidan jag sökte visumet heter http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/570- o det jag undrar e hur långt tid tar det o bevilja visumet? Har även lagt till min son som e 1år gammal. Eftersom kursen slutar nångång i april undrar jag om jag måste ut från landet för söka turistvisum, har min familj som bor där alldeles mamma o alla syskon;) så ingen problem med barnvakt:) vill gärna stanna några månader o umgås med familjen;)
  Jättebra webbsida med bra information;)
  Hoppas för svar på alla mina frågor;)
  Mvh Camilla

  • Anders Liljeqvist

   Hej Camilla,

   1: Jag gissar att du får ett besked om ditt studentvisum omkring 3 veckor från att du ansökt.
   2: När du väl är i Australien kan du gå till migrationsverkets kontor och be om en förlängning av ditt visum, eller att de ersätter ditt studentvisum med ett turistvisum. Förhoppningsvis behöver du därför inte lämna landet och komma tillbaka.
   3: Med familj i Australien tycker jag att du också ska undersöka möjligheten att ordna ett permanent uppehållstillstånd via dina familjemedlemmar. Så kan du stanna och leva längre i Australien.

   Lycka till,
   -Anders.

  • Camilla

   vad menas med osch och från vart ska jag skaffa det? Dessutom hur gör man med overseas student health cover?
   Fick så många frågor men vart ska jag svara i immi.gov.au, finns det en agent som kan hjälpa till med visumet appection? Känns inte som jag kan klara av o svara det här sj eftersom jag har sp lite svar liksom? Ska man fråga vården o specialt papper som man kan skicka till dem som sköter visumet?
   Tack för fin svar:)

 • Pauline

  Hej!

  Jag åker till Australien nu i slutet av oktober för att gå på språkkurs i 3,5 månader men har planerat att stanna i 2 månader extra efter kursens slut för att resa runt. Jag undrar om det är möjligt att ansöka om ett slags studentvisum för kursens längd och sen ett turistvisum för min ”turist-tid” efter? Eller vad skulle du rekommendera?

  För annars har jag ju tänkt att ansöka om 1 årsvisum men jag vet att jag inte kommer stanna där mer än 5 månader så det känns lite sådär att sumpa det. Jag kommer definitivt vilja åka dit mer än 5 mån i framtiden efter jag studerat på universitetet eller så. Hur tycker du jag ska göra?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Pauline,

   Ja, det borde du kunna göra. Lättast blir det nog om du börjar med ett studentvisum från Sverige, och sedan när du är på plats i Australien så går du till migrationsverkets kontor och ber att få förlänga din vistelse med ett turistvisum i ett par månader. De är väldigt hjälpsamma och om du går dit 1-2 månader före ditt studentvisum löper ut så borde det finnas ordentligt med tid för dem att antingen förlänga ditt studentvisum eller ge dig ett separat besöksvisum.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Niklas

  Hej Anders!

  Jag har funnit en PT-kurs som jag är väldigt intresserad av. Längden är på 14 veckor, är full-time och är alltså en kurs, inte en utbildning.

  Min fråga till dig är vilken typ av visum som passar bäst till denna kursen. Jag kommer inte erhålla diplom men certifikat. Tusen tack på förhand!

  Med vänliga hälsningar,

  Niklas S

  • Anders Liljeqvist

   Hej Niklas,

   Det finns studentvisum även för kortare kurser så jag skulle fixa ett sådant. Ett Working Holiday-visum låter dig plugga i upp till 3 månader, men 14 veckor är 3.5 månader så det visumet är nog inget alternativ.

   Lycka till,
   -Anders.

 • sara

  Jag har blivit nominerad till ett utbytesprogram i australien och ska således söka ett studentvisum. Jag har för 5 år sedan fått ett work and holidayvisum beviljat och i den nya ansökan vill dem veta när detta visum utfördades och gick ut. Jag har givetvis inte kvar de uppgifterna och undrar hur man kan få tag i dem?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Sara,
   Om du inte har kvar visumdetaljerna skulle jag göra mitt bästa för att gissa när du hade visumet (du minns väl förhoppningsvis vilket år och månad du reste in och ut ur Australien).

   -Anders.

 • ellen

  Hej!
  Jag ska plugga i australien på ett Non Award Sector visa (subclass 575) och min termin börjar 27e juli. Hur långt innan terminen börjar får man komma in i landet?

  tack på förhand!!

  • Anders Liljeqvist

   De exakta datumen ser du när du får ditt studentvisum beviljat, men i allmänhet tror jag att det rör sig om 2-4 veckor före terminstart.

   -Anders.

 • Catherine

  Hej!
  Jag var i Australien för tre år sedan på mitt Working Holiday Visa och föll helt och hållet för landet. Oturligt nog så satsade jag inte på ett år till när jag var där, för visst är det så att man inte kan få ett år till utan att ha jobbat på en farm eller liknande i tre månader?
  Nu läser jag på högskola och nästa vår har jag praktik som jag nu funderar starkt på att lägga i Australien. Jag är nu lite förvirrad med hur allt fungerar med visum och så och vilket som då skulle passa bäst för min tid där. Har läst om visum 416 men lite osäker på vad det visumet egentligen innebär…
  Jag skulle uppskatta all hjälp jag kan få :)
  Catherine

  • Anders Liljeqvist

   Hej Catherine,
   Börja med att fixa studieplatsen, därefter kommer det att bli lätt att veta vilket rätt sorts visum för dig är. Din skola kan hjälpa dig med råd om vilket visum du borde ansöka om.

   -Anders.

 • Ida

  Hej
  Jag har en fråga, pluggade i Melbourne 2014 men vart tvungen o hoppa av för personliga orsaker men vill komma ner på turist visa nu 2015 men mitt student visa var till 2017 måste jag säga up mitt gamla student visum innan jag bokar turist visum??

  • Anders Liljeqvist

   Hej Ida,
   Jag *tror* att det funkar så att ditt nuvarande visum automatiskt sägs upp ifall du ansöker om ett nytt. Jag skulle boka ett nytt turistvisum om jag var du, och ifall du får några frågor vid gränsen så kan du ju lätt förklara situationen.
   -Anders.

 • John

  Hej!
  Schysst sida!
  Jag ska ner till Australien nu i vår för att studera i Melbourne. Jag har blivit nominerad till utbytestermin via mitt universitet här hemma i Sverige. Det jag undrar är hur länge innan skolan börjar som jag kan åka ner till Australien? Skolan startar i början av mars men jag vill åka ner redan i slutet på januari för att resa runt lite i Australien innan skolan börjar. Kan man då skaffa ett turistvisum som tillägg till studentvisumet eller hur ska jsg bära mig åt?
  Mvh
  John

  • Anders Liljeqvist

   Hej John,
   Det kommer att stå på ditt visum när du tidigast kan komma in i landet. Jag tror att det brukar röra sig om 3-4 veckor före terminen börjar.
   -Anders.

 • Evelina

  Hej!

  Tack för en toppen sida!
  Jg tänkte plugga i Melbourne ett tag men eftersom jag inte vet hur jag kommer trivas så tänkte jag börja med att läsa någon enstaka kurs på ett halvår och sedan hoppa på en längre utbildning om jag trivs.
  Jag undrar då hur man gör med visumet? Kan man bara förlänga det när man är där eller hur går det till? Tacksam för svar!!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Evelina. Ja, du kan ansöka om en förlängning av studentvisumet eller ett nytt studentvisum om du förlänger studierna. -Anders.

  • V

   Hej Evelina! Jag har tänkt göra precis samma sak som dig i Melbourne.  När åker du ner för att plugga? Har du någon erfarenhet av att plugga utomlands?

 • Elina

  Hej!

  Jag ska åka till Australien och studera ett år nu i September. Jag sökte visum för detta i juli och har fått min ansökan godkänd. Nu undrar jag dock om du vet om det är obligatoriskt att även ha ett ImmiAccount? Hade nämligen missat att bekräfta min emailadress till kontot så där kan jag tyvärr inte logga in. Jag har fått ett email där det står att ”visas have been granted”, så jag antar att allt är ok egentligen, men fick ändå lite halvt panik när jag märkte detta och vill därför dubbelkolla!

  Verkligen tacksam för svar!
  Elina

  • Anders Liljeqvist

   Hej Elina. Jag känner inte till något krav att du ska ha ett ImmiAccount. Det är bara något som används för din onlinekommunikation med migrationsverket. Om du fått visumet godkänt skulle jag själv inte oroa mig för något mer.

   -A.

 • Jenny

  Hej Anders.
  Tack för en bra sajt med mycket bra innehåll. Jag har ett par frågor till dig. Jag och min familj planerar att åka till Sydney i ett år. Jag kommer studera och familjen åker med på mitt studentvisum. Vet du om barnen behöver söka studentvisum då de kommer gå i grundskolan? Och om jag söker till en 3-årig utbildning men bara går ett år tror du att jag måste söka visum för 3år eller räcker det med 1år och sedan förlänga det om det visar sig att jag fortsätter alla 3år?
  Tack för ditt svar!
  Jenny

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jenny,

   Jag *tror* att det fungerar så här:
   1. Familjen blir medföljande på ditt visum och får alla var sitt visum när du som primär ansökande får ditt beviljat. Jag tror inte att de kommer att behöva göra några oberoende ansökningar.
   2. Eftersom barnen får sina visum genom dig så kommer de i så fall inte att behöva ansöka om egna studentvisum när de läser i grundskolan, men jag är rädd att du kan få betala terminsavgift för barnen beroende på vilken skola de läser på.
   3. Jag tror kostnaden är den samma om du ansöker om 3 eller 1 år, så det kanske är lättast att ansöka om alla 3 åren på ett bräde.

   För lite krångligare situationer som den här så kan det vara värt att fråga om personlig rådgivning från migrationsverket, alternativt anlita en migrationsagent. Jag är inte jurist så ta inte mina tips och tankar som ”facit” utan se till att läsa på det finstilta ordentligt hos migrationsverket.

   Lycka till,
   -Anders.

 • Andreas

  Hej! Min historia är väldigt lik Nathalies. Efter ett working holiday-år i Melbourne har jag och min partner de senaste åren förberett vår flytt tillbaka. Jag tänker också studera ett treårigt program, mest bara för att få stanna i landet (jag har annars redan en utbildning från Sverige). Tänker antagligen anlita en rekryteringsfirma för att vara säker på att allt går rätt till. Studierna kostar hela 85 000kr/termin, men tro det eller ej så känns det värt det. Så fort jag får ett jobb som erbjuder arbetsvisum hoppar jag dock av studierna (vilket man kanske ska hålla tyst om). Allt för att kunna stanna i så många år som möjligt. En fråga jag aldrig får något ordentligt svar på är hur svårt det egentligen är att få ett sponsrat arbetsvisum. Har du någon koll? Kostar det mycket extra tid och pengar för arbetsgivaren? Eftersom jag redan har en utbildning tycker jag dock att det inte borde vara omöjligt, speciellt om man har några år på sig.
  Vi kommer också, liksom Nathalie, att anlända innan studierna börjar. Kanske t.o.m. fyra månader före. Turistvisumet räcker ju bara tre månader. Vet du om det räcker att någon gång under den här tiden lämna landet (d.v.s. till NZ), så att ett nytt tremånadersturistvisum kan börja gälla? Alternativet är väl att ansöka om ett förlängt turistvisum, vilket kanske är möjligt om man redan har ett kommande studentvisum att visa upp.
  /Andreas

  • Anders Liljeqvist

   Hej Andreas.
   1: Om du har bra meriter och de inte kan få tag på arbetskraft på något annat sätt så är det lätt att få ett 457. När allt pappersarbete var klart tog det mig 3-6 veckor i båda fallen jag blev sponsrad för mina 457-visum (två olika jobb).
   2: Prislistan ligger på immi.gov.au. Jag skulle gissa att totalkostnaden för arbetsgivaren är någonstans runt $3000, så inte så stora pengar för ett större företag och en kvalificerad roll.
   3: Det finns längre turistvisum än 3 månader, så prova ett sådant. Och var hela tiden öppen med era planer, så att inte migrationsverket tror att ni ska svartjobba eller något liknande.

   Lycka till,
   -Anders

 • Nathalie

  Hej Anders! jag ska åka ner till university of the sunshine coast nu om 12 dagar och ska studera bachelor of sport and exercise science i tre år. Har förberett mig inför detta i över ett år nu så det ska bli så himla underbart att komma tillbaka. Var där nere på working holiday för två år sedan och har aldrig känt mig så hemma som på östkusten. Åker dock ner liite för tidigt för att studentvisumet ska vara giltigt, så jag åker in på turistvisum och ansöker om mitt studentvisum väl där. Allting är färdigt och min pojkvän sen jag var där senast har fixat lägenhet till oss nära min skola. Jag rekommenderar verkligen alla att åka om de känner för det. Det är ett underbart land och det kommer att bli ett äventyr.

  -En snabb fråga, när man reser in på turistvisum, är det några speciella dokument de vill att du ska kunna visa upp?
  Bra sajt f.ö! :)

  • Anders Liljeqvist

   Hej Nathalie. Jag tror inte att du kommer att behöva visa upp några papper, men om du får någon fråga så är det väl bara att förklara att du hoppas på att få turista några månader innan skolan börjar. Ha det så kul! -Anders.

 • Gabriel

  Hej, tack för kanonbra information!

  Jag kommer att åka till Sydney, Australien för att forska på ett institut som en del i min läkarutbildning i Sverige. Arbetet kommer att vara under 15-20 veckor och vara helt oavlönat. Jag kommer inte heller att arbeta någonting vid sidan av. Vilka möjligheter till student/forskningsvisa finns det? Min handledare i Sydney rekommenderade ”Working holiday visa” då han ansåg att occupational trainee var för krångligt. Finns det andra alternativ? Jag vill ogärna använda ”working holiday” då jag inte ämnar arbeta för betalning ö.h.t. vid detta tillfälle! Efter mina 15-20 veckor har jag som plan att resa runt på semester några veckor innan hemfärd.

  Otroligt tacksam för svar! Det här med visa är en djungel!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Gabriel,

   Eftersom det är oavlönade forskarstudier i lab som en del av din utbildning tror jag att det finns ett studentvisum som kan passa. Kolla in ”Training and Research visa (subclass 402)” här:
   http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/402.aspx

   Lycka till,
   -Anders.

 • Jo

  Hej!

  Som jag förstår det kan man efter att man har studerat i Australien i 2 år ansöka om ett Temporary Graduate visa (subclass 485) som gör det möjligt att arbeta i landet i upp till 4 år efter examen. Jag undrar om man måste ha studerat 2 år i sträck, eller om det räcker att man sammanlagt har studerat i 2 år? Jag har nämligen läst en utbytestermin i Australien (alltså under 1/2 år) och planerar nu att läsa en master där på 1,5 år. Det blir ju inte 2 år i sträck, men 2 år sammanlagt om man lägger ihop det. Tror du jag skulle kunna ansöka på ett Temporary Graduate Visa eller vet du vad som gäller? :)

  Tack för svar och för en jättebra blogg!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jo,
   Som jag förstår reglerna så gäller det visumet bara 18 månader, inte 4 år. Angående om det går att ansöka efter ”bara” en master på 1.5 år + 1 termins tidigare studier så kan jag inte uttyda det från reglerna. Jag tycker du ska gå och fråga på migrationsverkets kontor när du väl är här på plats i Australien.

   -Anders

  • Jo

   Tack för svar! Då hör jag med migrationsverket :)

 • Jessica

  Hej! Jag går andra året på gymnasiet, är alltså 17 år, och ska åka till Australien under 4 veckor på obetald praktik. Skolan står inte för något och kan inte hjälpa till med visum osv. Vet du om vi behöver något speciellt visum eller ifall det räcker med turistvisum?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Jessica. Utan att veta vad det rör sig om för praktik är det svårt att svara på. Ett kortare studentvisum eller ett besöksvisum skulle jag kolla på beroende på vem som anordnar praktiken. Om det är en studieresa från Sverige gissar jag att ett besöksvisum är tillräckligt.

  • Jessica

   Hej! Vi anordnar praktiken själva och ska bo hos en kompis familj, det är även deras företag vi ska ha praktiken hos.

  • Anders Liljeqvist

   Jag skulle be kompisens familj prata med migrationsverket så att de inte tror att ni ska jobba på företaget och ni får problem. -Anders.

 • Malin

  Hej anders!
  Toppenbra sida!
  Råkade på att göra en hälsoundersökning för att få mitt studentvisum beviljat (575 offshore). Nu undrar jag om du vet hur lång tid det tar innan detta beviljas (hälsan var bra!) samt om du vet någonstans jag kan vända mig för att få kontakt med de som behandlar min ansökan? Då jag insåg att min hälsoundersökning inte skulle hinnas göras i tid ansökte jag om ett turistvisum som jag sedan drog tillbaka. Denna ansökan syns inte i mitt immiaccount men tydligen på ambassaden i berlin. De kan inte heller ta bort denna utan det krävs att migrationsverket i australien gör det.har ringt till berlin för att få svar på när jag kan förvänta mig att få mitt visum beviljat (tar det 3 dagar? 1 månad??) men de hävdar att ansökan behandlas i australien, något jag inte förstod på hemsidan) I mitt Immiaccount står inget annat än ”in progress” på studentvisumet och inget mer.
  Tacksam för svar!!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Malin. Jag gissar att det brukar ta ett par veckor för ett studentvisum. I bekräftelsemailet som du fick när du skickade in ansökan finns det nog kontaktinformation till det kontor som hanterar din ansökan, du kan nog också sända frågor via ditt konto på immi.gov.au som du öppnade när du sände in ansökan. Men att du därefter har skickat in ansökan om ett besöksvisum gör det lite krångligare, det vore ju olyckligt om din turistansökan ”raderar” studentvisumet. -Anders.

 • Dennis

  Hej Anders!

  Jag ska åka till Australien den 9 februari 2014 och ska nu söka Higher Education visum och min fråga är när jag senast måste göra detta och hur lång tid tar det för ett sånt Visum att bestämmas?
  Jag har hört allt från två månader till 48 timmar, blev lite osäker!

  Tack på förhand
  Mvh Dennis

 • Nathalie

  Hej,

  Jag har tidigare studerat i Australien och är intresserad i att börja en ny utbildning nu i februari. Folk har frågat mig om jag kan få studentvisum igen och det har jag nästan bara tagit för givet att man kan så länge man är antagen till skolan. Men eftersom det är så många som frågar så blir jag lite osäker, har du koll på detta?

  Tack på förhand!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Nathalie. Nej, det här är nytt för mig också, jag har inte hört att svenskar har haft svårt att få ett studentvisum om de läser fulltid och inte har haft problem att klara alla sina kurser tidigare. En del använder studentvisum för att jobba svart, men blir ofta utslängda när de blir påkomna med att jobba mer än tillåtet och då de inte klarar alla sina kurser under terminen.

   -Anders.

 • Isabelle

  Hej!

  Jag har bott i Australien i 5 år nu i Oktober. De tre senaste åren har varit på ett studentvisum for min Bachelor som avslutas nu i November, och de två första åren på Working Holiday.

  Jag jobbar för ett företag nu som är intresserade att sponsra mig, men jag vill inte riktigt binda mig till 4 år där. Dock vill jag stanna i Australien. Är det någon som vet om det finns något annat visa som man kan få Permanent Residency på efter universitets studier? Jag är utbildad/jobbar med PR/Advertising/Communications, så mitt yrke finns inte direkt med på Skills listan för de visumen. Och jag kan inte få Temporary Graduate Visa (Subclass 485) eftersom det står ”This stream is only available to students who applied for and were granted their first Student visa to Australia on or after 5 November 2011”, och jag började plugga här ett halvår innan i Mars 2011. (Typiskt..)

  Men jag har hört att det MÅSTE finnas ett annat sätt… Är det någon som har lite koll på detta? Jag är vilsen i visum djungeln och hittar inte riktigt rätt stig.

  Tack på förhand!

  • Anders Liljeqvist

   Hej Isabelle, Bara för att du låter dig själv bli sponsrad för ett 457-visum med 4 års giltighetstid betyder det inte att du lovar att jobba där i 4 år. Många byter arbetsgivare innan de fyra åren löpt ut. Ett vanligt sätt att få PR är att konvertera till PR efter ett par år på 457-visum. Om jag var du skulle jag tacka ja till ett temporärt visum genom din arbetsgivare, och sedan kolla efter en annan arbetsgivare som kan sponsra dig alternativt efter ett par år titta på hur du kan konvertera det till ett PR.

   En sajt med en bra översikt över de olika visumen för arbetskraftsinvandring hittar du under rubriken SkillSelect hos migrationsverket: http://www.immi.gov.au/skills/skillselect/

 • Karin

  Hej Anders!

  Jag går en YH utbildning, och ska ner till Australien för att praktisera (obetalt) i 3 månader. Jag åker ej genom skolan utan har fixat platsen själv, men det räknas så klart till mina studier och jag är berättigad studiemedel. Jag undrar om det är smidigast att ansöka om turistvisum 600, studentvisum eller working visa?

  Det är svårt att läsa sig till om studier och praktik går hand i hand när det kommer till visum.

  Tack för en bra sajt och mycket användbar information!

  Mvh,
  Karin

  • Anders Liljeqvist

   Hej Karin, ursäkta sent svar – jag har legat sjuk i influensa här hemma.

   Svår fråga. Om jag var du skulle jag kontakta australiska migrationsverket eller ambassaden i Berlin och fråga om råd. Alternativ som jag kan se för dig:

   1) Någon form av studentvisum, vilket vet jag inte.
   2) eVisitor Business, som låter dig besöka Australien i 3 månader på en affärsresa.
   3) 416-visum, om din praktik är av rätt sort. http://www.immi.gov.au/skilled/specialist-entry/416/
   4) Working Holiday (om du känner för att förlänga till ett år och dessutom jobba / resa lite).

   Kanske din praktikplats kan ge dig råd om vad för visumlösning man använt för tidigare studenter?

   -Anders.

 • Frida

  Hej!
  Jätte bra blogg btw!
  Min fråga/frågor är ju att om man studerar på universitets nivå och sen vill jobba med det i Australien kan man då direkt efter ett studentvisum söka ett arbetsvisum om man har en arbetsgivare som sponsrar?
  Om man inte har en arbetsgivare som sponsrar kan man direkt söka ett holiday visum som man kan söka jobb på?
  Å om man då studerat i tre år och sen jobbat kan man då söka medborgarskap?

  Kanske många frågor på en gång men vill verkligen veta om man kan satsa på Australien :)

  Tacksam för svar
  Mvh Frida Skoglund

  • Anders Liljeqvist

   Hej Frida. Så kul att du gillar min sajt. :)

   Det var flera frågor på en gång. Här är några tips:

   1) Ja, du kan gå direkt från ett studentvisum till ett arbetsvisum genom att en arbetsgivare sponsrar dig för ett 457-visum.
   2) En smartare lösning för dig efter att du tagit examen är att fixa ett Temporary Graduate Visa som låter dig stanna och jobba 18 månader efter examen: http://www.immi.gov.au/visas/students/485/
   3) Medborgarskap kan du bara söka efter att du fått ett permanent uppehållstillstånd (Permanent Residency). Fixa det först. Sedan, när du bott i Australien i 4 år varav minst 12 månader som Permanent Resident så kan du ansöka om medborgarskap (Citizenship).

   Klart du ska satsa på Australien! -Anders

 • Robin

  Hur gör man med boende ifall man blir antagen? Är det något man får fixa på egen hand?

  • Anders Liljeqvist

   Hej Robin. Jag har aldrig hört om någon skola där de ordnar boende åt dig. Kanske att de när du kommer ordnar boende på studenthem eller vandrarhem första veckan, men i de flesta fall får du sedan ordna eget boende på plats. Kanske tillsammans med andra utlandsstudenter som delar en lägenhet, eller som inneboende någonstans.

 • Joe

  Hej! Först och främst: Jättebra blogg!

  Mina frågor:

  Om man ska läsa diploma i en skola i Sydney, ungefär ett år: Vad för studentvisum ska man söka då? Är det Higher Education eller VET eller nått annat kanske?

  Vad händer när utbildningen är avslutad, måste man lämna landet på en gång eller finns det ett datum? Om man har ett jobb eller vill plugga yttligare ett år, får man stanna kvar då eller måste man åka hem och ansöka om nytt visum igen?

  Måste man köpa en returbiljett även om man ska stanna ett år och plugga? (ibland går det inte att köpa returbiljetter så långt fram)

  Sen vill man ju verkligen stanna kvar i Australien om man trivs, har ett jobb eller hittat kärleken.

  Tack på förhand!

  Vänliga hälsningar,
  Joe 23 år, från Sverige

  • Anders Liljeqvist

   Hej Joe,

   Det finns olika studentvisum för olika sorters utbildningar, och här kan du se vilket visum du ska söka för just din utbildning:
   http://www.immi.gov.au/students/students/chooser/

   När utbildningen är avslutad brukar du få några veckor på dig att lämna landet; när du får visumet så får du ett datum som visar hur länge visumet är giltigt. Om du vill fortsätta plugga så kan man ofta förlänga ett studentvisum utan att behöva lämna Australien.

   Jag känner inte till något krav på att folk ska ha en returbiljett när de åker på studentvisum.

   -Anders.

Svara

Your email address will not be published. Required fields are marked *