Australienfakta i sammanfattning

Är du på väg att skriva ett skolarbete om Australien, eller vill du bara läsa på om det viktigaste inför din resa till Sydney? Här är en genomgång av det australiska samhället i korthet.

Australienfakta i sammanfattning

 • Huvudstad: Canberra
 • Total landyta: 7,69 miljoner kvadratkilometer, med cirka 370 mil från norr till syd och 400 mil från öst till väst, att jämföras med Sveriges 410 tusen kvadratkilometer
 • Befolkning: 23,1 miljoner (2018). Sverige befolkning i jämförelse är cirka 10,2 miljoner.
 • Toppdomän: .au, notera att man under .au använder underdomäner, t.ex. .com.au för företag, .org.au för organisationer och föreningar, .edu.au för skolor och .gov.au för olika myndigheter.
 • Moms: Goods and Services Tax (GST) är på 10%.
 • Nödnummer: 000 är landets nödnummer (Australiens motsvarighet till Sveriges 112). Växeloperatörer kopplar dig vidare till ambulans, polis eller brandkår.
 • Invandring: Cirka 0,01 invandrare per capita och år (i Sverige tar vi emot ungefär hälften så många invandrare per person i genomsnitt – 0.006 invandrare per person och år).
 • GINI-index: 0,352
 • Födelsetal: 1,83 barn per kvinna (och 1,88 i Sverige, 2015)
 • Befolkningstäthet: 3,1 människor / kvadratkilometer (Sverige: 24 människor per kvadratkilometer, 2015)
 • Befolkningstillväxt: Cirka 1,4% per år (Sverige: 1,1% per år, 2016)
 • Andel jordbruksområden: 51% (år 2016-17), (Sverige 7,5%, 2015)
 • Kuststräckans längd: 25 760 kilometer (Sveriges kuster är 3 218 kilometer)
 • Språk: Engelska (73% av hushållen), mandarin (2,5%), arabiska (1,4%), kantonesiska (1,2%), vietnamesiska (1,2%) italienska (1,2%), och grekiska, hindi och punjabi, spanska och holländska som vanliga minoritetsspråk enligt folkräkning 2016. Aboriginska lokala språk står för mindre än 1%.
 • Valuta: Australiska dollarn (AUD), i oktober 2018 var växelkursen 0,71 USD, 6,4 SEK, 0,62 EUR.
 • Ungefärlig BNP: Australien har världens 13:e största ekonomi med en BNP på omkring 1 400 miljarder US$. Motsvarande siffra för Sverige: omkring 540 miljarder US$ (år 2017).
 • Total arbetskraft: 12,5 miljoner (2014)
 • Arbetslöshet: Cirka 5,4% ( 2017) (i Sverige cirka 6,7%)
 • Inflation: 2,1% (oktober 2018) (i Sverige cirka 2,2%)
 • Skattetryck: 28,22% av BNP (43,3% i Sverige 2016)
 • Nationaldag: 26 januari (Australia Day)
 • Hushåll med tillgång till internet (2018): 88% (i Sverige: 94%)
 • Antal användare av mobiltelefon: runt 78% (i Sverige runt 98% av befolkningen)
 • Fordon:Totalt 19,2 miljoner registrerade motor fordon i Australien (januari 2018)
 • Antal utländska besökare per år: 9,1 miljoner (2017-18)
 • Antal utländska studenter i landet: Cirka 800 000 (2017)
 • Antal svenska besökare per år: Cirka 40 000 (2012)
 • Antal permanent boende svenskar: Cirka 8 000 (2012)
 • Högsta och lägsta punkt: Mount Kosciuszko: 2 228 meter, och Lake Eyre: -15 meter under havsytan.
 • Delstater och territorier samt deras huvudstäder och ungefärliga befolkningsantal (data från folkräkningen 2018):
  – Australian Capital Territory (0,4 miljoner) – Canberra.
  – New South Wales (7,7 miljoner) – Sydney (5,4 miljoner)
  – Victoria (6,2 miljoner) – Melbourne (4 miljoner)
  – Queensland (4,9 miljoner) – Brisbane (2,4 miljoner)
  – South Australia (1,7 miljoner) – Adelaide (1,4 miljoner)
  – Northern Territory (0,25 miljoner) – Darwin (148 tusen)
  – Western Australia (2,6 miljoner) – Perth (2,3 miljoner)
  – Tasmania (0,52 miljoner) – Hobart (220 tusen)
 • Territorier fungerar ungefär på samma sätt som delstaterna med skillnaden att det federala parlamentet kan åsidosätta fler områden inom territoriernas lagstiftning.
 • Viktiga floder: Murray, Darling.
 • Förväntad livslängd: 82,45 år ( 2015), (Sverige: 82,55 år).
 • Medianålder: 37,4 år (2015), (Sverige 40,9 år).
 • Etnisk bakgrund: Brittiska anor 67,4 %, irländska 8,7%, italienska 3,8%, tyska 3,7%, kinesiska 3,6%, aboriginska och inhemska 3%, grekiska 1,6%, holländska 1,2% och resterande 5,3% kommer mestadels från Europa och Asien.
 • Religioner: Kristendom 52,1% (varav majoriteten upptas av 22,6% katolska och 13,3% anglikanska), islam 2,6%, buddhism 2,4%, hinduism 1,9% och hela 30,1% anser sig inte tillhöra någon religion och 9,1% valde att inte uppge svar eller gav ett oklart svar i census 2016.
 • Läsförståelse: 99% av befolkningen
 • Tidszoner: Australien har tre tidszoner som utgörs av vertikala band tvärsöver kontinenten. Inte alla delstater använder sommartid. Under olika perioder under året ligger delar av Australien mellan 6 till 10 timmar före svensk tid.
 • Naturresurser: Australien står för 29% av världens kolexport, och har stora reserver av mineraler som kol, järnmalm, bauxit (för aluminium), koppar, tenn, guld, silver, uran, nickel, naturgas och olja.
 • Förekommande naturkatastrofer: cykloner längs kusterna i norr, översvämning, långvarig torka och skogsbränder.
 • Problem med miljöförstöring:
  – Erosion, ökad vattenbrist och utarmning av biotoper på grund av ett allt mer utbrett jordbruk, boskapsskötsel, industriell exploatering och bebyggelse.
  – Stora barriärrevet (världens största korallrev) hotas av en stigande havstemperatur (på grund av växthuseffekten) samt ökad turism och sjöfart i området.
  – Havslevande varelser lider på grund av föroreningar så som plast (flera hundratusen ton plast beräknas ha dumpats i världens hav), oljespill, överfiske och exploatering.
  – Inhemska djurarter och fauna hotas av flera anledningar; förlust av habitat (miljö och minsta areal de kräver för en hållbar livscykel), införelse av icke inhemska arter (tränger undan inhemska arter, sprider nya sjukdomar), obalanserat ekosystem (när en arts tillstånd förändras vilket påverkar resterande arter negativt), global uppvärming (förändring av kritiska temperaturer tillsammans med eventuella sidoeffekter) och sjukdomsepidemier är några att nämna.

Tidszoner och tidsskillnad Australien-Sverige

För att ta reda på vad klockan är i Sydney just nu; använd exempelvis sajten (timeanddate.com/worldclock/australia/sydney).

Australien har tre tidszoner som går som tre vertikala ränder över kartan:
* Australian Western Standard Time (AWST) är normaltiden i West Australia.
* Australian Central Standard Time (ACST) är standardtiden för mittenstaterna South Australia och Northern Territory
* Australian Eastern Standard Time (AEST) är normaltiden för de östliga staterna Victoria, New South Wales, Capital Territory och Queensland.

Klockan i de tre zonerna kalkyleras genom att lägga till +8, +9,5 och +10 timmar till UTC-tid (brittisk vintertid). De sydöstra staterna använder sommartid (känt som Daylight Savings Time, DST) vilket leder till landet har hela 5 olika tidszoner under sommaren. QLD, WA och NT använder inte sommartid:
* South Australia antar under sommaren Australian Central Daylight Time (CDT eller ACDT), vilken är en timme före ACST, alltså UCT+10,5.
* VIC, NSW och ACT antar under sommaren Australian Eastern Daylight Time (EDT eller AEDT), som alla är en timme före AEST, alltså UCT+11.

Dessa stater slår om mellan sommar- och vintertid den första söndagen i oktober och den första söndagen i april. Notera att Sverige (och övriga EU) inte byter från vinter- till sommartid samma datum (istället byter Sverige tid den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober). Det blir riktigt krångligt när Sverige och Australiens stater inte samtidigt slår över mellan sommar- och vintertid.

Mellan sista söndagen i mars och första söndagen i april har båda länderna sommartid. Samma överlapp blir det mellan första och sista söndagen i oktober och Australien startar sin sommartid och Sverige går mot slutet av sin sommartid.

Under dessa veckor är tidsskillnaden som följer: Perth +6 timmar, Darwin +7,5 timmar, Adelaide +8.5 timmar, Brisbane +8 timmar, Melbourne, Sydney och Canberra +9 timmar.