Festivaler och evenemang

Varje år hålls hundratals olika festivaler och evenemang runtom Australien, från lokala kulturprojekt till stora musikfestivaler i stil med Roskildefestivalen eller Hultsfred. Här är ett urval av de jag tror är särskilt intressanta för svenska turister. Eftersom datumen ändras varje år så har jag bara skrivit vilken månad respektive evenemang brukar anordnas. Kontrollera årets datum på respektive webbsajt.

Läs mer

Det offentliga Australien

Australiens demokrati

Innan federationen bildades utgjordes Australien av sex separata och självstyrande brittiska kolonier. Inom sina respektive gränser var kolonierna fria att stifta sina egna lagar gällande försvar, immigration, handel och infrastruktur.

Självklart hämmades handeln mellan kolonierna av detta system, precis som koloniernas polis- och försvarsarbete. Mot slutet av 1800-talet började en framväxande nationalism att märkas, och en unik australisk kultur började att formas med landslag som representerade kolonierna utomlands och inhemska konstnärer som skapade konst, poesi, sånger och skrev unikt australiska berättelser om livet på den nya kontinenten.

Läs mer

Australienfakta i sammanfattning

Är du på väg att skriva ett skolarbete om Australien, eller vill du bara läsa på om det viktigaste inför din resa till Sydney? Här är en genomgång av det australiska samhället i korthet.

Läs mer

Kända Australier

Australierna har stora sympatier för ”mateship” och allas rätt till en ärlig chans, samt känner stark välvilja med den som kämpar i underläge, värderingar som finns kvar från tiden då kolonierna etablerades. Gång på gång går dessa värderingar igen i olika hjälteberättelser, och väl kända australier är kända och omtyckta just för deras strävan att förbättra livet och villkoren för den lilla människan.

Ned Kelly, Australiens mest kände ”bushranger” (stråtrövare), var visserligen en gangster, men protesterade samtidigt mot fattigdomen och orättvisan i det brittiska klassystemet som exporterats till den nya kolonin. Temat med passionerade men långt ifrån felfria hjältar som kämpar för det goda går igen i många situationer och har inspirerat flera böcker och filmer i Australien; kanske är Julian Assange (känd från Wikileaks och anklagad av två svenska kvinnor för övergrepp mot dem) den senaste att spela rollen av australisk hjälte som kämpar både för det goda och mot personliga demoner.

Läs mer

Kultur i Australien

Arkitektur och design

Som svensk blir jag ibland fascinerad över stadsplaneringen i städer som Sydney. Australiska storstäder är vidsträckta med relativt låg bebyggelse som sträcker sig till horisonten och det är lätt att i stadsbilden se hur australierna föredrar att bo i ett eget hus med liten trädgård framför att bo i lägenheter och flerfamiljshus. De flesta familjer har en egen bil och i många städer är trafikstockningar och dåligt utbyggd kollektivtrafik ett väldigt problem för kommunledningarna. De flesta bostadshus i Australien är envåningshus med trädgård eller gräsmatta på fram- och baksidan. Man bygger inte på höjden utan på bredden och australiska städer ser ut därefter; de är låga men breder ut sig så långt ögat kan nå.

Läs mer

Den australiska personligheten

Australien är ett unikt och rikt land på alla sätt, med en kultur som är lika bred och mångsidig som dess landskap. Det moderna Australien är internationellt och multikulturellt, och detta visar sig i landets mat, dess livsstil och dess olika traditioner.

Den aboriginska bakgrunden och det brittiska arvet löper som viktiga drag genom samhället, som under det sista seklet sett allt fler inslag från Asien, USA och grannfolken runt Stilla Havet. Denna rikedom har skapat ett samhälle och en modern kultur som är livskraftig, innovativ och utåtblickande. De flesta svenskar känner sig snabbt välkomna och hemma i landet, och många upplever i Australiens kultur för första gången ett sätt att umgås, leva och behandla varandra som de aldrig upplevt tidigare och som får dem att välja att emigrera från Sverige.

Läs mer

Farliga saker i Australien

Det finns tyvärr många sätt att förolyckas i Australien, men ormbett, krokodiler, hajar och farliga spindlar är inte i närheten så farliga som trafiken och stränderna är. I den här artikeln vill jag berätta lite om vad som är mer värt att oroa sig över än farliga djur…

År 2002 gjorde Australian Bureau of Statistics en undersökning över dödsorsakerna för de 360 utländska besökare som dog under sin resa till Australien det året. (Totalt besökte drygt 5 miljoner utlänningar landet 2002.) Det är över 10 år sedan, men insikterna är ändå intressanta tycker jag.

Medianåldern för de omkomna var omkring 60 år (vilket speglar att de flesta dör av åldersrelaterade sjukdomar) och 41% av dödsfallen orsakades av hjärtattacker och stroke, samt omkring 15% av cancersjukdomar. Hela cirka 71% av dödsfallen för turister i Australien hade alltså olika sorters naturliga orsaker.

Läs mer

Australiens historia

Den här korta överblicken över Australiens historia är på långa vägar komplett, men ger dig förhoppningsvis en kännedom om de händelser som format vad landet och dess kultur är idag. I tusentals år befolkades landet av urinvånarna (kända som aboriginer). Ankomsten av den första engelska flottan med kolonister (First Fleet) 1788 kom att fullständigt förändra dessas liv, inte alltid till det bättre.

Över de senaste drygt tvåhundra åren kom Australien att gå från en liten europeisk koloni i ett avlägset hörn av världen till en av de regionala stormakterna, ett modernt och utvecklat samhälle och ett land som många nationer runtom jorden tittar på med avund. Kolonisatörernas relation med landet, dess urbefolkning och folken i regionen har under de här 200 åren förändrats enormt och man är nu ett land byggt på mänskliga fri- och rättigheter. Denna långa utveckling och kursomläggning utmynnade i februari 2008 i att den australiensiska staten officiellt bad om ursäkt för sin långa förtryckarpolitik gentemot aboriginerna.

Läs mer

Australiens djurliv

Tack vare sitt exotiska klimat och sin relativa isolering från omvärlden har Australien utvecklat ett helt unikt växt- och djurliv som de flesta turister upplever som något spektakulärt. Kontinentens isolering från omvärlden gjorde att väldigt få arter från andra delar av jorden kunde ta sig dit, vilket gav ett tillfälle för en uppsjö av unika inhemska arter att utvecklas och etablera sig.

Australiens djurarter fick ytterligare tid på sig att utvecklas när slumpen gjorde så att kontinenten gradvis rörde sig norrut mot allt varmare trakter samtidigt som stora delar av jordens andra kontinenter genomled en nedkylning (som kulminerade i den senaste istiden för ungefär 10,000 år sedan). Ovanpå detta har Australiens fastland ett extremt skiftande klimat, och sträcker sig från regioner med perfekta förhållanden för många olika djur att leva i (exempelvis i regnskogen i tropikerna) och andra områden med unika förhållanden som tvingat djur och växter att utveckla unika egenskaper.

Läs mer

Australiens geografi & klimat

Australien är världens största ö – och minsta kontinent. Från norr till söder sträcker sig Australiens fastland över 370 mil och ”midjemåttet” från öst- till västkust är 400 mil, vilket gör Australien till världens till ytan sjätte största land efter Ryssland, Kanada, Kina, USA och Brasilien. Sveriges längd från Treriksröset i norr till Smygehuk i sydligaste Skåne är i jämförelse strax under 160 mil och som bredast bara 50 mil. Med en landyta som är hela 17 gånger större än Sveriges är Australien ett stort land att utforska!

Förutom själva kontinenten består Australien också av den stora ön Tasmanien som mäter mellan 30-36 mil från kust till kust och ligger 24 mil söder om fastlandets sydöstra hörn, samt flera mindre öar. De närmaste grannländerna är Papua Nya Guinea, Indonesien och Östtimor norr om fastlandet, Nya Zeeland som ligger längre bort åt sydost och örikena Solomonöarna, Vanuatu och Nya Kaledonien åt nordost ute i Stilla Havet.

Läs mer