Skatt och pension i Australien

Du måste ha ett Tax File Number

Precis som i Sverige måste du betala inkomstskatt på pengarna du tjänar och för att kunna göra detta måste du kunna identifiera dig hos det australiska skatteverket. Skatteverket heter ATO (Australian Tax Office) (ato.gov.au) och eftersom Australien inte använder personnummer så har man infört personliga id-nummer för skattefrågor som kallas Tax File Number (TFN). Ditt TFN är unikt för dig och ditt skattekonto och syftet är att hjälpa skatteverket att matcha skattebetalningar mot rätt person. När du skriver kontrakt med din arbetsgivare så måste du ange ditt tax file number så att din skatt betalas in på rätt konto.

Ditt TFN är ett 9-siffrigt nummer och är lätt att skaffa via skatteverkets webbsajt när du väl är i Australien. Det är gratis att skaffa ett TFN och alla som försöker ta betalt av dig för att hjälpa dig med detta försöker lura dig på pengar genom att göra något åt dig som du lätt kan fixa på egen hand. När du väl skickat in din ansökan tar det 2-4 veckor innan du får ditt TFN.

I samband med din ansökan måste du också ange en adress till skatteverket. Om du är nyinflyttad i landet, eller är på resande fot utan fast adress kan du använda en väns eller ditt vandrarhems adress som din c/o-adress (och be att de tar hand om din post åt dig). Det är alltså inget problem att exempelvis landa i Cairns och där ansöka om både ett TFN och bankkonto, och sedan använda dessa skatte- och bankdetaljer när du reser omkring i landet.

Ett alternativ för att ordna en lokal adress för all din post ifall du inte har någon bofast vän är att använda en ”Mail Forwarding”-tjänst från ett privat företag. Ett företag jag kan rekommendera är Hotsnail (hotsnail.com.au) som jag själv anlitat för att öppna och skanna min post i Australien när jag varit på resa utomlands (i mitt fall vidarebefordrade jag all post från min lägenhet i Sydney till dem, men du som är student eller backpacker kan du välja att ange deras adress direkt till den som vill skicka post till dig).

För mer information om hur det fungerar att betala skatt och hur du använder ditt TFN, se sidan ATO Tax File Numbers Overview (ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number) hos det australiska skatteverket. För dig som åker på Working Holiday har skatteverket en särskild sida med en god översikt av hur skattesystemet fungerar (ato.gov.au/Individuals/International-tax-for-individuals/Coming-to-Australia/Working-holiday-makers).

För att ansöka om ditt eget TFN använder du ATO:s sida Online Tax File Number Application (ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number/Apply-for-a-TFN). Du måste vara i landet när du ansöker om ditt TFN, så du kan tyvärr inte ordna ett TFN medan du fortfarande är i Sverige, och när ansökan väl är inne så tar det 2-4 veckor att få ditt nya TFN. Om du har exotiska bokstäver i ditt namn (åäö) så använder du samma stavning som i ditt pass (där till exempel namnet Södergård stavas Soedergaard) för att inte få några problem med ditt namn i deras engelska IT-system.

Tänk också på att ditt TFN är ett sätt att identifiera dig så för att skydda dig mot identitetsstöld bör du vara försiktig med vem du uppger ditt TFN för.

Du behöver bara ansöka om ett TFN en gång i livet, oavsett hur många gånger du åker till Australien. Ifall du får ett TFN när du är i landet som student vid 22 års ålder och sedan kommer tillbaka och jobbar 5 år senare på ett Working Holiday-visum så använder du samma personliga TFN båda gångerna. Du behöver heller inte vänta på att få ditt TFN innan du börjar söka jobb – ditt Tax File Number behöver du först ange till din arbetsgivare när det blir dags att betala ut lön, och du kan lugnt säga att ditt TFN är på väg och att du kommer att ange ditt TFN till dem när du väl får det.

Att deklarera

Att deklarera kallas att lodge a tax return och innebär precis som i Sverige att du anger vad du tjänat under året och antingen får du betala extra skatt eller så får du skattepengar tillbaka.  Om du har fått lön under din tid i Australien så skall du betala skatt, även om du bara tillbringat några månader i landet under en Working Holiday-vistelse. För att avgöra vilken skattesats som gäller för just dig så gör ATO en bedömning om huruvida du anses vara bofast i Australien, eller om du är en gästarbetare som har sin skattehemvist i ett annat land än Australien. Reglerna som avgör om du har din skattehemvist i Australien eller inte är redovisade på ATO:s hemsida under avdelningen Work out your tax residency (ato.gov.au/Individuals/international-tax-for-individuals/work-out-your-tax-residency), och skattesatserna är i allmänhet lägre för den som i ATO:s ögon har sin skattehemvist i Australien.

Den skatt du ska betala beräknas utifrån din inkomst under det gångna skatteåret, vilket löper från 1 juli till 30 juni varje kalenderår. Skattesatserna för varje år hittar du på ATO:s sida Individual Income Tax Rates (ato.gov.au/rates/individual-income-tax-rates). Sista dagen att deklarera är den 31 oktober varje år och de flesta som deklarerar gör detta online via ATO:s webbsajt och deras tjänst myTax (ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return) som i sin tur kräver att du skaffat ett myGov-konto först (my.gov.au).

En bra överblick över hur du går tillväga är ATO:s sida Lodging your first tax return (ato.gov.au/individuals/lodging-your-tax-return/lodging-your-first-tax-return).

Om du åker hem till Sverige före det är dags att deklarera och tror att du kan få tillbaka skatt så kan du deklarera i förskott. Detta kallas att lodge early och hur du gör förklaras på ATO:s sidor Leaving Australia – what you need to know (ato.gov.au/Individuals/International-tax-for-individuals/Going-overseas/When-you-leave-Australia) samt sidan Lodging your tax return early (ato.gov.au/individuals/international-tax-for-individuals/going-overseas/lodging-your-tax-return/lodging-your-tax-return-early).

När du ber om skatten tillbaka; kom ihåg att också ansöka om att få ut den pension som betalats in på ditt pensionskonto. Läs mer om detta i avsnittet om pension nedan.

När du deklarerar skall du ange huruvida du är Resident for Tax Purposes. För de flesta svenska besökare som är i landet och jobbar är svaret ja. Om du till exempel är i Australien på Working Holiday-visum och har varit i landet i mer än 6 månader under skatteåret så ses du som Resident for Tax Purposes. På samma sätt anser ATO att du har din skattehemvist i Australien om du är i landet för att studera i mer än sex månader.

Glöm inte att ha koll på dina lönespecifikationer, där det står vem du jobbat för och hur mycket som betalats i skatt för dig. I slutet av skatteåret, eller vid slutet av din anställning, får du ett skattebesked från din arbetsgivare med din totala lön och skatt angiven. Spara det pappret, det är mycket användbart när du senare ska deklarera. Se också till att du har ett australiskt bankkonto för att ta emot din skatteåterbäring.

Att anlita ett företag (tax agent) för att deklarera för dig

Om du inte orkar deklarera själv så kan du be ett företag om hjälp, och dessa företag kallas tax agents. Jag deklarerar alltid på egen hand, men om du hellre anlitar något att göra jobbet åt dig så är Taxback.com (taxback.com) ett företag som jag hört att många svenska backpackers och utlandsarbetare varit nöjda med.

Skattesatser

Precis som i Sverige är inkomstskatten (skatten du betalar på din lön när du arbetar) progressiv vilket innebär att du betalar en högre andel av din inkomst ju mer du tjänar. Moms i Australien kallas G.S.T. (Goods and Services Tax) och är på 10%.

Du hittar skattesatserna för inkomståret 2018-2019 på ATO:s sida Individual Income Tax Rates (ato.gov.au/Rates/Individual-income-tax-rates) och i kommande tabeller.

Skattesatser 2018-2019 för bofasta i Australien

Om du är resident for tax purposes så gäller för inkomståret 2018-2019 att alla inkomster under $18 200 är skattefria. Den högsta marginalskatten är 45% för årsinkomster över $180 000. I tillägg till inkomstskatten så måste de flesta australiska hushåll också betala en Medicare-skatt (för att täcka sjukvårdskostnader) på 2%.

Tabellen nedan sammanfattar vad för inkomstskatt du måste betala på de pengar du tjänar under skatteåret 2018-2019 (inkluderar inte Medicare-skatt).

InkomstSkatt att betalaTotal skattesats
0-$18 200Ingen0%
$18 201-$37 00019¢ på varje $1 över $18 2000-9,65%
$37 001-$90 000$3 572 plus 32,5¢ på varje $1 över $3 7009,65-23,11%
$90 001-$180 000$20 797 plus 37¢ på varje $1 över $90 00022,78-30,05%
$180 001 och uppåt    $54 097 plus 45¢ på varje $1 över $180 000    30,5- 45%

Skattesatser 2018-2019 för bofasta i utlandet

Om du inte är resident for tax purposes utan istället beskattas som utlandsboende på tillfälligt besök i Australien så gäller för inkomståret 2018-2019 annorlunda skattesatser. För låga inkomster måste du betala 32,5% i skatt, och detta höjs sedan gradvis till 45% för riktigt höga årsinkomster.

Tabellen nedan sammanfattar vad för inkomstskatt du som non-resident måste betala på de pengar du tjänar under skatteåret 2018-2019 (återigen exklusive Medicare-skatt).

InkomstSkatt att betalaTotal skattesats
0-$90 00032,5¢ på varje $132,5%
$90 001-$180 000$29 250 plus 37¢ på varje $1 över $90 00032,5% till 34,8%
$180 001 och uppåt    $62 550 plus 45¢ på varje $1 över $180 000    34,8% till 45%

För låginkomsttagare rör det sig alltså om ganska ordentligt med pengar i skillnad mellan att taxeras som resident eller non-resident for tax purposes.

Pension

Pensionssystemet kallas Superannuation, vilket ofta förkortas Super i vanligt tal (en.wikipedia.org/wiki/Superannuation_in_Australia). För dig som anställd är det viktigt att känna till att din arbetsgivare är tvungen att betala in 9,5% av din lön i en pensionsfond (du kan välja själv i vilken sparfond dina pensionspengar sätts in).

För dig som är permanent boende i Australien sätts pengar in på ditt pensionskonto varje månad du får lön och när du går i pension så kan du förhoppningsvis leva på dessa pengar. För dig som bara är i Australien under en kort tid finns möjligheten att ta ut dina pensionspengar i förtid när du åker tillbaka till Sverige.

Att få ut dina pensionspengar i förtid kallas att få en Departing Australia Superannuation Payment (DASP) och det lättaste sättet att få ut dessa inbetalade pensionspengar är att göra en gratis ansökan om detta till skatteverket genom deras webbsajt (ato.gov.au/Forms/Applying-for-a-Departing-Australia-super-payment).

Vanliga frågor om att australisk skatt och pension

Sedan den första upplaga av min bok Stora Australienmanualen kom ut 2012 har jag fått många läsarbrev och bloggkommentarer med mer specifika frågor kring att deklarera. Här är ett försök att sammanfatta de vanligaste frågorna.

 • Fråga: Vad händer om jag inte deklarerar, eller inte deklarerar i tid? Vad kan följderna bli?
 • Svar: Enligt skatteverkets hemsida så kan du få böter om du inte deklarerar i tid (ato.gov.au/General/Interest-and-penalties/Penalties/Failure-to-lodge-on-time-penalty). Och om du är skyldig den australienska staten skatt kan du straffas med extra avgifter i framtiden (ato.gov.au/General/Interest-and-penalties/Penalties/Failure-to-lodge-on-time-penalty).
 • Fråga: Hur gör jag rent konkret för att deklarera? Finns det någon guide jag kan läsa?
 • Svar: Att deklarera online via det australiska skatteverkets hemsida MyTax är lättast. Besök skatteverkets hemsida där de förklarar exakt hur du gör (ato.gov.au/individuals/lodging-your-tax-return/lodge-online).
 • Fråga: Hur fungerar skattebetalningen om jag jobbar några månader under mitt working holiday visa? Betalar man skatt på det man tjänar eller ej? Om så är fallet, vilket land betalar jag till då? Sverige eller Australien?
 • Svar: Du betalar skatt på din lön precis som när du jobbar i Sverige, men du betalar in skatten till skatteverket i Australien. I de flesta fall så betalar din arbetsgivare in skatten åt dig direkt till skatteverket, och du får (precis som i Sverige) din lön efter skatt insatt på ditt australiska bankkonto. När du sedan deklarerar (skatteåret löper från den 1:e juli till 30:e juni) så fastställs din slutliga skatt för året och du får reda på om du får någon skatteåterbäring eller om du har en skatteskuld att betala.
 • Fråga: Jag har nu gjort min Tax Return men hur vet jag att den har gjorts rätt? Kommer pengarna att bara dyka upp på mitt konto en dag, eller måste jag ansöka om min utbetalning? Hur fungerar det?
 • Svar: Du kan deklarera direkt efter att skatteåret löpt ut (d.v.s. i början av juli), men vänta gärna några veckor tills olika företag som din bank, ditt försäkringsbolag, och din arbetsgivare sammanställt skickat in respektive sammanställning till dig och skatteverket. När du sedan skickar in din deklaration så brukar det ta 2-4 veckor tills du får ditt slutskattebesked via e-post eller post, och därefter ytterligare någon vecka tills en eventuell skatteåterbäring dyker upp på det bankkonto som du angett.
 • Fråga: Jag jobbar för ett stort företag som i stort sett bara anställer backpackers. De har uppmanat mig att skaffa ett ABN istället för ett TFN, vilket vad jag förstår innebär att ingen skatt kommer att dras. Hur ska jag göra?
 • Svar: Din arbetsgivare försöker komma undan ansvaret som kommer med att ha anställda genom att anlita dig som egen företagare istället för att anställa dig som en privatperson. När de ber dig skaffa ett ABN (Australian Business Number) så säger de åt dig att starta ett litet enmansföretag istället för att ta hand om skatt och lön åt dig som de borde när de anställer dig. Om du går med på detta så kommer du att sitta med ansvaret att göra redovisning för din enskilda firma, och att deklarera rätt. En enkel lösning för dem, men lite fult särskilt om de inte påminner dig om att ta ut extra pengar för dina extra administrationskostnader, och för den moms som du som enmansföretagare blir skyldig att betala i din deklaration. Såvida du inte tidigare har drivit enskild firma föreslår jag att du ser dig om efter en annan arbetsgivare, men om du ändå vill gå vidare med att starta ett eget företag kan du läsa om hur du startar en enskild firma som ”Sole Trader” hos sajten den australiska regeringens sajt för företag Business.gov.au (business.gov.au/planning/business-structures-and-types/business-structures/sole-trader).
 • Fråga: Kan jag få min skatteåterbäring utbetald till ett bankkonto i Sverige?
 • Svar: Jag har tyvärr aldrig hört talas om någon som fått sin återbäring från Australien betald direkt till ett svenskt konto. Om du har lämnat landet och inte har något australiskt bankkonto kvar så kan du undersöka möjligheten att istället få pengarna utbetalda till en väns konto.
 • Fråga: Hur kan jag i förväg räkna ut hur mycket skatt jag kan få tillbaka efter min deklaration?
 • Svar: På skatteverkets hemsida hittar du verktyget ”Simple Tax Calculator” som hjälper dig uppskatta hur mycket skatt du är skyldig att betala (ato.gov.au/calculators-and-tools/simple-tax-calculator).
 • Fråga: Jag har sedan den 1:e augusti jobbat på ett kafé i Sydney och att åka hem till Sverige i mars (3 månader före skatteårets slut). Hur gör jag för att ansöka om skatten tillbaka i förskott?
 • Svar: Du kan deklarera i förskott om du är på väg att lämna landet. Tyvärr tror jag att du måste deklarera på papper då online-tjänsten (senast jag kollade) inte tillåter dig att deklarera före skatteåret är slut. För några år sedan så fixade jag pappersblanketter åt en vän för att deklarera i förskott, men kanske är det lättaste att prata med ett företag som kan ordna din deklaration åt dig, till exempel TaxBack.com (taxback.com).
 • Fråga: Jag har varit bofast i Sydney i över 6 månader men oroar mig över att skatteverket inte kommer att se mig som bofast i Australien. Vad kan jag göra för att öka mina chanser att bedömas vara ”resident for tax purposes”?
 • Svar: Ifall skatteverket efter att du deklarerat säger att de bedömer dig vara en non-resident så kan du överväga att överklaga beslutet och i samband med överklagan skicka in bevis på att du i själva verket är bofast. Exempel på detta är kvitton på hyresinbetalningar, bankutdrag, och räkningar som visar att du bott och arbetat på ett och samma ställe under hela din tid i landet, samt att din avsikt är att stanna en längre tid i landet.
 • Fråga: Jag var i Australien i lite mer än 7 månader förra året (från slutet av april till början av december) varav jag jobbade i drygt fyra månader efter den 1:a juli. För att bedömas vara ”resident”, måste ja ha varit bosatt i Australien i 6 månader under själva taxeringsåret (1/7 t.o.m. 30/6) eller räcker det om jag fyller i det totala antalet månader jag varit i landet även om det var under olika taxeringsår?
 • Svar: Du har varit i Australien över två skatteår och kommer att få skicka in två deklarationer. Huruvida dina 3+4 månader spritt över två år är tillräckligt för att man ska se dig som fast boende för att få lägre skatt vet jag inte, det kommer att vara upp till den enskilde handläggaren hos ATO att bedöma.
 • Fråga: Min chef säger att jag kommer att få en PAYG-summary som jag ska använda när jag deklarerar. Vad är det?
 • Svar: PAYG står för Pay-As-You-Go och är namnet på det system man använder för hur man rapporterar in din inkomstskatt varje månad. En PAYG Summary är en sammanställning av dina löner och skatteinbetalningar under året, och sammanställer informationen från alla årets payslips (lönebesked).
 • Fråga: Är det 6 månader som gäller för att få tillbaka superannuation också?
 • Svar: Nej, som jag förstår det så kan du få din pension utbetald oavsett hur länge du varit i landet.
 • Fråga: Jag har hört att man måste stanna minst 6 månader för att kunna få tillbaka sin skatt. Stämmer det?
 • Svar: Du har alltid rätt att få tillbaka skatt om din arbetsgivare betalat in för mycket, men varför man ofta pratar om 6 månader är att det därefter blir lättare för dig att bli klassad som fast boende för inkomstskatt, vilket ger dig en lägre skattesats.
 • Fråga: Vad är det som avgör om man har betalat för mycket i skatt och därmed kan få tillbaka på skatten? Eller är det endast ”Superannuation” som går att få tillbaka om man reser hem till Sverige igen?
 • Svar: Den skatt du kan få tillbaka bestäms först i slutet av skatteåret som löper mellan 1/7 och 30/6 varje år. Totalsumman du tjänat och betalat i skatt jämförs mot skattetabellerna, och antingen får du återbäring eller kvarskatt. Pensionen kan du först be att få ta ut kontant om du inte har planer på att bo mer i Australien och det är en separat ansökan.
 • Fråga: På ATO:s hemsida (www.ato.gov.au/Individuals/Ind/Resident-for-tax-if-WHM-) skriver de att jag som är i landet på Working Holiday-visum inte ses som resident for tax purposes. Vad gäller?
 • Svar: Med reservationen att jag inte är skattejurist; det är en gråzon. Working Holiday-resenärer som bara reser runt och uppenbarligen primärt är i Australien på semester har mycket svårt att bli klassade som ”residents for tax purposes”, medan de som stannar på ett ställe och tydligt visar att deras primära syfte med att åka till Australien är att bo och arbeta i landet (och kanske också stanna permanent) verkar ha det lättare. Jag har hört om många backpackers som fått tillbaka på skatten, så jag tror att hemligheten är att understryka att man jobbat en stor del av året, samt kunna visa att man beter sig på samma sätt som andra människor som är bofasta och här för att jobba en längre tid.
 • Fråga: Vet du om företagen är skyldiga att ge ut payslips? Jag har hamnat i bråk med min chef och har sagt upp mig. Detta är på en farm och nu vill de inte ge mig några payslips. Vet du vart jag ska vända mig?
 • Svar: Självklart ska de ge dig dina lönebesked. Hota med att gå till Fair Work Ombudsman (fairwork.gov.au) och be om hjälp där ifall du inte får några payslips från ditt jobb.
 • Fråga: Jag har varit i Australien i ett par år som student och jobbat deltid parallellt med studierna. Nu är det dags att åka hem. Kan jag vänta med att begära ut min pension, eller hur fungerar det?
 • Svar: Om du varit i Australien på ett temporärt visum så brinner din pension inne om du inte ber om en utbetalning inom 6 månader från det att ditt visum upphört att gälla. Att be om pensionen utbetald som en klumpsumma är rätt enkelt om du följer informationen från ATO på de här två sidorna: (ato.gov.au/Forms/Applying-for-a-Departing-Australia-super-payment) och (ato.gov.au/individuals/international-tax-for-individuals/in-detail/super/super-information-for-temporary-residents-departing-australia).