Läsarfråga: Familj som vill emigrera till Australien?