Läsarfråga: Är det enkelt att bli australisk medborgare?