Australiens geografi & klimat

Australien är världens största ö – och minsta kontinent. Från norr till söder sträcker sig Australiens fastland över 370 mil och ”midjemåttet” från öst- till västkust är 400 mil, vilket gör Australien till världens till ytan sjätte största land efter Ryssland, Kanada, Kina, USA och Brasilien. Sveriges längd från Treriksröset i norr till Smygehuk i sydligaste Skåne är i jämförelse strax under 160 mil och som bredast bara 50 mil. Med en landyta som är hela 17 gånger större än Sveriges är Australien ett stort land att utforska!

Förutom själva kontinenten består Australien också av den stora ön Tasmanien som mäter mellan 30-36 mil från kust till kust och ligger 24 mil söder om fastlandets sydöstra hörn, samt flera mindre öar. De närmaste grannländerna är Papua Nya Guinea, Indonesien och Östtimor norr om fastlandet, Nya Zeeland som ligger längre bort åt sydost och örikena Solomonöarna, Vanuatu och Nya Kaledonien åt nordost ute i Stilla Havet.

Terräng och bergstoppar

Själva kontinentalplattan under Indonesien och Australien slet sig för ungefär 96 miljoner år sedan loss från Antarktis och började sakta röra sig norrut (även idag rör sig Australiens fastland norrut med en hastighet på omkring 6-7 cm per år). I samband med att den senaste istiden tog slut för ungefär 8 000 år sedan smälte världens glaciärer och polarisar, och när havsytan steg separerades under årtusendena gradvis norra Australien från Indonesien, och Tasmanien från det övriga australiska fastlandet.

I Sverige har vi en god matjord i stora delar av landet bland annat tack vare att glaciärer och inlandsisen under istiden finfördelade nyttiga mineraler över landet. Australien har varken haft stora vulkanutbrott eller inlandsisar som tillfört och förmedlat näringsämnen till jorden. Detta har medfört att jorden över stora delar av landet är näringsfattig, sandig och svår att odla.

Större delen av Australiens fastland är lågt och platt, med ett högland (Eastern Highlands) och en lång bergskedja längs östkusten (Great Dividing Range), samt ytterligare ett högland i väster (Western Plateu) med något lägre bergskedjor i nordvästra landet (Hamersley Ranges) och in mot landets mitt (MacDonnell Ranges). Mellan bergskedjan i öster och det västra höglandet ligger ett vidsträckt lågland (Central Lowlands) och det är här vi hittar landets största flodsystem som utgörs av avrinningsområdet Murray-Darling Basin (döpt efter de två floderna Murray och Darling) samt området Lake Eyre Basin som täcker nästan en sjättedel av fastlandets yta och är känt för Lake Eyre som är Australiens lägsta punkt (hela 16m under havsytan) och under långa torrperioder en saltsjö med inget eller väldigt lite vatten.

Nere i sydöstra delen av landet är bergen som högst, och där hittar vi fastlandets högsta berg och ett klimat som stundtals påminner om de svenska fjällen. Med sina 2 228 meter är Mount Kosciuszko drygt hundra meter högre än Sveriges högsta berg Kebnekaise och i samma del av landet (även känt som Snowy Mountains eller Australian Alps) finns fastlandets fyra andra högsta toppar; Mount Townsend på 2 209 meter, Mount Twynam (2 196 m), Rams Head (2 190 m) och Etheridge Ridge (2 180m).

Även i de andra bergsområdena finns höga toppar; i nordvästra Australiens Hamersley Ranges leder Mount Meharry på 1249 meter och i MacDonnell Ranges i inlandet (runt om Alice Springs) är Mount Zeil högst med sina 1531 meter.

Klimat

Australiens klimat varierar enormt från en del av landet till en annan, men till den största delen är landet antingen öken eller halv-öken. Endast i de sydöstra och sydvästra hörnen av fastlandet finns det en någorlunda god vattentillförsel och ett tempererat klimat (väldigt likt klimatet runt Medelhavet som många svenskar är bekanta med). De norra delarna av landet har ett tropiskt klimat som går från tropisk regn-skog till grässlätter och halvöken närmare inlandet.

Australiens vädersystem varierar väldigt med årstiderna och torrperioder är inte ovanliga och har i en del fall varat i flera år i delar av landet. Extrema väderförhållanden är inte ovanliga, och om du tillbringar ett år med att resa runt Australien kan du få uppleva både sand- och dammstormar, tropiska cykloner, värmeböljor med skogsbränder, översvämningar, och på vintern både frost och snöfall i sydost.

En stor del av svängningarna i Australiens klimat anses bero på väderfenomenet El Niño, vilket är ett system med luft- och vattenströmmar i Stilla Havet som uppstår ungefär vart femte år. Den omväxlande uppvärmningen och nedkylningen (även den senare känd som La Niña) leder till och förstärker lokala väderskiftningar omkring Stilla Havet, från värmeböljor och torka till starka lågtryck och översvämningar.

Detta hårda och torra klimat, tillsammans med den väldigt näringsfattiga jordmånen har lett till att Australien har ett unikt växt- och djurliv som utvecklats att göra det bästa av väldigt svåra förhållanden.
När jag sitter och skriver detta hemma i min lägenhet i Sydney i januari 2013 har det gått några dagar sedan staden genomled den varmaste dagen som någonsin upp-mätts med hela 45.7 graders hetta. Samtidigt minns jag hur jag fick skrapa frost från vindrutan på min bil när jag i juli 2011 (mitt i den australiska vintern) bodde och jobbade ett halvår i Canberra. Australien är helt enkelt ett land med extrema väder-upplevelser.

Somrarna i Australien (från december till mars) är ofta heta och torra, med svalare vindar som då och då kommer in från havet och sänker temperaturen. I de sydöstra delarna av landet är det inte ovanligt med skogsbränder då varm och torr luft från inlandet efter veckor utan regn gör det väldigt svårt för brandkåren att släcka bränder. I de mer tropiska delarna är somrarna ofta blöta, och under säsongen från oktober till april talar man om ”The Wet”, då fuktiga vindar från Indonesien för med sig åskväder, stormar och mycket regn. Detta följs i norr av torra vintersäsonger med mildare temperaturer och klart väder under lång tid.

Nordöstra Australien (längst norrut i delstaten Queensland) är öknens motsats och här leder kombinationen av högland och närhet till tropikerna till stundtals skyfall och prunkande regnskogar. En del svenska besökare i Australien blir överraskade av att höra talas om att det faktiskt faller snö i bergen i sydöst på vintrarna, och några timmars bilkörning bort från Sydney och Melbourne hittar du till och med skidbackar, liftsystem och helt ok skidåkning.

Regn och vatten i landskapet

Eftersom större delen av Australiens inland är väldigt torrt så innebär den låga till obefintliga nederbörden att de få flodbäddar och sjöar som finns oftast ligger torra i väntan på regn. En del inlandsfloder får sitt vatten från tropiska regioner i norr och nordost, vilket leder till att nederbörden under våt-säsongen ”The Wet” i norra delen av landet kan få öknen att blomstra i torra områden hundratals mil bort.

I nordöstra Australiens inland hittar vi avrinningsområdet The Great Artesian Basin, vilket även om det kan vara torrt på ytan innehåller stora mängder grundvatten. Jordbruket i dessa delar av landet använder sig ofta av grundvatten för att försörja stora boskapsområden med vatten, precis som många samhällen i inlandet hämtar sitt dricksvatten från grundvattnet.

Tyvärr är detta inte en hållbar vattenförsörjning för de stora landytorna, och det totala uttaget av vatten är större än tillflödet, varför vattenförbrukningen är på väg att bli en alltmer känslig politisk fråga i Australiens glesbygd.

Vattentillförseln förvärrades under flera hårda torrperioder i början av 2000-talet, och runt om de största städerna finns dammar för att säkra vattenförsörjningen för folk i städerna när stora regn uteblir samt också avsaltningsanläggningar som kan utvinna dricksvatten ur havsvatten.

Vädret i Australiens delstater

Australian Capital Territory

Canberra och området runt huvudstaden ligger på ungefär 650 meters höjd och cirka 15 mil från kusten. Resultatet är att territoriet har ett inlandsklimat till skillnad från många andra städer i Australien som har mildare klimat tack vare sin närhet till havet. Canberra är känt för varma och torra somrar, och väldigt (med Australien-mått mätt) kalla vintrar med dimma och frost. På vintern faller det ofta snö på bergstopparna runt om staden. Temperaturen på vintern (juni-juli) ligger omkring 0-10 grader och på sommaren (januari-februari) 15-30 grader även om extremt varma sommardagar kan nå upp mot 40 grader.

New South Wales

Större delen av inlandet i New South Wales har ett väldigt torrt klimat med halv-öken och öken, och flera turister tar sig till Outback New South Wales för att uppleva detta. Längs ostkusten är dock klimatet ett helt annat; längst i norr är klimatet fuktigt och en blandning av Queenslands tropiska klimat och söderns torrare och mer tempererade medelhavsklimat. I de sydöstra delarnas bergsområden (regionen Snowy Mountains) är vädret svalt och kallt året om, med snöfall på vintrarna.

I södra delen av staten är årstiderna tydliga, med svala och relativt kalla vintrar och torra heta somrar. Närmare kusten är det vanligare med regnfall och tack vare det tempererade klimatet nära kusten är det där vi hittar större delen av befolkningen.

Vädret i Sydney påminner mycket om Canberras väder, med vintertemperaturer mellan 8-17 grader och på sommaren går temperaturerna i genomsnitt från 18-26 grader från natt till dag (men det är inte ovanligt att få temperaturer över 35 grader riktigt varma sommardagar). Men Sydney är förhållandevis tempererat, och ju längre nordväst du rör dig i delstaten på sommaren, desto varmare blir det.

Victoria

I nordvästra Victoria hittar vi landets stora inlandsöknar, och där är klimatet så klart torrt och hett stora delar av året. Ju närmare kusten vi tar oss, desto svalare och mildare blir klimatet, och på kustområden och höglandet runt bergskedjan Great Dividing Range i centrala delarna av delstaten är klimatet relativt svalt.

Victoria är den kallaste delstaten på fastlandet, och i kustområdet runt Melbourne är årstiderna betydligt mildare än i inlandet. Melbourne är väder-mässigt en intressant stad, då staden beroende på hur vinden ligger kan få uppleva väldigt skiftande väderlek på en och samma dag och i staden beskriver man skämtsamt sitt väder med uttrycket att stadens väder är som ”four seasons in one day”.

En vanlig vinterdag i Melbourne är temperaturen 6-7 grader på natten för att stiga till omkring 15 grader på dagen. Under sommarmånaderna ligger motsvarande temperaturer mellan 14-15 och 25-26 grader. Melbournes somrar är dock ökända för att ha en del riktigt heta dagar, och det är inte ovanligt med temperaturer upp över 40 grader.

Queensland

Queensland är en gigantisk delstat, och har på grund av sin storlek flera stora väderzoner. I det västra inlandet är klimatet torrt, övergående till öken. I norr domineras klimatet av monsuner och är både fuktigt och varmt, och längs östkusten gör närheten till havet att vädret är mer tempererat.

Allra längst norrut och längs kusterna är somrarna heta och fuktiga, och i högländerna några mil in från kusten är klimatet som ute vid kusten men något svalare. I inlandet är somrarna heta och torra, och ju längre söderut du rör dig i Outback Queensland desto kallare blir vinterdagarna.

I allmänhet kan man säga att Queensland bara har två årstider; en vinterperiod med varma men inte alltför heta temperaturer och mindre nederbörd, följt av en sommarperiod med riktigt heta, fuktiga sommardagar och mycket regn (förutom i inlandets öken så klart).

Ett par exempel: I delstatens sydöstra hörn ligger huvudstaden Brisbane, där temperaturen på vintern rör sig mellan 10 och omkring 22 grader från natt till dag. På somrarna är motsvarande genomsnittstemperaturer 21 och 30 grader. Cairns ligger också vid kusten men i de norra tropikerna, och där ligger vintertemperaturerna mellan 17 till 26 grader, och sommartemperaturerna mellan 23 till 31 grader. Även om en medeltemperatur på 31 grader inte låter så högt så kan sommardagarna med den höga luftfuktigheten i norr vara något av en utmaning för resenärer.

South Australia

Längs sydkusten i South Australia råder ett medelhavsklimat med relativt svala och fuktiga vintrar och heta torra somrar. Längre norrut övergår klimatet till att vara allt torrare och ökenlikt, precis som i södra Northern Territory (se nedan). I norra delen av delstaten uppmättes 1960 i Oodnadatta hela 50,7 grader, vilket är den högsta temperatur som någonsin uppmätts i Australien. Som väl är tillhör sådana extremt höga temperaturer ovanligheterna.
Delstatens huvudstad Adelaide har ett klimat liknande det vi i Europa ser omkring Medelhavet, med genomsnittliga vintertemperaturer i intervallet 8 till 16 grader (nattetid respektive dagtid) och sommartemperaturer från 9 till 29 grader. Närheten till havet kyler alltså ned staden, men under de heta sommardagarna springer ändå temperaturen iväg, och det är inte ovanligt att man heta sommardagar får över 35 grader i skuggan.

Northern Territory

Den nordligaste delen domineras av två vädersäsonger: våt-period ”The Wet” från november till april, och torrperioden från maj till october. Under den torra vintern är de flesta dagarna varma, soliga och luftfuktigheten är låg och behaglig. Det kan bli så svalt som 15 grader på vintern, så vintern i norra Northern Territory är ganska behaglig. The Wet är dock något helt annat: då sveper tropiska cykloner och monsunregn in över landet, och stundtals vräker regnet ned från åskoväder med spektakulära blixtar. Luftfuktigheten är hög och vattendragen i de stora nationalparkerna i norr fylls på och svämmar över.

Vinterdagarna i Darwin är milda, med medeltemperaturer från 20 på natten till 30 grader på dagarna. Sommartid är det både varmt och fuktigt, med motsvarande temperaturer från 25 grader nattetid till omkring 30-35 grader dagtid. Temperaturen rör sig alltså inte så mycket upp och ned, men sommaren upplevs ändå som jobbigt heta på grund av den höga luftfuktigheten under den varma ”våt-perioden”.

I den centrala delen av landet (ibland känt som The Red Centre) råder ett torrt ökenklimat med mindre än 250 mm nederbörd per år i medel, och regnet i norr lyckas aldrig ta sig söderut och bryta öknens torka. Staden Alice Springs nere i öknens mitt har ett mer skiftande väder med både kalla vintrar och riktigt heta somrar. Vinternätterna är svala, mellan 10-15 grader, och vinterdagarna behagliga runt 25 grader. På sommaren steker det dock till rejält, med natt- och dagstemperaturer som regelbundet ligger mellan 30 till 40 grader.

Western Australia

Precis som inlandsregionerna i de andra delstaterna är omkring 80% av Western Australia öken eller halvöken med lite nederbörd (och när det väl regnar så är det ofta i samband med ösregn som följer med sommarens cykloner vid kusten). Allra längst i norr övergår klimatet till att vara mer tropiskt och här (precis som i norra Northern Territory) är somrarna både varma och fuktiga med rika monsunregn över bergsområdena och högländerna i Kimberley-regionen.

Vattnet i Indiska oceanen väster om Australien är tyvärr ganska kallt, vilket leder till att inte mycket vatten dunstar över havet och kommer in som regn över fastlandet. I delstatens sydvästra hörn regnar det något mer och här är klimatet mindre öken och mer som i sydligaste Europa. Huvudstaden Perth har ett varmt medelhavsklimat året om, med vintertemperaturer (natt och dag) mellan 8 och 18 grader och sommartemperaturer omkring 31 grader på dagarna. Sommarnätterna är behagliga med en genomsnittstemperatur på 18 grader, men närheten till öknen gör sig påmind med riktigt höga temperaturer över 40 grader flera sommardagar per år.
De flesta sommardagar avslutas med en svalkande havsbris, känd som ”The Fremantle Doctor” som sveper in från sydväst och kyler ned staden.

Tasmania

I Tasmanien hittar vi det närmaste Australien kan komma ett svenskt klimat, med fyra ordentliga årstider tack vare närheten till havet och det sydliga läget. Inlandets höjder är i regel mycket svalare än vädret vid kusterna, och även på sommaren blir det där sällan mycket varmare än 20-25 grader. Vintermånaderna mellan juni och juli för in mest nederbörd över delstaten, särskilt på västkusten där de västliga vindarna för med sig mycket regn in från havet. Även om det på sommaren bara regnar omkring en tredjedel så mycket som det gör på vintern så är det dock inte så illa att Tasmanien har stora områden av öken och halvöken som de andra delstaterna.
En vinterdag i huvudstaden Hobart rör sig temperaturen vanligtvis mellan 5 och 12 grader från natt till dag, och på sommaren är motsvarande natt- och dagstemperaturer 12 och 22 grader.

Naturkatastrofer och extrema väderförhållanden i Australien

Skogsbränder

Varje sommar inträffar flera skogsbränder i Australien, och det varma klimatet kombinerat med långa torrperioder i rika skogsområden skapar ofta perfekta förhållanden för förödande bränder. Riktigt illa blir det när skogen och undervegetationen under flera år växt till sig, torkat under flera månader och därefter antänds av en blixt eller kanske en kortslutning. Landets mest förödande skogsbränder kan närmast beskrivas som eldstormar, och trots brandkårens tappra försök omkom den 7 februari 2009 (numera känd som ”Black Saturday”) hela 173 människor i ett system av 400 bränder (120 personer dog i en enda eldstorm) på landsbygden i skogsområdena 2-3 timmar nordost om Melbourne.

Översvämningar

I Queensland finns flera områden som tar emot stora mängder regn per år, särskilt höglandet sydväst om Cairns. När förhållanden blir riktigt illa kan riktigt kraftiga lågtryck komma in över kusten och dumpa enorma mängder vatten längs Great Dividing Range och högländerna innanför kusten. Det senaste exemplet på detta inträffade under sommaren 2010-2011 i centrala och östra Queensland då en yta motsvarande mer än dubbla Sveriges yta ställdes under vatten av enorma översvämningar i december och januari. Byggnader och fordon sveptes bort av stormfloderna och 38 personer omkom i vattenmassorna. Man har uppskattat den totala notan för dessa översvämningar till omkring 30 miljarder dollar (vilket motsvarar över 200 miljarder svenskar kronor).

Cykloner

I nordvästra Australien längst kusten mellan Broome och Exmouth händer det (i genomsnitt 5-6 gånger per sommar) att cykoner bildas och sveper in över landet. En cyklon är ett stort stormsystem som för med sig hårda vindar och mycket regn och som kan leda till både sönderblåsta byggnader och lokala översvämningar. 2006 uppmätte man vindstyrkor omkring 350km/h under en cyklon, och de värsta stormarna har lett till miljardförluster och flera dödsfall (1974 omkom 71 personer när cyklonen Tracy kom i land rakt över Darwin). På senare år har stora oväder i norr lett till att delar av jordbruket fått problem då exempelvis bananplantor och andra grödor slagits till marken i stormbyarna.

Dammstormar

En morgon vaknade jag hemma i Sydney och trodde att det snöade utomhus; ljuset som sken in i mitt sovrum var precis som det orangea dis som vi ser i Sverige när gatlamporna lyser upp ett tätt snöfall. Givetvis var det inte någon snö, utan en dammstorm (en ”dust storm”) som svept in över staden och lyft med sig tonvis med rödbrunt finfördelat damm från inlandets ökenområden. Dammstormar är inte farliga, men de fina dammpartiklarna är inte bra att andas in så försök att andas genom en näsduk och håll dig inomhus tills regnet och vinden rensat luften.